Sucursala CNE Cernavoda – Inginer (planificare)

Titlu Sucursala CNE Cernavoda – Inginer (planificare)
Departament

Denumirea postului
• Inginer (planificare) – 2 posturi

Departament / Compartiment
Birou Planificare Strategica si Analiza Servicii – Serviciul Planificare Strategica- Sucursala CNE Cernavoda

Cerinte

  • Studii: superioare tehnice
  • Experienta: Minim 2 ani in activitati specifice studiilor absolvite
  • Cerinte specifice:

   • Cunostinte privind tehnologia CANDU 600
   • Cunostinte privind legislatia in domeniul achizitiilor publice
   • Cunostinte privind legislatia de reglementare a activitatii din domeniul nuclear

  • Alte cerinţe:

   • Cunostinte de operare PC(MS Office: Acces, Excel, Word, Power Point)
   • Cunostinte de operare soft de management de proiect – reprezinta un avantaj
   • Cunostinte bune de limba engleza (scris si vorbit)
   • Abilitatea de a lucra independent dar si in echipa
   • Capacitate de analiza si sinteza a informatiei

Responsabilitati

  • Actualizeaza stadiul programelor / proiectelor in Project Management;
  • Urmareste cererile de achizitie in format electronic de la momentul initierii pana la contractarea produselor / serviciilor aferente;
  • Raporteaza stadiul achizitiilor si problemelor intampinate in fazele intermediare ale acestora;
  • Asigura suport de specialitate pentru initierea, planificarea, urmarirea si raportarea stadiului implementarii programelor de imbunatatiri aferente achizitiilor CNE Cernavoda;
  • Initiaza actiuni pentru recuperarea termenelor intermediare din procesul achizitii;
  • Alte responsabilitati si sarcini conform Fisei Postului.

Bibliografie

  • Legea nr. 111/1996 privind desfăşurarea în siguranţă, reglementarea, autorizarea şi controlul activităţilor nucleare
  • Legea nr. 99/2016 privind achiziţiile sectoriale.
Informatii loc de munca

Salarizare si alte beneficii

  • Conform Contractului Colectiv de Munca al Societatii Nationale Nuclearelectrica SA

Alte informatii

  • Activităţi desfasurate in sistem de lucru procedurat
  • Conditii de lucru la nivelul standardelor
  • Facilitati de dezvoltare profesionala

Data limita de transmitere a CV-urilor este 28.11.2017

Informatii suplimentare : telefon – 0241-801301
Candidatii ale caror CV-uri vor fi selectate pentru participare la concurs vor fi contactati pe email in vederea completarii formularelor si depunerii documentelor suport necesare pentru participarea la concurs.
Data concursului va fi comunicata ulterior candidatilor care au dosarul de candidatura complet.

Aplica Acum
X