Sucursala CNE Cernavoda – Inginer – mecanic

Titlu Sucursala CNE Cernavoda – Inginer – mecanic
Departament

Denumirea postului
• Inginer – mecanic (1 post)

Departament / Compartiment
Sucursala CNE Cernavoda – Departamentul Intretinere si Reparatii – Sectia Pregatire Lucrari – Atelier Pregatire Lucrari Opriri
Cerinte
• Studii – superioare tehnice în domeniul mecanic
• Experienta – Minim 2 ani in activitati de pregatire si implementare a lucrarilor mecanice ;

Nota: Din CV sa rezulte min 2 ani in activitati de pregatire si implementare a lucrarilor mecanice pe o pozitie de Inginer Mecanic (dovedit cu acte, sa rezulte clar implicarea in activitati de intretinere echipamente, pregatirea activitatilor prin elaborarea fiselor tehnologice, etc. );
• Cerinte specifice:

  • Cunostinte operare PC ( gestionarea bazelor de date si a informatilor electronice in format tabelar – Microsoft Acces, Microsoft Excel ) – nivel mediu;
  • Cunostinte de utilizare a sistemelor informatice integrate de gestionare a activitatilor de intretinere preventiva – constituie avantaj;
  • Cunostinte de limba engleza – nivel mediu;
  • Abilitati de comunicare, spirit de echipa, capacitate de lucru sub stres;

• Alte cerinte:

  • Calificare in Radioprotectie – nivel Galben – constituie avantaj;

• Responsabilitati

  • Identifica dispozitiile de lucru si activitatile ce i-au fost distribuite de coordonatorul grupului de evaluare la inceputului fiecarei zile de lucru;
  • Efectueaza inspectii in teren pentru evaluarea corecta a activitatilor atunci cand lucrarea solicitata este in zone accesibile;
  • Evalueaza lucrarile ce i se repartizeaza in ordinea prioritatii, in limita termenelor comunicate;
  • Identifica pericolele aferente executiei lucrarrii;
  • Identifica piesele de schimb si materialele necesare executiei lucrarilor si emite CRP-uri in vederea rezervarii acestora in depozitele CNE Cernavoda;
  • Aplica punctele cu stationare obligatorie (Hold ) pentru analize / revizii ce implica alte departamente (Chimic, Inginerie, Radioprotectie, RSE, Procurare) pentru rezolvarea actiunilor solicitate;
  • Analizeaza rapoartele de lucrari si toate inregistrarile de calitate atasate de executantii de lucrari, se asigura ca toate semnaturile impuse au fost aplicate pe raportul de lucru si pe toate inregistrarile de calitate ce impun acest fapt;
  • Alte responsabilitati si sarcini conform fisei postului;

• Bibliografie

  • Notiuni generale de fizica ( mecanica) ;
  • Mecanica fluidelor si masini hidraulice – D.Gh. Ionescu – Editura Didactica si Pedagogica Bucuresti, 1980;
  • Motoare cu ardere interna – Arama C. – Editura Tehnica Bucuresti, 1966;
  • Motoare cu ardere interna.Grupul piston – Marcel G. Popa – Editura Matrix Rom , 2016;
  • Manualul inginerului termotehnician – Bazil Popa – Editura Tehnica Bucuresti, 1986;
Informatii loc de munca

Salarizare si alte beneficii
• Conform Contractului Colectiv de Munca al Societatii Nationale Nuclearelectrica SA
Alte informatii

  • Activităţi desfasurate in sistem de lucru procedurat
  • Conditii de lucru la nivelul standardelor
  • Facilitati de dezvoltare profesionala

• Salariul si alte beneficii:

  o Salariu atractiv si competetiv la nivelul pietei fortei de munca
  o Concediu anual de 26-35 zile lucratoare, functie de vechimea in munca
  o Indemnizatie de concediu de odihna echivalenta cu 1.6 ori salariul
  o Compensare consum energie electrica in limita a 3600 kWH/an
  o Compensare consum energie termica in limita a 21 Gcal/an
  o Cazare gratuita, in locuinte de serviciu sau interventie, in limita spatiilor locative disponibile
  o Transport la si de la locul de munca, cu mijloacele de transport in común puse la dispozitie de unitate
  o Alimentatie de protectie in valoare de 45lei/zi lucrata
  o Contributie angajator la un fond privat de pensii facultative, functie de vechime in sistemul energetic
  o Alte beneficii conform CCM

• Informatii suplimentare : telefon – 0241-803894
• Candidatii ale caror CV-uri vor fi selectate pentru participare la concurs vor fi invitati la Serviciul Dezvoltare si Strategie Resurse Umane pentru completarea formularelor si depunerea documentelor necesare pentru participarea la concurs.

Data limita de transmitere a CV-urilor este 27.08.2019

Aplica Acum
X