Sucursala CNE Cernavoda – Inginer (investitii)

Titlu Sucursala CNE Cernavoda – Inginer (investitii)
Departament

Denumirea postului
• Inginer (proiecte de investitii, pozitia 222) -1 post

Departament / Compartiment
Sucursala CNE Cernavoda – Serviciul Implementare Proiecte

Cerinte
• Studii – superioare tehnice în specialitatea energética/ electrotehnica / fizica / mecánica / constructii
• Experienta – Minim 2 ani pe un post de Inginer in domeniul studiilor absolvite
• Cerinte specifice:

  • Cunostinte bune de limba engleza – nivel avansat;
  • Abilitati de utilizare PC (MS Office);
  • Cunostinte privind gestionarea de proiecte / lucrari complexe (proiecte CANDU – reprezinta un avantaj )
  • Cunoasterea proceselor de lucru din centrala
  • Abilitati de coordonare

• Responsabilitati

  • Intocmirea / actualizarea graficelor aferente proiectelor din responsabilitate;
  • Optimizarea graficelor si stabilirea drumului critic pentru proiecte complexe;
  • Identificarea riscurilor asociate derularii lucrarilor complexe si identificarea masurilor de minimizare a acestora, avand la baza cadrul legal si procedural al CNE;
  • Urmarirea si controlul derularii proiectelor complexe;
  • Alte responsabilitati si sarcini conform Fisei postulu.

Bibliografie:

  1. Legea nr. 99/2016 privind achiziţiile sectoriale;
  2. Legea nr. 50/1991 privind autorizarea executării lucrărilor de construcţii (cu modificarile si completarile ulterioare);
  3. Legea nr. 10/1995 privind calitatea în construcţii
  4. Hotărârea nr. 907/2016 privind etapele de elaborare şi conţinutul-cadru al documentaţiilor tehnico-economice aferente obiectivelor/proiectelor de investiţii finanţate din fonduri publice(cu modificarile si completarile ulterioare);
  5. Hotărârea nr. 51/1996 privind aprobarea Regulamentului de recepţie a lucrărilor de montaj utilaje, echipamente, instalaţii tehnologice şi a punerii în funcţiune a capacităţilor de producţie
  6. Hotărârea nr. 273/1994 privind aprobarea Regulamentului de recepţie a lucrărilor de construcţii şi instalaţii aferente acestora(cu modificarile si completarile ulterioare, inclusiv modificarile aduse prin HG 343/2017).
Informatii loc de munca

Salarizare si alte beneficii
• Conform Contractului Colectiv de Munca al Societatii Nationale Nuclearelectrica SA

Alte informatii

  • Activităţi desfasurate in sistem de lucru procedurat
  • Conditii de lucru la nivelul standardelor
  • Facilitati de dezvoltare profesionala

Data limita de transmitere a CV-urilor este 22.02.2018

Informatii suplimentare : telefon – 0241-801301
Candidatii ale caror CV-uri vor fi selectate pentru participare la concurs vor fi invitati la Serviciul Dezvoltare si Strategie Resurse Umane din cadrul CNE Cernavoda pentru completarea formularelor si depunerea documentelor necesare in vederea participarii la concurs sau, functie de optiunea acestora, li se va indica adresa de email la care vor putea sa transmita documentele solicitate. Data concursului va fi comunicata ulterior candidatilor care au dosarul de candidatura complet.

Aplica Acum
X