Sucursala CNE Cernavoda-Inginer – inginerie pentru procurare

Titlu Sucursala CNE Cernavoda-Inginer – inginerie pentru procurare
Departament

Denumirea postului
• Inginer – inginerie pentru procurare (1 post)

Departament / Compartiment
Sucursala CNE Cernavoda / Serviciul Inginerie pentru Procurare
Cerinte
• Studii – superioare tehnice, in specialitatea: Automatica, Automatizari industriale/ Robotica/ Mecatronica/ Ingineria sistemelor de control/ Electronica/ Electrotehnica/ Instrumentatie si sisteme de masurare/ achizitii de date/ Electromecanica

• Experienta – Nu se aplica

• Cerinte specifice:

  • Cunostinte despre proiectarea, constructia si functionarea aparaturii de masura si a buclelor de control (temperatura, debit, presiune, nivel, pozitie).
  • Experienta in sisteme/echipamente de automatizare din CNE Cernavoda – constituie avantaj;
  • Cunsotinte despre normele CNCAN de asigurarea calitatii, NMC 02; 06; 07; 13.

• Alte cerinte:

  • Cunostinte despre modul de lucru in sistem de asigurare a calitatii (procedurat)
  • Cunostinte si abilitati de utilizare a calculatorului
  • Abilitati de comunicare scris/verbal
  • Cunostinte de limba engleza – tehnica – nivel mediu

• Responsabilitati

   Analize si evaluari tehnice necesare pe parcursul procesului de procurare a echipamentelor instalate in centrala si a pieselor de schimb aferente acestora pentru:

   a) Definirea corecta si completa a produselor ce urmeaza a fi procurate, a cerintelor tehnice si de calitate impuse acestora de: bazele de proiect, securitatea nucleara, cerintele de priectare ale sistemelor si de codurile si standarde/ normele aplicabile, mentinerea calificarilor acestora (la mediu, la seism);
   b) Evaluri tehnice comparative intre componente pentru stabilirea echivalentei si/sau a compativilitatii cu proiectul centralei;
   c) Suport tehnic in procesul de achizitie piese de schimb/ componente pentru sistemele centralei – verificare planuri de calitate, verificari tehnice ale cererilor de exceptare de la cerintele de proiect; suport la receptia produselor

   Alte responsabilitati si sarcini conform Fisei de post.

Bibliografie
Programa analitica a facultatii de profil absolvite; Norme CNCAN NMC02; 06; 07; 13

Informatii loc de munca

Salarizare si alte beneficii
• Conform Contractului Colectiv de Munca al Societatii Nationale Nuclearelectrica SA

Alte informatii

  • Activităţi desfasurate in sistem de lucru procedurat
  • Conditii de lucru la nivelul standardelor
  • Facilitati de dezvoltare profesionala

• Salariul si alte beneficii:

  o Salariu atractiv si competetiv la nivelul pietei fortei de munca
  o Concediu anual de 26-35 zile lucratoare, functie de vechimea in munca
  o Indemnizatie de concediu de odihna echivalenta cu 1.6 ori salariul
  o Compensare consum energie electrica in limita a 3600 kWH/an
  o Compensare consum energie termica in limita a 21 Gcal/an
  o Cazare gratuita, in locuinte de serviciu sau interventie, in limita spatiilor locative disponibile
  o Transport la si de la locul de munca, cu mijloacele de transport in común puse la dispozitie de unitate
  o Alimentatie de protectie in valoare de 45lei/zi lucrata
  o Contributie angajator la un fond privat de pensii facultative, functie de vechime in sistemul energetic
  o Alte beneficii conform CCM

• Informatii suplimentare : telefon – 0241-801301
• Candidatii ale caror CV-uri vor fi selectate pentru participare la concurs vor fi invitati la Serviciul Dezvoltare si Strategie Resurse Umane pentru completarea formularelor si depunerea documentelor necesare pentru participarea la concurs.

Data limita de transmitere a CV-urilor este 21.12.2018.

Aplica Acum
X