Sucursala CNE Cernavoda – Inginer (inginerie pentru procurare)

Titlu Sucursala CNE Cernavoda – Inginer (inginerie pentru procurare)
Departament

Denumirea postului
• Inginer (Inginerie pentru Procurare ) – 1 post

Departament / Compartiment
Departamentul Planificare Strategica si Achizitii– Serviciul Inginerie pentru Procurare

Cerinte
• Studii: superioare tehnice în specialitatea energetica, electrotehnica
• Experienta: fara cerinte de experienta
• Cerinte specifice:

  – Cunoştinţe despre proiectarea, constructia si functionarea aparaturii si a echipamentelor electrice de inalta, medie si joasa tensiune (relee, contactoare, intreruptoare, motoare, transformatoare)
  – Experienta in sisteme/echipamente electrice in CNE Cernavoda – constituie avantaj
  – Cunoştinţe despre modul de lucru in sistem de asigurare a calitatii (procedurat);
  – Cunoştinţe de limba engleza – tehnica, nivel mediu;
  – Cunoştinţe de utilizare PC (MS Word, Excel, baze de date).

• Responsabilitati

  • Analize si evaluari necesare pe parcursul procesului de procurare a inlocuitorilor echipamentelor instalate in centrala si a pieselor de schimb aferente acestora pentru:
  • Definirea corecta si completa a produselor ce urmeaza a fi procurate, a cerintelor tehnice si de calitate impuse acestora de: bazele de proiect, securitate nucleara, cerinte de proiectare ale sistemelor si de codurile si standardele/normele aplicabile, mentinerea calificarilor acestora (la mediu, la seism);
  • Evaluari tehnice comparative intre componente pentru stabilirea echivalentei si/sau a compatibilitatii cu proiectul centralei;
  • Suport tehnic in procesul de achizitie piese de schimb/componente pentru sistemele centralei – verificare planuri de calitate, verificari tehnice ale cererilor de exceptare de la cerintele de proiect; suport la receptia produselor.
  • Alte responsabilitati si sarcini conform Fisei Postului.

Bibliografie

  1. Programa analítica a facultatilor de profil absolvite;
  2. Normative CNCAN (disponibile pe site-ul CNCAN):

   a. NMC02;
   b. NMC06;
   c. NMC07;
   d. NMC13
Informatii loc de munca

Salarizare si alte beneficii
• Conform Contractului Colectiv de Munca al Societatii Nationale Nuclearelectrica SA

Alte informatii

  • Activităţi desfasurate in sistem de lucru procedurat
  • Conditii de lucru la nivelul standardelor
  • Facilitati de dezvoltare profesionala

Data limita de transmitere a CV-urilor este 25.05.2018

Informatii suplimentare : telefon – 0241-801301
Candidatii ale caror CV-uri vor fi selectate pentru participare la concurs vor fi invitati la Serviciul Dezvoltare si Strategie Resurse Umane din cadrul CNE Cernavoda pentru completarea formularelor si depunerea documentelor necesare in vederea participarii la concurs sau, functie de optiunea acestora, li se va indica adresa de email la care vor putea sa transmita documentele solicitate. Data concursului va fi comunicata ulterior candidatilor care au dosarul de candidatura complet.

Aplica Acum
X