Sucursala CNE Cernavoda – Inginer (Implementare Proiecte) pozitia 202

Titlu Sucursala CNE Cernavoda – Inginer (Implementare Proiecte) pozitia 202
Departament

Denumirea postului
• Inginer (Implementare Proiecte) –
Departament / Compartiment
Sucursala CNE Cernavoda /Serviciului Implementare Proiecte
Cerinte
• Studii – superioare tehnice in specialitatea: energetica/ electronica / electrotehnica
• Experienta – Minim 2 ani pe o pozitie de inginer în activitati specifice studiilor absolvite
• Cerinţe specifice:
• Autorizatie: diriginte de santier instalatii electrice– reprezinta un avantaj
• Alte cerinte:

  • Cunostinte bune de limba engleza – nivel mediu;
  • Abilitati de utilizare PC (MS Office);
  • Cunoasterea proceselor de lucru din centrala – constituie avantaj;
  • Aptitudini de evaluare, programare, organizare si supraveghere executie lucrari

• Responsabilitati

  • Analizeaza documentele de executie si contractul lucrarii, evalueaza si programeaza lucrarile;
  • Urmareste realizarea cantitativa si calitativa a lucrarilor la termenul si valoarea contractului cu respectarea normativelor in vigoare si a procedurilor centralei;
  • Proceseaza prin AS WMS toate etapele de administrare a unei lucrari, de la initiere pana la inchidere;
  • Asigura emiterea, avizarea si gestionarea tuturor inregistrarilor de calitate pe parcursul etapelor de implementare a proiectelor;
  • Participa la inchiderea documentatiei, receptie lucrari si punerea in functiune a investitiei;
  • Alte responsabilităţi şi sarcini conform fişei postului.

• Bibliografie

  1. Legea nr. 50/1991 privind autorizarea executării lucrărilor de construcţii
  2. Legea nr. 10/1995 privind calitatea în construcţii
  3. Legea nr. 177/2015 pentru modificarea şi completarea Legii nr. 10/1995 privind calitatea în construcţii
  4. Legea nr. 111/1996 privind desfăşurarea în siguranţă, reglementarea, autorizarea şi controlul activităţilor nucleare
  5. Legea nr. 16/1998 pentru modificarea şi completarea Legii nr. 111/1996 privind desfăşurarea în siguranţă a activităţilor nucleare
  6. Ordinul nr. 407/2005 pentru aprobarea Normelor privind autorizarea executării construcţiilor cu specific nuclear
  7. Hotărârea Guvernului nr. 273/1994 privind aprobarea Regulamentului de recepţie a lucrărilor de construcţii şi instalaţii aferente acestora
  8. Hotărârea Guvernului nr. 343/2017 pentru modificarea Hotărârii Guvernului nr. 273/1994 privind aprobarea Regulamentului de recepţie a lucrărilor de construcţii şi instalaţii aferente acestora
  9. Hotărârea Guvernului nr. 51/1996 privind aprobarea Regulamentului de recepţie a lucrărilor de montaj utilaje, echipamente, instalaţii tehnologice şi a punerii în funcţiune a capacităţilor de producţie
  10. I 7/2011
Informatii loc de munca

Salarizare si alte beneficii
• Conform Contractului Colectiv de Munca al Societatii Nationale Nuclearelectrica SA

Alte informatii

  • Activităţi desfasurate in sistem de lucru procedurat
  • Conditii de lucru la nivelul standardelor
  • Facilitati de dezvoltare profesionala

Data limita de transmitere a CV-urilor este 30.03.2018.
Informatii suplimentare : telefon – 0241-801301
Candidatii ale caror CV-uri vor fi selectate pentru participare la concurs vor fi invitati la Serviciul Dezvoltare si Strategie Resurse Umane din cadrul CNE Cernavoda pentru completarea formularelor si depunerea documentelor necesare in vederea participarii la concurs sau, functie de optiunea acestora, li se va indica adresa de email la care vor putea sa transmita documentele solicitate. Data concursului va fi comunicata ulterior candidatilor care au dosarul de candidatura complet.

Aplica Acum
X