Sucursala CNE Cernavoda -Inginer (Implementare Proiecte)

Titlu Sucursala CNE Cernavoda -Inginer (Implementare Proiecte)
Departament

Denumirea postului
• Inginer (Implementare Proiecte)

Departament / Compartiment
Sucursala CNE Cernavoda /Serviciului Implementare Proiecte

Cerinte
• Studii – superioare tehnice in specialitatea: instalatii pentru constructii/ inginerie sanitara si protectia mediului / mecanica
• Experienta – Minim 2 ani pe o pozitie de inginer în activitati de exploatare / punere in functiune centrale nuclearoelectrice, supraveghere tehnica lucrari mecanice si lucrari de instalatii aferente constructiilor
• Cerinţe specifice:

  • Autorizatie diriginte de santier instalatii sanitare si termoventilatii, retele termice si sanitare constituie avantaj

• Alte cerinte:

  • Cunostinte bune de limba engleza – nivel mediu;
  • Abilitati de utilizare PC (MS Office);
  • Cunoasterea proceselor de lucru din centrala – constituie avantaj;
  • Aptitudini de evaluare, programare, organizare si supraveghere executie lucrari

• Responsabilitati

  • Analizeaza documentele de executie si contractul lucrarii, evalueaza si programeaza lucrarile;
  • Urmareste realizarea cantitativa si calitativa a lucrarilor la termenul si valoarea contractului cu respectarea normativelor in vigoare si a procedurilor centralei;
  • Proceseaza prin AS WMS toate etapele de administrare a unei lucrari, de la initiere pana la inchidere;
  • Asigura emiterea, avizarea si gestionarea tuturor inregistrarilor de calitate pe parcursul etapelor de implementare a proiectelor;
  • Participa la inchiderea documentatiei, receptie lucrari si punerea in functiune a investitiei;
  • Alte responsabilităţi şi sarcini conform fişei postului.

• Bibliografie

  1. Legea nr. 50/1991 privind autorizarea executării lucrărilor de construcţii
  2. Legea nr. 125/1996 pentru modificarea şi completarea Legii nr. 50/1991 privind autorizarea executării construcţiilor şi unele măsuri pentru realizarea locuinţelor
  3. Legea nr. 10/1995 privind calitatea în construcţii
  4. Legea nr. 177/2015 pentru modificarea şi completarea Legii nr. 10/1995 privind calitatea în construcţii
  5. Legea nr. 111/1996 privind desfăşurarea în siguranţă, reglementarea, autorizarea şi controlul activităţilor nucleare
  6. Legea nr. 63/2018 pentru modificarea şi completarea Legii nr. 111/1996 privind desfăşurarea în siguranţă, reglementarea, autorizarea şi controlul activităţilor nucleare
  7. Ordinul nr. 407/2005 pentru aprobarea Normelor privind autorizarea executării construcţiilor cu specific nuclear
  8. Hotărârea Guvernului nr. 273/1994 privind aprobarea Regulamentului de recepţie a lucrărilor de construcţii şi instalaţii aferente acestora
  9. Hotărârea Guvernului nr. 343/2017 pentru modificarea Hotărârii Guvernului nr. 273/1994 privind aprobarea Regulamentului de recepţie a lucrărilor de construcţii şi instalaţii aferente acestora
  10. Hotărârea Guvernului nr. 51/1996 privind aprobarea Regulamentului de recepţie a lucrărilor de montaj utilaje, echipamente, instalaţii tehnologice şi a punerii în funcţiune a capacităţilor de producţie
  11. I 9/2015, I13/2015, I5/2010, PT18/1999, PT C 4-2010, PT C 6-2010, PT C 10-2010
Informatii loc de munca

Salarizare si alte beneficii
• Conform Contractului Colectiv de Munca al Societatii Nationale Nuclearelectrica SA

Alte informatii

  • Activităţi desfasurate in sistem de lucru procedurat
  • Conditii de lucru la nivelul standardelor
  • Facilitati de dezvoltare profesionala

• Salariul si alte beneficii:

  o Salariu atractiv si competetiv la nivelul pietei fortei de munca
  o Concediu anual de 26-35 zile lucratoare, functie de vechimea in munca
  o Indemnizatie de concediu de odihna echivalenta cu 1.6 ori salariul
  o Compensare consum energie electrica in limita a 3600 kWH/an
  o Compensare consum energie termica in limita a 21 Gcal/an
  o Cazare gratuita, in locuinte de serviciu sau interventie, in limita spatiilor locative disponibile
  o Transport la si de la locul de munca, cu mijloacele de transport in común puse la dispozitie de unitate
  o Alimentatie de protectie in valoare de 45lei/zi lucrata
  o Contributie angajator la un fond privat de pensii facultative, functie de vechime in sistemul energetic
  o Alte beneficii conform CCM

• Informatii suplimentare : telefon – 0241-801301
• Candidatii ale caror CV-uri vor fi selectate pentru participare la concurs vor fi invitati la Serviciul Dezvoltare si Strategie Resurse Umane pentru completarea formularelor si depunerea documentelor necesare pentru participarea la concurs.

Data limita de transmitere a CV-urilor este 25.02.2019

Aplica Acum
X