Sucursala CNE Cernavoda – Inginer (grup termoficare)

Titlu Sucursala CNE Cernavoda – Inginer (grup termoficare)
Departament

Denumirea postului
• Inginer (grup termoficare)

Departament / Compartiment
Sucursala CNE Cernavoda – Grup Termoficare

Cerinte
• Studii: superioare tehnice în specialitatea electric / energetica /automatizari
• Experienta: minim 2 ani în activităţi specifice studiilor absolvite
• Cerinte specifice:

  • Cunoştinţe de limba engleza ;
  • Cunoştinţe de utilizare PC (MS Word, Excel, Visio, Project);
  • Cunoştinţe de operare SCADA – reprezinta un avantaj;
  • Aptitudini de coordonare, comunicare, capacitate de a lucra in echipa si capacitate de a lucra sub stres

• Responsabilitati

  • Coordonarea si rezolvarea problemelor de exploatare, intretinere si reparatii a sistemului de termoficare urbana;
  • Intocmirea planului anual de oprire planificata a sistemului de termoficare;
  • Intocmirea pachetelor de documentatie pentru achizitii;
  • Intocmirea documentatiilor specifice pentru punerea in functiune, exploatarea, intretinerea si repararea sistemului de termoficare
  • Alte responsabilitati si sarcini conform Fisei Postului.

Bibliografie

  1. Legea 99/2016;
  2. Legea 319/2006;
  3. Legea 307/2006;
  4. Cursurile de bazele electrotehnicii de la facultatile de profil electric. Teorie si problema din capitolele: Circuite electrice si Circuite electronice; cursuri de protectii prin relee si automatizari in energetica; cursuri de masini, aparate si instalatii electrice
Informatii loc de munca

Salarizare si alte beneficii
• Conform Contractului Colectiv de Munca al Societatii Nationale Nuclearelectrica SA

Alte informatii

  • Activităţi desfasurate in sistem de lucru procedurat
  • Conditii de lucru la nivelul standardelor
  • Facilitati de dezvoltare profesionala

Data limita de transmitere a CV-urilor este 22.02.2018

Informatii suplimentare : telefon – 0241-801301
Candidatii ale caror CV-uri vor fi selectate pentru participare la concurs vor fi invitati la Serviciul Dezvoltare si Strategie Resurse Umane din cadrul CNE Cernavoda pentru completarea formularelor si depunerea documentelor necesare in vederea participarii la concurs sau, functie de optiunea acestora, li se va indica adresa de email la care vor putea sa transmita documentele solicitate. Data concursului va fi comunicata ulterior candidatilor care au dosarul de candidatura complet.

Aplica Acum
X