Sucursala CNE Cernavoda – Inginer /Economist(Serviciul Planificare Strategica)

Titlu Sucursala CNE Cernavoda – Inginer /Economist(Serviciul Planificare Strategica)
Departament

Denumirea postului
• Inginer / Economist – 1 post

Departament / Compartiment
Sucursala CNE Cernavoda / Serviciului Planificare Strategica

Cerinte
• Studii – Superioare in domeniul economic / tehnic

• Experienta:
• Minim 2 ani pe o pozitie de inginer/economist în activitati vamale (comerciale, transport, receptie si plati) pentru produse si servicii

• Cerinte specifice:

  • Cunostinte bune de limba engleza
  • Cunostinte temeinice in domeniul operatiunilor vamale (comerciale, transport, receptie si plati) pentru produse si servicii
  • Cunostinte foarte bune de disciplina financiar contabila
  • Cunostinte generale de securitatea muncii si PSI
  • Experienta de lucru in mediu procedurat

• Responsabilitati

  • Raspunde de pregatirea documentatiei pentru efectuarea procesului de vamuire pentru operatiunile de import definitiv/temporar:

   • Intocmeste documentatia de vamuire pana la primirea avizuilui de sosire a importului
   • Solicita responsabilului de contract, distribuirea copiei dupa contractul lansat furnizorului extern
   • Inregistreaza contractul in “Registrul de Vama”
   • Solicita si obtine de la originatorul Cererii de procurare a traducerii corecte a continutului acesteia
   • Efectueaza incadrarea tarifara a produselor conform Codului Vamal in vigoare
   • Verifica, consultand legislatia vamala in vigoare, daca sunt necesare autorizatii (ex. ISCIR, CNCAN, ANCEX, etc) pentru operatiunile de vamuire
   • Solicita obtinerea autorizatiilor necesare efectuarii procesului de vamuire, la personalul responsabil din centrala (unde este cazul) sau la SNN SA

  • Alte responsabilităţi şi sarcini conform fişei postului.

Bibliografie:

  • Legea nr 99/2016 privind achizitiile sectoriale, cu modificarile si completarile ulterioare
  • Hotararea Guvernului nr 394/2016 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a prevederilor referitoare la atribuirea contractului sectorial/acordului cadru din Legea nr 99/2016 privind achizitiile sectoriale, cu modificarile si completarile ulterioare
  • Regulamentul (UE) nr 952/2013 al Parlamentului European si al Consiliului din 9 octombrie 2013 de stabilire a Codului vamal al Uniunii Europene
  o Titlul VII si VIII din Codul fiscal in vigoare
  • Incoterms 2010

Informatii loc de munca

Salarizare si alte beneficii
• Conform Contractului Colectiv de Munca al Societatii Nationale Nuclearelectrica SA

Alte informatii
• Activităţi desfasurate in sistem de lucru procedurat
• Conditii de lucru la nivelul standardelor
• Facilitati de dezvoltare profesionala

Data limita de transmitere a CV-urilor este 23.10.2018

Informatii suplimentare : telefon – 0241-801301
Candidatii ale caror CV-uri vor fi selectate pentru participare la concurs vor fi invitati la Serviciul Dezvoltare si Strategie Resurse Umane pentru completarea formularelor si depunerea documentelor necesare pentru participarea la concurs.

Aplica Acum
X