Sucursala CNE Cernavoda – Inginer – echipamente rotative

Titlu Sucursala CNE Cernavoda – Inginer – echipamente rotative
Departament

Denumirea postului
• Inginer – echipamente rotative(1 post)

Departament / Compartiment
Departamentului Inginerie de Componente – Serviciului Echipamente Rotative

Cerinte
• Studii – superioare tehnice, în specialitatea mecanică/ energetică/ electromecanica
• Experienta – Fara cerinte de experienta
• Cerinte specifice:

  o Cunoştinţe de limba engleză – nivel mediu;
  o Cunostinte de operare PC (MS Office);
  o Cunostinte tehnice privind echipamente de pompare, echipamente de filtrare
  o Calificarea in diagnosticarea / analiza de vibratii – constituie avantaj.

• Alte cerinte:

  o Nu se aplica.

• Responsabilitati

  o Asigura expertiza tehnica la nivel de echipamente de pompare si filtrare. Aceasta va include suport pentru identificarea problemelor de componente, analiza cauzelor care au generat defectari ale componentelor si propunerea actiunilor corective pentru evitarea recurentei,
  o Participa la dezvoltarea, implementarea, derularea si optimizarea programelor de intretinere pentru componentele electrice pentru care a fost nominalizat;
  o Monitorizarea experientei din industrie referitor la componente similare si initierea unor actiuni preventive daca este cazul;
  o Asigura dezvoltarea si suportul pentru implementarea strategiei pe termen lung pentru componentele electrice. Aceasta activitate presupune:identificarea problemelor de obsolenta si initierea actiunilor de implementare a unor solutii alternative;
  o Alte responsabilitati si sarcini, conform Fişei postului.

Bibliografie

  1. Cursuri universitare de organe de masini
  2. Cursuri universitare de rezistenta materialelor
  3. Notiuni generale despre pompe si echipamente de filtrare.
Informatii loc de munca

Salarizare si alte beneficii
• Conform Contractului Colectiv de Munca al Societatii Nationale Nuclearelectrica SA

Alte informatii

  • Activităţi desfasurate in sistem de lucru procedurat
  • Conditii de lucru la nivelul standardelor
  • Facilitati de dezvoltare profesionala

Salariul si alte beneficii:

  • Salariu atractiv si competetiv la nivelul pietei fortei de munca
  • Concediu anual de 25-34 zile lucratoare, functie de vechimea in munca
  • Indemnizatie de concediu de odihna echivalenta cu 1.6 ori salariul
  • Compensare consum energie electrica in limita a 3600 kWH/an
  • Compensare consum energie termica in limita a 21 Gcal/an
  • Cazare gratuita, in locuinte de serviciu sau interventie, in limita spatiilor locative disponibile
  • Transport la si de la locul de munca, cu mijloacele de transport in común puse la dispozitie de unitate
  • Alimentatie de protectie in valoare de 40lei/zi lucrata
  • Contributie angajator la un fond privat de pensii facultative, functie de vechimein sistemul energetic
  • Alte beneficii conform CCM

Informatii suplimentare : telefon – 0241-801301
Candidatii ale caror CV-uri vor fi selectate pentru participare la concurs vor fi invitati la Serviciul Dezvoltare si Strategie Resurse Umane pentru completarea formularelor si depunerea documentelor necesare pentru participarea la concurs.

Data limita de transmitere a CV-urilor este 23.11.2018

Aplica Acum
X