Sucursala CNE Cernavodă – Inginer – Departamentul Inginerie de Componente (1 post)

Titlu Sucursala CNE Cernavodă – Inginer – Departamentul Inginerie de Componente (1 post)
Departament

Sucursala CNE Cernavodă organizează concurs în vederea ocupării postului de Inginer Operare CNE Principal, cu contract individual de muncă pe perioadă determinată, în cadrul compartimentului: Serviciul Componente Electrice și I&C Active – Departamentul Inginerie de Componente
Notă: Pentru acest post angajarea se va face cu contract individual de muncă pe perioadă determinată de 3 luni, în vederea transferului de cunoștințe pe aria de responsabilitate motoare electrice de medie tensiune (6/ 10KV).
Cerințe
Studii: superioare tehnice absolvite cu diplomă de licență sau echivalentă, specializările: Electromecanică / Mașini și acționări electrice
Experiență: Minim 10 ani pe o poziție de inginer cu experiență în inginerie de componente specifice centralelor nuclearoelectrice, aria de responsabilitate motoare electrice de medie tensiune (6/ 10KV)
Cerințe specifice: N/A
Alte cerinţe:

  • Cunoștințe de limba engleză (scris și vorbit ) – nivel mediu;
  • Abilități de comunicare, capacítate bună de lucru în echipă, capacitate de organizare;
  • Cunoștințe de utilizare calculator (minim Microsoft Office) – nivel mediu;
  • Cunoștințe tehnice detaliate privind echipamente electrice joasă și medie tensiune (motoare și acționări electrice, aparate electrice de comutație și de protecție);
  • Cunoștințe detaliate legate de tehnici de diagnosticare și metode de testare ale echipamentelor electrice, experiență în activități de punere în funcțiune/ exploatare/ întreținere/ proiectare.

Responsabilități

  • Asigură expertiza avansată în motoare electrice de medie tensiune. Aceasta va include suport/ transfer cunoștințe pentru identificarea problemelor de componente, analiza cauzelor care au generat defectări ale componentelor și propunerea acțiunilor corective pentru evitarea recurenței, monitorizarea experienței din industrie referitor la componente similare și inițierea unor acțiuni preventive dacă este cazul;
  • Participă la dezvoltarea, implementarea, derularea și optimizarea programelor de întreținere pentru componentele electrice pentru care a fost nominalizat;
  • Asigură dezvoltarea și suportul pentru implementarea strategiei pe termen lung pentru aria de responsabilitate motoare de medie tensiune. Această activitate presupune:
  o identificarea problemelor de obsolență și inițierea acțiunilor de implementare a unor soluții alternative;
  o identificarea posibilităților de standardizare pentru reducerea eforturilor de întreținere a componentelor;
  o inițierea studiilor și analizelor pentru determinarea duratei de viață a componentelor și a măsurilor care pot conduce la extinderea acesteia;
  • Alte responsabilități și sarcini conform Fișei Postului.
Informatii loc de munca

Bibliografie Manuale/ cursuri în domeniul absolvit ( electromecanică/ mașini și acționări electrice)
Salariul si alte beneficii:

  o Salariu atractiv si competetiv la nivelul pietei fortei de munca
  o Concediu anual de 26-35 zile lucratoare, functie de vechimea in munca
  o Indemnizatie de concediu de odihna echivalenta cu 1.6 ori salariul
  o Compensare consum energie electrica in limita a 3600 kWH/an
  o Compensare consum energie termica in limita a 21 Gcal/an
  o Cazare gratuita, in locuinte de serviciu sau interventie, in limita spatiilor locative disponibile
  o Transport la si de la locul de munca, cu mijloacele de transport in común puse la dispozitie de unitate
  o Alimentatie de protectie in valoare de 45lei/zi lucrata
  o Contributie angajator la un fond privat de pensii facultative, functie de vechime in sistemul energetic
  o Alte beneficii conform CCM

Alte informații

  • Activităţi desfasurate in sistem de lucru procedurat
  • Conditii de lucru la nivelul standardelor
  • Facilitati de dezvoltare profesionala

Data limită de transmitere a CV-urilor este 20.01.2020
Informații suplimentare : telefon – 0241-803891
Candidații ale caror CV-uri vor fi selectate pentru participare la concurs vor fi invitați la Serviciul Resurse Umane din cadrul CNE Cernavodă pentru completarea formularelor și depunerea documentelor necesare în vederea participării la concurs sau, funcție de opțiunea acestora, li se va indica adresa de email la care vor putea să transmită documentele solicitate. Data concursului va fi comunicată ulterior candidaților admiși în urma selecției de dosare.

Aplica Acum
X