Sucursala CNE Cernavoda -Inginer (chimic)

Titlu Sucursala CNE Cernavoda -Inginer (chimic)
Departament

Denumirea postului
• Inginer – 1 post

Departament / Compartiment
Sucursala CNE Cernavoda / Birou Tehnic Chimic / Sectia Chimica

Cerinte
• Studii: superioare tehnice în specialitatea chimie/ inginerie chimica

• Experienta: Minim 2 ani experienta in domeniul studiilor absolvite

• Cerinte specifice:
• Nu se aplica

• Alte cerinţe:

  • Cunostinte de limba engleza – nivel mediu;
  • Cunoştinţe de utilizare PC (MS Word, MS Excel, MS Power Point)

• Responsabilitati
• Efectueaza activitati de inginer responsabil pentru urmatoarele sisteme:

  • 1-45400 – Sistem de aditie chimicale
  • 1-45110 – Probe Chimice Ciclu Termic
  • 1-36610-Probe Chimice Generatori de Abur

Avand urmatoarele responsabilitati:

  • Cunoasterea in detaliu a sistemelor si a modului de functionare al echipamentelor
  • Supravegherea sistemelor pentru a se asigura ca acestea sunt disponibile in permanenta si functioneaza la parametrii specificati in documentatia de proiect si de exploatare
  • Actualizarea documentatiei aferente sistemelor din responsabilitate
  • Mentinerea controlului configuratiei de proiect
  • Monitorizarea si raportarea indicatorilor de performanta caracteristici sistemelor din responsabilitate;
  • Alte responsabilitati si sarcini conform Fisei Postului.

Bibliografie

  • Cunostinte generale de chimie
  • Mecanica fluidelor
  • Coroziune
  • Cunostinte generale de instrumentatie si control
Informatii loc de munca

• Salariul si alte beneficii:

  o Salariu atractiv si competetiv la nivelul pietei fortei de munca
  o Concediu anual de 26-35 zile lucratoare, functie de vechimea in munca
  o Indemnizatie de concediu de odihna echivalenta cu 1.6 ori salariul
  o Compensare consum energie electrica in limita a 3600 kWH/an
  o Compensare consum energie termica in limita a 21 Gcal/an
  o Cazare gratuita, in locuinte de serviciu sau interventie, in limita spatiilor locative disponibile
  o Transport la si de la locul de munca, cu mijloacele de transport in común puse la dispozitie de unitate
  o Alimentatie de protectie in valoare de 45lei/zi lucrata
  o Contributie angajator la un fond privat de pensii facultative, functie de vechime in sistemul energetic
  o Alte beneficii conform CCM

Alte informatii

  • Activităţi desfasurate in sistem de lucru procedurat
  • Conditii de lucru la nivelul standardelor
  • Facilitati de dezvoltare profesionala

Data limita de transmitere a CV-urilor este 25.02.2019

Informatii suplimentare : telefon – 0241-801301
Candidatii ale caror CV-uri vor fi selectate pentru participare la concurs vor fi invitati la Serviciul Dezvoltare si Strategie Resurse Umane din cadrul CNE Cernavoda pentru completarea formularelor si depunerea documentelor necesare in vederea participarii la concurs sau, functie de optiunea acestora, li se va indica adresa de email la care vor putea sa transmita documentele solicitate. Data concursului va fi comunicata ulterior candidatilor care au dosarul de candidatura complet.

Aplica Acum
X