Sucursala CNE Cernavoda -Inginer (Biroul Administrare Complex Cazare )

Titlu Sucursala CNE Cernavoda -Inginer (Biroul Administrare Complex Cazare )
Departament

Denumirea postului
• Inginer (Biroul Administrare Complex Cazare ) – 1 post

Departament / Compartiment
Sucursala CNE Cernavoda / Biroul Administrare Complex Cazare

Cerinte
• Studii: superioare tehnice în specialitatea electric /electromecanic / electronica / energetica /automatizari
• Experienta: – Minim 3 ani pe o pozitie de inginer în activitati de exploatare, intretinere si reparatii in domeniul echipamentelor si instalatiilor electrice de medie si joasa tensiune.
• Cerinte specifice:

  • Cunostinte de limba engleza – nivel mediu
  • Cunostinte de operare PC: MS Word, MS Excel, etc – nivel mediu.

• Responsabilitati

  • Coordoneaza si verifica executarea activitatilor de natura electrica din cadrul Biroului Administrare Complex Cazare
  • Intocmeste documentatie necesara pentru achizitii de servicii si produse, proceduri de lucru;
  • Exploatare, intretinere, reparatii retele transport si distributie MT 20kV;
  • Exploatare, intretinere, reparatii posturi transformare 20kV/0.4kV;
  • Exploatare, intretinere, reparatii instalatii electrice de forta, curenti slabi si iluminat, retele de transport si distributie de joasa tensiune, echipamente electrice si automatizari
  • Alte responsabilităţi şi sarcini conform fişei postului

Bibliografie

  1. Legea nr 319/2006 a securitatii si sanatatii in munca;
  2. PE 119/90 – Norme de protectia muncii pentru activitati in instalatii electrice
  3. PE 119/95 – Norme de incercari si masuratori la echipamentele si instalatii electrice
  4. I7/2011 – Normativ pentru proiectarea si executia instalatiilor cu tensiuni pana la 1000Vca si 1500Vcc
  5. Legea nr 99/2016 privind achizitiile sectoriale
  6. NTE/009/10/00 – Regulament general de manevrari in instalatii electrice de medie si inalta tensiune.
Informatii loc de munca

Salarizare si alte beneficii
• Conform Contractului Colectiv de Munca al Societatii Nationale Nuclearelectrica SA

Alte informatii

  • Activităţi desfasurate in sistem de lucru procedurat
  • Conditii de lucru la nivelul standardelor
  • Facilitati de dezvoltare profesionala

Data limita de transmitere a CV-urilor este 23.11.2018

Aplica Acum
X