Sucursala CNE Cernavoda – Consilier juridic (2 posturi)

Titlu Sucursala CNE Cernavoda – Consilier juridic (2 posturi)
Departament

Denumirea postului
• Consilier juridic (2 posturi)

Locul de desfasurare al activitatii
Societatea Nationala Nuclearelectrica SA / Sucursala CNE Cernavoda

Cerinte
• Studii – Absolvent Facultate de Drept in specialitatea stiinte juridice, cu certificat de promovare a examenului de definitivat, inscris in tabloul consilierilor juridici “definitivi” si cu cotizatia platita la zi.

• Experienta – minim 4 ani in activitati de consiliere jurídica, astfel incat sa detina competentele necesare exercitarii imediate a functiei la standardele cerute (cunostinte detaliate privind spete in domeniul civil, penal, comercial, litigii de munca, practica la zi in legislatia de achizitii publice sectoriale, etc).

• Cerinte specifice:

  • Cunostinte temeinice pe urmatoarele domenii: drept civil, drept penal, dreptul muncii si a legislatiei achizitiilor sectoriale, in special, reprezentare in fata instantelor de judecata de toate gradele, ANAP, CNSC.;
  • Cunostinte despre procedurile aplicabile si metodele de lucru procedurat in domeniul juridic
  • Cunostinte in domeniul utilizarii computerului

• Alte cerinte:
• Nu se aplica

• Responsabilitati

  • Avizarea actelor cu caracter juridic ale societatii;
  • Reprezentarea intereselor si apararea drepturilor legitime ale societatii in fata autoritatilor publice, institutiilor de orice natura, precum si in fata oricarei persoane juridice sau fizice;
  • Asigurarea de consultanta si informarea permanenta a conducerii societatii cu privire la modificarile legislative;
  • Redactarea proiectelor de contracte si negocierea clauzelor legale contractuale;
  • Alte responsabilitati si sarcini conform Fisei Postului.

Bibliografie

  1. Codul Civil, Noul Cod de Procedura Civila;
  2. Codul Penal, Noul Cod de Procedura Penala;
  3. Legea nr. 53/2003 Codul muncii;
  4. Legea nr. 99/2016 privind achiziţiile sectoriale;
  5. Hotărârea nr. 394/2016 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a prevederilor referitoare la atribuirea contractului sectorial/acordului-cadru din Legea nr. 99/2016 privind achiziţiile sectoriale
  6. Legea nr. 100/2016 privind concesiunile de lucrări şi concesiunile de servicii;
  7. Instructiunile ANAP nr. 1,2 si 3/2017 si Normele metodologice de aplicare
  8. Legea nr. 101/2016 privind remediile şi căile de atac în materie de atribuire a contractelor de achiziţie publică, a contractelor sectoriale şi a contractelor de concesiune de lucrări şi concesiune de servicii, precum şi pentru organizarea şi funcţionarea Consiliului Naţional de Soluţionare a Contestaţiilor;
  9. Legea nr. 31/1990 privind societăţile comerciale*)
  10. Legislatie secundara emisa in aplicarea actelor normative anterior mentionate.
Informatii loc de munca

Salarizare si alte beneficii
• Conform Contractului Colectiv de Munca al Societatii Nationale Nuclearelectrica SA

Alte informatii

  • Activităţi desfasurate in sistem de lucru procedurat
  • Conditii de lucru la nivelul standardelor
  • Facilitati de dezvoltare profesionala

• Salariul si alte beneficii:

  o Salariu atractiv si competetiv la nivelul pietei fortei de munca
  o Concediu anual de 26-35 zile lucratoare, functie de vechimea in munca
  o Indemnizatie de concediu de odihna echivalenta cu 1.6 ori salariul
  o Compensare consum energie electrica in limita a 3600 kWH/an
  o Compensare consum energie termica in limita a 21 Gcal/an
  o Cazare gratuita, in locuinte de serviciu sau interventie, in limita spatiilor locative disponibile
  o Transport la si de la locul de munca, cu mijloacele de transport in común puse la dispozitie de unitate
  o Alimentatie de protectie in valoare de 45lei/zi lucrata
  o Contributie angajator la un fond privat de pensii facultative, functie de vechime in sistemul energetic
  o Alte beneficii conform CCM

• Informatii suplimentare : telefon – 0241-801301
• Candidatii ale caror CV-uri vor fi selectate pentru participare la concurs vor fi invitati la Serviciul Dezvoltare si Strategie Resurse Umane pentru completarea formularelor si depunerea documentelor necesare pentru participarea la concurs.

Data limita de transmitere a CV-urilor este 28.01.2019.

Aplica Acum
X