Sucursala CNE Cernavoda – Conducator auto (2 posturi)

Titlu Sucursala CNE Cernavoda – Conducator auto (2 posturi)
Departament

Denumirea postului
• Conducator auto (sofer) (2 posturi)

Departament / Compartiment
Sucursala CNE Cernavoda / Sectia Transporturi

Cerinte
• Medii (liceu sau scoala profesionala)
• Experienta – Continuitate in ultimii 5 ani pe o pozitie de conducator auto (sofer)
• Cerinte specifice:

  • Permis de conducere, categoriile:B, C,D,E;
  • Certificat de pregatire continua(CPC) valabil pentru transport marfuri si persoane conform Normei din 11.11.2015 a Ministerului Transporturilor privind pregatirea si atestarea profesionala a anumitor categorii de conducatori auto.

• Alte cerinţe:

  • Cunoasterea legislatiei aplicabile pentru transportul de marfuri si persoane
  • Cazier auto

• Responsabilitati

  • Executa activitati de transport de persoane / bunuri, dupa caz cu autovehiculele puse la dispozitie de societate;
  • Respecta cu strictete legislatia rutiera si pe cea privind transporturile rutiere;
  • Executa operativ si corect sarcinile de serviciu trasate de superiorii ierarhici;
  • Alte responsabilitatati si sarcini conform Fisei Postului.

Bibliografie

  1. Ordonanţa de urgenţă nr. 195/2002 privind circulaţia pe drumurile publice
  2. Hotărârea nr. 1391/2006 pentru aprobarea Regulamentului de aplicare a Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 195/2002 privind circulaţia pe drumurile publice
  3. Ordonanţa nr. 27/2011 privind transporturile rutiere
  4. Ordinul nr. 980/2011 pentru aprobarea Normelor metodologice privind aplicarea prevederilor referitoare la organizarea şi efectuarea transporturilor rutiere şi a activităţilor conexe acestora stabilite prin Ordonanţa Guvernului nr. 27/2011 privind transporturile rutiere
Informatii loc de munca

Salarizare si alte beneficii
• Conform Contractului Colectiv de Munca al Societatii Nationale Nuclearelectrica SA

Alte informatii

  • Activităţi desfasurate in sistem de lucru procedurat
  • Conditii de lucru la nivelul standardelor
  • Facilitati de dezvoltare profesionala

Documente necesare candidatilor pentru inscrierea la concurs:

  1. Diploma de studii (original si copie);
  2. Certificat de cazier judiciar;
  3. Certificat de cazier auto;
  4. Certificat de pregatire continua(CPC) valabil ptr.transport marfuri si persoane conform Normei din 11.11.2015 a Ministerului Transporturilor privind pregatirea si atestarea profesionala a anumitor categorii de conducatori auto
  5. Adeverinta de la medicul de familie din care sa reiasa ca nu sunt in evidenta cu boli cronice si infecto-contagioase;
  6. Buletin / Carte de Identitate (copie);
  7. Documente care sa ateste experienta in activitatile specificate in oferta

Data limita de transmitere a CV-urilor este 22.02.2018

Informatii suplimentare : telefon – 0241-801301
Candidatii ale caror CV-uri vor fi selectate pentru participare la concurs vor fi contactati pe email in vederea completarii formularelor si depunerii documentelor suport necesare pentru participarea la concurs.
Data concursului va fi comunicata ulterior candidatilor care au dosarul de candidatura complet.

Aplica Acum
X