Sucursala CNE Cernavoda – Biroul Decontari -Economist – 1 post

Titlu Sucursala CNE Cernavoda – Biroul Decontari -Economist – 1 post
Departament

Departament / Compartiment
Directia Economica / Serviciul Financiar – Biroul Decontari

Cerinte
Studii – superioare de lunga durata , absolvite cu diploma de licenta, in domeniul stiintelor economice

Experienta:

  • Minim 5 ani, experienta in in domeniul financiar – contabil;

Cerinte specifice:

  • Cunostinte bune in domeniul legislatiei financiar-contabile, fiscale, achizitii publice;
  • Cunostinte si experienta in domeniul Standardelor Internationale de Raportare Financiara – IFRS;
  • Cunostinte bune de operare PC, Microsoft Office;
  • Experienta in implementarea si utilizarea sistemelor financiar-contabile;
  • Notiuni generale privind inventarierea creantelor, datoriilor si produselor;

Alte cerinte :

  • Specializari , certificari profesionale :auditor financiar si/sau expert contabil si/sau consultant fiscal – constituie avantaj;
  • Studii postuniversitare (masterat, studii economice aprofundate) – constituie avantaj;
  • Asumarea raspunderii, atitudine cooperanta, spirit de echipa, disponibilitate la efort;
  • Adaptabilitate la sisteme si medii de lucru diferite;
  • Aptitudini de calcul, analiza, sinteza si de a lucra cu documente;
  • Capacitate de gestionare a sarcinilor complexe si atingerea obiectivelor stabilite;
  • Integritate, etica, profesionalism, operativitate, comunicare interpersonala;

Responsabilitati

  • Tine evidenta analitica si sintetica a conturilor de furnizori externi (produse, servicii, investitii ), inclusiv cei cu sucursale in Romania ;
  • Intocmeste lunar note contabile, balante sintetice si analitice a conturilor de care rasounde, precum si alte inregistrari in conformitate cu atributiunile de serviciu;
  • Verifica facturile pe baza clauzelor contractuale, comenzilor si a altor proceduri sau reguli si pregateste pachetul de plata;
  • Asigura efectuarea platilor conform prevederilor contractuale, cu respectarea procedurilor si a legislatiei in vigoare si raspunde de intocmirea corecta a documentelor de plata;
  • Colaboreaza cu furnizorii si bancile corespunzatoare si rezolva eventualele discrepante aparute in relatia cu furnizorii;
  • Urmareste retinerea si plata impozitelor pentru prestatiile nerezidentilor in conformitate cu legislatia in vigoare, intocmeste declaratiile lunare si cea anuala in acest scop;
  • Analizeaza lunar conturile de care raspunde si propune masuri pentru rezolvarea problemelor aparute;
  • Face parte din comisiile evaluare / analiza / atribuire contracte conform legii achizitiilor;
  • Pregateste rapoartele financiar-contabile si statistice periodic sau ori de cate ori sunt solicitate;
  • Intocmeste documentatia financiar contabila pentru deplasarile in strainatate, urmareste acordarea si justificarea / recuperarea avansurilor de trezorerie in valuta, precum si impozitarea sumelor conform legislatiei in vigoare;
  • Pastreaza dosarele si documentatia intr-o maniera corecta si completa conform legislatiei in vigoare;
  • Alte responsabilitati si sarcini conform Fisei Postului.
Informatii loc de munca

Bibliografie:

  • Legea nr.82/1991 – legea contabilitatii republicata, cu modificarile si completarile ulterioare;
  • Ordinul Ministrului Finantelor Publice nr.1286/2012 pentru aprobarea Standardelor Internationale de Raportare Financiara, aplicabile societatilor comerciale ale caror valori sunt admise la tranzactionare pe o piata reglementata, cu modificarile si completarile ulterioare;
  • Ordonanta Guvernului nr.26/2013 privind intarirea disciplinei financiare la nivelul unor operatori economici la care statul sau unitatile administrativ-teritoriale sunt actionari unici ori majoritari sau detin direct ori indirect o participatie majoritara;
  • Legea nr.227/2015 privind Codul Fiscal cu toate modificarile si completarile ulterioare
  • Hotararea Guvernului nr. 1/2016 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a legii nr. 227/2015 privind Codul fiscal, cu modificarile si completarile ulterioare;
  • Legea 207/2015 privind Codul de Procedura Fiscala cu toate modificarile si completarile ulterioare
  • Hotărârea nr.394/2016 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a prevederilor referitoare la atribuirea contractului sectorial/acordului-cadru din Legea nr. 99/2016 privind achiziţiile sectoriale
  • Legea 99/2016 privind achizitiile sectoriale
  • Standardele Internationale de Raportare Financiara (IFRS);

Salariul si alte beneficii:

  • Salariu atractiv si competetiv la nivelul pietei fortei de munca
  • Concediu anual de 26-35 zile lucratoare, functie de vechimea in munca
  • Indemnizatie de concediu de odihna echivalenta cu 1.6 ori salariul
  • Compensare consum energie electrica in limita a 3600 kWH/an
  • Compensare consum energie termica in limita a 21 Gcal/an
  • Cazare gratuita, in locuinte de serviciu sau interventie, in limita spatiilor locative disponibile
  • Transport la si de la locul de munca, cu mijloacele de transport in común puse la dispozitie de unitate
  • Alimentatie de protectie in valoare de 45lei/zi lucrata
  • Contributie angajator la un fond privat de pensii facultative, functie de vechime in sistemul energetic
  • Alte beneficii conform CCM

Alte informatii

  • Activităţi desfasurate in sistem de lucru procedurat
  • Conditii de lucru la nivelul standardelor
  • Facilitati de dezvoltare profesionala

Data limita de transmitere a CV-urilor este 29.01.2020
Informatii suplimentare : telefon – 0241-803894
Candidatii ale caror CV-uri vor fi selectate pentru participare la concurs vor fi invitati la Serviciul Resurse Umane din cadrul CNE Cernavoda pentru completarea formularelor si depunerea documentelor necesare in vederea participarii la concurs sau, functie de optiunea acestora, li se va indica adresa de email la care vor putea sa transmita documentele solicitate. Data concursului va fi comunicata ulterior candidatilor care au dosarul de candidatura complet.

Aplica Acum
X