Sucursala CNE Cernavoda – Atelierul Intretinere Generala 2 – Reparator CNE ( general ) – 1 post

Titlu Sucursala CNE Cernavoda – Atelierul Intretinere Generala 2 – Reparator CNE ( general ) – 1 post
Departament

Departament / Compartiment
Sectia Servicii Generale – Atelierul Intretinere Generala 2
Cerinte
Studii : liceu (cu diploma de bacalaureat ), profil tehnic ;
Experienta:

  • Fara cerinte de experienta

Cerinte specifice:

  • Cunostinte si experienta in lucrari de izolatii termice, vopsitorii speciale, constituie avantaj;
  • Cunostinte in domeniul injectiei de betoane;

Alte cerinţe:

  • Calificare in radioprotectie –constituie avantaj;
  • Calificare sef lucrare- constituie avantaj;
  • Autorizare / calificare schelar – constituie avantaj;

Responsabilitati

  • Coordoneaza activitatea contractorilor;
  • Executa lucrari de hidroizolatii, izolatii termice, vopsitorii speciale (epoxidice, protectii la foc), injectii in structuri de beton ;
  • Alte responsabilitati si sarcini conform Fisei Postului.
Informatii loc de munca

Bibliografie

  • Legea 319/2006 – a securitatii si sanatatii in munca, capitolul – masuri de protectie impotriva riscurilor ;
  • Regulamentul 1272/2008 privind clasificarea , etichetarea si ambalarea substantelor si a amestecurilor , capitolul privind clasificarea si etichetarea substantelor ;
  • Legea 211/2011 – privind regimul deseurilor , capitolul – deseuri periculoase sau nepericuloase.

Salariul si alte beneficii:

  • Salariu atractiv si competetiv la nivelul pietei fortei de munca
  • Concediu anual de 26-35 zile lucratoare, functie de vechimea in munca
  • Indemnizatie de concediu de odihna echivalenta cu 1.6 ori salariul
  • Compensare consum energie electrica in limita a 3600 kWH/an
  • Compensare consum energie termica in limita a 21 Gcal/an
  • Cazare gratuita, in locuinte de serviciu sau interventie, in limita spatiilor locative disponibile
  • Transport la si de la locul de munca, cu mijloacele de transport in común puse la dispozitie de unitate
  • Alimentatie de protectie in valoare de 45lei/zi lucrata
  • Contributie angajator la un fond privat de pensii facultative, functie de vechime in sistemul energetic
  • Alte beneficii conform CCM

Alte informatii

  • Activităţi desfasurate in sistem de lucru procedurat
  • Conditii de lucru la nivelul standardelor
  • Facilitati de dezvoltare profesionala

Data limita de transmitere a CV-urilor este 29.01.2020
Informatii suplimentare : telefon – 0241-803894
Candidatii ale caror CV-uri vor fi selectate pentru participare la concurs vor fi invitati la Serviciul Resurse Umane din cadrul CNE Cernavoda pentru completarea formularelor si depunerea documentelor necesare in vederea participarii la concurs sau, functie de optiunea acestora, li se va indica adresa de email la care vor putea sa transmita documentele solicitate. Data concursului va fi comunicata ulterior candidatilor care au dosarul de candidatura complet.

Aplica Acum
X