Sucursala CNE Cernavoda – Administrator Baze de Date

Titlu Sucursala CNE Cernavoda – Administrator Baze de Date
Departament

Denumirea postului
• Administrator Baze de Date
Departament / Compartiment Sucursala CNE Cernavoda / Serviciul IT/ Biroului Dezvoltare Administrare Aplicatii IT
Cerinte
• Studii – Superioare tehnice in specialitatea automatica / calculatoare /electronica / informatica/ tehnica de calcul
• Experienta – Minim 4 ani activitati de adminstrare baze de date Oracle/ MS SQL Server/ Informix, sisteme de operare Unix, sistem Real Time Performance Management sau unuia echivalent si in activitati de instalare/configurare produse Oracle in medii de productie
• Cerinţe specifice:

  • Cunostinte temeinice structura baze de date pentru Sistemul informatic de Adminstrare a activitatilor Nucleare la CNE Cernavoda – ABB Asset Suite
  • Cunoasterea structurii/ administrarii EDMS Curator utilizat pentru gestiunea docuemntelor electronice la CNE Cernavoda constituie avantaj
  • Cunostinte de proiectare si documentare a arhitecturii bazelor de date, modelarea datelor

• Alte cerinte:

  • Aptitudini analitice
  • Cunostinte de limba engleza

• Responsabilitati

  • Configureaza si documenteaza baze de date, dezvolta aplicatii si rapoarte, face analiza si optimizarea bazelor de date pentru eficienta maxima; monitorizeaza sistemele si platformele IT pentru asigurarea functionarii neintrerupte a acestora;
  • Asigura confidentialitatea, integritatea si disponibilitatea informatiilor centralei in format electronic in conformitate cu standardele aplicabile si procedurile centralei pentru aplicatiile, sistemele informatice si bazele de date de care este responsabil;
  • Implementeaza politici de securitate pentru sisteme, utilizatori si date
  • Alte responsabilităţi şi sarcini conform fişei postului.

• Bibliografie

  • Administrare baze de date Oracle, Microsoft SQL Server, Informix, Programare SQL si PL/SQL.
Informatii loc de munca

Salarizare si alte beneficii
• Conform Contractului Colectiv de Munca al Societatii Nationale Nuclearelectrica SA

Alte informatii

  • Activităţi desfasurate in sistem de lucru procedurat
  • Conditii de lucru la nivelul standardelor
  • Facilitati de dezvoltare profesionala

• Salariul si alte beneficii:

  o Salariu atractiv si competetiv la nivelul pietei fortei de munca
  o Concediu anual de 26-35 zile lucratoare, functie de vechimea in munca
  o Indemnizatie de concediu de odihna echivalenta cu 1.6 ori salariul
  o Compensare consum energie electrica in limita a 3600 kWH/an
  o Compensare consum energie termica in limita a 21 Gcal/an
  o Cazare gratuita, in locuinte de serviciu sau interventie, in limita spatiilor locative disponibile
  o Transport la si de la locul de munca, cu mijloacele de transport in común puse la dispozitie de unitate
  o Alimentatie de protectie in valoare de 45lei/zi lucrata
  o Contributie angajator la un fond privat de pensii facultative, functie de vechime in sistemul energetic
  o Alte beneficii conform CCM

• Informatii suplimentare : telefon – 0241-801301
• Candidatii ale caror CV-uri vor fi selectate pentru participare la concurs vor fi invitati la Serviciul Dezvoltare si Strategie Resurse Umane pentru completarea formularelor si depunerea documentelor necesare pentru participarea la concurs.

Data limita de transmitere a CV-urilor este 28.01.2019.

Aplica Acum
X