Specialist Relatii Publice in cadrul Directiei Juridice si Afaceri Corporatiste

Titlu Specialist Relatii Publice in cadrul Directiei Juridice si Afaceri Corporatiste
Departament
 1. Societatea Națională „Nuclearelectrica” S.A. recrutează personal în vederea ocupării postului de Specialist Relatii Publice din cadrul Directiei Juridice si Afaceri Corporatiste – Departamentul Comunicare si Relatii cu Investitorii, sediul Executiv din Bucuresti.
 1. Profilul postului:
 • Studii: superioare de lunga durata finalizate cu diploma de licenta in domeniul economic sau umanist;
 • Vechimea: minim  5 ani experienta în domeniul administrativ si comunicare;
 • Cunoștințe specifice: in domeniul achizitiilor sectoriale, administrative si comunicarii;
 • Cunoștințe limbi străine: limba engleza – nivel fluent;
 • Alte cerințe specifice postului: cunostinte referitoare la sistemul energetic romanesc si piata de energie;
 • Cerințe care constituie avantaje:
  • Experienta profesionala in domeniul administrativ si comunicare in domeniul energiei;
  • Studii post-universitare de master in domeniul administrativ si comunicare ;
  • Cunoasterea unei alte limbi de circulatie internationala, alta decat limba engleza;
 1. Fișa Postului (responsabilități, atribuții și sarcini ale postului):
 • Gestionarea tuturor documentelor de achizitii specifice activitatilor DCRI
 • Gestionarea corespondentei DCRI cu institutii si parteneri de lucru
 • Gestionarea activitatilor aferente secretariatului Consiliului de Administratie
 • Gestionarea fluxului de comunicare al DCRI (referate, adrese, etc)
 • Redactarea scrisorilor sau raspunsuri la scrisori, la indicatia sefului de departament/directorului;
 • Colaboreaza la elaborarea de materiale si documentatii de specialitate necesare asigurarii bunei desfasurari a activitatilor de relatii publice si cooperare ale SNN S.A;
 • Acorda asistenta la organizarea de actiuni de tipul conferintelor, consfatuirilor, simpozioanelor, meselor rotunde etc. cu tematica referitoare la energetica nucleara;
 • Asigura suport tehnic si logistic pentru relatia cu mass-media;
 • Participa la implementarea campaniilor de imagine ale SNN (evenimente cu presa, comunitatea locala etc.);
 • Executa orice alte dispozitii date de superiorul ierarhic direct in realizarea strategiilor pe termen scurt ale companiei;
 • Indeplineste orice alte sarcini corespunzatoare pregatirii profesionale, in cadrul atributiilor, responsabilitatilor si competentelor departamentului, la cererea conducerii directiei.

 

Informatii loc de munca

Data limită de depunere a dosarelor de candidatură este 01.04.2019.

Interviul va avea loc în data de 03.04.2019 ora 11:00 la sediul Societatii Nationale Nuclearelectrica SA din strada Polona nr. 65, sector 1, Bucuresti.

Proba scrisă va avea loc în data de 05.04.2019 ora 10:00 la sediul Societatii Nationale Nuclearelectrica SA din strada Polona nr. 65, sector 1, Bucuresti.

Alte informații

Bibliografie:

 • OUG nr. 109/2011 privind guvernanta corporativa a intreprinderilor publice, cu modificarile si completarile ulterioare;
 • Legea nr. 24/2017 privind emitentii de instrumente financiare si operatiuni de piata;
 • Regulamentul ASF nr. 5/2018
 • Legea nr. 544/2001 privind liberal acces la informatiile de interes public;
 • Legea nr. 31/1990 – privind societatile;
 • Legea nr. 677/2001 pentru protecția persoanelor cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal și libera circulație a acestor date, cu modificările și completările ulterioare;
 • Legea nr. 99/2016 privind achizitiile sectoriale;
 • Cunostinte de comunicare externa, interna, inter-institutionala. Bibliografie la alegere.

 

(1) Sunt acceptate numai dosarele de candidatură care corespund cerințelor din anunț și conțin toate formularele solicitate. Dosarele de candidatură se depun personal la sediul SNN*, prin poștă sau prin e-mail la adresa office@nuclearelectrica.ro, cu mențiunea / subiectul “Către Departamentul Resurse Umane”.

(2) Numai candidații care îndeplinesc cerințele minime și trec de proba eliminatorie de tip interviu, pot fi invitați la susținerea probei scrise.

(3) Contestațiile se pot depune în primele 3 zile lucrătoare, de la comunicarea răspunsurilor către candidați.

* Societatea Națională NUCLEARELECTRICA S.A.

 

Aplica Acum
X