Sef Birou Conformitate, Sediul Executiv

Titlu Sef Birou Conformitate, Sediul Executiv
Departament

 

 1. Societatea Națională NUCLEARELECTRICA S.A. recrutează personal în vederea ocupării postului de Sef Birou Conformitate din subordinea Directorului General al SNN.
 1. Profilul postului:

- cerinte minime:

 • studii superioare de lungă durată, finalizate cu diplomă de licenţă;
 • vechime în muncă de minim 10 ani;
 • experiență în conformitate / antifrauda / control / control intern de minim 7 ani, din care minim 2 ani in functii de conducere (Director/ Şef departament/ birou/ compartiment/ serviciu/ sau similar ca nivel de senioritate, implicând şi atribuţii  de coordonare);
 • cunostinte de operare PC – Word, Excel, Power Point;
 • cunoasterea limbii engleze, nivel fluent;

- cerințe care constituie avantaje:

 • Experienta in functii de conducere din domeniul controlului intern/conformitate;
 • Cursuri si/sau certificari in domeniul auditului intern sau in domeniul financiar-contabil (CIA, CRMA, Expert Contabil, Consultant fiscal, CAFR, etc), conformitate, control intern, anti-frauda, achizitii publice;

- alte cerințe:

 • Atentie la detalii, acuratete;
 • Capacitate de analiza si sinteza;
 • Capacitate de conducere, organizare si coordonare;
 • Bune abilitati de comunicare si prezentare;
 • Disponibilitate de deplasare frecventa in tara;

 

Informatii loc de munca

 

 1. Fișa Postului (responsabilități, atribuții și sarcini ale postului):

Atribuţii/ Sarcini/ Responsabilităţi principale:

 • planifica, conduce si coordoneaza activitatea Biroului Conformitate din subordinea Directorului General;
 • respectă prevederile din documentaţia Sistemului de Management (politici, manual, proceduri, instrucţiuni, etc.) aplicabile în SNN Executiv;
 • respecta si pune in aplicare prevederile legii privind conflictul de interese si regimul incompatibilitatilor ce pot interveni in exercitarea functiei;
 • analizează, evaluează şi centralizează informaţiile necesare elaborării planului anual de conformitate, conform dispoziţiilor sefului ierarhic;
 • identifică/evaluează riscurile de coruptie si conformitate de la nivelul SNN SA, specifice activităţii Biroului şi propune măsuri de răspuns la risc;
 • furnizeaza expertiza de specialitate si colaboreaza cu auditul intern in cadrul misiunilor de audit;
 • completează/actualizează Registrul de risc la nivelul Directiei Audit si Managementul Riscului, ori de câte ori este necesar, cu informatii din sfera de responsabilitate;
 • execută misiuni de conformitate, repartizate ca sarcină de Directorul General, atât din planul anual cât şi ad-hoc;
 • în cazul identificării unor iregularităţi sau eventuale prejudicii, raportează imediat, în scris (prin e-mail sau adresă), Directorului General;
 • îşi asumă responsabilitatea cu privire la constatările şi recomandările formulate în rapoartele de conformitate intocmite de Biroul de Conformitate;
 • răspunde de calitatea lucrărilor pe care le întocmeşte;
 • răspunde de acurateţea datelor şi informaţiilor prezentate în proiectele de raport de control;
 • elaborează documentele specifice misiunilor de conformitate, conform procedurilor de lucru şi în termenele stabilite;
 • întocmeşte documentaţia specifică în derularea activităţii pe teren;
 • prezintă Directorului General concluziile finale şi elaborează rapoarte specifice;
 • elaboreaza/actualizeaza politicile / procedurile de conformitate in cadrul SNN;
 • coordoneaza activitatea reprezentantilor desemnati cu atributii de conformitate in Sucursale.

Atributii in domeniul managementului:

- planifica activitatile desfasurate la nivelul Biroului in scopul stabilirii obiectivelor si modalitatilor de actiune pentru atingerea acestora;

- coordoneaza activitatea reprezentantilor privind conformitatea de la nivelul sucursalelor;

- organizeaza, coordoneaza si participa la activitatile desfasurate la nivelul Biroului cu privire la investigarea operatiunilor suspecte de coruptie, distinct sau impreuna cu reprezentanti ai altor structuri din cadrul companiei;

- controleaza modul in care se deruleaza activitatile Biroului, in concordanta cu obiectivele specifice stabilite de sefii ierarhici si nemijlociti;

- elaborează/actualizează procedurile de lucru specifice şi normele metodologice privind organizarea şi exercitarea procesului de conformitate;

 1. Data limită de depunere a dosarelor de candidatură este 27.09.2019.
 1. Interviul va avea loc în data de  09.10.2019, ora 10:00 la sediului SNN din strada Polona nr. 65, sector 1, Bucuresti. Numai candidatii care indeplinesc cerintele minime si trec de proba eliminatorie de tip interviu pot fi invitati la sustinerea probei scrise.

Proba scrisa va avea loc in data de 11.10.2019, ora 10:00 la sediul SNN din strada Polona nr. 65, sector 1, Bucuresti.

Contestatiile se pot depune in primele 3 zile lucratoare de la comunicarea raspunsului catre candidati.

 1. Alte informații

Bibliografie ;

Cerere de înscriere ;                                

- Date de contact: telefon 021 203 82 00, e-mail: recrutare@nuclearelectrica.ro.

 

Notă: Sunt acceptate numai dosarele de candidatură care corespund cerințelor din anunț și conțin toate formularele solicitate. Dosarele de candidatură se depun personal la sediul SNN*, prin postă sau prin e-mail la adresa: office@nuclearelectrica.ro, cu mențiunea / subiectul “Către Departamentul Resurse Umane”.

 

* Societatea Națională NUCLEARELECTRICA S.A.

Aplica Acum
X