Sef Birou Achizitii Servicii si Lucrari

Titlu Sef Birou Achizitii Servicii si Lucrari
Departament

Societatea Națională NUCLEARELECTRICA S.A. recrutează personal în vederea  ocupării postului de din cadrul Sef Birou Achizitii Servicii si Lucrari in cadrul Departamentului Achizitii.

 1. Profilul postului:

 

 • studii superioare de lunga durata finalizate cu diploma de licenta;
 • vechimea: minim 5 ani in domeniul achizitiilor publice, din care minim 3 ani in functie de conducere ( sef birou, sef serviciu);
 • Certificat de „ Expert in Achizitii Publice” – cod COR 214946, cod COR vechi 241940 eliberat de Autoritatea Nationala pentru Calificari;
 • cunostinte specifice activitatilor de achizitii publice;
 • cunostinte de operare PC (Word, Excel, PowerPoint), nivel avansat
 • cunostinte limbi straine: engleza – nivel  fluent   

 

Constituie avantaje:

 • experienta pe pozitii similare ca si atributii;
 • cunostinte in domeniul contractelor comerciale de investitii;
 • cunosterea metodelor de lucru procedurat;
 • certificari/calificari profesionale in domeniu;
 • experienta in companii similare cu capital majoritar de stat;
 • cunostinte bune privind lucru cu programele de evidenta computerizata si gestionare date;
 • conostinte generale privind disciplina financiar contabila;
 • abilitati de comunicare si negociere.

 

 

Informatii loc de munca
 1. Fișa Postului (responsabilități, atribuții și sarcini ale postului):

 

 • Coordoneaza si urmareste aplicarea in cadrul biroului a procedurilor si politicii SNN privind activitatile de achizitii publice, in conformitate cu prevederile legislative in domeniu si cu atributiile ce ii revin din Regulamentul de Organizare si Functionare al societatii.
 • Raspunde de organizarea si desfasurarea procedurilor de atribuire a contractelor de achizitii de servicii si de lucrari destinate SNN Executiv si /sau sucursale, ca presedinte / membru in comisiile de evaluare, numite prin decizie a directorului general al SNN SA, cu respectarea tuturor prevederilor legale si procedurale incidente, precum si a termenelor stabilite.
 • Verifica documentele de initiere, derulare, respectiv de finalizare proceduri de achizitii pentru SNN Ex sau sucursale, in vederea supunerii lor spre aprobarea conducerii SNN SA
 • Asigura suport in elaborarea  punctelor de vedere la contestatiile in cadrul procedurilor de atribuire, in conformitate cu legislatia aplicabila .
 • Asigura suport si participa la activitatile privind negocierea contractelor de prestare servicii si a celor de executie de lucrari.
 • Asigură suport pentru derularea contractelor de achiziţii, verifică actele adiţionale la contracte sau contractele subsecvente acordurilor cadru şi le înaintează spre verificare şefului direct .
 • Colaborează cu compartimentele tehnice pentru a asigura introducerea in documentaţiile de atribuire a tuturor cerinţelor specifice impuse de domeniul nuclear.
 • Colaborează cu compartimentele tehnice, financiar, juridic, în soluţionarea problemelor specifice ce pot apărea în derularea procedurilor de achiziţii şi / sau în derularea contractelor.
 • Asigura efectuarea corespondentei in relatia SNN SA cu ESA pentru contractele de furnizare materiale nucleare supuse notificarii/aprobarii ESA.
 • Raspunde de intocmirea documentatiei necesare pentru obtinerea aprobarilor, autorizarilor si licentelor necesare desfasurarii operatiunilor de import – export pentru produse supuse controlului de la autorităţile guvernamentale CNCAN, ANCEX, ANA
 • Asigura monitorizarea centralizata a garantiilor (de participare la procedurile de achizitii, de acordare a avansurilor, de buna executie) pentru contractele aflate in derulare in societate.
 • Asigura suport si/sau elaboreaza si actualizeaza procedurile referitoare la activitatea de achizitii specifice biroului si departamentului si urmareste modul de aplicare al acestora la nivel SNN Executiv si sucursale;

 

 

 1. Data limită de depunere a dosarelor de candidatură este 22.02.2017.

 

 1. Interviul va avea loc în data de 06.03.2017, ora 10.30 la sediul Societatii din strada Polona nr. 65, sector 1, Bucuresti..

 

 1. Proba scrisă va avea loc în data de 13.03.2017, ora 10 la sediul Societatii din strada Polona nr. 65, sector 1, Bucuresti..

 

 1. Alte informații

Bibliografie – Anexa 1

Cerere de înscriere -F/RU-00-05/4- Anexa 2

- Date de contact: telefon 021 / 203.82.14, e-mail office@nuclearelectrica.ro.

Aplica Acum
X