Reparator CN

Titlu Reparator CN
Departament

SN Nuclearelectrica SA Sucursala FCN Piteşti organizează concurs în data de  14.03.2017 în vederea ocupării a două posturi:

 1. un post reparator CN ”M” (SDV-uri) – prelucrător prin așchiere
 2. un post reparator CN ”M – prelucrător prin așchiere

cu contract pe perioadă nedeterminată în cadrul  Direcţiei Tehnice, Secţia Mecano-Energetic-Utilități, poziţiile din organigrama FCN Piteşti  nr. 301/01.10.2016, 341/01.10.2016.

Cerinţe minime pentru reparator CN ”M” (SDV-uri) – prelucrător prin așchiere:

 • studii medii tehnice cu diplomă de bacalaureat;
 • vechime în domeniu min. 3 ani;

Cunoștințe/autorizări/îndemânări specifice:

 • rectificare plană, ascuțitorie părți active matrițe, recondiționare matrițe de ștanțare fină;
 • prelucrare pe mașini de electroeroziune cu comandă numerică;
 • cunoștințe desen tehnic

Alte cerinţe:

 • disponibilitate pentru lucru la program prelungit și/sau ture;
 • capacitate de a lucra activități desfășurate în sistem de lucru procedurat;
 • disponibilitate și ușurință în asimilarea cunoștințelor noi.

 

Cerinţe minime pentru reparator CN ”M” – prelucrător prin așchiere:

 • studii medii tehnice cu diplomă de bacalaureat;
 • vechime min. 3 ani în domeniul prelucrării prin așchiere

Cunoștințe/autorizări/îndemânări specifice:

 • prelucrare prin așchiere pe freze universale și pe strunguri de mecanică fină

Alte cerinţe:

 • disponibilitate pentru lucru la program prelungit și/sau ture;
 • capacitate de a lucra activități desfășurate în sistem de lucru procedurat;
 • disponibilitate și ușurință în asimilarea cunoștințelor noi.

 

Condiţii oferite

 • Salariul în conformitate cu Nomenclatorul şi Ierarhizatorul Funcţiilor din FCN
 • Program de lucru în conformitate cu prevederile CCM

 

Bibliografia pentru reparator CN ”M” (SDV-uri) – prelucrător prin așchiere:

 

Bibliografia pentru reparator CN ”M” – prelucrător prin așchiere:

 

 

 

Data Debut 2017-02-27
Informatii loc de munca

Înscrierile la concurs se fac în zilele lucrătoare, între orele 9-12, până în data de 10.03.2017, dată până la care cei interesați vor prezenta la Serviciul  Resurse Umane de la sediul FCN următoarele documente:

Data programată pentru concurs este  14.03.2017 ora 1000 la sediul FCN – Piteşti, Mioveni, Str. Câmpului, nr. 1.

Aplica Acum
X