Operator CN – rectificator (2 posturi)

Titlu Operator CN – rectificator (2 posturi)
Departament

SN Nuclearelectrica SA Sucursala FCN Piteşti organizează concurs în data de 14.03.2017 în vederea ocupării a 2 posturi de operator CN – rectificator cu contract pe perioadă nedeterminată în cadrul  Direcţiei Tehnice, Secţia Pastile, poziţiile din organigrama FCN Piteşti  nr. 198/01.10.2016, 287/01.10.2017.

Cerinţe minime:

 • studii medii tehnice cu diplomă de bacalaureat;
 • vechime minim 3 ani în domeniul prelucrării prin așchiere;

Cunoștințe/autorizări/îndemânări specifice:

 • prelucrător prin așchiere;
 • experiența în domeniul rectificării reprezintă un avantaj;

Alte cerinţe:

 • acuitate vizuală confirmată în urma unui consult oftalmologic, efectuat la un cabinet medical de specialitate;
 • apt din punct de vedere medical pentru lucru în zona controlată;
 • apt din punct de vedere medical pentru lucru în ture de noapte;
 • disponibilitate pentru lucru la program prelungit și/sau ture;
 • capacitate de a lucra activități desfășurate în sistem de lucru procedurat;
 • disponibilitate și ușurință în asimilarea cunoștințelor noi.

Condiţii oferite

 • Salariul în conformitate cu Nomenclatorul şi Ierarhizatorul Funcţiilor din FCN
 • Program de lucru în conformitate cu prevederile CCM

Bibliografie:

Secțiunile: T1 – Prelucrări mecanice prin așchiere

T9 – Prelucrări prin rectificare

 • Desen tehnic – Noțiuni de bază – Ing. Virgil ILIUȚĂ

Capitolele: 4. Notarea stării suprafețelor

 1. Înscrierea toleranțelor pe desen
Informatii loc de munca

Înscrierile la concurs se fac în zilele lucrătoare, între orele 9-12, până în data de 10.03.2017, dată până la care cei interesați vor prezenta la Serviciul  Resurse Umane de la sediul FCN următoarele documente:

Data programată pentru concurs este  14.03.201

Aplica Acum
X