Operator CN “M” (2 posturi)

Titlu Operator CN “M” (2 posturi)
Departament

SN Nuclearelectrica SA Sucursala FCN Piteşti organizează concurs în data de  25.05.2017 în vederea ocupării a două posturi de reparator CN ”M” – mecanic mașini și utilaje cu contract de muncă pe perioadă nedeterminată în cadrul  Direcţiei Tehnice, Secţia Mecano-Energetic-Utilități, poziţiile din organigrama FCN Piteşti  nr. 101 și 121/01.04.2017.

 

Cerinţe minime:

 • studii medii cu diplomă de bacalaureat;
 • calificare în meseria de mecanic;

Cunoștințe/autorizări/îndemânări specifice:

 • cunoștințe temeinice despre realizarea reviziilor și reparațiilor mașinilor și utilajelor;
 • disponibilitate pentru lucru în schimburi, program prelungit, lucru la înălțime și efort suplimentar;
 • disponibilitate la asimilarea de cunoștințe noi.

Alte cerinţe:

 • constituie un avantaj calificări suplimentare utile activității de mentenanță.

Condiţii oferite

 • Salariul în conformitate cu Nomenclatorul şi Ierarhizatorul Funcţiilor din FCN
 • Program de lucru în conformitate cu prevederile CCM

 

Bibliografie:

 • Fl. Ionescu și alții  – Mecanica fluidelor și acționări hidraulice și pneumatice – Ed. Didactică și Pedagogică, București, 1980
 • V. Drobotă și alții – Organe de mașini și Mecanisme – Ed. Didactică și Pedagogică, București, 1994
 • O. Mândruț – Tehnologii generale mecanice – Ed. CD Press
 • G. S. Georgescu – Îndrumar pentru atelierele mecanice – Ed. Tehnică, 1978
 • A. Ciocîrdea –Vasilescu și M. Consantin – Mecanica montaj, întreținere și reparare – Ed. CD Press, 2006.
Data Debut 2017-05-12
Informatii loc de munca

Înscrierile la concurs se fac în zilele lucrătoare, între orele 9-12, până în data de 23.05.2017, dată până la care cei interesați vor prezenta la Serviciul  Resurse Umane de la sediul FCN următoarele documente:

Data programată pentru concurs este  25.05.2017 ora 1000 la sediul FCN – Piteşti, Mioveni, Str. Câmpului, nr. 1.

 

Aplica Acum
X