Operator CN (6 posturi)

Titlu Operator CN (6 posturi)
Departament

SN Nuclearelectrica SA Sucursala FCN Piteşti organizează concurs în data de  27.03.2017 în vederea ocupării a 6 posturi de operator CN cu contract pe perioadă nedeterminată în cadrul  Direcţiei Tehnice, Secția Asamblare, poziţiile din organigrama FCN Piteşti  nr. 56/5/01.10.2016; 144 și 148/5/01.10.2016; 254/5/01.10.2016; 353/8/01.10.2016; 329/12/01.10.2016.

Cerinţe :

  • studii medii tehnice cu diplomă de bacalaureat sau studii medii profil real cu diplomă de bacalaureat;
  • acuitate vizuală confirmată în urma unui consult oftalmologic, efectuat la un cabinet medical de specialitate;

Alte cerinţe:

  • apt din punct de vedere medical pentru lucru în zona controlată;
  • disponibilitate pentru lucru la program prelungit și/sau ture;
  • capacitate de a lucra activități desfășurate în sistem de lucru procedurat;
  • disponibilitate și ușurință în asimilarea cunoștințelor noi.

Condiţii oferite

  • Salariul în conformitate cu Nomenclatorul şi Ierarhizatorul Funcţiilor din FCN
  • Program de lucru în conformitate cu prevederile CCM

Bibliografie:

Data Debut 2017-03-06
Informatii loc de munca

Înscrierile la concurs se fac în zilele lucrătoare, între orele 9-12, până în data de 24.03.2017, dată până la care cei interesați vor prezenta la Serviciul  Resurse Umane de la sediul FCN următoarele documente:

Data programată pentru concurs este  27.03.2017 ora 1000 la sediul FCN – Piteşti, Mioveni, Str. Câmpului, nr. 1.

Aplica Acum
X