Operator CN (13 posturi)

Titlu Operator CN (13 posturi)
Departament

SN Nuclearelectrica SA Sucursala FCN Piteşti organizează concurs în data de  29.05.2017 în vederea ocupării a 13 posturi de operator CN cu contract pe perioadă nedeterminată în cadrul  Direcţiei Tehnice, Secţia Pastile și Secția Asamblare, poziţiile din organigrama FCN Piteşti  nr. 55, 76, 81, 84, 93, 147, 167, 195, 217, 303, 304, 382, 388/01.04.2017.

Cerinţe minime :

  • studii medii tehnice cu diplomă de bacalaureat sau studii medii profil real cu diplomă de bacalaureat;

Alte cerinţe:

  • acuitate vizuală confirmată în urma unui consult oftalmologic, efectuat la un cabinet medical de specialitate;
  • apt din punct de vedere medical pentru lucru în zona controlată;
  • apt din punct de vedere medical pentru lucru în ture de noapte;
  • disponibilitate pentru lucru la program prelungit și/sau ture;
  • capacitate de a lucra activități desfășurate în sistem de lucru procedurat;
  • disponibilitate și ușurință în asimilarea cunoștințelor noi.

Condiţii oferite

  • Salariul în conformitate cu Nomenclatorul şi Ierarhizatorul Funcţiilor din FCN
  • Program de lucru în conformitate cu prevederile CCM
Data Debut 2017-05-12
Informatii loc de munca

Bibliografie:

  • Exerciții de logică și perspicacitate

Înscrierile la concurs se fac în zilele lucrătoare, între orele 9-12, până în data de 26.05.2017, dată până la care cei interesați vor prezenta la Serviciul  Resurse Umane de la sediul FCN următoarele documente:

Data programată pentru concurs este  29.05.2017 ora 1000 la sediul FCN – Piteşti, Mioveni, Str. Câmpului, nr. 1.

Aplica Acum
X