Masinist

Titlu Masinist
Departament

SN Nuclearelectrica SA Sucursala FCN Piteşti organizează concurs în data de  17.01.2019 în vederea ocupării unui post de mașinist transport intern cu contract de muncă încheiat pe perioadă nedeterminată în cadrul Serviciului Administrare Materiale și Depozite, Direcția Economică, poziţia din organigrama FCN Piteşti  nr. 58/8/01.11.2018.

Cerinţe minime:

 • Studii medii;
 • Diploma de calificare în meseria de stivuitorist;
 • Vechime în poziție similară de minim 1 an

Cunoștințe/autorizări/îndemânări specifice:

 • Autorizație ISCIR vizată la zi

Alte cerințe:

 • Certificat de cazier judiciar;
 • Sănătate ireproșabilă, apt pentru lucru în mediu cu radiații ionizante;
 • Disponibilitate și rezistență la efort fizic;
 • Atenție distributivă, atenție la detalii;
 • Rezistență la stres, spirit de echipă.

Condiţii oferite:

 • Salariul în conformitate cu Nomenclatorul şi Ierarhizatorul Funcţiilor din FCN
 • Program de lucru în conformitate cu prevederile CCM
Informatii loc de munca

Bibliografie:

 • Legea nr. 319/2006 – Legea securității și sănătății în muncă, cu modificările și completările ulterioare: cap. III și cap. IV;
 • HG nr. 1425/2006 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a prevederilor Legii securităţii şi sănătăţii în muncă nr. 319/2006: cap. V;
 • PTR1/2010 – Mașini de ridicat;

 

Înscrierile la concurs se fac în zilele lucrătoare, între orele 9-12, până în data de 17.12.2018, dată până la care cei interesați vor prezenta la Serviciul  Resurse Umane de la sediul FCN următoarele documente:

 

Data programată pentru concurs este  17.01.2019 ora 1000 la sediul FCN – Piteşti, Mioveni, Str. Câmpului, nr. 1.

 

Director FCN,                                                                  Şef Serviciu Resurse Umane,

Florin Ovidiu GHEBA                                                              Ec. Viorica Ciocîrlan

        

                            

 

Aplica Acum
X