Inginer Specialist din cadrul Serviciului IT

Titlu Inginer Specialist din cadrul Serviciului IT
Departament

Societatea Națională NUCLEARELECTRICA S.A. recrutează personal în vederea  ocupării postului de Inginer Specialist din cadrul Serviciului IT – Directia Financiara.

 

 1. Profilul postului:

 

 • studii superioare de lunga durata, finalizate cu diploma de licenta in domeniul IT&C;
 • vechimea: experienta de minim 5 ani in configurari si operare PC-uri, laptopuri, echipamente periferice, elemente de retea, servere;
 • experienta de minim 5 ani in configurarea de sisteme de operare Microsoft – toate versiunile;
 • experienta de minim 5 ani in operare MS Office – toate versiunile;
 • cunostinte in domeniul securitatii cibernetice;
 • experienta in activitati de telecomunicatii, telefonie;

 

Constituie avantaje:

 • absolvirea a cel putin unui curs de specializare in domeniul sistemelor de securitate;
 • continuitate (minim 3 ani fara intrerupere) in activitatea de intretinere si configurare tehnica de calcul;
 • experienta in derularea de contracte cu furnizorii externi de servicii de implementare/mentenanta in domeniul IT&C.
Informatii loc de munca
 1. Fișa Postului (responsabilități, atribuții și sarcini ale postului):

 

 • Realizeaza sau monitorizeaza instalarea/configurarea de statii si aplicatii;
 • Instaleaza si configureaza infrastructura si conexiunile la retea, sisteme de operare, servicii, proceduri client, aplicatii specifice retelei;
 • Realizează sau monitorizează instalarea / configurarea de stații și aplicații.
 • Instaleaza si configureaza infrastructura si conexiunile la retea, sisteme de operare, servicii, proceduri client, aplicatii specifice retelei.
 • Realizeaza relocarea / reconfigurarea dispozitivelor IT conform cerintelor
 • Supraveghează, monitorizează funcționarea echipamentelor de comunicații cu scopul de a păstra mediul de operare al rețelei în limita parametrilor normali de funcționare.
 • Realizează gestionarea echipamentelor periferice.
 • Propune, implementeaza și urmareste aplicarea stricta a regulilor de securitate ce guverneaza accesul la resursele retelei: conturi  utilizatori, parole, modalitati de autentificare, permisiuni, restrictii, drepturi, privilegii, machete de securitate, metode de configurare automata a mediului de operare al utilizatorilor, proceduri personalizate;
 • Asigură disponibilitatea, încadrarea în parametrii normali de performanță și continuitatea operațională a aplicațiilor implementate în cadrul SNN Executiv.
 • Face propuneri de configurare / reconfigurare a structurii hardware pe care o gestionează, în conformitate cu cerințele de securitate și disponibilitate impuse în cadrul SNN Executiv.
 • Asigură gestionarea și documentarea tuturor configurărilor / reconfigurărilor tehnice necesare punerii în aplicare a cerințelor specificate în procedurile și normele asociate colectivului IT și care intră în aria sa de competență, conform acestora.
 • Monitorizează funcționarea centralei telefonice și întocmește rapoarte privind nivelul de încărcare al acesteia pe parcursul exploatării.
 • Reconfigurează rețeaua telefonică și instalează noi linii telefonice.
 • Întreține evidența liniilor telefonice existente.
 • Propune si/sau implementeaza, solutii, proceduri, tehnici, recomandari de buna practica pentru mentinerea bunei functionari si a corectei utilizari a calculatoarelor, echipamentelor de conectare la retea si a celor destinate comunicatiilor
 • Identifică și soluționează incidentele apărute în funcționarea rețelei în general, a echipamentelor de legătură și a celor de comunicații din cadrul SNN Executiv, prin intervenție proprie sau făcând apel la parteneri externi.
 • Gestionează conturile de utilizatori, alocarea parolelor și funcționalităților pentru utilizatori și grupuri de utilizatori sau profile în concordanță cu standardele de securitate a informațiilor și de clasificare a datelor în cadrul SNN Executiv.
 • Realizează instruirea utilizatorilor, corespunzător noilor soluții tehnologice implementate, sau care urmează a fi implementate și întocmește documentația de exploatare a acestora.
 • Întocmește și actualizează inventarul hardware și software în cadrul SNN și face propunerea echipamentelor care urmează a fi casate.
 • Rezolvă incidentele asignate prin procedura HelpDesk.
 • Realizează legatura și escalarea către suportul specializat conform contractelor de suport existente.
 • Îndeplinește toate rolurile și responsabilitățile ce-i sunt alocate în cadrul proiectelor derulate în cadrul SNN și raportează în mod regulat către responsabilii din conducerea proiectului despre stadiul și progresul sarcinilor de proiect.
 • Participă la procesul de documentare a procedurilor, normelor și metodologiilor specifice domeniului său de activitate.
 • Respectă și promovează procedurile și politicile IT.
 • Întocmește, ori de câte ori este necesar, rapoarte conform procedurilor și normelor în vigoare sau solicitate de șeful direct sau alți șefi ierarhici superiori.
 • Respectă fluxurile de activitate specificate în procedurile și normele în vigoare, aplicabile colectivului IT, conform atribuțiilor care îi revin.

 

 

 1. Data limită de depunere a dosarelor de candidatură este 04.12.2018.

 

 1. Interviul va avea loc în data de 10.12.2018, ora 10:00 la sediul Societatii din strada Polona nr. 65, sector 1, Bucuresti.

 

 1. Proba scrisă va avea loc în data de 12.12.2018, ora 10:00 la sediul Societatii din strada Polona nr. 65, sector 1, Bucuresti.

 

 1. Alte informații

Bibliografie – Anexa 1

Cerere de înscriere -F/RU-00-05/4- Anexa 2

- Date de contact: telefon 021 / 203.82.00, e-mail office@nuclearelectrica.ro.

 

 

 

Notă: (1) Sunt acceptate numai dosarele de candidatură care corespund cerințelor din anunț și conțin toate formularele solicitate. Dosarele de candidatură se depun personal la sediul SNN*, prin poștă sau prin e-mail la adresa office@nuclearelectrica.ro, cu mențiunea / subiectul “Către Departamentul Resurse Umane – pentru concursul organizat in vederea ocuparii pozitiei de Inginer Specialist in cadrul Serviciului IT – Directia Financiara.

(2) Numai candidații care îndeplinesc cerințele minime și trec de proba eliminatorie de tip interviu, pot fi invitați la susținerea probei scrise.

(3) Contestațiile se pot depune în primele 3 zile lucrătoare, de la comunicarea răspunsurilor către candidați.

* Societatea Națională NUCLEARELECTRICA S.A.

Aplica Acum
X