Inginer specialist

Titlu Inginer specialist
Departament
 1. Societatea Națională NUCLEARELECTRICA S.A. recrutează personal în vederea ocupării postului de INGINER spc. din cadrul Departamentului Resurse Umane, pe durata nedeterminata.

 

 1. Profilul postului:

Cerințe  minime pentru ocuparea postului:

 • studii superioare de lunga durata finalizate cu diploma de licenta;
 • specializarea: Inginerie energetica;
 • vechime in munca de cel putin 15 ani, iar pe o functie similara de cel putin 10 ani;
 • experienta in domeniul resurselor umane de minim 5 ani;
 • cunosterea prevederilor HG 1041 si 1461/2003 privind facilitatile acordate pensionarilor din domeniul energiei electrice;
 • Cunostinte PC- Word/Exel

 

Alte cerinte care  constituie avantaj:

 • Extras de cazier judiciar
 • Experienta in domeniul energetic;
 • Cursuri de specializare in domeniul resurselor umane
Informatii loc de munca
 1. Fișa Postului (responsabilități, atribuții și sarcini ale postului):
 • gestionarea intregii activitati de SSM la nivelul sediului central al SNN;
 • gestionarea activitatii de medicina a muncii la nivelul sediului central al SNN ;
 • gestionare si derularea contractelor cu furnizorii de energie electrica si a procesului intern/ extern privind gestionarea cotei de energie electrica de care beneficiaza pensionarii din domeniul energiei conform HG1041/ 28.08.2003 si HG 1461/11.12.2003 ;
 • gestionarea situatiei pensionarilor SNN care in urma sentintelor  civile, beneficiaza de prevederile HG1041/ 28.08.2003 si HG 1461/11.12.2003.
 • elaborarea procedurilor/metodologiilor, regulamentelor in domeniul resurselor umane.

 

 1. Data limită de depunere a dosarelor de candidatură este data de 29.10.2018.

 

 1. Interviul va avea loc în data de 01.11.2018, ora 10:00 la sediul S.N. Nuclearelectrica SA din Strada Polona nr. 65, sector 1, Bucuresti.

 

 1. Proba scrisă va avea loc în data 06.11.2018, ora 10:00 la sediul S.N. Nuclearelectrica SA din Strada Polona nr. 65, sector 1, Bucuresti.

 

 1. Alte informații

- Bibliografie:

Legea nr. 53/2003 Codul Muncii;

Hotararea nr 355/ 2007 privind supravegherea sanatatii lucratorilor;

Legea 319/2006 privind  securitatea si sanatatea in munca;

HG nr 1041/2003  modificata de  Hotararea  nr 1461 /2003.

 

Cerere de înscriere -F/RU-00-05/4 – Anexa 1

- Date de contact: telefon 021/2038200

- E-mail: office@nuclearelectrica.ro

 

 

Notă: (1) Sunt acceptate numai dosarele de candidatură care corespund cerințelor din anunț și conțin toate formularele solicitate. Dosarele de candidatură se depun personal la sediul SNN*, prin poștă sau prin e-mail la adresa office@nuclearelectrica.ro, cu mențiunea / subiectul “Pentru concursul organizat pentru ocuparea postului de Inginer spc-DRU”.

2) Numai candidații care îndeplinesc cerințele minime și trec de proba eliminatorie de tip interviu, pot fi invitați la susținerea probei scrise.

(3) Contestațiile se pot depune în primele 3 zile lucrătoare, de la comunicarea răspunsurilor către candidați.

* Societatea Națională NUCLEARELECTRICA S.A.

 

Aplica Acum
X