Inginer la Serviciul IT din cadrul Directiei Financiare-SNN Executiv Bucuresti

Titlu Inginer la Serviciul IT din cadrul Directiei Financiare-SNN Executiv Bucuresti
Departament
 1. Societatea Națională „Nuclearelectrica” S.A. recrutează personal în vederea ocupării postului de Inginer la Serviciul IT din cadrul Directiei Financiare.
 1. Profilul postului:
 • Studii: superioare tehnice de lunga durata, finalizate cu diplomă de licenta, cu specialitatea: calculatoare, calculatoare și tehnologia informației, automatică, automatică și informatică industrială, electronică și telecomunicații, tehnologia informației;
 • Vechimea: minim 3 ani in domeniul specific IT, pentru a asigura: instalarea/configurarea/reconfigurarea infrastructurii si conexiunilor la retea, sisteme de operare, aplicatii specifice retelei IT; monitorizarea functionarii echipamentelor periferice si a imprimantelor; mentinerea in stare de buna functionare a calculatoarelor, echipamentelor de conectare la retea si a celor destinate comunicatiilor; Soluționarea incidentelor apărute în funcționarea rețelei în general, a echipamentelor de legătură și a celor de comunicații din cadrul SNN Executiv, a perifericelor și a imprimantelor, prin intervenție proprie sau făcând apel la parteneri externi; Gestionarea conturilor de utilizatori, alocarea parolelor și funcționalităților pentru utilizatori și grupuri de utilizatori sau profile în concordanță cu standardele de securitate a informațiilor și de clasificare a datelor în cadrul SNN Executiv; Acordarea de asistență tehnică de tip Helpdesk; Instruirea utilizatorilor, corespunzător noilor soluții tehnologice implementate sau care urmează a fi implementate și întocmirea documentației de exploatare a acestora; Derularea contractelor încheiate cu furnizorii externi de servicii specifice IT&C; Întocmirea documentației de achiziție pentru încheierea de contracte de prestări servicii specifice domeniului IT.

 

Alte  cerințe:

 • experiență în configurări, reconfigurări de calculatoare, echipamente periferice;
 • experiență în prestarea de servicii suport pentru utilitare tip Microsoft Office, utilitare pentru scanare;
 • experiență în derularea de contracte cu furnizori externi de servicii de implementare/mentenanță în domeniul IT&C;
 • experiență în lucrul cu echipamente de telefonie (VOIP);
 • cunoștințe administrare/implementare server mail Microsoft Exchange;
 • cunoștințe rețelistică/networking nivel mediu (echivalent CCNA sau superior);
 • cunoștințe securitate informatică/firewall;
 • cunoștințe de limba engleză.
Informatii loc de munca

3. Fișa Postului (responsabilități, atribuții și sarcini ale postului):

 • Realizează sau monitorizează instalarea / configurarea de stații și aplicații.
 • Instaleaza si configureaza infrastructura si conexiunile la retea, sisteme de operare, servicii, proceduri client, aplicatii specifice retelei.
 • Realizeaza relocarea / reconfigurarea dispozitivelor IT conform cerintelor.
 • Supraveghează, monitorizează funcționarea echipamentelor de comunicații cu scopul de a păstra mediul de operare al rețelei în limita parametrilor normali de funcționare.
 • Supraveghează, monitorizează funcționarea imprimantelor și a scanerelor, cu scopul de a asigura utilizarea acestora în limita parametrilor normali de funcționare.
 • Realizează gestionarea echipamentelor periferice.
 • Asigură disponibilitatea, încadrarea în parametrii normali de performanță și continuitatea operațională a aplicațiilor implementate în cadrul SNN Executiv.
 • Efectueaza sau supervizeaza instalari si configurari de aplicatii pe diferite medii de productie, test, instruire, dezvoltare.
 • Face propuneri de configurare / reconfigurare a structurii hardware pe care o gestionează, în conformitate cu cerințele de securitate și disponibilitate impuse în cadrul SNN Executiv.
 • Asigură gestionarea și documentarea tuturor configurărilor / reconfigurărilor tehnice necesare punerii în aplicare a cerințelor specificate în procedurile și normele asociate colectivului IT și care intră în aria sa de competență, conform acestora.
 • Propune si/sau implementeaza, solutii, proceduri, tehnici, recomandari de buna practica pentru mentinerea bunei functionari si a corectei utilizari a calculatoarelor, echipamentelor de conectare la retea si a celor destinate comunicatiilor
 • Identifică și soluționează incidentele apărute în funcționarea rețelei în general, a echipamentelor de legătură și a celor de comunicații din cadrul SNN Executiv, prin intervenție proprie sau făcând apel la parteneri externi.
 • Gestionează conturile de utilizatori, alocarea parolelor și funcționalităților pentru utilizatori și grupuri de utilizatori sau profile în concordanță cu standardele de securitate a informațiilor și de clasificare a datelor în cadrul SNN Executiv.
 • Realizează instruirea utilizatorilor, corespunzător noilor soluții tehnologice implementate, sau care urmează a fi implementate și întocmește documentația de exploatare a acestora.
 • Întocmește și actualizează inventarul hardware și software în cadrul SNN și face propunerea echipamentelor care urmează a fi casate.
 • Rezolvă incidentele asignate prin procedura HelpDesk.
 • Realizează legatura și escalarea către suportul specializat conform contractelor de suport existente.
 • Îndeplinește toate rolurile și responsabilitățile ce-i sunt alocate în cadrul proiectelor derulate în cadrul SNN și raportează în mod regulat către responsabilii din conducerea proiectului despre stadiul și progresul sarcinilor de proiect.
 • Participă la procesul de documentare a procedurilor, normelor și metodologiilor specifice domeniului său de activitate.
 • Respectă și promovează procedurile și politicile IT.
 • Întocmește, ori de câte ori este necesar, rapoarte conform procedurilor și normelor în vigoare sau solicitate de șeful direct sau alți șefi ierarhici superiori.
 • Respectă fluxurile de activitate specificate în procedurile și normele în vigoare, aplicabile colectivului IT, conform atribuțiilor care îi revin.

 4. Data limită de depunere a dosarelor de candidatură este 30.05.2019.

5. Interviul va avea loc în perioada 05.06.2019 – 06.06.2019, ora 10:00, conform programarilor, la sediul Societatii Nationale Nuclearelectrica SA din strada Polona nr. 65, sector 1, Bucuresti.

6. Proba scrisă va avea loc în data de 07.06.2019 ora 10:00 la sediul Societatii Nationale Nuclearelectrica SA din strada Polona nr. 65, sector 1, Bucuresti.

*) Pentru a putea fi declarati admisi la proba scrisa, candidatii trebuie sa obtina minim media 8 la aceasta proba;

 7. Alte informații

 

 

 • Date de contact: telefon 021/203.82.00, e-mail: office@nuclearelectrica.ro.

 

Notă: (1) Sunt acceptate numai dosarele de candidatură care corespund cerințelor din anunț și conțin toate formularele solicitate. Dosarele de candidatură se depun personal la sediul SNN*, prin poștă sau prin e-mail la adresa office@nuclearelectrica.ro, cu mențiunea / subiectul “Către Departamentul Resurse Umane”.

(2) Numai candidații care îndeplinesc cerințele minime și trec de proba eliminatorie de tip interviu, pot fi invitați la susținerea probei scrise.

(3) Contestațiile se pot depune în primele 3 zile lucrătoare, de la comunicarea răspunsurilor către candidați.

* Societatea Națională NUCLEARELECTRICA S.A.

 

Aplica Acum
X