Inginer FCN Pitesti Serviciul Planificre Productie, Investitii

Titlu Inginer FCN Pitesti Serviciul Planificre Productie, Investitii
Departament

SN Nuclearelectrica SA Sucursala FCN Piteşti organizează concurs în data de 10.05.2017 în vederea ocupării unui post de inginer cu contract pe perioadă nedeterminată în cadrul Serviciului Planificare Producție, Investiții, poziţia din organigrama FCN Piteşti  nr. 9/2/01.04.2017.

Cerinţe minime:

 • studii superioare tehnice (Profil Mecanic/Electric/TCM/Mecatronică/Mașini Unelte și Sisteme Producție);
 • minim 3 ani experiență inginerie;
 • experiență în planificare mentenanță utilaje și echipamente constituie avantaj.

Cunoștințe/autorizări/îndemânări specifice:

 • cunoștințe tehnice de specialitate;
 • cunoștințe temeinice de limba engleză;
 • cunoștințe temeinice utilizare PC;
 • spirit de echipă și profesionalism.

Alte cerinţe:

 • să fie capabil să dezvolte inițiative și să ia decizii eficiente;
 • capacitate de a lucra activități desfășurate în sistem de lucru procedural;
 • disponibilitate și ușurință în asimilarea cunoștințelor noi.

Condiţii oferite:

 • Salariul în conformitate cu Nomenclatorul şi Ierarhizatorul Funcţiilor din FCN
 • Program de lucru în conformitate cu prevederile CCM

Responsabilități:

 • Elaborare/actualizare baza de date privind utilajele și echipamentele din sistemul de mentenanță;
 • Elaborare planuri anuale/lunare de revizii și reparații;
 • Arhivare documentații mijloace fixe;
 • Informatizarea activității.

Bibliografie:

 

Informatii loc de munca

Înscrierile la concurs se fac în zilele lucrătoare, între orele 9-12, până în data de 08.05.2017, dată până la care cei interesați vor prezenta la Serviciul  Resurse Umane de la sediul FCN următoarele documente:

Data programată pentru concurs este 10.05.2017 ora 1000 la sediul FCN – Piteşti, Mioveni, Str. Câmpului, nr. 1.

Aplica Acum
X