Inginer FCN Pitesti (2 posturi) Directia Tehnica

Titlu Inginer FCN Pitesti (2 posturi) Directia Tehnica
Departament

SN Nuclearelectrica SA Sucursala FCN Piteşti organizează concurs în data de 11.05.2017 în vederea ocupării a două posturi de inginer cu contract pe perioadă nedeterminată în cadrul Direcţiei Tehnice, Secția Inginerie, poziţiile din organigrama FCN Piteşti  nr. 97, 98/8/01.04.2017.

Cerinţe minime:

 • studii superioare tehnice (Profil Mecanic/TCM/Mecatronică/Mașini Unelte și Sisteme Producție);
 • minim 3 ani experiență inginerie;

Cunoștințe/autorizări/îndemânări specifice:

 • cunoștințe tehnice de specialitate: desen tehnic; prelucrări prin așchiere; toleranțe și control dimensional; tehnologia materialelor;
 • cunoștințe temeinice de limba engleză;
 • utilizare PC, programe CAD;
 • spirit de echipă și profesionalism

Descrierea postului:

 • asigură funcția de tehnolog pentru procese specifice de fabricație combustibil nuclear;
 • întocmește documentații tehnice (rapoarte, proceduri tehnice, etc.);
 • asigură suport tehnic pentru compartimentele din cadrul FCN.

Condiţii oferite

 • Salariul în conformitate cu Nomenclatorul şi Ierarhizatorul Funcţiilor din FCN
 • Program de lucru în conformitate cu prevederile CCM

Bibliografie:

 • Programele analitice ale facultăților de profil absolvite.
 • Noțiuni generale TCM;
 • Noțiuni generale despre toleranțe și ajustaje.
 • Norme generale privind executarea schiței și a desenelor de execuție a pieselor

(https://materialedeconstructie.files.wordpress.com/2010/10/desen-tehnic.pdf)

 • Mijloace pentru măsurarea mărimilor geometrice.
 • Așchierea și sculele așchietoare. Generalități.

 

 

Informatii loc de munca

Înscrierile la concurs se fac în zilele lucrătoare, între orele 9-12, până în data de 09.05.2017, dată până la care cei interesați vor prezenta la Serviciul  Resurse Umane de la sediul FCN următoarele documente:

Data programată pentru concurs este  11.05.2017 ora 1000 la sediul FCN – Piteşti, Mioveni, Str. Câmpului, nr. 1.

Aplica Acum
X