Inginer CN (FCN Pitesti)

Titlu Inginer CN (FCN Pitesti)
Departament

SN Nuclearelectrica SA Sucursala FCN Piteşti organizează concurs în data de 23.11.2017 în vederea ocupării unui post de inginer CN cu contract pe perioadă nedeterminată în cadrul Serviciului SSM și Situații de Urgență, poziţia din organigrama FCN Piteşti nr.  46/2/15.09.2017.

 

Cerinţe minime:

 • Studii superioare tehnice de lungă durată în domeniul tehnic finalizate cu diplomă de licență

Cunoștințe/autorizări/îndemânări specifice:

Obligatoriu:

 • Cunoștințe tehnice de specialitate în domeniul situațiilor de urgență;
 • Absolvirea cel puțin a cursului de inițiere cu Certificat de absolvire, eliberat conform cerințelor legale actuale pentru ocupația de Inspector de protecție civilă
 • Cunoștințe de limba engleză (nivel mediu);
 • Utilizare PC (Excel, Word, Power Point);
 • Spirit de echipă și profesionalism;
 • Constituie un avantaj deținerea de competențe:
 1. Cadru tehnic de specialitate cu atribuții în domeniul apărării împotriva incendiilor
 2. Inspector SSM
 3. Cursuri de radioprotecție și/sau deținerea de permis de exercitare activități în domeniul nuclear

Principalele responsabilități:

 • Elaborează/revizuiește programe/planuri/proceduri specifice/instrucțiuni/rapoarte etc., privind modul de desfășurare a activităților/acțiunilor FCN legate de situațiile de urgență;
 • Controlează modul de aplicare a prevederilor legale în domeniul situațiilor de urgență (apărarea împotriva incendiilor și protecție civilă);
 • Evaluează riscurile de producere a situațiilor de urgență și propune măsuri de diminuare a acestora până la nivelele acceptate;
 • Elaborează și înaintează spre aprobare programe de informare și educație specifică;
 • Participă la păstrarea și arhivarea documentelor elaborate în cadrul SSMSU;
 • Asigură permanent coordonarea planificării și a realizării activităților și măsurilor de protecție civilă, participă la pregătirea salariaților și asigură coordonarea secretariatului tehnic al Celulei de Urgență;
 • Întocmește informări periodice privind îndeplinirea deciziilor adoptate de Comitetul Județean pentru Situații de Urgență.
 • Urmărește realizarea suportului logistic la locul de desfășurare a ședințelor Celulei de Urgență;
 • Îndeplinește alte sarcini stabilite de Celula de Urgență;
 • Îndeplinește alte atribuțiuni conform reglementărilor interne pe linia situațiilor de urgență.
Informatii loc de munca

Condiţii oferite:

 • Salariul în conformitate cu Nomenclatorul şi Ierarhizatorul Funcţiilor din FCN
 • Program de lucru în conformitate cu prevederile CCM

 

Bibliografie:

 1. Legislație din domeniul nuclear:
 • Legea nr. 111/1996 republicată, privind desfășurarea în siguranță, reglementarea, autorizarea și controlul activităților nucleare, cu modificările și completările ulterioare;
 • Norme CNCAN de securitate radiologică (NSR-01);

 

 

 

 

 

 • Norme CNCAN de minerit radioactiv (NMR-01);
 • Ordinul nr. 944/2001 al Ministerului Sănătății de aprobare a Normelor privind supravegherea medicală a persoanelor expuse profesional la radiații ionizante, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 34 din 18.01.2002; lege-online.ro/lr-ORDIN-944-2001-(33422).html
 • Ordinul nr. 1032/2002 al Ministerului Sănătății pentru aprobarea completărilor la Normele privind supravegherea medicală a persoanelor expuse profesional la radiații ionizante, aprobate prin Ordinul ministrului sănătății și familiei nr. 944/2001, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 15 din 13.01.2003; http://www.cdep.ro/pls/legis/legis­­_pck.htp_act_text?idt=39723
 • Legea nr. 319/2006 – Legea securității și sănătății în muncă, cu modificările și completările ulterioare;
 • HG nr. 355/2007 privind supravegherea sănătății lucrătorilor, cu modificările și completările ulterioare;
 • Legea nr. 307 din 12 iulie 2006 privind apărarea împotriva incendiilor, cu modificările și completările ulterioare;
 • Legea nr. 481 republicată din 8 noiembrie 2004 privind protecția civilă, cu modificările și completările ulterioare;
 • Ordinul nr. 163 al ministrului Administrației și Internelor din 28 februarie 2007 pentru aprobarea Normelor generale de apărare împotriva incendiilor.

Surse: www.cncan.ro legislație; www.ms.ro legislație, www.mmuncii.ro legislație, www.igsu.ro legislație.

 

Înscrierile la concurs se fac în zilele lucrătoare, între orele 9-12, până în data de 20.11.2017, dată până la care cei interesați vor prezenta la Serviciul  Resurse Umane de la sediul FCN următoarele documente:

Data programată pentru concurs este  23.11.2017 ora 1000 la sediul FCN – Piteşti, Mioveni, Str. Câmpului, nr. 1.

Aplica Acum
X