Inginer CN (FCN Pitesti)

Titlu Inginer CN (FCN Pitesti)
Departament

SN Nuclearelectrica SA Sucursala FCN Piteşti organizează concurs în data de 28.02.2019 în vederea ocupării  unui post de inginer CN cu contract de muncă încheiat pe perioadă nedeterminată în cadrul Serviciului Radioprotecție, Garanții Nucleare și Protecția Mediului, poziţia din organigrama FCN Piteşti  nr. 68/2/01.12.2018.

Cerinţe minime:

 • Studii superioare tehnice de lungă durată în domeniul tehnic finalizate cu diplomă de master în specializări sau domeniul: Fizică Tehnologică/ Inginerie Fizică.
 • Vechime: N/A

Cunoștințe/autorizări/îndemânări specifice:

 • Cunoștințe tehnice de specialitate;
 • Cunostințe/Experiență în activități de maăurare a radiațiilor ionizante constituie un avantaj;
 • Cunostinte de administrare a bazelor de date constituie un avantaj;
 • Absolvirea de cursuri de radioprotecție și/sau deținerea de permis de exercitare activități nucleare constituie un avantaj;
 • Cunoștințe de limba engleza (nivel avansat);
 • Cunoștințe de utilizare PC (Excel, Word, Power Point)
 • Spirit de echipă și profesionalism;

 

Descrierea postului:

 • Participă la monitorizarea radiologică a mediului de lucru;
 • Participă la monitorizarea personalului expus profesional la radiații ionizante; înregistrarea, evidența și raportarea dozelor;
 • Participă la activitatea de supraveghere a respectării cerințelor de radioprotecție;
 • Asigură calibrarea, verificarea metrologică, utilizarea și gestionarea aparaturii dozimetrice și a surselor de radiații din cadrul SRPM;
 • Asigură predarea/primirea dozimetrelor în/din teren la începutul/sfârșitul perioadei de monitorizare a personalului expus;
 • Execută inspecția vizuală a dozimetrelor la primirea lor și raportează șefului de laborator situațiile anormale constatate (dozimetre deteriorate, pierdute, perioada de monitorizare depășită, etc.);
 • Execută marcarea dozimetrelor pe culori în conformitate cu perioada de purtare;
 • Asigură stocarea datelor cu dozele atribuite;
 • Asigură stocarea datelor cu curbele de strălucire;
 • Asigură stocarea datelor cu privire la calibrarea sistemului dozimetric (cu TLD);
 • Asigură arhivarea înregistrărilor de doze în vederea emiterii rapoartelor interne (statistice și de investigație) și a rapoartelor către instituțiile de control;
 • Respectă cerințele de manipulare și depozitare pentru dozimetrele aflate în incinta laboratorului;
 • Asigură efectuarea verificărilor în condițiile respectării documentației specifice;
 • Participă la monitorizarea iradierilor la un laborator de metrologie autorizat în vederea calibrării cititoarelor de TLD-uri din cadrul SRPM;
 • Calibrează cititoarele de TLD-uri din cadrul SRPM;
 • Transferă rezultatele măsurătorilor probelor prelevate cu Sistemul Central de Prelevare Aerosoli cu numărătorul automat TENNELEC;
 • Prelucrează rezultatele măsurătorilor cu numărătorul automat TENNELEC;
 • Răspunde de administrarea și arhivarea documentelor emise pentru monitorizarea dozimetrică individuală cu TLD-uri a personalului expus profesional din FCN conform CN-AD-36, CN-AC-15 și Nomenclatorului Arhivistic.

Condiții oferite:

 • Salariul și alte beneficii conform Contractului Colectiv de Muncă al SNN SA
 • Program de lucru în conform,itate cu prevederile CCM

 

Bibliografie:

 1. Legislație din domeniul nuclear:
 • Legea nr.111/1996 privind desfășurarea în siguranță, reglementarea, autorizarea și controlul activităților nucleare, cu modificările și completările ulterioare;
 • Norme CNCAN de securitate radiologică, minerit radioactiv, securitate nucleară:
  • Norme privind cerințele de bază de securitate radiologică;
  • Norme de dozimetrie individuală (NSR-06);
  • Norme de securitate radiologică privind radioprotecția operatională în mineritul și prelucrarea minereurilor de uraniu și toriu (NMR-01);

http://www.cncan.ro/despre-noi/legislatie/norme/

 • Legea nr. 319/2006 – Legea securității și sănătății în muncă, cu modificările și completările ulterioare (scjs.ro/legislatie/pdf/Legea%20nr.319-2006.pdf);
 • HG nr. 355/2007 – privind supravegherea sănătății lucrătorilor, cu modificările și completările ulterioare;

(http://www.mmuncii.ro/pub/imagemanager/images/file/Legislatie/HOTARARI-DE-GUVERN/hg355-2007.pdf)

 1. ISO/IEC 17025, editia 2 „General requirements for the competence of testing and calibration laboratories”; (https://forensicscience.ie/documents/FSI-ISO-IEC-17025-IS.pdf)

 

 1. Mărimi dozimetrice și calcule cu mărimi dozimetrice în limitele cuprinse în legislația de la punctul 1.
Informatii loc de munca

 Înscrierile la concurs se fac în zilele lucrătoare, între orele 9-12, până în data de 20.02.2019, dată până la care cei interesați vor prezenta la Serviciul  Resurse Umane de la sediul FCN următoarele documente:

Data programată pentru concurs este  28.02.2019, ora 1000 la sediul FCN – Piteşti, Mioveni, Str. Câmpului, nr. 1.

Aplica Acum
X