Inginer CN (FCN Pitesti)

Titlu Inginer CN (FCN Pitesti)
Departament

SN Nuclearelectrica SA Sucursala FCN Piteşti organizează concurs în data de 28.02.2019 în vederea ocupării  unui post de inginer CN cu contract de muncă încheiat pe perioadă nedeterminată în cadrul Serviciului Radioprotecție, Garanții Nucleare și Protecția Mediului, poziţia din organigrama FCN Piteşti  nr. 69/3/01.12.2018.

Cerinţe minime:

 • Studii superioare tehnice de lungă durată în domeniul tehnic finalizate cu diplomă de master în specializări sau domeniile: Fizică tehnologică/ Inginerie Fizică/ Energetică/ Electronică/ Electrotehnică/ Automatică/ Mecanică
 • Vechime: N/A

Cunoștințe/autorizări/îndemânări specifice:

 • Cunoștințe tehnice de specialitate;
 • Experiență in activități de implementare și monitorizare a cerințelor de securitate nucleară și/sau în activități de control garanții nucleare constituie un avantaj;
 • Absolvirea de cursuri de radioprotecție și/sau deținerea de permis de exercitare activități nucleare constituie un avantaj;
 • Cunoștințe de limba engleză (nivel avansat);
 • Cunoștințe de utilizare PC (Excel, Word, Power Point)
 • Spirit de echipă și profesionalism;

 

Descrierea postului:

 • Întocmire documente, evidențe și raportări specifice activității de control garantii nucleare;
 • Implementare și monitorizare cerințe de securitate nucleară conform normelor CNCAN și a procedurilor și politicilor în vigoare în FCN;
 • Implementare program de dezvoltare continuă a culturii de securitate nucleară în FCN;
 • Verificarea respectării condițiilor impuse pentru FCN prin autorizațiile de desfășurare activității emise de autoritățile de reglementare (CNCAN, Ministerul Mediului), urmărire mod de implementare.
 • Întocmire documente din domeniile de activitate ale SRPM (documentații privind obținerea/ reînnoirea avizelor si autorizațiilor pentru FCN, planuri, rapoarte, proceduri, documentații de achiziție etc.);
 • Participă la activitatea de instruire pe domeniul securitate nucleară a personalului FCN;
 • Participă la elaborarea și implementarea programului de conștientizare și instruire pentru dezvoltarea continuă a culturii de securitate nucleară în FCN;
 • Participă la păstrarea și arhivarea documentelor de radioprotecție.

Condiții oferite:

 • Salariul și alte beneficii conform Contractului Colectiv de Muncă al SNN SA
 • Program de lucru în conform,itate cu prevederile CCM

 

Bibliografie:

 1. Legislație din domeniul nuclear:
 • Legea nr.111/1996 privind desfășurarea în siguranță, reglementarea, autorizarea și controlul activităților nucleare, cu modificările și completările ulterioare;
 • Norme CNCAN de securitate radiologică, minerit radioactiv, securitate nucleară:
  • Norme privind cerințele de bază de securitate radiologică;
 • Norme privind politica de securitate nucleară și evaluarea independentă a securității nucleare (NSN-20);
 • Norme fundamentale de securitate nucleară pentru instalațiile nucleare (NSN-21);
 • Norme de securitate nucleară privind înregistrarea, raportarea, analiza evenimentelor și utilizarea experienței de exploatare (NSN-18);
 • Norme de securitate nucleară privind pregătirea, calificarea și autorizarea personalului organizațiilor care exploatează instalații nucleare (NSN-23);
 • Ghidul privind formatul cadru și conținutul raportului final de securitate nucleară pentru fabricile de combustibil nuclear (GSN-06);
 • Normele de control garanții în domeniul nuclear (NGN-01);

Surse www.cncan.ro legislație, www.ms.ro, legislație, www.mmuncii.ro legislație.

 

 1. Mărimi dozimetrice și calcule cu mărimi dozimetrice în limitele cuprinse în legislația de la punctul 1.
Informatii loc de munca

 Înscrierile la concurs se fac în zilele lucrătoare, între orele 9-12, până în data de 20.02.2019, dată până la care cei interesați vor prezenta la Serviciul  Resurse Umane de la sediul FCN următoarele documente:

Data programată pentru concurs este  28.02.2019, ora 1000 la sediul FCN – Piteşti, Mioveni, Str. Câmpului, nr. 1.

Aplica Acum
X