Inginer CN (FCN Pitesti)

Titlu Inginer CN (FCN Pitesti)
Departament

SN Nuclearelectrica SA Sucursala FCN Piteşti organizează concurs în data de  28.02.2019 în vederea ocupării  unui post de inginer CN cu contract de muncă încheiat pe perioadă nedeterminată în cadrul Serviciului Radioprotecție, Garanții Nucleare și Protecția Mediului, poziţia din organigrama FCN Piteşti  nr. 11/8/01.12.2018.

Cerinţe minime:

 • Studii superioare tehnice de lungă durată în domeniul tehnic finalizate cu diplomă de master în specializări sau domeniul: Fizică Tehnologică/ Inginerie Fizică/ Energetică.
 • Vechime: N/A

Cunoștințe/autorizări/îndemânări specifice:

 • Cunoștințe tehnice de specialitate;
 • Experiența în activități de monitorizare radiologică a mediului de lucru și/sau a personalului expus profesional la radiații ionizante constituie un avantaj;
 • Absolvirea de cursuri de radioprotecție și/sau deținerea de permis de exercitare activități nucleare constituie un avantaj;
 • Cunoștințe de limba engleza (nivel avansat);
 • Cunoștințe de utilizare PC (Excel, Word, Power Point)
 • Spirit de echipă și profesionalism;

 

Descrierea postului:

 • Monitorizarea radiologică a mediului de lucru;
 • Monitorizarea personalului expus profesional la radiații ionizante; înregistrarea, evidența și raportarea dozelor;
 • Supravegherea respectării cerințelor de radioprotecție;
 • Calibrarea, verificarea metrologică, utilizarea și gestionarea aparaturii dozimetrice și a surselor de radiații;
 • Instruirea pe domeniul radioprotecției a personalului FCN, lucrătorilor externi, vizitatorilor;
 • Verificarea respectării condițiilor impuse pentru FCN prin autorizațiile de desfășurare activități emise de autoritățile de reglementare (CNCAN, Ministerul Mediului), urmărește modul de implementare si informează șefii ierarhici;
 • Întocmire documente din domeniile de activitate ale SRPM (documentații privind obținerea/ reînnoirea avizelor si autorizațiilor pentru FCN, planuri, rapoarte, proceduri, documentații de achiziție etc.);
 • Păstrarea și arhivarea documentelor de radioprotecție.

Condiții oferite:

 • Salariul și alte beneficii conform Contractului Colectiv de Muncă al SNN SA
 • Program de lucru în conformitate cu prevederile CCM

 

Bibliografie:

 1. Legislație din domeniul nuclear:
 • Legea nr.111/1996 privind desfășurarea în siguranță, reglementarea, autorizarea și controlul activităților nucleare, cu modificările și completările ulterioare;
 • Norme CNCAN de securitate radiologică, minerit radioactiv, securitate nucleară:
  • Norme privind cerințele de bază de securitate radiologică;
  • Norme de dozimetrie individuală (NSR-06);
 • Norme de securitate radiologică privind radioprotecția operatională în mineritul și prelucrarea minereurilor de uraniu și toriu (NMR-01);

http://www.cncan.ro/despre-noi/legislatie/norme/

www.lege-online.ro/lr-ORDIN-944-2001-(33422).html

 • Ordinul nr. 1032/2002 al Ministerului Sănătății pentru aprobarea completărilor la Normele privind supravegherea medicală a persoanelor expuse profesional la radiații ionizante, aprobate prin Ordinul ministrului sănătății și familiei nr. 944/2001, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 15 din 13.01.2003;

http://www.cdep.ro/pls/legis/legis_pck.htp_act_text?idt=39723

 • Legea nr. 319/2006 – Legea securității și sănătății în muncă, cu modificările și completările ulterioare (scjs.ro/legislatie/pdf/Legea%20nr.319-2006.pdf);
 • HG nr. 355/2007 – privind supravegherea sănătății lucrătorilor, cu modificările și completările ulterioare;

Surse www.cncan.ro legislație, www.ms.ro, legislație, www.mmuncii.ro legislație.

 

 1. Mărimi dozimetrice și calcule cu mărimi dozimetrice în limitele cuprinse în legislația de la punctul 1.

 

Informatii loc de munca

Înscrierile la concurs se fac în zilele lucrătoare, între orele 9-12, până în data de 20.02.2019, dată până la care cei interesați vor prezenta la Serviciul  Resurse Umane de la sediul FCN următoarele documente:

Data programată pentru concurs este  28.02.2019, ora 1000 la sediul FCN – Piteşti, Mioveni, Str. Câmpului, nr. 1.

Aplica Acum
X