Inginer CN-FCN Pitesti

Titlu Inginer CN-FCN Pitesti
Departament

SN Nuclearelectrica SA Sucursala FCN Piteşti organizează concurs în data de 05.11.2019 în vederea ocupării unui post de inginer CN cu contract de muncă încheiat pe perioadă nedeterminată în cadrul Direcţiei Tehnice, Secția Inginerie, poziţia din organigrama FCN Piteşti  nr. 107/7/01.12.2018.

 

Cerinţe minime:

 • studii superioare tehnice (Profil TCM/Mecatronică/Mașini Unelte și Sisteme Producție/Ingineria și Managementul Fabricației Produselor (IMFP)/Știința și Tehnologia Materialelor (STM)/ Electromecanică/Electronică);

Cunoștințe/autorizări/îndemânări specifice:

 • cunoștințe tehnice de specialitate;
 • desen tehnic; programe CAM, CNC;
 • cunoștințe de limba engleză (scris și vorbit)

Descrierea postului:

 • asigură funcția de tehnolog pentru procese specifice de fabricație combustibil nuclear;
 • întocmește documentații tehnice (rapoarte, proceduri tehnice, etc.);
 • colaborează și asigură suport tehnic pentru compartimentele din cadrul FCN;
 • asigură interfața cu colaboratori externi (limba străină);
 • realizează desene de execuție;
 • urmărește dezvoltarea și validarea soluțiilor propuse, în vederea implementării acestora;
 • realizează și optimizează programe CAN/CNC

Alte cerințe:

 • capacitate dezvoltată de organizare a timpului de lucru, eficiență și atenție la detalii;
 • abilități de învățare și adaptare
Informatii loc de munca

Condiţii oferite:
• Salariul competitiv la nivelul pieței forței de muncă;
• Program de lucru în conformitate cu prevederile CCM;
• Compensare consum energie electrică în limita a 3600 Kwh/an;
• Compensare consum energie termică în limita a 21 Gcal/an;
• Transport la și de la locul de muncă cu mijloace de transport puse la dispoziție de societate;
• Alte beneficii conform prevederilor CCM
Bibliografie:
• Programele analitice ale facultăților de profil absolvite;
• Noțiuni generale desen tehnic;
• Noțiuni generale mecanică;
• Noțiuni generale programare CAD/CNC/CAM;
• Utilizare pachet Office

Înscrierile la concurs se fac în zilele lucrătoare, între orele 9-12, până în data de 25.10.2019, dată până la care cei interesați vor prezenta la Serviciul Resurse Umane de la sediul FCN următoarele documente:
Cerere de înscriere la concurs (formular tip FCN);
• Actele de studii în copie şi original;
Curriculum vitae (formular tip FCN);
• Carnet de muncă și adeverințe/rapoarte REVISAL pentru perioadele lucrate după 01.01.2011;
Declarație pe proprie răspundere (formular tip FCN);
Consimțământ cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal (formular tip FCN);
• Copie de pe actul de identitate;
• Adeverinţă de la medicul de familie că nu este în evidenţă cu boli cronice sau infecto-contagioase

Data programată pentru concurs este 05.11.2019 ora 1000 la sediul FCN – Piteşti, Mioveni, Str. Câmpului, nr. 1.

Aplica Acum
X