Inginer (2 posturi)

Titlu Inginer (2 posturi)
Departament

SN Nuclearelectrica SA Sucursala FCN Piteşti organizează concurs în data de 30.03.2017 în vederea ocupării a două posturi de inginer cu contract pe perioadă nedeterminată în cadrul Direcţiei Tehnice, Secția Inginerie, poziţiile din organigrama FCN Piteşti  nr. 46/2/01.10.2016 și 275/10/01.10.2016.

Cerinţe :

 • studii superioare tehnice (Profil Mecanic/TCM/Mecatronică/Mașini Unelte și Sisteme Producție);
 • minim 3 ani experiență inginerie;

Cunoștințe/autorizări/îndemânări specifice:

 • cunoștințe tehnice de specialitate;
 • desen tehnic;
 • prelucrări prin așchiere;
 • toleranțe și control dimensional;
 • tehnologia materialelor;
 • cunoștințe temeinice de limba engleză;
 • utilizare PC, programe CAD;
 • spirit de echipă și profesionalism

Alte cerinţe:

 • să fie capabil să dezvolte inițiative și să ia decizii eficiente;
 • capacitate de a lucra activități desfășurate în sistem de lucru procedural;
 • disponibilitate și ușurință în asimilarea cunoștințelor noi.

Condiţii oferite

 • Salariul în conformitate cu Nomenclatorul şi Ierarhizatorul Funcţiilor din FCN
 • Program de lucru în conformitate cu prevederile CCM

Bibliografie:

 • Programele analitice ale facultăților de profil absolvite;
 • Scule așchietoare, Standarde și comentarii, Ed. Tehnică București, 1963, Cap. I – Așchierea și sculele
 • Toleranțe și ajustaje, I. Rabinovoci, A. Anghel, S. Nibeleanu, Ed. Tehnică București, 1984, Cap. I – Generalități
 • Aparate și sisteme de măsură în construcția de mașini, C. Micu și alții, Ed. Tehnică București. Cap. XI – Mijloace pentru măsurarea mărimilor geometrice
 • Tehnologia construcțiilor de mașini, C. Picoș, Ed. Didactică și Pedagogică București, 1974, Cap. IV – Calitatea suprafețelor
 • Tehnologia materialelor, L. Stoian și alții, Ed. Didactică și Pedagogică București, 1980, Cap. I –Proprietățile materialelor metalice și metode pentru determinarea lor, Cap. II – principalele materiale metalice și obținerea lor
 • Desen tehnic, P. Precupețu și alții, Ed. Didactică și Pedagogică București, 1969, Norme generale privind executarea schiței și a desenelor de execuție a pieselor
Informatii loc de munca

Înscrierile la concurs se fac în zilele lucrătoare, între orele 9-12, până în data de 27.03.2017, dată până la care cei interesați vor prezenta la Serviciul  Resurse Umane de la sediul FCN următoarele documente:

Data programată pentru concurs este  30.03.2017 ora 1000 la sediul FCN – Piteşti, Mioveni, Str. Câmpului, nr. 1.

Aplica Acum
X