Funcționar administrativ (FCN Pitesti)

Titlu Funcționar administrativ (FCN Pitesti)
Departament

SN Nuclearelectrica SA Sucursala FCN Piteşti organizează concurs în data de 26.02.2019  în vederea ocupării unui post de funcționar administrativ cu contract de muncă încheiat pe perioadă nedeterminată în cadrul Serviciului Radioprotecție, Garanții Nucleare și Protecția Mediului, poziţia din organigrama FCN Piteşti  nr. 74/5/01.12.2018.

 

Cerinţe minime:

 • Studii medii (absolvent liceu)
 • Disponibilitate pentru lucru în ture sau program prelungit
 • Să fie apt pentru lucru în câmp de radiații

Cunostinte/autorizări/îndemânări specifice:

 • Executarea de activități/lucrări de curățenie, decontaminare, igienizare a spațiilor de lucru (birouri, holuri, scări, grupuri sanitare, hale de producție, depozite, magazii, mijloace de transport) necesare menținerii curățeniei și evacuării gunoiului menajer/deșeurilor;
 • Executarea de lucrări de întreținere și reparații diverse;
 • Activități de curățire, denocivizare, spălare și călcare echipament individual de protecție;
 • Gestionarea optimă a materialelor igienico-sanitare și administrativ gospodărești de care răspunde; distribuirea materialelor igienico-sanitare în FCN;
 • Colectarea selectivă (în recipiente speciale) a deșeurilor și depozitarea acestora în spații special amenajate;
 • Îngrijirea și curățirea spațiilor verzi;
 • Întreținerea în cele mai bune condiții a mijloacelor fixe puse la dispoziție

Alte cerințe:

 • Persoană activă, meticuloasă, ordonată și responsabilă;
 • Abilități de relaționare și lucru în echipă;
 • Rezistență la sarcini de lucru repetitive;
 • Ușurință în manipularea fizică și ordonarea obiectelor

Condiţii oferite:

 • Salariul în conformitate cu Nomenclatorul şi Ierarhizatorul Funcţiilor din FCN
 • Program de lucru în conformitate cu prevederile CCM

Bibliografie:

 • Norme privind cerințele de bază de securitate radiologică, aprobate prin Ordinul ministrului sănătății, al ministrului educației naționale și al președintelui CNCAN nr. 752/3978/136/2018 și publicate în Monitorul Oficial al României, Partea I nr. 517 bis din 25.06.2018 – articolele 52, 53, 54, 55, 56 și 57:

http://www.cncan.ro/assets/NSR/2018-2/02.07.2018Norme privind-cerintele-dd-baza-de-securitate-radiologica.pdf

 • Norme de securitate radiologică privind radioprotecția operațională în mineritul și prepararea minereurilor de uraniu și toriu (NMR-01) aprobate prin Ordinul președintelui CNCAN nr. 127/27.05.2002 și publicate în Monitorul Oficial al României, Partea I nr. 677 din 12.09.2002 – articolele 36 și 37:

http://www.cncan.ro/assets/NMR/nmr01.pdf

 • Legea nr. 319/2006 – Legea securității și sănătății în muncă, cu modificările și completările ulterioare, Capitolul IV – Obligațiile lucrătorilor (art. 22 și art. 23):

www.scjs.ro/legislatie/pdf/Legea%20nr.319-2006.pdf

 • Teste de inteligență și logică

 

Informatii loc de munca

Înscrierile la concurs se fac în zilele lucrătoare, între orele 9-12, până în data de 18.02.2019, dată până la care cei interesați vor prezenta la Serviciul  Resurse Umane de la sediul FCN următoarele documente:

Data programată pentru concurs este  26.02.2019, ora 1000 la sediul FCN – Piteşti, Mioveni, Str. Câmpului, nr. 1.

Aplica Acum
X