Functionar Administrativ cu atributii in domeniul PSI-SU

Titlu Functionar Administrativ cu atributii in domeniul PSI-SU
Departament

Societatea Națională NUCLEARELECTRICA S.A. recrutează personal în vederea  ocupării postului de Functionar Administrativ, cu atributii in domeniul PSI-SU din cadrul Serviciului Administrativ – Directia Financiara.

 

 1. Profilul postului:

 

 • studii medii, finalizate cu diploma de bacalaureat;
 • vechimea in munca si in specialitate : minim 3 ani;
 • experienta – notiuni de baza in domeniul PSI-SU;
 • cunostinte privind utilizarea calculatoarelor personale;.

 

 1. Durata contractului de munca: perioada determinata, 6 luni

 

 1. Fișa Postului (responsabilități, atribuții și sarcini ale postului):
 • Participa la elaborarea si aplicarea conceptiei de aparare impotriva incendiilor la nivelul societatii;
 • Propune includerea in bugetele proprii a fondurilor necesare organizarii activitatii de aparare impotriva incendiilor, dotarii cu mijloace tehnice pentru apararea impotriva incendiilor si echipamente de protectie specifice;
 • Stabileste necesarul de personal, la nivelul societatii, pentru executarea activitatii de aparare impotriva incendiilor;
 • Atribuie responsabilitati personalului din domeniul apararii impotriva incendiilor in cadrul societatii;
 • Controleaza aplicarea normelor de aparare impotriva incendiilor la nivelul societatii;
  ● Indruma si controleaza activitatea de aparare impotriva incendiilor si analizeaza respectarea incadrarii in criteriile de constituire a serviciilor de urgenta, dupa caz, in cadrul societatii;
 • Stabileste continutul programului de instruire a personalului in probleme de aparare impotriva incendiilor;
  ● Asigura efectuarea instruirii si informarii angajatilor societatii in probleme de aparare impotriva incendiilor;
  ● Verifica insusirea de catre angajati a normelor specifice activitatii de aparare impotriva incendiilor;
 • Evalueaza capacitatea de aparare impotriva incendiilor la nivelul societatii;
  ● Inregistreaza datele obtinute in urma monitorizarii;
  ● Culege si structureaza datele necesare elaborarii documentelor specifice activitatii de aparare impotriva incendiilor;
  ● Redacteaza documentele specifice activitatii de aparare impotriva incendiilor;
  ● Verifica respectarea regulilor si masurilor de aparare impotriva incendiilor;
  ● Urmareste existenta si starea de functionare a mijloacelor tehnice de prevenire si stingere a incendiilor.
  ● Investigheaza contextul producerii incendiilor si stabileste cauzele probabile ale producerii acestora. Propune masuri de prevenire a producerii unui eveniment similar;
  ● Prezinta conducerii, semestrial sau ori de cate ori situatia o impune, raportul de evaluare a capacitatii de aparare impotriva incendiilor.
  ● Raspunde de pregatirea serviciului de urgenta a angajatilor, precum si de participarea acestuia la concursurile profesionale;
  ● Acorda sprijin si asistenta tehnica de specialitate pentru situatii de urgenta in indeplinirea atributiilor;
 • Elaboreaza documentele specifice PSI;
 • Avizeaza documentele privind prevenirea si stingerea incendiilor;
 • Controleaza modul de respectare a masurilor de prevenire si stingere a incendiilor;
 • Deruleaza contracte din cadrul Serviciului Administrativ, repartizate de seful de serviciu;
Informatii loc de munca

Legat de activitatile de derulare a contractelor, raspunde de:

 • Monitorizarea corecta a derularii contractelor de produse si prestari servicii, conform clauzelor contractuale;
 • Intocmirea de noi proceduri si/sau optimizarea celor existente in vederea imbunatatirii procesului de derulare a contrcatelor, la nivelul serviciului;
 • Mentine si dezvolta relatia cu furnizorii de produse si prestatorii de servicii, urmareste onorarea obligatiilor de plata conform clauzelor contractuale, propune masuri si solutii de imbunatatire a relatiilor contractuale din punct de vedere al raportului cost/calitate;
 • Realizeaza analize comparative, rapoarte si statistici;
 • Urmareste modul de executie a planului de activitati aferente contractelor aflate in responsabilitate;
 • Intocmeste si arhiveaza corespunzator corespondenta contractuala necesara derularii contractelor;
 • Participa la licitatiile de achizitii;
 • Asigura in cadrul serviciului respectarea legislatiei si a reglementarilor interne in vigoare privind achizitiile publice;
 • Intocmeste, conform procedurilor interne in vigoare, documentatia necesara achizitiei de servicii si/sau produse conform solicitarilor transmise de directii/departamente/servicii din cadrul societatii.

 

 1. Data limită de depunere a dosarelor de candidatură este 24.11.2017.

 

 1. Interviul va avea loc în data de 28.11.2017, ora 10:00 la sediul Societatii din strada Polona nr. 65, sector 1, Bucuresti.

 

 1. Proba scrisă va avea loc în data de 07.12.2017, ora 10:00 la sediul Societatii din strada Polona nr. 65, sector 1, Bucuresti.

 

 1. Alte informații

Bibliografie – Anexa 1

Cerere de înscriere -F/RU-00-05/4- Anexa 2

- Date de contact: telefon 021 / 203.82.00, e-mail office@nuclearelectrica.ro.

 

 

Notă: (1) Sunt acceptate numai dosarele de candidatură care corespund cerințelor din anunț și conțin toate formularele solicitate. Dosarele de candidatură se depun personal la sediul SNN*, prin poștă sau prin e-mail la adresa office@nuclearelectrica.ro, cu mențiunea / subiectul “Către Departamentul Resurse Umane – pentru concursul organizat in vederea ocuparii pozitiei de Functionar Administrativ, cu atributii in domeniul PSI-SU, din cadrul Serviciului Administrativ Directia Financiara.

(2) Numai candidații care îndeplinesc cerințele minime și trec de proba eliminatorie de tip interviu, pot fi invitați la susținerea probei scrise.

(3) Contestațiile se pot depune în primele 3 zile lucrătoare, de la comunicarea răspunsurilor către candidați.

* Societatea Națională NUCLEARELECTRICA S.A.

Aplica Acum
X