Economist (FCN Pitesti)

Titlu Economist (FCN Pitesti)
Departament

Sucursala FCN Piteşti organizează concurs în data de  28.11.2017 în vederea ocupării postului de Economist cu contract pe perioadă determinată în cadrul Direcţiei Economice, poziţia din organigrama FCN Piteşti nr. 373/4/01.10.2017.

 

Cerinţe minime:

 • studii superioare economice de lungă durată absolvite cu diplomă de licență, specialitatea Contabilitate;
 • experiență în domeniul financiar-contabilitate: minim 3 ani;

 

Cunoștințe/autorizări/îndemânări specifice:

 • cunoașterea normelor și reglementărilor contabile în vigoare;
 • cursuri de instruire în domeniul financiar – contabil;
 • cunoștințe medii de limbă engleză;
 • cunoștințe operare PC ( Word, Excel).

 

Alte cerinţe:

 • să fie capabil să dezvolte inițiative și să ia decizii eficiente;
 • capacitate de a lucra activități desfășurate în sistem de lucru procedurat;
 • disponibilitate și ușurință în asimilarea cunoștințelor noi.
Informatii loc de munca

Responsabilități:

 • întocmirea lucrărilor de sinteză ( dări de seamă statistice, analize economice, bugete, etc.);
 • întocmirea de lucrări curente de contabilitate ( note contabile, reevaluări, etc.) și financiar (plăți, încasări, disponibilități bănești, etc.).

 

Bibliografie:

 • Legea nr. 82/1991 – Legea Contabilității, cu modificările și completările ulterioare;
 • Ordinul Ministrului Finanțelor Publice nr. 2844/2016 pentru aprobarea Reglementărilor contabile conforme Standardelor Internaționale de Raportare Financiară;
 • Codul Fiscal ( Legea nr. 227/2015), cu modificările și completările ulterioare;
 • Ordinul nr. 2861/2009 pentru aprobarea Normelor privind organizarea și efectuarea inventarierii elementelor de natura activelor, datoriilor și capitalurilor proprii;
 • Standarde internaționale de raportare financiară IFRS.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Înscrierile la concurs se fac în zilele lucrătoare, între orele 9-12, până în data de 24.11.2017, dată până la care cei interesați vor prezenta la Serviciul  Resurse Umane de la sediul FCN următoarele documente:

 

Data programată pentru concurs este  28.11.2017 ora 1000 la sediul FCN – Piteşti, Mioveni, Str. Câmpului, nr. 1.

 

 

Aplica Acum
X