Consilier juridic principal

Titlu Consilier juridic principal
Departament
 1. Societatea Națională NUCLEARELECTRICA S.A. recrutează personal în vederea ocupării postului de Consilier Juridic Principal din cadrul Departamentului Contencios – Directia Juridica si Afaceri Corporatiste.

 

 1. Profilul postului:

-  studii superioare de lunga durata, finalizate cu diploma de licenta in domeniul juridic;

- vechimea:  minim 7 ani in domeniul juridic, din care minim 5 ani in pozitii care sa fi implicat reprezentare in instanta a intereselor clientilor si/sau companiilor;

- cunoștințe specifice de reprezentare a intereselor clientilor si/sau companiilor in instantele de judecata;

- cunostinte de operare PC (Word, Excel, PowerPoint), nivel avansat;

- cunoștințe  limbi străine: engleza – nivel fluent.

 

Constituie avantaje:

-experienta profesionala in asistenta/consultanta juridica in domeniul energiei;

-studii universitare de master in domeniul juridic.

Informatii loc de munca
 1. Fișa Postului (responsabilități, atribuții și sarcini ale postului):
 • Asigura reprezentarea intereselor societatii in fata instantelor judecatoresti, arbitrale, a organelor de cercetare penala si a parchetelor de pe langa instantele judecatoresti sau in procedura medierii, pe baza si in limitele imputernicirii date;
 • Redacteaza actele de natura procesuala: cereri de chemare in judecata, intampinari, cereri reconventionale, cereri de intervenitie, cereri de declarare a cailor ordinare si extraordinare de atac in cazul unor hotarari judecatoresti nefavorabile, interogatorii si raspunsuri la interogatorii, concluzii, note scrise si participa oferind suport legal la expertizele dispuse de instantele judecatoresti, precum si la adunarile creditorilor din dosarele aflate in procedura insolventei, etc.;
 • Intocmeste actele premergatoare in dosarele de instanta (notificari, etc.) si efectueaza procedura prealabila si obligatorie de informare asupra medierii, cereri de inscriere a creantei la masa credala, contestatii (in procedura insolventei), cereri de emitere a ordonantei de plata sau alte cereri in vederea obtinerii de titluri executorii si le transmite catre instantele competente/administratori judiciari/lichidatori, dupa caz, pe baza documentelor si informatiilor primite de la structurile organizatorice din cadrul SNN;
 • Intreprinde masurile necesare pentru obtinerea titlurilor executorii, in vederea efectuarii demersurilor necesare pentru executarea silita a creantelor SNN;
 • Intreprinde demersurile pentru obtinerea unei hotarari judecatoresti ori a unui act notarial autentic si transmiterea spre executare silita, dupa caz, a hotararilor judecatoresti rezultate in urma solutionarii litigiilor susceptibile de executare silita;
 • Asigura reprezentarea Societatii in dosarele de instanta avand ca obiect contestatii la executare, cereri de suspendare provizorie si alte litigii aferente fazei de executare silita a titlurilor executorii obtinute de Societate;
 • Propune strategia/pozitia procesuala pentru litigiile in curs sau litigiile iminente;
 • Formuleaza caile de atac impotriva deciziilor nefavorabile SNN, in termenele prevazute de lege;
 • Elaboreaza rapoartele curente catre Bursa de Valori Bucuresti si Autoritatea de Supraveghere Financiara cu privire la litigiile in care este implicata societatea;
 • Avizeaza din punct de vedere juridic, contractele de vanzare energie, actele aditionale, notificarile catre debitori;
 • Verifica din punct de vedere juridic, contracte de deschideri cont, scrisori de garantie bancara, suplimentari si prelungiri ale acestora;
 • Sesizeaza, din dispozitia conducerii societatii, organele de cercetare penala, ori de cate ori exista indicii asupra comiterii oricaror infractiuni indreptate impotriva patrimoniului societatii;
 • Participa la comisia pentru obtinerea certificatelor de atestare a dreptului de proprietate asupra terenurilor aflate in posesia SNN SA.

 

 1. Data limită de depunere a dosarelor de candidatură este 30.01.2018.

 

 1. Interviul va avea loc în perioada 05.02.2018 – 09.02.2018, la sediul Societatii din strada Polona nr. 65, sector 1, Bucuresti.

 

 1. Proba scrisă va avea loc în in zilele de 14.02.2018, ora 11:00 si 15.02.2018, ora 11:00, la sediul Societatii din strada Polona nr. 65, sector 1, Bucuresti.

 

 1. Alte informații

Bibliografie: Anexa 1

Cerere de înscriere -F/RU-00-05/4- Anexa 2

- Date de contact: telefon 021/203.82.00, e-mail: office@nuclearelectrica.ro

 

Notă: (1) Sunt acceptate numai dosarele de candidatură care corespund cerințelor din anunț și conțin toate formularele solicitate. Dosarele de candidatură se depun personal la sediul SNN*, prin poștă sau prin e-mail la adresa office@nuclearelectrica.ro, cu mențiunea / subiectul “Către Departamentul Resurse Umane” – pentru concursul organizat in vederea ocuparii pozitiei de Consilier Juridic Principal din cadrul Departamentului Contencios

(2) Numai candidații care îndeplinesc cerințele minime și trec de proba eliminatorie de tip interviu, pot fi invitați la susținerea probei scrise.

(3) Contestațiile se pot depune în primele 3 zile lucrătoare, de la comunicarea răspunsurilor către candidați.

* Societatea Națională NUCLEARELECTRICA S.A

Aplica Acum
X