Auditor Intern Principal (2 posturi)

Titlu Auditor Intern Principal (2 posturi)
Departament
 1. Societatea Națională NUCLEARELECTRICA S.A. recrutează personal în vederea ocupării  a 2 posturi de Auditor Intern Principal din cadrul Departamentului Audit Intern.

 

 1. Profilul postului:

- cerinte minime:

 • studii superioare de lunga durata, finalizate cu diploma de licenta;
 • vechimea:  minim 3 ani în domeniul auditului intern si / sau de conformitate;
 • cunostinte in domeniul auditului intern, risk management, control intern si conformitate;
 • cunostinte de operare PC – Word, Excel, Power Point;
 • cunoasterea limbii  engleza, nivel fluent;

 

- cerințe care constituie avantaje:

 • Certificat in domeniul auditului intern, emis de Institutul Auditorilor Interni din USA (ex. CIA, CRMA etc)/ Institutul Francez al Auditului&Controlului Intern/Institutul Auditorilor Interni din Marea Britanie&Irlanda;
 • Alte cursuri si/sau certificari in domeniul financiar – contabil (expert contabil, consultant fiscal, CAFR etc), achizitii publice;
 • Certificat de auditor IT;

- alte cerințe:

 • Atentie la detalii, acuratete;
 • Capacitate de analiza si sinteza;
 • Bune abilitati de comunicare si prezentare;
 • Disponibilitate de deplasare frecventa in tara;
Informatii loc de munca
 1. Fișa Postului (responsabilități, atribuții și sarcini ale postului):

Atribuţii/ Sarcini/ Responsabilităţi principale:

 • respectă prevederile din documentaţia Sistemului de Management (politici, manual, proceduri, instrucţiuni, etc.) aplicabile în SNN Executiv;
 • respectă prevederile Cartei Auditului Intern şi ale Codului privind conduita etică a auditorului intern;
 • elaborează/actualizează procedurile de lucru specifice şi normele metodologice privind organizarea şi exercitarea auditului intern;
 • analizează, evaluează şi centralizează informaţiile necesare elaborării planului strategic şi a planului anual de audit intern, conform dispoziţiilor Şefului Departamentului Audit Intern;
 • identifică/ evaluează riscurile specifice activităţii Departamentului Audit Intern şi propune măsuri de răspuns la risc;
 • execută misiuni de audit repartizate ca sarcină de Şeful Departamentului Audit Intern, atât din planul anual cât şi  ad-hoc;
 • desfăşoară activitatea de audit intern pentru a evalua dacă sistemele de management şi control intern ale societăţii sunt conforme cu normele de legalitate, eficienţă, eficacitate, regularitate şi/sau economicitate, în funcţie de situaţie;
 • în cazul identificării unor iregularităţi sau eventuale prejudicii, raportează imediat, în scris (prin e-mail sau adresă), Şefului Departamentului Audit Intern;
 • îşi asumă responsabilitatea cu privire la constatările şi recomandările formulate în rapoartele de audit intern;
 • răspunde de acurateţea datelor şi informaţiilor prezentate în proiectele de raport de audit şi în rapoartele de audit;
 • elaborează documentele specifice misiunilor de audit intern, conform procedurilor de lucru şi în termenele stabilite;
 • întocmeşte documentaţia specifică în derularea activităţii pe teren;

 

 1. Data limită de depunere a dosarelor de candidatură este 19.04. 2018.

 

 1. Interviul va avea loc în data de 24.04.2018, ora 10:00 la sediului SNN din strada Polona nr. 65, sector 1, Bucuresti. Numai candidatii care indeplinesc cerintele minime si trec de proba eliminatorie de tip interviu pot fi invitati la sustinerea probei scrise.

Proba scrisa va avea loc in data de 26.04.2018, ora 10:00 la sediul SNN din strada Polona nr. 65, sector 1, Bucuresti.

Contestatiile se pot depune in primele 3 zile lucratoare de la comunicarea raspunsului catre candidati.

 

 

 1. Alte informații

Bibliografie: Anexa 1;

- Cerere de înscriere – Anexa 2;                                

- Date de contact: telefon 021 203 82 12, e-mail recrutare@nuclearelectrica.ro.

 

 

Notă: Sunt acceptate numai dosarele de candidatură care corespund cerințelor din anunț și conțin toate formularele solicitate. Dosarele de candidatură se depun personal la sediul SNN*, prin postă sau prin e-mail la adresa: recrutare@nuclearelectrica.ro, cu mențiunea / subiectul “Către Departamentul Resurse Umane”.

 

* Societatea Națională NUCLEARELECTRICA S.A.

 

Aplica Acum
X