Analist risc

Titlu Analist risc
Departament
 1. Societatea Nationala NUCLEARELECTRICA S.A. recruteaza personal in vederea ocuparii postului de Analist Risc – Serviciu Managementul Riscului din cadrul Directiei Audit si Managementul Riscului.

 

 1. Profilul postului:

- cerinte minime:

 • Studii superioare de lunga durata, finalizate cu diploma de licenta;
 • Minim 2 ani experienta profesionala;
 • Experienta minim 1 an in activitatea: managementul / administrarea riscurilor economico-financiare, de piata, operationale, investitionale, (identificare, masurare, analiza, evaluare, cuantificare, tratament, control, monitorizare, management de portofoliu), asigurari;
 • Cunoasterea legislatiei in vigoare in domeniile de activitate (economic, energie, nuclear, control, burse, asigurari);
 • Experienta in construirea relatiilor functionale in cadrul organizatiilor corporatiste;
 • Cunoastere metode si metodologii de analiza de risc;
 • Cunostinte in domeniul operarii PC, nivel mediu;
 • Cunoasterea limbii engleze, nivel mediu.
Informatii loc de munca

cerinte care constituie avantaje:

 • Cursuri de programare IT, utilizator avansat de Excel;
 • Experienta in prelucrarea de baze de  date.

 

- alte cerinte:

 • Atentie la detalii, acuratete;
 • Capacitate de analiza si sinteza;
 • Bune abilitati de comunicare si prezentare.

 

Durata contractului de munca: durata determinata – 1 an

 

 1. Fisa Postului (responsabilitati, atributii si sarcini ale postului):

Atributii/ Sarcini/ Responsabilitati principale:

 • internal environment (mediul/ cadrul intern de administrare a riscurilor):
 • participarea la proiectarea si dezvoltarea cadrului intern/ arhitecturii privind managementul riscului;
 • participarea la instituirea, punerea in aplicare, dezvoltarea, administrarea si evaluarea procesului de management integrat al riscurilor care sa faciliteze realizarea eficienta si eficace a obiectivelor societatii, pe baza strategiei in privinta riscurilor si asigurarea documentarii complete si adecvate a strategiei, precum si accesibilitatii documentatiei in intreaga organizatie;
 • risk identification (identificarea riscurilor): identificarea, atat impreuna cu compartimentele proprietar de obiective cat si independent (dupa caz), a evenimentelor, circumstantelor si riscurilor care pot afecta realizarea obiectivelor specifice ale fiecarui compartiment si, in consecinta, a celor fundamentale si strategice ale organizatiei, a amenintarilor/ vulnerabilitatilor prezente in cadrul activitatilor curente ale organizatiei, inclusiv a celor care ar putea conduce la savarsirea unor fapte de coruptie si fraude;
 • risk assessment (evaluarea si analiza riscurilor):
 • analiza si evaluarea riscurilor, din perspectiva probabilitatii de aparitie si a impactului potential asupra obiectivelor;
 • analizarea si avizarea proiectelor de investitii din punct de vedere al riscurilor identificate, evaluate si a tratamentului acestora;
 • evaluarea si reevaluarea participantilor de pe piata PC OTC din punct de vedere al eligibilitatii si riscului de credit comercial;
 • sinteza informatiilor/ datelor si deciziilor luate in acest proces prin intermediul Registrului riscurilor, document care atesta ca in organizatie s-a introdus un sistem de management al riscurilor si ca acesta functioneaza;
 • risk mitigation (tratarea riscurilor): participarea, si asistarea compartimentelor organizatiei, la stabilirea masurilor de tratare, gestionare si control a riscurilor (i.e. acceptare, reducere, evitare, sau transfer prin intermediul asigurarilor), cu scopul ca riscurile sa fie reduse/ sa se incadreze/ sa fie aliniate/ corelate si sa se mentina in limitele apetitului la risc al organizatiei;
 • information and communication (informare, raportare si comunicare):
 • identificarea, capturarea si circularea informatiei referitoare la riscuri de o maniera care sa faciliteze indeplinirea rolurilor si responsabilitatilor angajatilor organizatiei;
 • revizuirea si raportarea periodica a situatiei riscurilor;
 • intocmirea informarilor, notelor, rapoartelor, analizelor de risc catre partile interesate, interne si externe;
 • asigurarea unei bune colaborari a Serviciului cu toate directiile, serviciile, compartimentele organizatiei, referitor la managementul riscurilor.
 • risk monitoring (monitorizarea riscurilor):
 • verificarea si supravegherea monitorizarii implementarii masurilor de tratare, gestionare si control a riscurilor si analizarea eficacitatii acestora in vederea reevaluarii riscurilor;
 • asigurarea, in colaborare cu structurile specializate ale organizatiei, ca strategia, politicile, procesele, instrumentele si resursele alocate in zona de administrare a riscurilor sunt respectate si corect implementate;
 • urmarirea si monitorizarea activitatilor de evaluare, cuantificare si agregare, monitorizare si raportare a riscului, propunerea analizei cauzelor de profunzime (root cause) pentru riscurile neeaceptabile, pentru identificare de solutii si actiuni care sa le reduca la un nivel acceptabil;
 • risk documentation (documentarea riscurilor): documentarea riguroasa a activitatilor si actiunilor initiate si puse in aplicare in cadrul procesului de management al riscurilor;
 • risk control (controlul riscurilor): controlul si optimizarea modului de administrare a riscurilor reziduale;
 • risk consolidation (consolidarea riscurilor):
 • contribuie la ierarhizarea, consolidarea si agregarea riscurilor, identificarea factorilor de risc determinanti (risk drivers), a corelatiilor cu celelalte riscuri, analizarea evolutiei riscurilor, intocmirea matricii de migrare a riscurilor si propunerea prioritizarii riscurilor in functie de apetitul la risc al organizatiei, cu validarea coordonatorilor functionali ai activitatilor afectate de respectivele riscuri;
 • participa la analize ale portofoliului de riscuri pe baza criteriilor de magnitudine, semnificatie, trenduri ale cotatiilor de risc, noi intrari, iesiri din registrul de riscuri, exceptii si deviatii de la politici, “watch list” / lista riscurilor sensibile, tabele de migrare, corelatie, ierarhizare si agregare, liste de prioritati etc.;
 • sectorial analysis (analize sectoriale):
 • realizarea de analize sectoriale si analize ale competitorilor;
 • efectuarea de analize de risc tematice si intocmirea de rapoarte de risc specific;
 • administrarea Registrului de risc consolidat al organizat
 • risk reporting (raportarea riscurilor): intocmirea de informari, note, rapoarte si analize de risc;
 • procedures review (revizuirea procedurilor): revizuirea reglementarilor interne din perspectiva managementului riscului;
 • risk modeling (modelarea riscurilor):
 • identificarea/ conceperea, dezvoltarea, testarea, utilizarea (colectarea, prelucrarea, analiza si optimizarea) si propunerea de modele si/ sau alte instrumente calitative si cantitative de management al riscurilor;
 • analizarea si propunerea definitiilor si revizuirii categoriilor de risc (ex: risc financiar, risc operational, risc de piata, risc reputational, risc strategic, risc de reglementare etc) si principiilor care stau la baza gestionarii acestora
 • risk statistics (statistici): efectuarea de statistici si analize ale portofoliului de riscuri;
 • participarea la proiectele referitoare la dezvoltarea sistemului de control intern / managerial si indeosebi la cele privind managementul riscurilor;
 • colaborarea cu alte compartimente urmarind ca procedurile interne revizuite si/ sau elaborate sa asigure o separare a functiilor de initiere si verificare, astfel incat atributiile si responsabilitatile de aprobare, efectuare si control al operatiunilor sa fie incredintate unor persoane diferite, inclusiv a segregarilor stabilite ca masuri de diminuare a riscurilor, in scopul reducerii riscurilor de manifestare a conflictului de interese, eroare, frauda, incalcare a legislatiei, precum si a riscului de nedetectare a deficientelor de acest fel
 • ia masuri pentru asigurarea conditiilor corespunzatoare de securitate si sanatate in munca precum si pentru respectarea reglementarilor legale pe aceasta linie.

 

 

 1. Data limita de depunere a dosarelor de candidatura este 14.12.2018.

 

 1. Interviul va avea loc in data de 18.12.2018, ora 10:00 la sediului SNN din strada Polona nr. 65, sector 1, Bucuresti. Numai candidatii care indeplinesc cerintele minime si trec de proba eliminatorie de tip interviu pot fi invitati la sustinerea probei scrise.

 

 1. Proba scrisa va avea loc in data de 19.12.2018, ora 10:00 la sediul SNN din strada Polona nr. 65, sector 1, Bucuresti.

Contestatiile se pot depune in primele 3 zile lucratoare de la comunicarea raspunsului catre candidati.

 

 1. Alte informatii

- Bibliografie: Anexa 1;

- Cerere de inscriere – Anexa 2;                         

- Date de contact: telefon 021 203 82 00, e-mail office@nuclearelectrica.ro.

 

 

Notă: (1) Sunt acceptate numai dosarele de candidatură care corespund cerințelor din anunț și conțin toate formularele solicitate. Dosarele de candidatură se depun personal la sediul SNN*, prin poștă sau prin e-mail la adresa office@nuclearelectrica.ro, cu mențiunea / subiectul “Către Departamentul Resurse Umane”.

(2) Numai candidații care îndeplinesc cerințele minime și trec de proba eliminatorie de tip interviu, pot fi invitați la susținerea probei scrise.

(3) Contestațiile se pot depune în primele 3 zile lucrătoare, de la comunicarea răspunsurilor către candidați.

* Societatea Națională NUCLEARELECTRICA S.A.

 

Aplica Acum
X