Analist programator la Serviciul IT din cadrul Directiei Financiare-SNN Executiv Bucuresti

Titlu Analist programator la Serviciul IT din cadrul Directiei Financiare-SNN Executiv Bucuresti
Departament
 1. Societatea Națională „Nuclearelectrica” S.A. recrutează personal în vederea ocupării postului de Analist programator la Serviciul IT din cadrul Directiei Financiare.
 1. Profilul postului:
 • Studii: superioare de lungă durată finalizate cu diplomă de licenta;
 • Vechimea:
 • minim 3 ani in domeniul programarii si analizei, pentru a asigura: Dezvoltarea de noi aplicații informatice sau actualizarea aplicațiilor informatice existente; Dezvoltarea, implementarea și testarea aplicații software noi, de mici dimensiuni, la cererea compartimentelor din cadrul SNN Executiv; Integrarea de noi platforme software în sistemele existente; Configurarea / reconfigurarea structurii software din cadrul rețelei IT, în conformitate cu cerințele de securitate și disponibilitate impuse în cadrul SNN Executiv; Soluționarea incidentelor apărute în funcționarea aplcațiilor informatice utilizate în cadrul SNN Executiv, prin intervenție proprie sau făcând apel la parteneri externi; Instruirea utilizatorilor, corespunzător noilor aplicații informatice implementate, sau care urmează a fi implementate și întocmirea documentației de exploatare a acestora; Derularea contractelor încheiate cu furnizorii externi de servicii specifice IT&C.
 • minim 3 ani experienta in intocmirea documentatiei de achizitii de servicii si produse din domeniul IT;

Alte  cerințe:

 • cunoștințe privind Sisteme de Gestiune Baze de Date (MS SQL, Oracle, MS Access – funcții agregate, interogări, sortare, filtrare, actualizare, grupare date, proceduri stocate, privilegii, roluri, exploatarea bazelor de date prin intermediul limbajelor de programare, operatori relaționali, clauze, funcții, obiecte, grupuri, constructori, etc.);
 • cunoștințe de programare (limbaje de programare WEB, Javascript, XML, JS charts), comunicație client-server, thread-uri și procese, transmitere date securizat prin intermediul formularelor, lucru cu fișiere/variabile coockie, operatori, exploatarea bazelor de date prin intermediul limbajelor de programare, integrare și interconectare între mai multe limbaje de programare;
 • cunoștințe de limba engleză.

 

Informatii loc de munca

3. Fișa Postului (responsabilități, atribuții și sarcini ale postului):

 • Întocmește împreună cu reprezentanții desemnați din cadrul direcțiilor, departamentelor, compartimentelor, serviciilor și birourilor din cadrul SNN Executiv sau partenerii externi, documentația de business și funcțională necesară dezvoltării de noi aplicații informatice sau actualizării aplicațiilor informatice existente.
 • Propune soluții, proceduri, tehnici, recomandări de bună practică pentru menținerea bunei funcționări și a corectei utilizări a aplicațiilor implementate la SNN Executiv.
 • Dezvoltă, implementează și testează aplicații software noi, de mici dimensiuni, la cererea compartimentelor din cadrul SNN Executiv.
 • Face propuneri de configurare / reconfigurare a structurii software pe care o gestionează, în conformitate ce cerințele de securitate și disponibilitate impuse în cadrul SNN Executiv.
 • Efectuează sau supervizează instalări și configurări de aplicații pe diferite medii de producție, test, instruire, dezvoltare.
 • Supervizează instalarea și configurarea bazelor de date și integrarea platformelor  noi în sistemele existente.
 • Gestionează conturile de utilizatori, alocarea parolelor conform functionalităților aplicațiilor aflate în exploatare în cadrul SNN Executiv, pentru utilizatori și grupuri de utilizatori sau profile în concordanță cu procedurile interne.
 • Realizează instruirea utilizatorilor, corespunzător noilor soluții tehnologice, aplicații implementate sau care urmează a fi implementate și întocmește documentația de exploatare a acestora.
 • Menține legătura cu furnizorii externi de servcii de în vederea remedierii incidentelor.
 • Realizează legătura și escalarea către suportul specializat conform contractelor de suport existente.
 • Rezolvă incidentele asignate prin procedura HelpDesk.
 • Îndeplinește toate rolurile și responsabilitățile ce-i sunt alocate în cadrul proiectelor derulate în cadrul SNN Executiv și raportează în mod regulat către responsabilii din conducerea proiectului despre stadiul și progresul sarcinilor de proiect.
 • Participă la procesul de documentare a procedurilor, normelor și metodologiilor specifice domeniului său de activitate.
 • Respectă și promovează procedurile și politicile IT.
 • Întocmește, ori de câte ori este necesar, rapoarte conform procedurilor și normelor în vigoare sau solicitate de șeful direct sau alți șefi ierarhici superiori.
 • Respectă fluxurile de activitate specificate în procedurile și normele în vigoare, aplicabile colectivului IT, conform atribuțiilor care îi revin.
 • Întocmește, ori de câte ori este necesar, rapoarte conform procedurilor și normelor în vigoare sau solicitate de șeful direct sau alți șefi ierarhici superiori

 

4. Data limită de depunere a dosarelor de candidatură este 30.05.2019.

5. Interviul va avea loc în perioada 05.06.2019 – 06.06.2019, ora 14:00, conform programarilor, la sediul Societatii Nationale Nuclearelectrica SA din strada Polona nr. 65, sector 1, Bucuresti

6. Proba scrisă va avea loc în data de 07.06.2019 ora 10:00 la sediul Societatii Nationale Nuclearelectrica SA din strada Polona nr. 65, sector 1, Bucuresti.

*) Pentru a putea fi declarati admisi la proba scrisa, candidatii trebuie sa obtina minim media 8 la aceasta proba;

7. Alte informații

 

 • Date de contact: telefon 021/203.82.00, e-mail: office@nuclearelectrica.ro.

 

Notă: (1) Sunt acceptate numai dosarele de candidatură care corespund cerințelor din anunț și conțin toate formularele solicitate. Dosarele de candidatură se depun personal la sediul SNN*, prin poștă sau prin e-mail la adresa office@nuclearelectrica.ro, cu mențiunea / subiectul “Către Departamentul Resurse Umane”.

(2) Numai candidații care îndeplinesc cerințele minime și trec de proba eliminatorie de tip interviu, pot fi invitați la susținerea probei scrise.

(3) Contestațiile se pot depune în primele 3 zile lucrătoare, de la comunicarea răspunsurilor către candidați.

* Societatea Națională NUCLEARELECTRICA S.A.

 

Aplica Acum
X