Locuri de munca

Titlu Inginer
Departament

SN Nuclearelectrica SA Sucursala FCN Piteşti organizează concurs în data de  07.06.2017 în vederea ocupării  unui post de inginer cu contract pe perioadă nedeterminată în cadrul Serviciului Radioprotecție, Garanții Nucleare și Protecția Mediului, poziţia din organigrama FCN Piteşti  nr. 45/2/01.04.2017.

 

Cerinţe minime:

 • Studii superioare tehnice de lungă durată în domeniul tehnic finalizate cu diplomă de licență în specializări sau domeniul: Fizică tehnologică/ Energetică/ Electronică/ Electrotehnică/ Automatică/ Mecanică/ Mecanică fină
 • Vechime minim 3 ani în activități de inginerie

 

Cunoștințe/autorizări/îndemânări specifice:

 • Cunoștințe tehnice de specialitate;
 • Absolvirea de cursuri de radioprotecție și/sau deținerea de permis de exercitare activități în domeniul nuclear constituie un avantaj;
 • Cunoștințe de limba engleză (nivel avansat);
 • Utilizare PC (Excel, Word, Power Point);
 • Spirit de echipă și profesionalism

 

Principalele responsabilități:

 • Monitorizarea radiologică a mediului de lucru;
 • Monitorizarea personalului expus profesional la radiații ionizante; înregistrarea, evidența și raportarea dozelor;
 • Supravegherea respectării cerințelor de radioprotecție;
 • Calibrarea, verificarea metrologică, utilizarea și gestionarea aparaturii dozimetrice și a surselor de radiații;
 • Instruirea pe domeniul radioprotecției a personalului, lucrătorilor externi, vizitatorilor;
 • Întocmire documente (planuri, rapoarte, proceduri, documentații tehnice de autorizare, documentații de achiziție);
 • Păstrarea și arhivarea documentelor de radioprotecție

Condiţii oferite:

 • Salariul în conformitate cu Nomenclatorul şi Ierarhizatorul Funcţiilor din FCN
 • Program de lucru în conformitate cu prevederile CCM
Data Debut 2017-05-17
Informatii loc de munca

Bibliografie:

 1. Legislație din domeniul nuclear:
 • Legea nr. 111/1996 republicată, privind desfășurarea în siguranță, reglementarea, autorizarea și controlul activităților nucleare, cu modificările și completările ulterioare;
 • Norme CNCAN de securitate radiologică (NSR-01, NSR-06, NSR-07);
 • Norme CNCAN de minerit radioactiv (NMR-01, NMR-04);
 • Norme CNCAN de gospodărirea deșeurilor radioactive (NMR-02, NDR-01);
 • Ordinul nr. 944/2001 al Ministerului Sănătății de aprobare a Normelor privind supravegherea medicală a persoanelor expuse profesional la radiații ionizante, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 34 din 18.01.2002; lege-online.ro/lr-ORDIN-944-2001-(33422).html
 • Ordinul nr. 1032/2002 al Ministerului Sănătății pentru aprobarea completărilor la Normele privind supravegherea medicală a persoanelor expuse profesional la radiații ionizante, aprobate prin Ordinul ministrului sănătății și familiei nr. 944/2001, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 15 din 13.01.2003; http://www.cdep.ro/pls/legis/legis_pck.htp_act_text?idt=39723
 • Legea nr. 319/2006 – Legea securității și sănătății în muncă, cu modificările și completările ulterioare;
 • HG nr. 355/2007 privind supravegherea sănătății lucrătorilor, cu modificările și completările ulterioare;

Surse: www.cncan.ro legislație; www.ms.ro legislație, www.mmuncii.ro legislație

 1. Mărimi dozimetrice și calcule cu mărimi dozimetrice în limitele cuprinse în legislația de la punctul 1.

 

Înscrierile la concurs se fac în zilele lucrătoare, între orele 9-12, până în data de 31.05.2017, dată până la care cei interesați vor prezenta la Serviciul  Resurse Umane de la sediul FCN următoarele documente:

Data programată pentru concurs este  07.06.2017 ora 1000 la sediul FCN – Piteşti, Mioveni, Str. Câmpului, nr. 1.

 

 

Aplica Acum


Titlu Tehnician (radioprotectie)
Departament

SN Nuclearelectrica SA Sucursala FCN Piteşti organizează concurs în data de  07.06.2017 în vederea ocupării  unui post de tehnician (radioprotecție) cu contract pe perioadă nedeterminată în cadrul Serviciului Radioprotecție, Garanții Nucleare și Protecția Mediului, poziţia din organigrama FCN Piteşti  nr. 65/10/01.04.2017.

Cerinţe minime:

 • Absolvent de liceu cu diplomă de bacalaureat profil tehnic/real;
 • Disponibilitate pentru lucru în ture sau program prelungit;
 • Apt pentru lucru în câmp de radiații;
 • Cunoștințe operare PC (MS Office) și de accesare a rețelei de calculatoare

Cunoștințe/autorizări/îndemânări specifice:

 • Experiența în domeniu sau/și cursuri în domeniu sunt apreciate și constituie un avantaj;

Condiţii oferite:

 • Salariul în conformitate cu Nomenclatorul şi Ierarhizatorul Funcţiilor din FCN
 • Program de lucru în conformitate cu prevederile CCM

Bibliografie:

 • Legea nr. 111/1996 republicată, privind desfășurarea în siguranță, reglementarea, autorizarea și controlul activităților nucleare, cu modificările și completările ulterioare;
 • Norme CNCAN de securitate radiologică (NSR-01, NSR-06, NSR-07);
 • Norme CNCAN de minerit radioactiv (NMR-01, NMR-04);
 • Norme CNCAN de gospodărirea deșeurilor radioactive (NMR-02, NDR-01);
 • Legea nr. 319/2006 – Legea securității și sănătății în muncă, cu modificările și completările ulterioare;
 • HG nr. 355/2007 privind supravegherea sănătății lucrătorilor, cu modificările și completările ulterioare;
Data Debut 2017-05-17
Informatii loc de munca

Înscrierile la concurs se fac în zilele lucrătoare, între orele 9-12, până în data de 31.05.2017, dată până la care cei interesați vor prezenta la Serviciul  Resurse Umane de la sediul FCN următoarele documente:

Data programată pentru concurs este  07.06.2017 ora 1000 la sediul FCN – Piteşti, Mioveni, Str. Câmpului, nr. 1.

Aplica Acum


Titlu Operator CN (13 posturi)
Departament

SN Nuclearelectrica SA Sucursala FCN Piteşti organizează concurs în data de  29.05.2017 în vederea ocupării a 13 posturi de operator CN cu contract pe perioadă nedeterminată în cadrul  Direcţiei Tehnice, Secţia Pastile și Secția Asamblare, poziţiile din organigrama FCN Piteşti  nr. 55, 76, 81, 84, 93, 147, 167, 195, 217, 303, 304, 382, 388/01.04.2017.

Cerinţe minime :

 • studii medii tehnice cu diplomă de bacalaureat sau studii medii profil real cu diplomă de bacalaureat;

Alte cerinţe:

 • acuitate vizuală confirmată în urma unui consult oftalmologic, efectuat la un cabinet medical de specialitate;
 • apt din punct de vedere medical pentru lucru în zona controlată;
 • apt din punct de vedere medical pentru lucru în ture de noapte;
 • disponibilitate pentru lucru la program prelungit și/sau ture;
 • capacitate de a lucra activități desfășurate în sistem de lucru procedurat;
 • disponibilitate și ușurință în asimilarea cunoștințelor noi.

Condiţii oferite

 • Salariul în conformitate cu Nomenclatorul şi Ierarhizatorul Funcţiilor din FCN
 • Program de lucru în conformitate cu prevederile CCM
Data Debut 2017-05-12
Informatii loc de munca

Bibliografie:

 • Exerciții de logică și perspicacitate

Înscrierile la concurs se fac în zilele lucrătoare, între orele 9-12, până în data de 26.05.2017, dată până la care cei interesați vor prezenta la Serviciul  Resurse Umane de la sediul FCN următoarele documente:

Data programată pentru concurs este  29.05.2017 ora 1000 la sediul FCN – Piteşti, Mioveni, Str. Câmpului, nr. 1.

Aplica Acum


Titlu Operator CN “M” (2 posturi)
Departament

SN Nuclearelectrica SA Sucursala FCN Piteşti organizează concurs în data de  25.05.2017 în vederea ocupării a două posturi de reparator CN ”M” – mecanic mașini și utilaje cu contract de muncă pe perioadă nedeterminată în cadrul  Direcţiei Tehnice, Secţia Mecano-Energetic-Utilități, poziţiile din organigrama FCN Piteşti  nr. 101 și 121/01.04.2017.

 

Cerinţe minime:

 • studii medii cu diplomă de bacalaureat;
 • calificare în meseria de mecanic;

Cunoștințe/autorizări/îndemânări specifice:

 • cunoștințe temeinice despre realizarea reviziilor și reparațiilor mașinilor și utilajelor;
 • disponibilitate pentru lucru în schimburi, program prelungit, lucru la înălțime și efort suplimentar;
 • disponibilitate la asimilarea de cunoștințe noi.

Alte cerinţe:

 • constituie un avantaj calificări suplimentare utile activității de mentenanță.

Condiţii oferite

 • Salariul în conformitate cu Nomenclatorul şi Ierarhizatorul Funcţiilor din FCN
 • Program de lucru în conformitate cu prevederile CCM

 

Bibliografie:

 • Fl. Ionescu și alții  – Mecanica fluidelor și acționări hidraulice și pneumatice – Ed. Didactică și Pedagogică, București, 1980
 • V. Drobotă și alții – Organe de mașini și Mecanisme – Ed. Didactică și Pedagogică, București, 1994
 • O. Mândruț – Tehnologii generale mecanice – Ed. CD Press
 • G. S. Georgescu – Îndrumar pentru atelierele mecanice – Ed. Tehnică, 1978
 • A. Ciocîrdea –Vasilescu și M. Consantin – Mecanica montaj, întreținere și reparare – Ed. CD Press, 2006.
Data Debut 2017-05-12
Informatii loc de munca

Înscrierile la concurs se fac în zilele lucrătoare, între orele 9-12, până în data de 23.05.2017, dată până la care cei interesați vor prezenta la Serviciul  Resurse Umane de la sediul FCN următoarele documente:

Data programată pentru concurs este  25.05.2017 ora 1000 la sediul FCN – Piteşti, Mioveni, Str. Câmpului, nr. 1.

 

Aplica Acum


Titlu Economist specialist
Departament

Societatea Națională NUCLEARELECTRICA S.A. recrutează personal în vederea ocupării postului de Economist specialist din cadrul Serviciului Control Financiar si ManagerialDirectia Control si Managementul Riscului.

Profilul postului:

Cerinte minime:

 • Studii: Studii superioare de lungă durată finalizate cu diplomă de licenţă in domeniul economic
 • Vechime in munca de minim 5 ani din care experienta de minim 2 ani in: control financiar de gestiune; controlling; managementul costurilor; intocmire/actualizare tablouri de bord; antifrauda; conformitate; audit sau activitati echivalente; control intern managerial;
 • Integritate, etica, profesionalism, operativitate, proactivitate, comunicare interpersonala;
 • Asumarea raspunderii, atitudine cooperanta, spirit de echipa, disponibilitate pentru efort suplimentar;
 • Capacitatea de a retine informatii, atentie la detalii, atenţie concentrată şi distributivă; abilitati de coordonare si control, de analiza si sinteza;
 • Aptitudini de calcul; aptitudini de a lucra cu documente; deprinderi de a redacta rapoarte; deprinderi de cercetare şi investigaţie;
 • Puternice abilitati de identificare si evaluare a riscurilor ;
 • Bune abilitati de exprimare scrisa si verbala ;
 • Atitudine “can do “, capacitate de a-si stabili si de a atinge tinte indraznete.
Data Debut 2017-04-27
Informatii loc de munca

Cunostinte specifice:

 • Cunoastere metodologii si tehnici de control, bugetare, audit sau conformitate;
 • Cadru legal de organizare si exercitare a controlului financiar de gestiune si a controlului intern managerial;
 • Cunostinte aprofundate de contabilitate financiara si calculatia costurilor;
 • Legislaţia de specialitate, fiscalitate/legislaţia din domeniul financiar-contabil şi acte normative specifice domeniului de activitate al SNN SA;

Alte cerinte:

 • Experienta in sisteme de management (OSGG 400/2015, de mediu, de calitate etc);
 • Membru in asociatii profesionale de profil si/sau certificari : controlling, cost management, audit, CECCAR, CAFR, CICA, CIA, ACCA ;
 • Limba engleza nivel mediu.

Cerinte care constituie avantaje:

 • Experienta in domeniul energetic .

 Fișa Postului (responsabilități, atribuții și sarcini ale postului):

 • Elaboreaza norme, politici si proceduri specifice SNN in domeniul controlului financiar;
 • Elaboreaza, executa si raporteaza stadiul programul de activitate lunar, trimestrial, anual, de control financiar de gestiune in SNN SA;
 • Urmareste executarea programului de control financiar de gestiune din sucursale
 • Verifică respectarea prevederilor legale si a reglementărilor interne cu privire la existenta, integritatea, păstrarea si utilizarea mijloacelor si resurselor, detinute cu orice titlu, si modul de reflectare a acestora in evidenta contabilă;
 • Verifică respectarea prevederilor legale in fundamentarea proiectului bugetului de venituri si cheltuieli al SNN si a proiectelor bugetelor de venituri si cheltuieli ale sucursalelor
 • Verifică respectarea prevederilor legale in executia bugetului de venituri si cheltuieli al SNN, inclusiv la sucursale:
 • realizarea veniturilor si incadrarea in nivelul cheltuielilor aprobate;
 • gradul de realizare a veniturilor, de efectuare a cheltuielilor si de obtinere a rezultatului;
 • realizarea indicatorilor economico-financiari specifici activitătii, la nivelul SNN SA
 • realizarea programului de investitii si incadrarea in sursele aprobate;
 • respectarea programelor de reducere a arieratelor si a stocurilor;
 • respectarea prevederilor legale si/sau a reglementărilor interne in efectuarea achizitiilor;
 • utilizarea conform destinatiilor legale a sumelor acordate de la bugetul general consolidat;
 • Verifică respectarea prevederilor legale si a reglementărilor interne cu privire la modul de efectuare a inventarierii anuale a elementelor de natura activelor, datoriilor si capitalurilor proprii;
 • Verifică respectarea prevederilor legale si a reglementărilor interne cu privire la incasările si plătile in lei si valută, de orice natură, in numerar sau prin virament;
 • Verifică respectarea prevederilor legale cu privire la inregistrarea in evidenta contabilă a operatiunilor economico-financiare;
 • Verifică respectarea prevederilor legale si a reglementărilor interne cu privire la intocmirea, circulatia, păstrarea si arhivarea documentelor primare, contabile si a celor tehnico-operative;
 • Elaborează analize economico-financiare pentru conducerea SNN SA in scopul fundamentării deciziilorsi a imbunătătirii performantelor;
 • Analizeaza, raporteaza si urmareste impreuna cu structurile specializate evenimentele/incidentele/neconcordantelor din cadrul SNN SA ca numar, tip, categorie de risc, periodicitate, impact resurse (financiar/uman), repetitivitate, actiunile luate si stadiul lor din punct de vedere al controlului financiar de gestiune si prezinta un raport trimestrial si anual; verifica constituirea unor provizioane si cuantumul lor

 Data limită de depunere a dosarelor de candidatură este 16.05.2017.

Prima proba a examinarii este eliminatorie, de tip interviu si va avea loc la sediul Societatii din strada Polona nr. 65, sector 1, Bucuresti, in urma procesului de selectie CV- uri, in perioada derularii procedurii de recrutare, pana pe 22.05.2017 inclusiv.

La interviu vor fi invitati doar cadidatii care indeplinesc cerintele postului si corespund profilului de candidat.

Candidatii care trec de proba eliminatorie de tip interviu vor fi invitati sa sustina cea de a doua proba, respectiv proba scrisa.

Proba scrisă va avea loc în data 24 – 26.05.2017, la sediul S.N. Nuclearelectrica SA din Strada Polona nr. 65, sector 1, Bucuresti.

 

Alte informații

- Cerere de înscriere -F/RU-00-05/4Anexa 1

- Date de contact: telefon 021/2038200, 021/2038214 si la  e-mail: office@nuclearelectrica.ro

 

 

Notă: (1) Sunt acceptate numai dosarele de candidatură care corespund cerințelor din anunț și conțin

toate formularele solicitate. Dosarele de candidatură se depun personal la sediul SNN*, prin poștă sau prin e-mail la adresa office@nuclearelectrica.ro, cu mențiunea / subiectul “Pentru concursul organizat pentru ocuparea postului de Economist Specialist – DCFM”.

 

 

Bibliografie:

 

 -         OUG 94 / 02.11.2011 privind organizarea si functionarea inspectiei economico-financiare, cu modificarile si completarile ulterioare

-         HG nr.1151/2012 pentru aprobarea Normelor metodologice privind modul de organizare si exercitare a controlului financiar de gestiune

-         OSGG nr. 400/2015 pentru aprobarea Codului controlului intern/managerial al entităţilor publice cu modificarile si completarile ulterioare

-         Legea societatilor nr. 31/1990 cu modificarile si completarile ulterioare

-         Ordonanta de urgenta nr. 109/2011 privind guvernanta corporativa a intreprinderilor publice cu modificarile si completarile ulterioare

-         ORDONANTA   GUVERNULUI nr. 119/1999-privind controlul intern si controlul financiar preventive, cu modificarile si completarile ulterioare

-         Legea nr. 672/2002 privind auditul public intern si controlul financiar preventiv, republicata

-         Legea nr. 297/2004 privind piata de capital cu modificarile si completarile ulterioare 5. Regulamentul CNVM nr. 1/2006 privind emitentii si operatiunile cu valori mobiliare cu modificarile si completarile ulterioare

-         Legea nr. 123/2012 energiei electrice si a gazelor naturale

-         Legea nr. 111/1996 privind desfasurarea in siguranta, reglementarea, autorizarea si controlul activitatilor nucleare

 

Documente disponibile pe pagina de internet a societatii (www.nuclearelectrica.ro)

-         Actul constitutiv SNN

-         Rapoarte anuale individuale, rapoarte anuale consolidate si rapoarte anuale intocmite in conformitate cu prevederile regulamentului nr. 1/2006 CNVM

-         Planul de administrare al Nuclearelectrica pentru perioada 2013-2017 intocmit in conformitate cu prevederile OUG nr. 109/2011

-         Prospectul de emisiune pentru listarea la Bursa de Valori Bucuresti a Nuclearelectrica

 

 

 

 

Aplica Acum


Titlu Operator CN (3 posturi)
Departament

SN Nuclearelectrica SA Sucursala FCN Piteşti organizează concurs în data de  30.05.2017 în vederea ocupării a 3 posturi de operator CN cu contract pe perioadă nedeterminată în cadrul Direcţiei Managementul Calității, Serviciul Control Calitate, poziţiile din organigrama FCN Piteşti  nr. 318, 332, 337/01.04.2017.

Cerinţe minime:

 • studii medii cu diplomă de bacalaureat profil real/tehnic

Cunoștințe/autorizări/îndemânări specifice:

 • acuitate vizuală;
 • utilizare PC (Word, Excel)

Alte cerinţe:

 • apt conform Medicina Muncii privind expunerea la factorii de risc pentru solicitare vizuală și psihică, lucru în mediu radioactiv și cu zgomot;
 • capacitate de adaptare la munca în echipă, la condiții de stres;
 • disponibilitate la lucru în două schimburi;
 • rezistență la muncă de rutină;
 • disponibilitate și ușurință în asimilarea cunoștințelor noi.

Condiţii oferite

 • Salariul în conformitate cu Nomenclatorul şi Ierarhizatorul Funcţiilor din FCN
 • Program de lucru în conformitate cu prevederile CCM
Data Debut 2017-05-12
Locatia FCN Pitesti
Informatii loc de munca

Bibliografie:

 • Proceduri de eșantionare pentru inspecția prin ”atribute” sau ”măsurare” – termeni generali, definiții – exemple:
 • ”Calitate și fiabilitate – Manual practic” Tudor Baron și alții – Ed. Tehnică, București 1988 – pag. 711 la 721;
 • ”Controlul Calității Loturilor de Produse”  D. V. Iliescu, Ed. Tehnică, București 1982, capitolul 2;
 • Solicitări și măsurători tehnice – manual pentru clasa a 10-a (colecția LICEALL 2000), autori: Mariana Constantin, Aurel Ciocîrlea-Vasilescu
 • Cap. 4 – Noțiuni de metrologie
 • Cap. 5 – Mijloace de măsurare pentru mărimi geometrice
 • Cap. 6 – Mijloace de măsurare pentru mărimi mecanice

Înscrierile la concurs se fac în zilele lucrătoare, între orele 9-12, până în data de 26.05.2017, dată până la care cei interesați vor prezenta la Serviciul  Resurse Umane de la sediul FCN următoarele documente:

Data programată pentru concurs este  30.05.2017 ora 1000 la sediul FCN – Piteşti, Mioveni, Str. Câmpului, nr. 1.

Aplica Acum


Titlu Economist specialist
Departament
 1. Societatea Națională NUCLEARELECTRICA S.A. recrutează personal în vederea ocupării postului de Economist specialist din cadrul Serviciului Control Financiar si ManagerialDirectia Control si Managementul Riscului.

 

 1. Profilul postului:

Cerinte minime:

 • Studii: Studii superioare de lungă durată finalizate cu diplomă de licenţă in domeniul economic
 • Vechime in munca de minim 5 ani din care experienta de minim 2 ani in: control financiar de gestiune; controlling; managementul costurilor; intocmire/actualizare tablouri de bord; antifrauda; conformitate; audit sau activitati echivalente; control intern managerial;
 • Integritate, etica, profesionalism, operativitate, proactivitate, comunicare interpersonala;
 • Asumarea raspunderii, atitudine cooperanta, spirit de echipa, disponibilitate pentru efort suplimentar;
 • Capacitatea de a retine informatii, atentie la detalii, atenţie concentrată şi distributivă; abilitati de coordonare si control, de analiza si sinteza;
 • Aptitudini de calcul; aptitudini de a lucra cu documente; deprinderi de a redacta rapoarte; deprinderi de cercetare şi investigaţie;
 • Puternice abilitati de identificare si evaluare a riscurilor ;
 • Bune abilitati de exprimare scrisa si verbala ;
 • Atitudine “can do “, capacitate de a-si stabili si de a atinge tinte indraznete.

Cunostinte specifice:

 • Cunoastere metodologii si tehnici de control, bugetare, audit sau conformitate;
 • Cadru legal de organizare si exercitare a controlului financiar de gestiune si a controlului intern managerial;
 • Cunostinte aprofundate de contabilitate financiara si calculatia costurilor;
 • Legislaţia de specialitate, fiscalitate/legislaţia din domeniul financiar-contabil şi acte normative specifice domeniului de activitate al SNN SA;

Alte cerinte:

 • Experienta in sisteme de management (OSGG 400/2015, de mediu, de calitate etc);
 • Membru in asociatii profesionale de profil si/sau certificari : controlling, cost management, audit, CECCAR, CAFR, CICA, CIA, ACCA ;
 • Limba engleza nivel mediu.

Cerinte care constituie avantaje:

 • Experienta in domeniul energetic .

 

 1. Fișa Postului (responsabilități, atribuții și sarcini ale postului):
 • Elaboreaza norme, politici si proceduri specifice SNN in domeniul controlului financiar;
 • Elaboreaza, executa si raporteaza stadiul programul de activitate lunar, trimestrial, anual, de control financiar de gestiune in SNN SA;
 • Urmareste executarea programului de control financiar de gestiune din sucursale
 • Verifică respectarea prevederilor legale si a reglementărilor interne cu privire la existenta, integritatea, păstrarea si utilizarea mijloacelor si resurselor, detinute cu orice titlu, si modul de reflectare a acestora in evidenta contabilă;
 • Verifică respectarea prevederilor legale in fundamentarea proiectului bugetului de venituri si cheltuieli al SNN si a proiectelor bugetelor de venituri si cheltuieli ale sucursalelor
 • Verifică respectarea prevederilor legale in executia bugetului de venituri si cheltuieli al SNN, inclusiv la sucursale:
 • realizarea veniturilor si incadrarea in nivelul cheltuielilor aprobate;
 • gradul de realizare a veniturilor, de efectuare a cheltuielilor si de obtinere a rezultatului;
 • realizarea indicatorilor economico-financiari specifici activitătii, la nivelul SNN SA
 • realizarea programului de investitii si incadrarea in sursele aprobate;
 • respectarea programelor de reducere a arieratelor si a stocurilor;
 • respectarea prevederilor legale si/sau a reglementărilor interne in efectuarea achizitiilor;
 • utilizarea conform destinatiilor legale a sumelor acordate de la bugetul general consolidat;
 • Verifică respectarea prevederilor legale si a reglementărilor interne cu privire la modul de efectuare a inventarierii anuale a elementelor de natura activelor, datoriilor si capitalurilor proprii;
 • Verifică respectarea prevederilor legale si a reglementărilor interne cu privire la incasările si plătile in lei si valută, de orice natură, in numerar sau prin virament;
 • Verifică respectarea prevederilor legale cu privire la inregistrarea in evidenta contabilă a operatiunilor economico-financiare;
 • Verifică respectarea prevederilor legale si a reglementărilor interne cu privire la intocmirea, circulatia, păstrarea si arhivarea documentelor primare, contabile si a celor tehnico-operative;
 • Elaborează analize economico-financiare pentru conducerea SNN SA in scopul fundamentării deciziilorsi a imbunătătirii performantelor;
 • Analizeaza, raporteaza si urmareste impreuna cu structurile specializate evenimentele/incidentele/neconcordantelor din cadrul SNN SA ca numar, tip, categorie de risc, periodicitate, impact resurse (financiar/uman), repetitivitate, actiunile luate si stadiul lor din punct de vedere al controlului financiar de gestiune si prezinta un raport trimestrial si anual; verifica constituirea unor provizioane si cuantumul lor

 

 1. Data limită de depunere a dosarelor de candidatură este 20.04.2017.
 2. Prima proba a examinarii este eliminatorie, de tip interviu si va avea loc la sediul Societatii din strada Polona nr. 65, sector 1, Bucuresti, in urma procesului de selectie CV- uri, in perioada derularii procedurii de recrutare, pana pe 25.04.2017 inclusiv.

La interviu vor fi invitati doar cadidatii care indeplinesc cerintele postului si corespund profilului de candidat.

Candidatii care trec de proba eliminatorie de tip interviu vor fi invitati sa sustina cea de a doua proba, respectiv proba scrisa.

 1. Proba scrisă va avea loc în data 26- 28.04.2017, la sediul S.N. Nuclearelectrica SA din Strada Polona nr. 65, sector 1, Bucuresti.

 

7.Alte informații

Cerere de înscriere -F/RU-00-05/4 – Anexa 1

- Date de contact: telefon 021/2038200, 021/2038214 si la  e-mail: office@nuclearelectrica.ro

 

Notă: (1) Sunt acceptate numai dosarele de candidatură care corespund cerințelor din anunț și conțin toate formularele solicitate. Dosarele de candidatură se depun personal la sediul SNN*, prin poștă sau prin e-mail la adresa office@nuclearelectrica.ro, cu mențiunea / subiectul “Pentru concursul organizat pentru ocuparea postului de Economist Specialist – DCFM”.

 

 

 

Informatii loc de munca

 

Bibliografie:

  

-         OUG 94 / 02.11.2011 privind organizarea si functionarea inspectiei economico-financiare, cu modificarile si completarile ulterioare

-         HG nr.1151/2012 pentru aprobarea Normelor metodologice privind modul de organizare si exercitare a controlului financiar de gestiune

-         OSGG nr. 400/2015 pentru aprobarea Codului controlului intern/managerial al entităţilor publice cu modificarile si completarile ulterioare

-         Legea societatilor nr. 31/1990 cu modificarile si completarile ulterioare

-         Ordonanta de urgenta nr. 109/2011 privind guvernanta corporativa a intreprinderilor publice cu modificarile si completarile ulterioare

-         ORDONANTA   GUVERNULUI nr. 119/1999-privind controlul intern si controlul financiar preventive, cu modificarile si completarile ulterioare

-         Legea nr. 672/2002 privind auditul public intern si controlul financiar preventiv, republicata

-         Legea nr. 297/2004 privind piata de capital cu modificarile si completarile ulterioare 5. Regulamentul CNVM nr. 1/2006 privind emitentii si operatiunile cu valori mobiliare cu modificarile si completarile ulterioare

-         Legea nr. 123/2012 energiei electrice si a gazelor naturale

-         Legea nr. 111/1996 privind desfasurarea in siguranta, reglementarea, autorizarea si controlul activitatilor nucleare

 

Documente disponibile pe pagina de internet a societatii (www.nuclearelectrica.ro)

-         Actul constitutiv SNN

-         Rapoarte anuale individuale, rapoarte anuale consolidate si rapoarte anuale intocmite in conformitate cu prevederile regulamentului nr. 1/2006 CNVM

-         Planul de administrare al Nuclearelectrica pentru perioada 2013-2017 intocmit in conformitate cu prevederile OUG nr. 109/2011

-         Prospectul de emisiune pentru listarea la Bursa de Valori Bucuresti a Nuclearelectrica

Aplica Acum


X