Locuri de munca

Titlu Reparator CN “E” (electric
Departament

SN Nuclearelectrica SA Sucursala FCN Piteşti organizează concurs în data de  07.03.2017 în vederea ocupării a unui post de reparator CN ”E” (electrician) cu contract pe perioadă nedeterminată în cadrul  Direcţiei Tehnice, Secţia Mecano-Energetic-Utilități, poziţia din organigrama FCN Piteşti  nr. 119/7/01.10.2016.

Cerinţe :

 • studii medii tehnice cu diplomă de bacalaureat;
 • vechime în activitatea de electrician min. 3 ani;
 • apt din punct de vedere medical pentru lucru în zona controlată și lucru la înălțime;
 • apt din punct de vedere medical pentru lucru în ture de noapte;
 • disponibilitate pentru lucru la program prelungit și/sau ture;
 • capacitate de a lucra activități desfășurate în sistem de lucru procedurat;
 • disponibilitate și ușurință în asimilarea cunoștințelor noi.

 

Condiţii oferite

 • Salariul în conformitate cu Nomenclatorul şi Ierarhizatorul Funcţiilor din FCN
 • Program de lucru în conformitate cu prevederile CCM

 

Bibliografie:

 • Nicolae MIRA, Constantin NEGUȘ – Instalații electrice industriale – Manual pentru clasa a XII-a – Ed. Didactică și Pedagogică

https://www.pertutti.ro/manual/Instalatii_XII/Instalatii_XII.pdf

 • Normativ 17/2011

Cap. 4 –  Protecția pentru asigurarea securității

Cap. 5 –  Alegerea și montarea echipamentelor electrice

 

Înscrierile la concurs se fac în zilele lucrătoare, între orele 9-12, până în data de 03.03.2017, dată până la care cei interesați vor prezenta la Serviciul  Resurse Umane de la sediul FCN următoarele documente:

Data programată pentru concurs este  07.03.2017 ora 1000 la sediul FCN – Piteşti, Mioveni, Str. Câmpului, nr. 1.

Data Debut 2017-02-23
Locatia FCN Pitesti
Aplica Acum


Titlu Tehnician protectie fizica
Departament

SN Nuclearelectrica SA Sucursala FCN Piteşti organizează concurs în data de  07.03.2017 în vederea ocupării a unui post de tehnician protecție fizică cu contract pe perioadă nedeterminată în cadrul Serviciului Protecție Fizică și Informații Clasificate, poziţia din organigrama FCN Piteşti  nr. 43/6/01.10.2016.

 

Cerinţe minime:

 • studii medii cu diplomă de bacalaureat;

Cunoștințe/autorizări/îndemânări specifice:

 • să dețină atestat pentru exercitarea profesiei de agent de pază, eliberat de către Inspectoratul General al Poliției Române, conform prevederilor Legii 333/2003 privind paza obiectivelor, bunurilor, valorilor și protecția persoanelor;
 • să cunoască modul de organizare și desfășurare a activității de pază (componentele și funcțiile sistemului/dispozitivului de pază, structura planului de pază), atribuțiile și responsabilitățile personalului din serviciul de pază la intrarea, în timpul și la ieșirea din serviciu, mijloacele tehnice folosite în pază, principalele semnale de alarmare, etapele intervenției la alarmă, modul în care se execută controlul accesului în obiectiv (controlul persoanelor, bagajelor și mijloacelor de transport), modul de acțiune în diverse situații specifice activității de pază, documentele specifice necesare exercitării și evidenței serviciului de pază și modul de utilizare a acestora;
 • să cunoască legislația în vigoare privind paza obiectivelor, bunurilor și valorilor;
 • să cunoască legislația privind protecția informațiilor clasificate, îndeplinirea sarcinilor/atribuțiilor specifice postului necesitând acces la informații clasificate;
 • să posede cunoștințe de operare a calculatorului și a echipamentelor de detecție, semnalizare și alarmare împotriva efracției, precum și a echipamentelor de detecție și semnalizare a incendiilor;

Alte cerințe:

 • acuitate auditivă și vizuală normale;
 • să nu aibă antecedente penale pentru infracțiuni săvârșite cu intenție;
 • apt din punct de vedere medical pentru lucru în ture

Condiţii oferite:

 • Salariul în conformitate cu Nomenclatorul şi Ierarhizatorul Funcţiilor din FCN
 • Program de lucru în conformitate cu prevederile CCM

Bibliografie:

 • Legea nr. 333/2003 privind paza obiectivelor, bunurilor, valorilor și protecția persoanelor;
 • HG nr. 301/2012 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a Legii nr. 333/2003 privind paza obiectivelor, bunurilor, valorilor și protecția persoanelor;
 • Ghidul agentului de securitate – conține tematica cursului ”Agent de securitate – COR 541401”, avizată de Direcția Ordine Publică a Inspectoratului General al Poliției Române;
 • Legea nr. 182/2002 privind protecția informațiilor clasificate.

Înscrierile la concurs se fac în zilele lucrătoare, între orele 9-12, până în data de 03.03.2017, dată până la care cei interesați vor prezenta la Serviciul  Resurse Umane de la sediul FCN următoarele documente:

Data programată pentru concurs este  07.03.2017 ora 1000 la sediul FCN – Piteşti, Mioveni, Str. Câmpului, nr. 1.

Data Debut 2017-02-23
Aplica Acum


Titlu Sucursala CNE Cernavoda – Inginer – constructii hidrotehnice
Departament

Denumirea postului
• Inginer – constructii hidrotehnice (1 post)

Departament / Compartiment
Departamentul Proiectare si Suport Tehnic – Serviciul Proiectare Mecanica, Constructii si Conducte

Cerinte
• Studii – superioare tehnice în specialitatea constructii hidrotehnice
• Experienta – Minim 2 ani în activităţi legate de proiectarea, conctruirea, exploatarea, intretinerea si urmarirea comportarii constructiilor si amenajarilor hidrotehnice
• Cerinte specifice:

  • Nu se aplica

• Alte cerinte:

  • Cunostinte de limba engleza tehnica – nivel mediu
  • Cunostinte de citire a desenelor tehnice si a schemelor de functionare
  • Cunostinte de operare PC (editare documente, utilizare tabele de calcul si baze de date)
  • Cunostinte avansate in utilizarea si interpretarea codurilor, standardelor, prescriptiilor, regulamentelor si normativelor aplicabile la proiectarea, construirea, exploatarea, intretinerea si urmarirea comportarii amenajarilor hidrotehnice
  • Cunostinte avansate despre cerintele de proiectare / exploatare aferente sistemelor hidrotehnice

• Responsabilitati

  • Intocmeste planuri de lucrari de reparatii, implementare proiecte, modificari de proiect sau constructii;
  • Elaboreaza si verifica solutii de proiectare pentru proiecte noi sau pentru modificari de proiect
  • Coordoneaza activitati de proiectare subcontractate la organizatii externe
  • Asigura asistenta tehnica la executarea lucrarilor de constructii
  • Intocmeste breviare de calcul la rezistenta
  • Intocmeste rapoarte privind rezultatele urmaririi in exploatare a constructiilor
  • Alte responsabilitati si sarcini conform Fisei Postului.

• Bibliografie

  1. Legea nr. 10/1995 privind calitatea în construcţii
  2. Legea nr. 50/1991 privind autorizarea executării lucrărilor de construcţii
  3. Legea nr. 111/1996 privind desfăşurarea în siguranţă, reglementarea, autorizarea şi controlul activităţilor nucleare
Informatii loc de munca

Salarizare si alte beneficii
• Conform Contractului Colectiv de Munca al Societatii Nationale Nuclearelectrica SA

Alte informatii

  • Activităţi desfasurate in sistem de lucru procedurat
  • Conditii de lucru la nivelul standardelor
  • Facilitati de dezvoltare profesionala

Data limita de transmitere a CV-urilor este 09.03.2017

Informatii suplimentare : telefon – 0241-801301
Candidatii ale caror CV-uri vor fi selectate pentru participare la concurs vor fi invitati la Serviciul Dezvoltare si Strategie Resurse Umane din cadrul CNE Cernavoda pentru completarea formularelor si depunerea documentelor necesare in vederea participarii la concurs sau, functie de optiunea acestora, li se va indica adresa de email la care vor putea sa transmita documentele solicitate. Data concursului va fi comunicata ulterior candidatilor care au dosarul de candidatura complet.

Aplica Acum


Titlu Sucursala CNE Cernavoda – Inginer – proiectare automatizari
Departament

Denumirea postului
• Inginer – 1 post

Departament / Compartiment
• Sucursala CNE Cernavoda – Departamentul Proiectare si Suport Tehnic- Serviciului Proiectare Electrica si Automatizari

• Cerinte minime:
• Studii: superioare tehnice in specialitatea automatizari / electronica / comunicatii / electrotehnica / energetica

• Experienta: -Minim 2 ani în activităţi de proiectare sau exploatare sisteme de automatizare

• Cerinte specifice:

  • Cunostinte de proiectare in domeniul automatizari, I&C sau exploatare sisteme de automatizare din CNE Cernavoda;
  • Autorizare ANTIEX, utilizare programe specializate in proiectare automatizari, experienta in sisteme de automatizare CNE – constituie avantaj.

• Alte cerinţe:

  • Cunoştinţe de limba engleza;
  • Cunoştinţe de utilizare PC.

• Responsabilitati

  • Elaborare solutii de proiectare (de principiu si de detaliu) pe disciplina automatizari ;
  • Actualizare documentatie de proiectare si mentinere baze de proiectare;
  • Emitere judecati ingineresti pentru functiile de proiect ale echipamentelor / sistemelor de automatizare sau de curenti slabi;
  • Alte responsabilitati si sarcini conform Fisei Postului
  • Bibliografie
  • Programele analitice ale facultatilor de profil absolvite.

• Bibliografie

  • Programele analitice ale facultatilor de profil absolvite.
Informatii loc de munca

• Salarizare si alte beneficii
• Conform Contractului Colectiv de Munca al Societatii Nationale Nuclearelectrica SA

• Alte informatii
• Activităţi desfasurate in sistem de lucru procedurat
• Conditii de lucru la nivelul standardelor
• Facilitati de dezvoltare profesionala

Data limita de transmitere a CV-urilor este 10.03.2017

Informatii suplimentare : telefon – 0241-801301
Candidatii ale caror CV-uri vor fi selectate pentru participare la concurs vor fi invitati la Serviciul Dezvoltare si Strategie Resurse Umane din cadrul CNE Cernavoda pentru completarea formularelor si depunerea documentelor necesare in vederea participarii la concurs sau, functie de optiunea acestora, li se va indica adresa de email la care vor putea sa transmita documentele solicitate. Data concursului va fi comunicata ulterior candidatilor care au dosarul de candidatura complet.

Aplica Acum


Titlu Sucursala CNE Cernavoda – Reparator CNE – schelar
Departament

Denumirea postului
• Reparator CNE – schelar (1 post)

Departament / Compartiment
Sucursala CNE Cernavoda / Sectia Servicii Generale / Atelier Intretinere Generala 2

Cerinte
• Studii – medii profil tehnic
• Experienta – Minim 5 ani in activitati de montat/demontat schele
• Cerinte specifice:

  • Apt medical pentru lucrul la inaltime, spatiu inchis si in camp de radiatii.

• Alte cerinţe:

  • Cunostinte de utilizare PC
  • Autorizare legator de sarcina – reprezinta avantaj
  • Disponibilitate la efort suplimentar necesar pentru finalizarea lucrarilor urgente, lucrul in program de tura.

• Responsabilitati

  • Executare lucrari de montare / demontare schele;
  • Citirea desenelor tehnice si a documentatiei ;
  • Respectarea procedurilor de lucru;
  • Manipulare sarcini;
  • Alte responsabilitati si sarcini conform Fisei Postului.

Bibliografie

  NSSM 12 – Norme pentru lucru la inaltime
Informatii loc de munca

Salarizare si alte beneficii
• Conform Contractului Colectiv de Munca al Societatii Nationale Nuclearelectrica SA

Alte informatii
• Activităţi desfasurate in sistem de lucru procedurat
• Conditii de lucru la nivelul standardelor
• Facilitati de dezvoltare profesionala

Data limita de transmitere a CV-urilor este 07.03.2017

Informatii suplimentare : telefon – 0241-801301
Candidatii ale caror CV-uri vor fi selectate pentru participare la concurs vor fi contactati pe email in vederea completarii formularelor si depunerii documentelor suport necesare pentru participarea la concurs.
Data concursului va fi comunicata ulterior candidatilor care au dosarul de candidatura complet.

Aplica Acum


Titlu Sucursala CNE Cernavoda – Inginer – Sectia Suport Intretinere si Reparatii
Departament

Denumirea postului
• Inginer – 1 post

Departament / Compartiment
Birou Tehnic Reparatii – Sectia Suport Intretinere si Reparatii

Cerinte
• Studii: superioare tehnice în specialitatea sisteme si echipamente termice / masini si sisteme hidraulice si pneumatice / inginerie mecánica / tehnologia constructiilor de masini / masini – unelte si sisteme de productie / ingineria sudarii / design industrial
• Experienta: Minim 2 ani in activitati legate de proiectarea, construirea si/sau exploatarea echipamentelor si structurilor mecanice similar cu tipul celor aferente CNE Cernavoda
• Cerinte specifice:

  • Cunostinte bune de rezistenta materialelor
  • Cunostinte bune de desen tehnic (viziune in spatiu)
  • Cunostinte bune de materiale metalice si nemetalice
  • Cunostinte bune de tehnologia prelucrarii matelelor
  • Cunostinte bune de tolerante si ajustaje;
  • Cunostinte bune de toleranta materialelor

• Alte cerinţe:

  • Cunostinte de limba engleza tehnica – nivel mediu;
  • Abilitate de citirea desenelor tehnice si a schemelor de functionare
  • Cunoştinţe de utilizare PC (editare documente, utilizare tabele de calcul si baze de date), utilizare programe de proiectare pe calculator, cunostinte minimale in utilizarea programelor de calcul destinate analizelor mecanice
  • Cunostinte despre standardele specifice aplicabile in domeniul nuclear (PT ISCIR N SCP1-2008, ASME, ANSI,CSA, PT N MMR 1-2008) si clasic (prescriptii ISCIR) si standarde de asigurarea calitatii (ISO, NMC,CSA.Z)
  • Adaptabilitate si capacítate de a stabili relatii interdepartamentale eficiente in scopul indeplinirii obiectivelor

• Responsabilitati

  • Asigura suport tehnic pentru rezolvarea unor probleme de proiectare pentru a caror rezolvare nu este necesara emiterea unui document modificator de proiect (ex. Platforme de acces, balustrade, puncte de agatare, calcul dispozitive de sustinere, relevee, solutii / suport pentru reparare echipamente);
  • Desfasoara activitati de documentare necesare intocmirii cererilor de achizitii sau acordarii de suport tehnic;
  • Alte responsabilităţi şi sarcini conform fişei postului
Informatii loc de munca

Data limita de transmitere a CV-urilor este 07.03.2017

Informatii suplimentare : telefon – 0241-801301
Candidatii ale caror CV-uri vor fi selectate pentru participare la concurs vor fi contactati pe email in vederea completarii formularelor si depunerii documentelor suport necesare pentru participarea la concurs.
Data concursului va fi comunicata ulterior candidatilor care au dosarul de candidatura complet.

Aplica Acum


Titlu Sucursala CNE Cernavoda – Inginer – Statia de Tratare Apa
Departament

Denumirea postului
• Inginer (Statia de Tratare Apa ) – 1 post

Departament / Compartiment
Sectia Exploatare si Intretinere Auxiliare – Laboratorul Statia de Tratare Apa

Cerinte
• Studii: superioare tehnice în specialitatea chimie / mecanic /electromecanic / energetic
• Experienta: – Minim 2 ani pe o pozitie de inginer in activitati specifice studiilor absolvite, din care minim 1 an in activitati cu responsabilitati in control chimic in instalatii tehnologice sau in activitati de supervizare tehnica a instalatiilor tehnologice industriale la interfata cu procesele chimice
• Cerinte specifice:

  – Cunostinte de limba engleza – nivel mediu;
  – Cunoştinţe de utilizare PC– nivel mediu

• Responsabilitati

  – Efectueaza activitatea de inginer responsabil de sistem pentru sistemele de proces din Statia de Tratare Apa avand urmatoarele responsabilitati:

   o Cunoasterea in detaliu a sistemelor si a modului de functionare a echipamentelor;
   o Supravegherea sistemelor pentru a se asigura ca acestea sunt disponibile in permanenta si functioneaza la parametrii mentionati in specificatia de proiect si de exploatare ;
   o Asigura controlul configuratiei de proiect si de exploatare;
   o Actualizeaza documentatia de exploatare;

  - Alte responsabilitati si sarcini conform Fisei Postului.

Bibliografie

  1. Chimie anorganica
  2. Instalatii / echipamente specifice statiilor de tratare apa
  3. Mecanica fluidelor
  4. Instalatii electrice si automatizare
Informatii loc de munca

Salarizare si alte beneficii
• Conform Contractului Colectiv de Munca al Societatii Nationale Nuclearelectrica SA

Alte informatii

  • Activităţi desfasurate in sistem de lucru procedurat
  • Conditii de lucru la nivelul standardelor
  • Facilitati de dezvoltare profesionala

Data limita de transmitere a CV-urilor este 28.02.2017

Informatii suplimentare : telefon – 0241-801301
Candidatii ale caror CV-uri vor fi selectate pentru participare la concurs vor fi invitati la Serviciul Dezvoltare si Strategie Resurse Umane din cadrul CNE Cernavoda pentru completarea formularelor si depunerea documentelor necesare in vederea participarii la concurs sau, functie de optiunea acestora, li se va indica adresa de email la care vor putea sa transmita documentele solicitate. Data concursului va fi comunicata ulterior candidatilor care au dosarul de candidatura complet.

Aplica Acum


Titlu Sucursala CNE Cernavoda – Inginer – metrologie
Departament

Denumirea postului
• Inginer – metrologie (1 post )

Departament / Compartiment
• Sucursala CNE Cernavoda – Departamentul Intretinere si Reparatii – Laborator Metrologie

• Cerinte minime:
• Studii: superioare tehnice in specialitatea fizica / fizica tehnologica

• Experienta: -Minim 2 ani în activităţi specifice studiilor absolvite

• Cerinte specifice:

  • Nu se aplica

• Alte cerinţe:

  • Cunostinte temeinice de metrologie generala

• Responsabilitati

  • Verificarea / etalonarea mijloacelor de masurare din domeniul metrologiei radiatiilor ionizante;
  • Alte responsabilităţi şi sarcini conform fişei postului.

• Bibliografie

  1. Notiuni de masurare si detectie a radiatiei nucleare
  2. Notiuni de metrologie generala
  3. Vocabular international de metrologie.
Informatii loc de munca

• Salarizare si alte beneficii

  • Conform Contractului Colectiv de Munca al Societatii Nationale Nuclearelectrica SA

• Alte informatii

  • Activităţi desfasurate in sistem de lucru procedurat
  • Conditii de lucru la nivelul standardelor
  • Facilitati de dezvoltare profesionala

Data limita de transmitere a CV-urilor este 07.03.2017

Informatii suplimentare : telefon – 0241-801301
Candidatii ale caror CV-uri vor fi selectate pentru participare la concurs vor fi contactati pe email in vederea completarii formularelor si depunerii documentelor suport necesare pentru participarea la concurs.
Data concursului va fi comunicata ulterior candidatilor care au dosarul de candidatura complet.

Aplica Acum


Titlu Sucursala CNE Cernavoda – Inginer chimist
Departament

Denumirea postului
• Inginer – chimist (1 post)

Departament / Compartiment
Birou Tehnic Chimic – Sectia Chimica

Post temporar vacant:Contractul Individual de Munca este pe durata determinata pe perioada suspendarii Contractului Individual de Munca al titularei postului, pana la 24.02.2018 cel mai tarziu

Cerinte
• Studii: superioare tehnice în specialitatea chimie

• Experienta: Minim 2 ani pe o pozitie cu cerinte de studii superioare in activitati specifice studiilor absolvite

• Cerinte specifice:

  • Cunostinte tehnice de chimie, mecanica fluidelor , coroziune
  • Cunostinte generale de instrumentatie si control

• Alte cerinţe:

  • Cunostinte de limba engleza – nivel mediu;
  • Cunoştinţe de utilizare PC (MS Word, MS Excel, MS Power Point)

• Responsabilitati

  • Efectuarea activitatilor de rutina, parte din activitatea Biroului Tehnic Chimic;
  • Cunoasterea in detaliu a sistemelor si a modului de functionare a echipamentelor;
  • Alte responsabilităţi şi sarcini conform fişei postului.

Bibliografie

  • Cunostinte generale de chimie
  • Mecanica fluidelor
  • Coroziune
  • Cunostinte generale de instrumentatie si control
Informatii loc de munca

Salarizare si alte beneficii

  • Conform Contractului Colectiv de Munca al Societatii Nationale Nuclearelectrica SA

Alte informatii

  • Activităţi desfasurate in sistem de lucru procedurat
  • Conditii de lucru la nivelul standardelor
  • Facilitati de dezvoltare profesionala

Data limita de transmitere a CV-urilor este 07.03.2017

Informatii suplimentare : telefon – 0241-801301
Candidatii ale caror CV-uri vor fi selectate pentru participare la concurs vor fi invitati la Serviciul Dezvoltare si Strategie Resurse Umane din cadrul CNE Cernavoda pentru completarea formularelor si depunerea documentelor necesare in vederea participarii la concurs sau, functie de optiunea acestora, li se va indica adresa de email la care vor putea sa transmita documentele solicitate. Data concursului va fi comunicata ulterior candidatilor care au dosarul de candidatura complet.

Aplica Acum


Titlu Sef Birou Achizitii Servicii si Lucrari
Departament

Societatea Națională NUCLEARELECTRICA S.A. recrutează personal în vederea  ocupării postului de din cadrul Sef Birou Achizitii Servicii si Lucrari in cadrul Departamentului Achizitii.

 1. Profilul postului:

 

 • studii superioare de lunga durata finalizate cu diploma de licenta;
 • vechimea: minim 5 ani in domeniul achizitiilor publice, din care minim 3 ani in functie de conducere ( sef birou, sef serviciu);
 • Certificat de „ Expert in Achizitii Publice” – cod COR 214946, cod COR vechi 241940 eliberat de Autoritatea Nationala pentru Calificari;
 • cunostinte specifice activitatilor de achizitii publice;
 • cunostinte de operare PC (Word, Excel, PowerPoint), nivel avansat
 • cunostinte limbi straine: engleza – nivel  fluent   

 

Constituie avantaje:

 • experienta pe pozitii similare ca si atributii;
 • cunostinte in domeniul contractelor comerciale de investitii;
 • cunosterea metodelor de lucru procedurat;
 • certificari/calificari profesionale in domeniu;
 • experienta in companii similare cu capital majoritar de stat;
 • cunostinte bune privind lucru cu programele de evidenta computerizata si gestionare date;
 • conostinte generale privind disciplina financiar contabila;
 • abilitati de comunicare si negociere.

 

 

Informatii loc de munca
 1. Fișa Postului (responsabilități, atribuții și sarcini ale postului):

 

 • Coordoneaza si urmareste aplicarea in cadrul biroului a procedurilor si politicii SNN privind activitatile de achizitii publice, in conformitate cu prevederile legislative in domeniu si cu atributiile ce ii revin din Regulamentul de Organizare si Functionare al societatii.
 • Raspunde de organizarea si desfasurarea procedurilor de atribuire a contractelor de achizitii de servicii si de lucrari destinate SNN Executiv si /sau sucursale, ca presedinte / membru in comisiile de evaluare, numite prin decizie a directorului general al SNN SA, cu respectarea tuturor prevederilor legale si procedurale incidente, precum si a termenelor stabilite.
 • Verifica documentele de initiere, derulare, respectiv de finalizare proceduri de achizitii pentru SNN Ex sau sucursale, in vederea supunerii lor spre aprobarea conducerii SNN SA
 • Asigura suport in elaborarea  punctelor de vedere la contestatiile in cadrul procedurilor de atribuire, in conformitate cu legislatia aplicabila .
 • Asigura suport si participa la activitatile privind negocierea contractelor de prestare servicii si a celor de executie de lucrari.
 • Asigură suport pentru derularea contractelor de achiziţii, verifică actele adiţionale la contracte sau contractele subsecvente acordurilor cadru şi le înaintează spre verificare şefului direct .
 • Colaborează cu compartimentele tehnice pentru a asigura introducerea in documentaţiile de atribuire a tuturor cerinţelor specifice impuse de domeniul nuclear.
 • Colaborează cu compartimentele tehnice, financiar, juridic, în soluţionarea problemelor specifice ce pot apărea în derularea procedurilor de achiziţii şi / sau în derularea contractelor.
 • Asigura efectuarea corespondentei in relatia SNN SA cu ESA pentru contractele de furnizare materiale nucleare supuse notificarii/aprobarii ESA.
 • Raspunde de intocmirea documentatiei necesare pentru obtinerea aprobarilor, autorizarilor si licentelor necesare desfasurarii operatiunilor de import – export pentru produse supuse controlului de la autorităţile guvernamentale CNCAN, ANCEX, ANA
 • Asigura monitorizarea centralizata a garantiilor (de participare la procedurile de achizitii, de acordare a avansurilor, de buna executie) pentru contractele aflate in derulare in societate.
 • Asigura suport si/sau elaboreaza si actualizeaza procedurile referitoare la activitatea de achizitii specifice biroului si departamentului si urmareste modul de aplicare al acestora la nivel SNN Executiv si sucursale;

 

 

 1. Data limită de depunere a dosarelor de candidatură este 22.02.2017.

 

 1. Interviul va avea loc în data de 06.03.2017, ora 10.30 la sediul Societatii din strada Polona nr. 65, sector 1, Bucuresti..

 

 1. Proba scrisă va avea loc în data de 13.03.2017, ora 10 la sediul Societatii din strada Polona nr. 65, sector 1, Bucuresti..

 

 1. Alte informații

Bibliografie – Anexa 1

Cerere de înscriere -F/RU-00-05/4- Anexa 2

- Date de contact: telefon 021 / 203.82.14, e-mail office@nuclearelectrica.ro.

Aplica Acum


X