Locuri de munca

Titlu Sucursala CNE Cernavoda – Expert CNE I
Departament

Denumirea postului
• Expert CNE I (1 post)

Departament / Compartiment
Sucursala CNE Cernavoda / Departamentul Dezvoltare si Monitorizare Sisteme de Management/ Grup Control Intern Managerial si Interfete

Nota: Pentru postul corespunzator pozitiei 102 angajarea se va face cu contract individual de munca pe durata determinata, pe perioada proiectului RPSN U2 si U1.

Cerinte
• Studii – superioare, specializarea fizica

• Experienta – Minim 10 ani in activitati asociate exploatarii centralelor nucleare si in activitati in domeniul asigurarii implementarii cerintelor din autorizatii, analizei studiilor de impact radiologic de mediu, evaluarii si validarii rezultatelor analizelor de laborator, analiza si elaborarea de rapoarte, evaluari de mediu

• Cerinte specifice:

   • Experienta in coordonarea si evaluarea proceselor, autorizari CNCAN, certificari ISO, autorizari de mediu si sanitare; (autorizari, permise, atestate, extras de cazier, etc.)

 

   • experienta in redactarea si prezentarea rapoartelor, sintezelor etc. si in comunicarea la interfata cu reprezentantii autoritatilor (CNCAN, APM, Ministerul Mediului, ANAR, MS, DSP) reprezinta un avantaj;

 

  • Permis de exercitare Expert in protectie radiologica emis de CNCAN.

• Alte cerinte:

   • Cunostinte de limba engleza – scris/vorbit;

 

   • Cunostinte de utilizare PC (excell, Word, Power Point) si usurinta in utilizarea aplicatiilor soft personalizate;

 

   • Abilitati de analiza si intocmire documente,rapoarte, prezentari specifice proceselor si proiectelor ce implica activitati care au aspecte cu impact (radiologic si neradiologic) asupra mediului;

 

  • Cunoasterea standardelor aplicabile al CNE Cernavoda (Legea 111/1996; OUG 195/2005; Norme CNCAN: NMC; NSR; NSN, NSC, NGN; Legea 211/2011, Legea 59/2016, ISO 14001, ISO 9001, ISO 17025,Standarde IAEA privind managementul deseurilor radioactive si a combustibilului nuclear, dispersia poluantilor radioactivi, analize specifice laboratoarelor de radioactivitatea mediului si validarea rezultatelor, metodologia de stabilire a limitelor derivate de evacuare a efluentilor radioactivi) etc

• Responsabilitati

   • Membru permanent – reprezentant DDMSM- cu expertiza in evaluarile de mediu realizate pentru LTO/LTE;

 

   • Reprezentant DDMSM in evaluarile de mediu pentru Instalatia de Detritiere;

 

   • Suport de specialitate – reprezentant DDMSM in derularea evaluarilor de mediu pentru proiect Quadricell, reabilitare BCU si rezervoare rasini uzate (activitati pregatitoare in scopul extinderii duratei de viata a U1);

 

   • Suport de specialitate in elaborarea documentatiei pentru continuarea monitorizarii mediului conform studiului de BIOTA si analiza intepretativa a rezultatelor in corelare cu monitorizarile CNE- achizitie necesara suport pentru proiectele CNE cu consultare transfrontaliera.

 

   • Membru permanent DDMSM in echipa CNE Cernavoda pentru proiectul RPSN U2 si U1

 

  • Alte responsabilitati si sarcini conform Fisei Postului.

Bibliografie:

  • Legea 111/1996, OUG 195/2005, normele CNCAN NMC-02, NMC-06, NMC-07, NMC-13, NSN-01,NSN-20, NSN-21, NSN-22, GSN-05, NSR-01, NSR-03, NSR-07, NSR-08, NSR-21, NSR-22, NSR-23, NSR-24, emise de CNCAN ce stau la baza autorizatiei de functionare a CNE Cernavoda + documentele/ standardele de la punctul 4 – Alte cerinte.
Informatii loc de munca

Salarizare si alte beneficii

  • Conform Contractului Colectiv de Munca al Societatii Nationale Nuclearelectrica SA

Alte informatii

   • Activităţi desfasurate in sistem de lucru procedurat

 

   • Conditii de lucru la nivelul standardelor

 

  • Facilitati de dezvoltare profesionala

• Salariul si alte beneficii:

   o Salariu atractiv si competetiv la nivelul pietei fortei de munca

 

   o Concediu anual de 26-35 zile lucratoare, functie de vechimea in munca

 

   o Indemnizatie de concediu de odihna echivalenta cu 1.6 ori salariul

 

   o Compensare consum energie electrica in limita a 3600 kWH/an

 

   o Compensare consum energie termica in limita a 21 Gcal/an

 

   o Cazare gratuita, in locuinte de serviciu sau interventie, in limita spatiilor locative disponibile

 

   o Transport la si de la locul de munca, cu mijloacele de transport in común puse la dispozitie de unitate

 

   o Alimentatie de protectie in valoare de 45lei/zi lucrata

 

   o Contributie angajator la un fond privat de pensii facultative, functie de vechime in sistemul energetic

 

  o Alte beneficii conform CCM

• Informatii suplimentare  : telefon – 0241-801301
• Candidatii ale caror CV-uri vor fi selectate pentru participare la concurs vor fi invitati la Serviciul Resurse Umane pentru completarea formularelor si depunerea documentelor necesare pentru participarea la concurs.

Data limita de transmitere a CV-urilor este  18.04.2019

Aplica Acum


Titlu Sucursala CNE Cernavoda – Inginer sudor
Departament

Denumirea postului
• Inginer – sudor (1 post)

Departament / Compartiment
Sucursala CNE Cernavoda – Departamentul Intretinere si Reparatii – Sectia Pregatire Lucrari

Cerinte
• Studii – superioare tehnice în specialitatea sudura
• Experienta – Minim 2 ani in activitati cu profil de sudura pe echipamente care retin presiunea

Nota: Din CV trebuie sa rezulte clar implicarea in activitati de intretinere in care s-au utilizat procedee de sudura sub incidenta prescriptiilor / normelor ISCIR, ASME, EN, pregatirea activitatilor prin elaborarea fiselor tehnologice de sudura, etc)

• Cerinte specifice:

  • Cunostinte de utilizare PC ( MS Office) – nivel mediu;
  • Cunostinte de utilizare Asset Suite, Curator – constituie avantaj
  • Cunostinte de limba engleza – nivel mediu
  • Cunoasterea prescriptiilor ISCIR- CR7, CR9, Cod ASME – sectiunea IX
  • Abilitati de comunicare;
  • Cunostinte generale despre echipamente mecanice (pompe, vane, schimbatoare de caldura, etc

• Alte cerinte:

  • Autorizare ISCIR– constituie avantaj

• Responsabilitati

  • Efectueaza lucrari mecanice;
  • Creeaza / revizuieste fise tehnologice – aspecte de sudura si controale nedistructive, conform cerintelor de intretinere
  • Efectueaza inchiderea activitatilor de intretinere cu specific de sudura in sistemul de lucru specific CNE Cernavoda;
  • Se pregateste teoretic si practic pentru sustinerea evaluarii lucrarilor;
  • Alte responsabilităţi şi sarcini conform fişei postului.

• Bibliografie

  • Cod ASME – sectiunea IX
  • Legislatie de sudura (prescriptii ISCIR- CR7, CR9)
  • Sudarea prin topire – Dorin Deheleanu – Editura Sudura – Timisoara
  • Cunostinte de fizica – mecanica
  • Manualul inginerului termotehnician – Bazil Popa, Editura Tehnica Bucuresti, 1986
Informatii loc de munca

Salarizare si alte beneficii
• Conform Contractului Colectiv de Munca al Societatii Nationale Nuclearelectrica SA

Alte informatii
• Activităţi desfasurate in sistem de lucru procedurat
• Conditii de lucru la nivelul standardelor
• Facilitati de dezvoltare profesionala

Salarizare si alte beneficii
• Conform Contractului Colectiv de Munca al Societatii Nationale Nuclearelectrica SA

Alte informatii
• Activităţi desfasurate in sistem de lucru procedurat
• Conditii de lucru la nivelul standardelor
• Facilitati de dezvoltare profesionala

• Salariul si alte beneficii:
o Salariu atractiv si competetiv la nivelul pietei fortei de munca
o Concediu anual de 26-35 zile lucratoare, functie de vechimea in munca
o Indemnizatie de concediu de odihna echivalenta cu 1.6 ori salariul
o Compensare consum energie electrica in limita a 3600 kWH/an
o Compensare consum energie termica in limita a 21 Gcal/an
o Cazare gratuita, in locuinte de serviciu sau interventie, in limita spatiilor locative disponibile
o Transport la si de la locul de munca, cu mijloacele de transport in común puse la dispozitie de unitate
o Alimentatie de protectie in valoare de 45lei/zi lucrata
o Contributie angajator la un fond privat de pensii facultative, functie de vechime in sistemul energetic
o Alte beneficii conform CCM

• Informatii suplimentare : telefon – 0241-801301
• Candidatii ale caror CV-uri vor fi selectate pentru participare la concurs vor fi invitati la Serviciul Dezvoltare si Strategie Resurse Umane pentru completarea formularelor si depunerea documentelor necesare pentru participarea la concurs.

Data limita de transmitere a CV-urilor este 25.04.2019 pentru completarea formularelor si depunerea documentelor necesare pentru participarea la concurs.

Aplica Acum


Titlu Sucursala CNE Cernavoda – Consilier juridic (2 posturi)
Departament

Denumirea postului
• Consilier juridic (2 posturi)

Locul de desfasurare al activitatii
Societatea Nationala Nuclearelectrica SA / Sucursala CNE Cernavoda

Cerinte
• Studii – Absolvent Facultate de Drept in specialitatea stiinte juridice, cu certificat de promovare a examenului de definitivat, inscris in tabloul consilierilor juridici “definitivi” si cu cotizatia platita la zi.

• Experienta – minim 4 ani in activitati de consiliere jurídica, astfel incat sa detina competentele necesare exercitarii imediate a functiei la standardele cerute (cunostinte detaliate privind spete in domeniul civil, penal, comercial, litigii de munca, practica la zi in legislatia de achizitii publice sectoriale, etc).

• Cerinte specifice:

  • Cunostinte temeinice pe urmatoarele domenii: drept civil, drept penal, dreptul muncii si a legislatiei achizitiilor sectoriale, in special, reprezentare in fata instantelor de judecata de toate gradele, ANAP, CNSC.;
  • Cunostinte despre procedurile aplicabile si metodele de lucru procedurat in domeniul juridic
  • Cunostinte in domeniul utilizarii computerului

• Alte cerinte:
• Nu se aplica

• Responsabilitati

  • Avizarea actelor cu caracter juridic ale societatii;
  • Reprezentarea intereselor si apararea drepturilor legitime ale societatii in fata autoritatilor publice, institutiilor de orice natura, precum si in fata oricarei persoane juridice sau fizice;
  • Asigurarea de consultanta si informarea permanenta a conducerii societatii cu privire la modificarile legislative;
  • Redactarea proiectelor de contracte si negocierea clauzelor legale contractuale;
  • Alte responsabilitati si sarcini conform Fisei Postului.

Bibliografie

  1. Codul Civil, Noul Cod de Procedura Civila;
  2. Codul Penal, Noul Cod de Procedura Penala;
  3. Legea nr. 53/2003 Codul muncii;
  4. Legea nr. 99/2016 privind achiziţiile sectoriale;
  5. Hotărârea nr. 394/2016 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a prevederilor referitoare la atribuirea contractului sectorial/acordului-cadru din Legea nr. 99/2016 privind achiziţiile sectoriale
  6. Legea nr. 100/2016 privind concesiunile de lucrări şi concesiunile de servicii;
  7. Instructiunile ANAP nr. 1,2 si 3/2017 si Normele metodologice de aplicare
  8. Legea nr. 101/2016 privind remediile şi căile de atac în materie de atribuire a contractelor de achiziţie publică, a contractelor sectoriale şi a contractelor de concesiune de lucrări şi concesiune de servicii, precum şi pentru organizarea şi funcţionarea Consiliului Naţional de Soluţionare a Contestaţiilor;
  9. Legea nr. 31/1990 privind societăţile comerciale*)
  10. Legislatie secundara emisa in aplicarea actelor normative anterior mentionate.
Informatii loc de munca

Salarizare si alte beneficii
• Conform Contractului Colectiv de Munca al Societatii Nationale Nuclearelectrica SA

Alte informatii
• Activităţi desfasurate in sistem de lucru procedurat
• Conditii de lucru la nivelul standardelor
• Facilitati de dezvoltare profesionala

Salarizare si alte beneficii
• Conform Contractului Colectiv de Munca al Societatii Nationale Nuclearelectrica SA

Alte informatii
• Activităţi desfasurate in sistem de lucru procedurat
• Conditii de lucru la nivelul standardelor
• Facilitati de dezvoltare profesionala

• Salariul si alte beneficii:
o Salariu atractiv si competetiv la nivelul pietei fortei de munca
o Concediu anual de 26-35 zile lucratoare, functie de vechimea in munca
o Indemnizatie de concediu de odihna echivalenta cu 1.6 ori salariul
o Compensare consum energie electrica in limita a 3600 kWH/an
o Compensare consum energie termica in limita a 21 Gcal/an
o Cazare gratuita, in locuinte de serviciu sau interventie, in limita spatiilor locative disponibile
o Transport la si de la locul de munca, cu mijloacele de transport in común puse la dispozitie de unitate
o Alimentatie de protectie in valoare de 45lei/zi lucrata
o Contributie angajator la un fond privat de pensii facultative, functie de vechime in sistemul energetic
o Alte beneficii conform CCM

• Informatii suplimentare : telefon – 0241-801301
• Candidatii ale caror CV-uri vor fi selectate pentru participare la concurs vor fi invitati la Serviciul Dezvoltare si Strategie Resurse Umane pentru completarea formularelor si depunerea documentelor necesare pentru participarea la concurs.

Data limita de transmitere a CV-urilor este 25.04.2019 pentru completarea formularelor si depunerea documentelor necesare pentru participarea la concurs.

Aplica Acum


Titlu Sucursala CNE Cernavoda – Specialist Masina de Incarcare Descarcare / Sisteme de Manipulare Combustibil Nuclear in Pregatire
Departament

Denumirea postului
• Specialist Masina de Incarcare Descarcare / Sisteme de Manipulare Combustibil Nuclear in Pregatire (6 posturi)

Departament / Compartiment
Sucursala CNE Cernavoda / Serviciul MID-SMC

Cerinte
• Studii – medii cu diploma de bacalaureat profil real/tehnic

• Experienta – nu se aplica

• Cerinte specifice:

  • Apt pentru lucru in mediu cu risc de radiatii
  • Aptitudini de comunicare, capacitatea de a lucra in echipa, capacitatea de a lucra sub stress
  • Disponibilitate pentru efort suplimentar
  • Abilitati practice de utilizare a diverselor scule de mana si electrice
  • Cunostinte de limba engleza- Constituie avantaj
  • Abilitati de manipulare materiale in mediu industrial si intretinere echipamente mecanice sau electrice- Constituie avantaj

• Alte cerinte:

  • Nu se aplica

• Responsabilitati

  • Manipuleaza combustibilul nuclear proaspat si opereareza Mecanismul de transfer combustibil proaspat;
  • Manipuleaza combustibilul nuclear ars in vederea stocarii;
  • Manipuleaza combustibilul nuclear ars in vederea transferarii acestuia la DICA;
  • Executa lucrari de intretinere la instalatiile din responsabilitatea Sectiei MID-SMC.
  • Alte responsabilitati si sarcini conform Fisei Postului.

Bibliografie

  1. Manualele de fizica de liceu, clasele a IX-a – XII-a (mecanica, electricitate si termodinamica);
  2. Manualele de matematica de liceu clasele a IX-a – XII-a (geometrie plana).
Informatii loc de munca

Salarizare si alte beneficii
• Conform Contractului Colectiv de Munca al Societatii Nationale Nuclearelectrica SA

Alte informatii

  • Activităţi desfasurate in sistem de lucru procedurat
  • Conditii de lucru la nivelul standardelor
  • Facilitati de dezvoltare profesionala

Salarizare si alte beneficii
• Conform Contractului Colectiv de Munca al Societatii Nationale Nuclearelectrica SA

Alte informatii

  • Activităţi desfasurate in sistem de lucru procedurat
  • Conditii de lucru la nivelul standardelor
  • Facilitati de dezvoltare profesionala

• Salariul si alte beneficii:

  o Salariu atractiv si competetiv la nivelul pietei fortei de munca
  o Concediu anual de 26-35 zile lucratoare, functie de vechimea in munca
  o Indemnizatie de concediu de odihna echivalenta cu 1.6 ori salariul
  o Compensare consum energie electrica in limita a 3600 kWH/an
  o Compensare consum energie termica in limita a 21 Gcal/an
  o Cazare gratuita, in locuinte de serviciu sau interventie, in limita spatiilor locative disponibile
  o Transport la si de la locul de munca, cu mijloacele de transport in común puse la dispozitie de unitate
  o Alimentatie de protectie in valoare de 45lei/zi lucrata
  o Contributie angajator la un fond privat de pensii facultative, functie de vechime in sistemul energetic
  o Alte beneficii conform CCM

• Informatii suplimentare : telefon – 0241-801301
• Candidatii ale caror CV-uri vor fi selectate pentru participare la concurs vor fi invitati la Serviciul Dezvoltare si Strategie Resurse Umane pentru completarea formularelor si depunerea documentelor necesare pentru participarea la concurs.

Data limita de transmitere a CV-urilor este 26.04.2019 pentru completarea formularelor si depunerea documentelor necesare pentru participarea la concurs.

Aplica Acum


Titlu Sef Structura de Securitate – Serviciul Securitate si Protectia Informatiilor Clasificate
Departament
 1. Societatea Națională NUCLEARELECTRICA S.A. recrutează personal in vederea ocupării postului de Sef Structura de Securitate – Serviciul Securitate si Protectia Informatiilor Clasificate din subordinea Directorului General la Sediul Central – cu durata determinata de 6 luni.
 1. Profilul postului:

Cerinte obligatorii pentru ocuparea postului:

 • studii superioare de lunga durata finalizate cu diploma de licenta, de preferinta in domeniul tehnic;
 • curs postuniversitar de management al crizelor, securitate regionala;
 • specializare in managementul resurselor informationale si amenintari asimetrice;
 • expertiza in coordonarea echipelor specializate in combaterea amenintarilor de siguranta nationala;
 • experienta minim de 20 ani in activitati de intelligence in domeniul apararii si sigurantei nationale;
 • cunostinte in domeniul sigurantei nationale si infrastructura critica nationala;
 • cunostinte de operare PC (pachet Microsoft Office)
 • cunostinte limbi straine: engleza – nivel mediu
Informatii loc de munca

Alte cerinte specifice postului:

 • Extras de cazier
 • Capacitate de comunicare/ adaptabilitate/flexibilitate la abilitati  si medii  diferite;
 • Promtitudine in rezolvarea problemelor si abilitati pentru lucru in echipa;
 • Capacitate de gestionare a sarcinilor complexe;
 • Leadership;
 • Capacitate de analiza, sinteza si asumare a responsabilitatii in exercitarea atributiilor specifice postului.

3. Fisa postului (atributii principale)

 • Protejarea informaţiilor clasificate pentru toate tipurile de atac ori alterare, distrugere neautorizata;
 • Coordonează activitatea de protecţie a informaţiilor clasificate în toate componentele acesteia, inclusiv a structurilor de securitate din sucursalele aflate în subordinea SNN ;
 • Consiliază Directorul general si propune acestuia spre aprobare masuri în legătură cu toate aspectele aferente domeniului securitatii fizice a obiectivelor SNN, securitatii si protectiei informatiilor clasificate;
 • Elaborează normele interne privind protecţia informaţiilor clasificate, potrivit legii, precum si alte reglementari interne in domeniul specific de activitate ;
 • Monitorizează si desfasoara actiuni de control ce privesc aplicarea normelor de protecţie a informaţiilor clasificate şi modul de respectare a acestora, respectarea cerintelor legale si a celorlalte cerine ce privesc securitatea fizica a obiectivelor SNN;
 • Asigurarea permanenta a relatiei, in domeniul specific de activitate al serviciului cu institutiile statului aflate in relatie directa cu SNN (Ministere, CNCAN, ANDR, agentii guvernamentale, MAI, MapN, SRI, s.a.), potrivit legii;
 • Organizează activităţi de pregatire (instruire) in domeniul specific de activitate;
 • Întocmeşte programul de prevenire a scurgerii de informaţii clasificate in acord cu prevederile legale aplicabile in materie, il supune avizarii si aprobarii legale, actioneaza in mod permanent pentru aplicarea acestuia;
 • Asigură păstrarea şi organizează evidenţa certificatelor de securitate şi a autorizaţiilor de acces la informaţii clasificate, inclusiv tinerea la zi a acestora;
 • Întocmeşte Planul de control al SNN privind asigurarea protecţiei informaţiilor clasificate si securitatea fizica a obiectivelor, asigura realizarea acestuia si a rapoartelor ce contin constatrile si masurile propuse ce se inainteaza Directorului General;
 • Efectuează la Sucursalele din subordinea SNN, controale (de fond, tematice, în situaţii de urgenţă) privind modul de aplicare a măsurilor legale de protecţie a informaţiilor clasificate si protectie fizica;
 • Asigura activitatile de planificare si efectuare a inventarierii periodice a documentatiei clasificate detinuta de SNN in acord cu legislatia aplicabila in materie;
 • Verifică aplicarea şi respectarea regulilor generale privind evidenţa, întocmirea, păstrarea, procesarea, multiplicarea, manipularea, transportul, transmiterea şi distrugerea informaţiilor secrete de stat şi a interdicţiilor de reproducere şi circulaţie, în conformitate cu actele normative în vigoare;
 • Ţine evidenţa cazurilor de încălcare a reglementărilor de securitate, a documentelor de cercetare şi a măsurilor de soluţionare, inclusiv dupa caz, propuneri de sesizare a organelor de cercetare/urmărire penală în situaţia compromiterii informaţiilor clasificate;
 • Asigura evidenţa legitimaţiilor, permiselor şi a altor insemne şi echipamente (stabilite prin regulamentul intern) de distingere a persoanelor care au acces în diferite locuri sau sectoare;
 • Gestioneaza procesul de eliberare a certificatelor de securitate si tinerea la zi a acestora;
 • Asigura coordonarea activitatilor de protecţie a informaţiilor clasificate care sunt stocate, procesate sau transmise prin intermediul sistemelor informatice şi de comunicaţii;
 • Indeplinirea tuturor sarcinilor care ii revin in calitate de șef a Autoritatii Operationale a Sistemului Informatic si de Comunicatii Si-01-SNN-SC / SNN Sediul Central (AOSIC/SNN-SC);
 • Intocmeşte documentele de mobilizare la locul de muncă şi le înaintează spre avizare/aprobare centrelor militare județene/de sector și Oficiilor pentru mobilizarea economiei și pregătirea teritoriului pentru apărare din cadrul prefecturilor pe raza cărora angajatul are domiciliul;
 • Asigurarea activitatilor specifice in domeniul protecţiei infrastructurilor critice nationale (ICN).
 1. Data limită de depunere a dosarelor de candidatură este 02.05.2019;
 1. Interviul va avea loc în data de 06.05.2019, ora 10:00 la sediul Societatii Nationale Nuclearelectrica SA din Strada Polona nr. 65, sector 1, Bucuresti.
 1. Proba scrisă va avea loc în data de 06.05.2019, ora 14:00 la sediul Societatii Nationale Nuclearelectrica SA din Strada Polona nr. 65, sector 1, Bucuresti.
 1. Alte informații:
 • Bibliografie:
 • Legea nr. 31/1990 a societatilor, republicata, cu modificarile la zi;
 • Legea nr. 111/1996 privind desfasurarea in siguranta, reglementarea, autorizarea si controlul activitatilor nucleare;
 • Legea 333/2003 privind paza obiectivelor, bunurilor, valorilor si protectia persoanelor ;
 • Ordinul 382/2001 privind aprobarea Normelor de protectie fizica in domeniul nuclear ;
 • Ordinul 106/2002 pentru aprobarea Normelor privind cerintele pentru calificarea personalului care asigura paza si protectia materialelor si instalatiilor protejate in domeniul nuclear ;
 • Legea nr.182/2002 privind protectia informatiilor clasificate ;
 • HG nr.585/2002 pentru aprobarea Standardelor nationale de protectie a informatiilor clasificate ;
 • HG nr.781/2002 privind protectia informatiilor secrete de serviciu ;
 • HG nr.1349/2002 privind colectarea, transportul,distribuirea si protectia pe teritoriul Romaniei a corespondentei clasificate ;
 • Normele cadru privind protectia informatiilor clasificate in industrie ;
 • Ordinul ORNISS nr. 490/2005 pentru stabilirea condiţiilor de acces la informaţii UE clasificate;
 • ORDINUL nr. 160 din 06 februarie 2006 pentru aprobarea normelor cadru privind securitatea informaţiilor UE clasificate;
 • ORDINUL nr. 13 din 31 ianuarie 2006 pentru aprobarea normelor cadru privind securitatea fizică a informaţiilor UE clasificate;
 • ORDINUL nr. 192 din 29 mai 2006 privind aprobarea procedurii de acreditare, desfiinţare sau reacreditare a Componentelor Sistemului Naţional de Registre;
 • ORDINUL nr. 389 din 11 noiembrie 2004 pentru aprobarea Metodologiei privind managementul riscului de securitate pentru sistemele informatice şi de comunicaţii care stochează, procesează sau transmit informaţii clasificate – DS3;
 • ORDINUL nr. 3 din 5 ianuarie 2005 pentru aprobarea Ghidului INFOSEC privind analiza naturii şi proporţiilor ameninţărilor şi vulnerabilităţilor la adresa sistemelor informatice şi de comunicaţii (SIC) – DS 4;
 • ORDINUL nr. 4 din 5 ianuarie 2005 pentru aprobarea Ghidului general de securitate a sistemelor informatice şi de comunicaţii – DS 5;
 • ORDINUL nr. 149 din 18 aprilie 2005 pentru aprobarea Metodologiei privind elaborarea Planului pentru continuarea activităţii în situaţii de urgenţă pentru sisteme informatice şi de comunicaţii (SIC) care vehiculează informaţii clasificate – DS 7;
 • Commission Decision of 29 November 2012 amending its Internal Pules of Procedure (2001/844/EC,ECSC, Euratom);
 • 24 – EURATOM TREATY;
 • Regulamentul Euratom nr.3 de punere in aplicare a art.24 din Tratatul de instituire a Comunitatii Europene a Energiei Atomice (Adoptat la Bruxelles, 31 iulie 1958);
 • Regulamentul Euratom nr.302/2005 privind aplicarea sistemului de control garantii nucleare Euratom.

 

 • Date de contact: telefon 021 / 203.82.52, e-mail office@nuclearelectrica.ro.

 

Aplica Acum


X