Locuri de munca

Titlu Reparator CN ”G” (instalator) – 2 posturi
Departament

SN Nuclearelectrica SA Sucursala FCN Piteşti organizează concurs în data de 05.10.2017 în vederea ocupării a două posturi de reparator CN ”G” (instalator) cu contract de muncă pe perioadă nedeterminată în cadrul  Direcţiei Tehnice, Secţia Mecano-Energetic-Utilități, Atelier Utilități, poziţiile din organigrama FCN Piteşti  nr. 134/15/01.04.2017 și 115/9/01.04.2017.

 

Cerinţe minime:

 • studii medii cu diplomă de bacalaureat;
 • calificare în meseria de instalator;
 • minim 1 an experiență în meseria de instalator

Cunoștințe/autorizări/îndemânări specifice:

 • cunoștințe temeinice despre instalații tehnico-sanitare și termice;
 • capacitate de a lucra în echipă și în sistem procedurat;
 • disponibilitate la program prelungit, lucru la înălțime și efort suplimentar;
 • disponibilitate la asimilarea de cunoștințe noi.

Alte cerinţe:

 • autorizarea ANRE pentru gaze reprezintă un avantaj.

Condiţii oferite

 • Salariul în conformitate cu Nomenclatorul şi Ierarhizatorul Funcţiilor din FCN
 • Program de lucru în conformitate cu prevederile CCM

Bibliografie:

 • Suport de Curs Instalator instalații tehnico-sanitare și de gaze – Filiala Cluj Napoca a Fundației Învățământului Preuniversitar al Cooperației Meșteșugărești ”Spiru Haret”

http://cj.ucecom.org/CeCRO/docs/suport_curs-instalator_ITSG.pdf

 

 • Manualul de Instalații, Instalații Sanitare, Enciclopedia Tehnică de Instalații – Editura Artecno, București – capitolele 2,3, 8.

http://ctconstructii.ro/scoala//1.%20MANUALUL%20DE%20SANITARE%202010.pdf

Informatii loc de munca

Înscrierile la concurs se fac în zilele lucrătoare, între orele 9-12, până în data de 04.10.2017, dată până la care cei interesați vor prezenta la Serviciul  Resurse Umane de la sediul FCN următoarele documente:

Data programată pentru concurs este  05.10.2017 ora 1000 la sediul FCN – Piteşti, Mioveni, Str. Câmpului, nr. 1.

Aplica Acum


Titlu Operator stație hidrogen – 3 posturi
Departament

SN Nuclearelectrica SA Sucursala FCN Piteşti organizează concurs în data de 04.10.2017 în vederea ocupării a trei posturi de operator stație hidrogen cu contract de muncă pe perioadă nedeterminată în cadrul  Direcţiei Tehnice, Secţia Mecano-Energetic-Utilități, Atelier Utilități, poziţiile din organigrama FCN Piteşti  nr. 141/17/01.04.2017 și 162, 163/4/01.04.2017.

 

Cerinţe minime:

 • studii medii cu diplomă de bacalaureat profil tehnic/real;

Cunoștințe/autorizări/îndemânări specifice:

 • cunoștințe temeinice în domeniul tehnic;
 • capacitate de a lucra în echipă și în sistem procedurat;
 • disponibilitate la program de ture;
 • disponibilitate la asimilarea de cunoștințe noi.

Condiţii oferite

 • Salariul în conformitate cu Nomenclatorul şi Ierarhizatorul Funcţiilor din FCN
 • Program de lucru în conformitate cu prevederile CCM

Bibliografie:

 • NSSM 3 – Norme specifice se securitate a muncii pentru fabricarea, stocarea, transportul și utilizarea oxigenului și azotului

https://www.iprotectiamuncii.ro/norme-protectia-muncii/nssm-3

 • Fișa cu date de securitate Hidrogen

http://www.linde-gas.ro/internet.lg.lg.rou/ro/images/Hidrogen%2C%20comprimat54_274847.pdf?v=1.0

Informatii loc de munca

Înscrierile la concurs se fac în zilele lucrătoare, între orele 9-12, până în data de 03.10.2017, dată până la care cei interesați vor prezenta la Serviciul  Resurse Umane de la sediul FCN următoarele documente:

Data programată pentru concurs este  04.10.2017 ora 1000 la sediul FCN – Piteşti, Mioveni, Str. Câmpului, nr. 1.

Aplica Acum


Titlu Masinist transport intern
Departament

SN Nuclearelectrica SA Sucursala FCN Piteşti organizează concurs în data de  11.10.2017 în vederea ocupării a trei posturi de mașinist transport intern cu contract pe perioadă nedeterminată în cadrul Serviciului Administrare Materiale și Depozite, poziţiile din organigrama FCN Piteşti  nr. 382/5/01.04.2017; 383/6/01.04.2017; 387/9/01.04.2017.

Cerinţe minime:

 • Studii medii;
 • Diploma de calificare în meseria de stivuitorist;
 • Vechime în poziție similară de minim 1 an

Cunoștințe/autorizări/îndemânări specifice:

 • Autorizație ISCIR vizată la zi;

Alte cerințe:

 • Cazier juridic;
 • Sănătate ireproșabilă, apt pentru lucru în mediu cu radiații ionizante;
 • Disponibilitate și rezistență la efort fizic;
 • Atenție distributivă, atenție la detalii;
 • Rezistență la stres, spirit de echipă.

Condiţii oferite:

 • Salariul în conformitate cu Nomenclatorul şi Ierarhizatorul Funcţiilor din FCN
 • Program de lucru în conformitate cu prevederile CCM

Bibliografie:

 • Legea nr. 319/2006 – Legea securității și sănătății în muncă, cu modificările și completările ulterioare;
 • HG nr. 1425/2006 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a prevederilor Legii securităţii şi sănătăţii în muncă nr. 319/2006;
 • PTR1 – Mașini de ridicat;
 • Exerciții de logică și perspicacitate
Informatii loc de munca

Înscrierile la concurs se fac în zilele lucrătoare, între orele 9-12, până în data de 06.10.2017, dată până la care cei interesați vor prezenta la Serviciul  Resurse Umane de la sediul FCN următoarele documente:

Data programată pentru concurs este  11.10.2017 ora 1000 la sediul FCN – Piteşti, Mioveni, Str. Câmpului, nr. 1.

Aplica Acum


Titlu Specialist relatii publice
Departament

Societatea Naționala NUCLEARELECTRICA S.A. recruteaza personal in vederea ocuparii postului de Specialist Relatii Publice din cadrul Departamentului Comunicare si Relatii cu Investitorii  – cu durata determinata de  4 luni.

 

 1. Cerinte obligatorii pentru ocuparea postului:
 • Studii superioare de lunga durata finalizate cu diploma de licenta;
 • Experienta cel putin 5 ani in domeniul comunicarii, relatiilor publice, jurnalism
 • Limba engleza: fluent – vorbit si scris

 

Alte cerinte specifice postului:

 • Experienta relevanta in domeniul comunicarii si relatiilor publice, elaborarii de strategii de imagine, analizei cantitative si calitative in domeniul comunicarii, analizei de imagine si discurs;
 • Experienta in comunicarea institutionala
 • Gandire analitica, critica
 • Capacitate de inovatie
 • Abilitati de lucru in conditii de limita de timp si volum mare de informatii de analiza si colare;
 • Capacitate de comunicare interpersonala;
 • Abilitati pentru lucru in echipa,
 • Capacitate de gestionare a sarcinilor complexe si atingere a obiectivelor stabilite

Cerințe specifice:

Experienta relevanta in comunicarea si gestionarea relatiilor inter-institutionale

Alte  cerințe care  constituie  avnataj:

 • experienta in comunicarea cu diferite categorii de stakeholderi (categoriile societate civila si comunitatea economico-financiara)
Informatii loc de munca

3.Fisa  postului

 • Redactarea scrisorilor sau raspunsuri la scrisori, la indicatia sefului de departament/directorului;
 • Colaboreaza la elaborarea de materiale si documentatii de specialitate necesare asigurarii bunei desfasurari a activitatilor de relatii publice si cooperare ale SNN S.A;
 • Acorda asistenta la organizarea de actiuni de tipul conferintelor, consfatuirilor, simpozioanelor, meselor rotunde etc. cu tematica referitoare la energetica nucleara;
 • Asigura suport tehnic si logistic pentru relatia cu mass-media;
 • Colaboreaza la elaborarea strategiei de comunicare cu investitori, actionari ai SNN si analisti cu integrarea acesteia in strategia de comunicare a companiei ;
 • Intocmirea raspunsurilor solicitate de media sau parti terte;
 • Tehnoredactarea materialelor produse de serviciile functionale (referate, note justificative, adrese, corespondenta cu diferite institutii etc);
 • Contribuie la realizarea de sondaje de opinie interna, diseminare informatii, organizare evenimente dedícate angajatilor;
 • Participa la elaborarea strategiei de comunicare si promovare a imaginii SNN si la implementarea campaniilor de imagine ale SNN (evenimente cu presa, comunitatea locala etc.);
 • Actualizarea bazei de date si a dosarelor cu documente (baza de date ziaristi, investitori si analisti, dosare referate, note justificative, facturi, dosare acreditari, dosare corespondenta piata de capital);
 • Elaboreaza produse comunicationale destinate comunicarii cu investitorii si analistii in conformitate cu legislatia specifica pietei de capital, sau la solicitarea acestora in conformitate cu strategia de comunicare a companiei, la solicitarea persoanei superioare ierarhic;
 • Elaboreaza documente aferente organizarii Adunarii Generale a Actionarilor in conformitate cu legislatia aferenta pietei de capital;
 • Executa orice alte dispozitii date de superiorul ierarhic direct in realizarea strategiilor pe termen scurt ale companiei;
 • Indeplineste orice alte sarcini corespunzatoare pregatirii profesionale, in cadrul atributiilor, responsabilitatilor si competentelor departamentului, la cererea conducerii directiei.
 1. Data limită de depunere a dosarelor de candidatură este 22.09.2017
 1. Interviul va avea loc în data de 25.09.2017 ora 12.30 la sediul Societatii din strada Polona nr. 65, sector 1, Bucuresti..
 2. Proba scrisă va avea loc în data de 26.09.2017, ora 14:30 la sediul Societatii din strada Polona nr. 65, sector 1, Bucuresti.
 3. Alte informații

Bibliografie

Cerere de înscriere -F/RU-00-05/4- Anexa 2

- Date de contact: telefon 021 / 203.82.00, e-mail office@nuclearelectrica.ro.

 

Aplica Acum


Titlu Sef Serviciu Serviciului Managementul Tranzactiilor si Raportari – Directia Tranzactii Energie Electrica
Departament

Societatea Națională NUCLEARELECTRICA S.A. recrutează personal în vederea ocupării postului de Sef Serviciu Serviciului Managementul Tranzactiilor si Raportari – Directia Tranzactii Energie Electrica.

 

 1. Profilul postului:

 

 • studii superioare, finalizate cu diploma de licenta in domeniul tehnic;
 • experienta in domeniu de minim 5 ani;
 • cunoastrea amanuntita a platformelor de tranzactionare a energiei electrice si de notificare in piata de echilibrare, cu intelegerea foarte buna a mecanismelor pietei de energie electrica;
 • cunostinte despre organizarea si functionarea sistemului electroenergetic national;
 • cunoasterea practicii generale de derulare a contractelor de vanzare-cumparare energie electrica;
 • cunoasterea elementelor principale de politica energetica din Romania si UE;
 • cunoasterea functionarii pietelor din Europa la nivel macro si capacitatea de analiza a acestora la nivelul pietei din Romania;
 • abilitati analitice si numerice puternice;
 • limba engleza nivel avansat;
 • bune abilitati de comunicare si deschidere pentru lucrul in echipa;
 • mod de lucru proactiv, independent si organizat;
 • nivel ridicat de integritare si abordare etica si onesta;
 • disponibilitate de lucru sub presiune si, la nevoie, in afara orelor de program;
 • cunostinte solide de legislatie in domeniu, atat primara cat si secundara, legislatie economico-financiara aplicabila in activitatea de producere si tranzactionare a energiei electrice;
 • cunostinte de operare PC (Word, Excel, PowerPoint), nivel avansat;
 • experienta in coordonarea echipelor.

 

Constituie avantaj:

 • cunostintele despre programare in VBA si MatLab;
 • cunoasterea  domeniului de productie de energie electrica;
 • cursuri de perfectionare si imbunatatire profesionala in domeniu.

 

Informatii loc de munca
 1. Fișa Postului (responsabilități, atribuții și sarcini ale postului):
 • Raspunde si coordoneaza raspunsul la auditurile organizate de autoritatile competente, privind respectarea reglementarilor pentru piata de energie.
 • Raspunde si coordoneaza, indruma si controleaza activitatea subordonatilor pentru indeplinirea sarcinilor ce le revin conform fiselor de post, cu prevederile Regulamentului de Organizare si Functionare a societatii si cu strategia si politicile societatii privind vanzarea de energie electrica, in urmatoarele domenii:

- activitatile aferente incheierii contractelor negociate – interne sau de export – de vanzare a energiei electrice produse in cadrul societatii

- analizarea, avizarea si implementarea reglementarilor emise de ANRE si Operatorii pietelor de energie pentru functionarea acestor piete

- derularea contractelor (interne sau de export) de vanzare-cumparare energie electrica produsa in cadrul societatii, inclusiv urmarirea indeplinirii obligatiilor contractuale, atat de societate, ca producator si furnizor, cat si de partenerii acesteia

- obtinerea si mentinerea licentelor ANRE din punct de vedere al activitatilor comerciale ale societatii

- relatiile cu clientii contractuali, inclusiv cu consumatorii eligibili, precum si functionarea sistemului de colectare a reclamatiilor si coordonarea rezolvarii acestora, informarea consumatorilor eligibili asupra modificarilor de acte normative in domeniu

- asistenta de specialitate si indrumare in sucursale, in domeniul contractarii de energie electrica.

 • Coordoneaza acordarea de asistenta de specialitate si de indrumare in sucursale pentru implementarea reglementarilor tehnico-comerciale impuse prin conditiile licentelor eliberate de ANRE pentru societate, la derularea contractelor de energie electrica gestionate de sucursale.
 • Participa la auditurile efectuate de ANRE sau alte autoritati, in societate sau sucursale, privitor la respectarea conditiilor de licenta si la implementarea reglementarilor tehnico-comerciale pentru piata de energie.
 • Raspunde de organizarea actiunilor necesare realizarii unui cadru optim privind derularea si monitorizarea contractelor si aplicarea prevederilor din reglementarile tehnico-comerciale privind functionarea pietei de energie, impreuna cu imputernicitii din sucursale si din celelalte directii si servicii din Executivul societatii si cu reprezentantii autoritatii.
 • Asigura analizarea si emiterea punctelor de vedere pentru avizarea unor documentatii economice in CTES, din domeniul de activitate al serviciului sau corespunzatoare specialitatii sale si participa (daca este cazul) la sedintele de avizare.
 • Raspunde de organizarea la nivelul serviciului de activitatile privind arhivarea documentelor intocmite in conformitate cu reglementarile aplicabile in vigoare, luand masuri pentru: a) pastrarea documentelor create sau detinute in conditii corespunzatoare de asigurare impotriva distrugerii, degradarii si sustragerii; b) gruparea anuala a documentelor in dosare potrivit problemelor si termenelor stabilite, inventarierea si predarea lor la arhiva. Ia masuri pentru ca in situatia cand o persoana din subordine isi inceteaza raporturile de activitate cu SNN, aceasta sa predea pe baza de proces-verbal – superiorului ierarhic, succesorului in functie sau unei comisii desemnate in acest sens – documentele aflate in uz, create si primite in exercitarea functiei sale.
 • Urmareste perfectionarea continua a metodelor de lucru, implementarea unor solutii moderne de conducere si desfasurare a activitatilor, bazate pe produse IT.
 • Are sarcina de a organiza activitatea si de a lua masurile necesare pentru prevenirea avariilor, incidentelor si altor situatii perturbatoare pentru activitatea pe care o conduce, purtand raspunderea asigurarii desfasurarii acesteia la nivelul cerintelor, cu respectarea tuturor procedurilor. Asigura implementarea politicilor si strategiilor societatii in domeniul tranzactiilor si furnizarii de energie electrica pe piata de energie, in colaborare cu alte persoane din cadrul serviciului, directiei sau din alte servicii, conform atributiilor acestora.
 • Raspunde de pregatirea si transmiterea la conducerea societatii si la organismele de supraveghere a pietei de energie (OPCOM, ANRE, ME) a raportarilor/sintezelor cerute privind tranzactiile/furnizarea energiei electrice, asigurand in acest scop colectarea, actualizarea si mentinerea la zi a datelor  necesare de la ceilalti angajati ai directiei care desfasoara activitati legate de tranzactii si furnizarea  energiei electrice.
 • Participa la stabilirea criteriilor de contractare, la negocierea contractelor sau a actelor aditionale (inclusiv sedinte de conciliere, inaintarea si sustinerea divergentelor la Autoritatea competenta).
 • Initiaza/avizeaza acte aditionale la contracte sau protocoale legate de contracte comerciale.
 • Raspunde de accesul la exemplarele de lucru ale contractelor, actelor aditionale si protocoalelor conexe, gestionandu-le cu maxima diligenta.
 • Raspunde de organizarea, intretinerea si actualizarea eficienta a bazei de date care reflecta derularea contractelor aferente tranzactiilor/furnizarii energiei electrice (cantitati de energie/servicii tranzactionate, preturi aplicate, valori facturate, incasari primite prin virament sau compensare, majorari pentru intarziere etc).
 • Raspunde de efectuarea periodica, la termenele prevazute de legislatia in vigoare, de pregatirea si transmiterea la organismele de supraveghere a pietei de energie (ANRE, ME, MFP, KPMG, FP) a datelor necesare privind tranzactiile aferente contractelor de vanzare-cumparare energie electrice.
 • Intocmeste la cererea conducerii situatii cu extrase din baza de date privind diferite aspecte ale derularii contractelor aferente tranzactiilor/furnizarii energiei electrice.
 • Gestioneaza cu maxima atentie si rigurozitate corespondenta primita de la partenerii contractuali sau de la autoritatea competenta, operatorii de piata etc. in legatura cu derularea contractelor aferente tranzactiilor/furnizarii energiei electrice.
 • Solicita si primeste asistenta din partea altor persoane din directie sau din alte servicii, conform atributiilor acestora, pentru rezolvarea problemelor de derulare contracte si notificari zilnice.
 • Urmareste primirea inregistrarilor/masuratorilor care determina volumul efectiv al cantitatilor de energie/serviciilor livrate pe fiecare interval orar si obtine confirmarea lor de la partenerii contractuali implicati, rezolva eventualele divergente formulate de parteneri privind inregistrarile/masuratorile notificate catre partenerii contractuali.
 • Verifica facturile pentru serviciile de furnizare, mijlocite de SNN si/sau prestate de partenerii contractuali in activitatile de pe piata de energie (transport, servicii de sistem, administrarea pietei, distributie, asigurarea energiei reactive), sau facturile altor parteneri cu care SNN are contracte pe baza carora achizitioneaza energie sau servicii in vederea acordarii “Bun de plata”, avand ca referinta masuratorile/inregistrarile confirmate si prevederile contractuale, confirma corectitudinea facturilor in vederea acceptarii la plata, precizeaza pentru Departamentul Financiar Contabilitate termenele pentru efectuarea platilor. Pastreaza copii dupa facturile primite si acceptate si le depoziteaza in dosare separate.
 • Evalueaza activitatea de tranzactionare pe piata de certificate verzi in conformitate cu legislatia, secundara si cu procedurile in vigoare, aplicabile pietei de Certificate verzi.
 • Pregateste, in colaborare cu compartimentul juridic-contencios si celelalte servicii implicate, documentele necesare pentru eventuala actiune in justitie initiata in vederea obtinerii majorarilor pentru intarziere.
 • Asigura corectitudinea si completitudinea (conform documentelor primare), precum si securitatea si confidentialitatea datelor si informatiilor cuprinse in fisierele/bazele de date proprii, inclusiv actualizarea acestora.
 • Asigura implementarea masurilor corective rezultate in urma auditurilor, controalelor de asigurare a calitatii, pentru domeniul sau specific de activitate.
 • La cererea autoritatilor, intocmeste puncte de vedere la proiectele de reglementari aplicabile domeniului sau de activitate si difuzate in faza “document de discutie” si face propuneri pentru imbunatatirea si eficientizarea activitatii, inclusiv pentru perfectionarea reglementarilor, urmarind satisfacerea intereselor societatii.
 • Participa la diverse forme de pregatire conform cu programul stabilit de societate cu avizul conducatorilor ierarhici, isi insuseste astfel metode noi de lucru, inclusiv cele privind utilizarea produselor moderne de IT.
 • Raspunde de organizarea, intretinerea si actualizarea bazei de date a arhivei Serviciului Managementul Tranzactiilor si Raportari cu toate contractele/conventiile si Deciziile ANRE aferente activitatii desfasurate de acesta. Arhiveaza in format electronic toate documentele si intocmeste in arhiva Serviciului/Directiei o baza de date cu toate informatiile necesare identificarii fiecarui document.
 • Pune la dispozitie organelor de control documentele originale sau in format electronic in cazul in care acest lucru este dispus de directorul de directie sau de Conducatorul societatii si se asigura ca acestea sunt restituite in aceeasi forma.
 • Colaboreaza permanent cu Departamentul Raportari Financiare si Buget in vederea raportarilor aferente activitatii de tranzactionare/furnizare a energiei electrice, in conformitate cu procedurile in vigoare.
 • Raspunde de intocmirea sub indrumarea directorului directiei, a bazei de fundamentare pentru bugetul de venituri si cheltuieli.
 • Este inlocuitorul responsabilului de notificari pe platformele de tranzactionare a energiei electrice si conlucreaza cu acesta in activitatea de ofertare.
 • Analizeaza informatiile cu privire la capacitatile de productie, reglementari internationale, consum la nivelul tarilor din zona Romaniei, schimbarilor meteo regionale, etc. si influenta acestora asupra modului de tranzactionare a SNN.
 • Creeaza rapoarte relevante care sa arate eventuale prognoze sau interpretari ale informatiilor la nivel European.
 • Cauta in mod permanent noi oportunitati de imbunatatire a sistemului intern de notificari si gestionare a fluxurilor de energie administrate de DTEE, impreuna cu superiorul direct.
 • Urmareste in timp real rezultatele pietelor din afara granitelor Romaniei si le analizeaza in vederea ofertarii de catre SNN a contitatilor ce urmeaza sa le tranzactioneze.

 

 1. Data limită de depunere a dosarelor de candidatură este 25.09.2017.
 2. Interviul va avea loc în data de 28.09.2017, ora 10:00 la sediul Societatii din strada Polona nr. 65, sector 1, Bucuresti.
 3. Proba scrisă va avea loc în data de 04.10.2017, ora 10:00 la sediul Societatii din strada Polona nr. 65, sector 1, Bucuresti.
 4. Alte informații

Bibliografie – Anexa 1

Cerere de înscriere -F/RU-00-05/4- Anexa 2

- Date de contact: telefon 021 / 203.82.00, e-mail office@nuclearelectrica.ro.

 

Aprobat,

Director General,

 

COSMIN GHITA

 

 

 

Notă: (1) Sunt acceptate numai dosarele de candidatură care corespund cerințelor din anunț și conțin toate formularele solicitate. Dosarele de candidatură se depun personal la sediul SNN*, prin poștă sau prin e-mail la adresa office@nuclearelectrica.ro, cu mențiunea / subiectul “Către Departamentul Resurse Umane – pentru concursul organizat in vederea ocuparii pozitiei de Sef Serviciu Managementul Tranzactiilor si Raportari din cadrul Directiei Tranzactii Energie Electrica.

(2) Numai candidații care îndeplinesc cerințele minime și trec de proba eliminatorie de tip interviu, pot fi invitați la susținerea probei scrise.

(3) Contestațiile se pot depune în primele 3 zile lucrătoare, de la comunicarea răspunsurilor către candidați.

* Societatea Națională NUCLEARELECTRICA S.A.

Aplica Acum


Titlu Inginer CN
Departament

SN Nuclearelectrica SA Sucursala FCN Piteşti organizează concurs în data de 26.09.2017 în vederea ocupării unui post de inginer CN cu contract pe perioadă nedeterminată în cadrul Serviciului SSM și Situații de Urgență, poziţia din organigrama FCN Piteşti nr.  45/2/01.04.2017.

 

Cerinţe minime:

 • Studii superioare tehnice de lungă durată în domeniul tehnic finalizate cu diplomă de licență în specializările: TCM/ Fizică tehnologică/ Inginerie fizică/ Energetică/ Electronică/ Electrotehnică/ Automatică/ Mecanică/ Chimie tehnologică

 

Cunoștințe/autorizări/îndemânări specifice:

 • Cunoștințe tehnice de specialitate;
 • Absolvirea de cursuri cu Certificate de absolvire eliberate conform cerințelor legale actuale pentru ocupațiile de Inspector de specialitate în domeniul protecției civile și Cadru tehnic de specialitate cu atribuții în domeniul apărării împotriva incendiilor;
 • Cursurile de SSM, radioprotecție și/sau deținerea de permis de exercitare activități în domeniul nuclear constituie un avantaj;
 • Cunoștințe de limba engleză (nivel mediu);
 • Utilizare PC (Excel, Word, Power Point);
 • Spirit de echipă și profesionalism
Informatii loc de munca

Principalele responsabilități:

 • Elaborează/revizuiește programe/planuri/proceduri specifice/instrucțiuni/rapoarte etc., privind modul de desfășurare a activităților/acțiunilor FCN legate de situațiile de urgență;
 • Controlează modul de aplicare a prevederilor legale în domeniul situațiilor de urgență (apărarea împotriva incendiilor și protecție civilă);
 • Evaluează riscurile de producere a situațiilor de urgență și propune măsuri de diminuare a acestora până la nivelele acceptate;
 • Elaborează și înaintează spre aprobare programe de informare și educație specifică;
 • Participă la păstrarea și arhivarea documentelor elaborate în cadrul SSMSU;
 • Asigură permanent coordonarea planificării și a realizării activităților și măsurilor de protecție civilă, participă la pregătirea salariaților și asigură coordonarea secretariatului tehnic al Celulei de Urgență;
 • Întocmește informări periodice privind îndeplinirea deciziilor adoptate de Comitetul Județean pentru Situații de Urgență.
 • Urmărește realizarea suportului logistic la locul de desfășurare a ședințelor Celulei de Urgență;
 • Îndeplinește alte sarcini stabilite de Celula de Urgență;
 • Îndeplinește alte atribuțiuni conform reglementărilor interne pe linia situațiilor de urgență.

 

Condiţii oferite:

 • Salariul în conformitate cu Nomenclatorul şi Ierarhizatorul Funcţiilor din FCN
 • Program de lucru în conformitate cu prevederile CCM

 

Bibliografie:

 1. Legislație din domeniul nuclear:
 • Legea nr. 111/1996 republicată, privind desfășurarea în siguranță, reglementarea, autorizarea și controlul activităților nucleare, cu modificările și completările ulterioare;
 • Norme CNCAN de securitate radiologică (NSR-01);
 • Norme CNCAN de minerit radioactiv (NMR-01);
 • Ordinul nr. 944/2001 al Ministerului Sănătății de aprobare a Normelor privind supravegherea medicală a persoanelor expuse profesional la radiații ionizante, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 34 din 18.01.2002; lege-online.ro/lr-ORDIN-944-2001-(33422).html
 • Ordinul nr. 1032/2002 al Ministerului Sănătății pentru aprobarea completărilor la Normele privind supravegherea medicală a persoanelor expuse profesional la radiații ionizante, aprobate prin Ordinul ministrului sănătății și familiei nr. 944/2001, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 15 din 13.01.2003; http://www.cdep.ro/pls/legis/legis_pck.htp_act_text?idt=39723
 • Legea nr. 319/2006 – Legea securității și sănătății în muncă, cu modificările și completările ulterioare;
 • HG nr. 355/2007 privind supravegherea sănătății lucrătorilor, cu modificările și completările ulterioare;
 • Legea nr. 307 din 12 iulie 2006 privind apărarea împotriva incendiilor, cu modificările și completările ulterioare;
 • Legea nr. 481 republicată din 8 noiembrie 2004 privind protecția civilă, cu modificările și completările ulterioare;
 • Ordinul nr. 163 al ministrului Administrației și Internelor din 28 februarie 2007 pentru aprobarea Normelor generale de apărare împotriva incendiilor
 • Surse: www.cncan.ro legislație; www.ms.ro legislație, www.mmuncii.ro legislație, www.igsu.ro legislație.

 

Înscrierile la concurs se fac în zilele lucrătoare, între orele 9-12, până în data de 22.09.2017, dată până la care cei interesați vor prezenta la Serviciul  Resurse Umane de la sediul FCN următoarele documente:

Data programată pentru concurs este  26.09.2017 ora 1000 la sediul FCN – Piteşti, Mioveni, Str. Câmpului, nr. 1.

Aplica Acum


X