Locuri de munca

Titlu Tehnicia (FCN Pitesti)
Departament

OFERTA DE SERVICIU

(personal din cadrul sucursalei și/sau personal din afara sucursalei)

 

SN Nuclearelectrica SA Sucursala FCN Piteşti organizează concurs în data de  19.06.2018 în vederea ocupării unui post de tehnician CN (documente) cu contract pe perioadă nedeterminată în cadrul Direcției Economice, Serviciul Financiar-Contabilitate, poziţia din organigrama FCN Piteşti  nr. 363/6/01.04.2018.

 

Cerinţe minime:

 • Studii medii cu diplomă de bacalaureat;
 • Orice diplomă de absolvire a unor studii în domeniile economic. IT, arhivare, secretariat etc., reprezintă avantaj;
 • Vechime în muncă de minim 2 ani;
 • Vechimea într-un domeniu economic (financiar-contabilitate, logistică, vânzări) reprezintă avantaj;

 

Cunoștințe/autorizări/îndemânări specifice:

 • Cunoștințe aprofundate privind:
 • Utilizarea calculatorului, dispozitive intrare-ieșire
 • Utilizare internet (browsere, poșta electronică);
 • Programe de birotică: Word, Excel, Power Point, etc.
Informatii loc de munca

Alte cerințe:

 • Persoană educată, ordonată și organizată;
 • Inițiativă și profesionalism, spirit de echipă;

 

Descrierea postului:

 • Efectuează preluarea, înregistrarea, distribuirea, arhivarea documentelor din cadrul direcției economice și asigură suportul administrativ pentru toate compartimentele din cadrul direcției economice.

 

Condiţii oferite:

 • Salariul în conformitate cu Nomenclatorul şi Ierarhizatorul Funcţiilor din FCN
 • Program de lucru în conformitate cu prevederile CCM

Bibliografie:

 • Hotărârea de Guvern nr. 365/1998 privind înființarea Societății Naționale Nuclearelectrica SA;
 • Legea nr. 82/1991 – Legea Contabilității, cu modificările și completările ulterioare;
 • Legea nr. 16/1996 – Legea Arhivelor Naționale Republicată;
 • Ordinul nr. 2634/2015 privind documentele financiar-contabile, emis de Ministrul Finanțelor Publice;
 • ”Microsoft Word 2013 Microsoft Excel 2013. Noțiuni teoretice și practice” – Alexandru Parjan, editura Pro Universitaria, 2014;
 • Informații economice de pe site-ul nuclearelectrica.ro

 

Înscrierile la concurs se fac în zilele lucrătoare, între orele 9-12, până în data de 12.06.2018, dată până la care cei interesați vor prezenta la Serviciul  Resurse Umane de la sediul FCN următoarele documente:

Data programată pentru concurs este  19.06.2018 ora 1000 la sediul FCN – Piteşti, Mioveni, Str. Câmpului, nr. 1.

Aplica Acum


Titlu Sucursala CNE Cernavoda – Tehnician (termoficare)
Departament

Denumirea postului
• Tehnician (termoficare) (1 post)

Departament / Compartiment
Sucursala CNE Cernavoda / Departamentul Servicii Suport / Grupul Termoficare

Cerinte
• Studii – medii (liceu, scoala de maistri) cu diploma de bacalaureat, profil mecanic /electric / automatizari
• Experienta – Minim 2 ani în activitati de exploatare / intretinere a sistemelor termice / electrice
• Cerinte specifice:

  o Cunostinte de baza pentru operare PC (MS Word, MS Excel, etc)
  o Cunostinte generale despre materiale, scule si echipamente folosite in domeniu
  o Cunostinte bune despre dotarea instalatiilor tehnologice cu aparatura de masura si control
  o Cunoasterea procedurilor de lucru specifice CNE – constituie avantaj
  o Aptitudini de coordonare, comunicare, capacítate de a lucra in echipa , capacítate de a lucra sub stres
  o Abilitati de a gestiona eficient sarcinile.

• Responsabilitati

  o Reponsabil pentru coordonarea si rezolvarea problemelor de exploatare, intretinere si reparatii ale Punctului Termic U1 si al sistemului de termoficare urbana;
  o Alte responsabilitati si sarcini conform Fisei Postului.

Bibliografie

  1. Normativul privind exploatarea sistemelor centralizate de alimentare cu energie termica (NP-059-02):
  o Capitolul 9. Sisteme de incalzire.;
  o Capitolul 10 Exploatarea si intretinerea instalatiilor de incalzire alimentate cu caldura
  2. Cursuri de masini, aparate si instalatii electrice
Informatii loc de munca

Salarizare si alte beneficii
• Conform Contractului Colectiv de Munca al Societatii Nationale Nuclearelectrica SA

Alte informatii

  • Activităţi desfasurate in sistem de lucru procedurat
  • Conditii de lucru la nivelul standardelor
  • Facilitati de dezvoltare profesionala

Data limita de transmitere a CV-urilor este 05.06.2018

Informatii suplimentare : telefon – 0241-801301
Candidatii ale caror CV-uri vor fi selectate pentru participare la concurs vor fi invitati la Serviciul Dezvoltare si Strategie Resurse Umane pentru completarea formularelor si depunerea documentelor necesare pentru participarea la concurs.

Aplica Acum


Titlu Sucursala CNE Cernavoda – Reparator AMC
Departament

Denumirea postului
• Reparator CNE – AMC (1 post)

Departament / Compartiment
Sucursala CNE Cernavoda – Departamentul Intretinere si Reparatii – Sectia Pregatire Lucrari

Cerinte
• Studii – medii, profil tehnic în specialitatea: electromecanica AMC/ electronica / telecomunicatii
• Experienta – Minim 3 ani în activităţi specifice domeniilor de întreţinere şi reparaţii AMC(Aparate de Masura si Control)/ electrónica/ telecomunicatii
• Cerinte specifice:

  – Cunostinte de utilizarea PC (MS Office, baze de date, etc)
  – Cunostinte despre echipamente AMC, electrice, vane actionate;
  – Cunostinte de limba engleza – nivel mediu;
  – Abilitati de comunicare.

• Alte cerinţe:

  – Experienta de lucru cu documentatie tehnica (manualele echipamentelor, diagrame electrice)
  – Experienta in pregatirea si implementarea lucrarilor

• Responsabilitati

  – Evaluare si pregatire lucrari de intretinere minora in domeniul AMC, electronica;
  – Actualizare documentatie;
  – Participare la implementare lucrari;
  – Alte responsabilitati si sarcini conform Fisei Postului.

Bibliografie

  Programa analitica de liceu / scoala profesionala – specializarea electrotehnica, capitolele privitoare la principiile de functionare a circuitelor electrice si electronice, echipamente de masura
Informatii loc de munca

Salarizare si alte beneficii
• Conform Contractului Colectiv de Munca al Societatii Nationale Nuclearelectrica SA

Alte informatii

  • Activităţi desfasurate in sistem de lucru procedurat
  • Conditii de lucru la nivelul standardelor
  • Facilitati de dezvoltare profesionala

Data limita de transmitere a CV-urilor este 06.06.2018

Informatii suplimentare : telefon – 0241-801301
Candidatii ale caror CV-uri vor fi selectate pentru participare la concurs vor fi invitati la Serviciul Dezvoltare si Strategie Resurse Umane din cadrul CNE Cernavoda pentru completarea formularelor si depunerea documentelor necesare in vederea participarii la concurs sau, functie de optiunea acestora, li se va indica adresa de email la care vor putea sa transmita documentele solicitate. Data concursului va fi comunicata ulterior candidatilor care au dosarul de candidatura complet.

Aplica Acum


Titlu Inginer sudor (CNE Cernavoda)
Departament

Denumirea postului
• Inginer – sudor (1 post)

Departament / Compartiment
Sucursala CNE Cernavoda – Departamentul Intretinere si Reparatii – Sectia Pregatire Lucrari

Cerinte
• Studii – superioare tehnice în specialitatea sudura
• Experienta – Minim 2 ani in activitati cu profil de sudura pe echipamente care retin presiunea

Nota: Din CV trebuie sa rezulte clar implicarea in activitati de intretinere in care s-au utilizat procedee de sudura sub incidenta prescriptiilor / normelor ISCIR, ASME, EN, pregatirea activitatilor prin elaborarea fiselor tehnologice de sudura, etc)

• Cerinte specifice:

   • Cunostinte de utilizare PC ( MS Office) – nivel mediu;

 

   • Cunostinte de utilizare Asset Suite, Curator – constituie avantaj

 

   • Cunostinte de limba engleza – nivel mediu

 

   • Cunoasterea prescriptiilor ISCIR- CR7, CR9, Cod ASME – sectiunea IX

 

   • Abilitati de comunicare;

 

  • Cunostinte generale despre echipamente mecanice (pompe, vane, schimbatoare de caldura, etc) – constituie avantaj.

• Alte cerinte:

  • Autorizare ISCIR ca RTS – constituie avantaj

• Responsabilitati

   • Efectueaza lucrari mecanice;

 

   • Creeaza / revizuieste fise tehnologice – aspecte de sudura si controale nedistructive, conform cerintelor de intretinere

 

   • Efectueaza inchiderea activitatilor de intretinere cu specific de sudura in sistemul de lucru specific CNE Cernavoda;

 

   • Se pregateste teoretic si practic pentru sustinerea evaluarii lucrarilor;

 

  • Alte responsabilităţi şi sarcini conform fişei postului.

• Bibliografie

   1. Cod ASME – sectiunea IX

 

   2. Legislatie de sudura (prescriptii ISCIR- CR7, CR9)

 

  3. Sudarea prin topire – Dorin Deheleanu – Editura Sudura – Timisoara
Informatii loc de munca

Salarizare si alte beneficii
• Conform Contractului Colectiv de Munca al Societatii Nationale Nuclearelectrica SA

Alte informatii

  • Activităţi desfasurate in sistem de lucru procedurat
  • Conditii de lucru la nivelul standardelor
  • Facilitati de dezvoltare profesionala

Data limita de transmitere a CV-urilor este 06.06.2018

Informatii suplimentare : telefon – 0241-801301
Candidatii ale caror CV-uri vor fi selectate pentru participare la concurs vor fi invitati la Serviciul Dezvoltare si Strategie Resurse Umane din cadrul CNE Cernavoda pentru completarea formularelor si depunerea documentelor necesare in vederea participarii la concurs sau, functie de optiunea acestora, li se va indica adresa de email la care vor putea sa transmita documentele solicitate. Data concursului va fi comunicata ulterior candidatilor care au dosarul de candidatura complet.

Aplica Acum


Titlu Sucursala CNE Cernavoda / Repara ACUM_TURA -Reparator CNE (mecanic)
Departament

Denumirea postului
• Reparator CNE (mecanic) – (1 post)

Departament / Compartiment
Sucursala CNE Cernavoda / Repara ACUM_TURA
Cerinte
• Studii – medii (liceu / scoala profesionala) in specialitatea mecanica
• Experienta – Minim 5 ani in activitati de intretinere, reparatii echipamente mecanice
• Cerinte specifice:

  • Cunostinte detaliate despre activitati de montaj / reparatii pompe, motoare, vane
  • Calificare in radioprotectie galben – constituie avantaj
  • Calificare Sef de Lucrare– constituie avantaj

• Responsabilitati

  • Efectuarea de reparatii mecanice la vane manuale, ventilatoare, motoare electrice si termice, suporti, schimbatoare de caldura;
  • Asistenta la efectuarea de OMT-urilor SDG, EPS, ECC, sistem de stins incendiu, ecluze de echipamente si personal, suport grupului operare pentru izolare si deenergizare echipamente;
  • Efectuarea de inlocuiri etansari mecanice PHT, moderator, SDC, testari si montaj in Opririle Planificate si Neplanificate;
  • Alte responsabilitati si sarcini conform Fisei postului.

Bibliografie

  1. Programa analitica a scolii de profil absolvite – notiuni de echipamente mecanice
  2. Algebra si Geometrie clasele V-VIII

Salarizare si alte beneficii
• Conform Contractului Colectiv de Munca al Societatii Nationale Nuclearelectrica SA

Informatii loc de munca

Alte informatii

  • Activităţi desfasurate in sistem de lucru procedurat
  • Conditii de lucru la nivelul standardelor
  • Facilitati de dezvoltare profesionala

Data limita de transmitere a CV-urilor este 29.05.2018

Informatii suplimentare : telefon – 0241-801301
Candidatii ale caror CV-uri vor fi selectate pentru participare la concurs vor fi invitati la Serviciul Dezvoltare si Strategie Resurse Umane din cadrul CNE Cernavoda pentru completarea formularelor si depunerea documentelor necesare in vederea participarii la concurs sau, functie de optiunea acestora, li se va indica adresa de email la care vor putea sa transmita documentele solicitate. Data concursului va fi comunicata ulterior candidatilor care au dosarul de candidatura complet.

Aplica Acum


Titlu Inginer CN (FCN Pitesti)
Departament

SN Nuclearelectrica SA Sucursala FCN Piteşti organizează concurs în data de 05.06.2018 în vederea ocupării unui post de inginer CN cu contract pe perioadă nedeterminată în cadrul Direcţiei Tehnice, Secția Mecano-Energetic-Utilități, Atelier Electric,  poziţia din organigrama FCN Piteşti  nr. 119/10/01.04.2018.

Cerinţe minime:

 • studii superioare tehnice (Profil Electric/Electromecanic/Energetic/Electrotehnic/Electronică);
 • minim 1 an experiență inginerie;

Cunoștințe/autorizări/îndemânări specifice:

 • cunoștințe tehnice de specialitate: desen tehnic; programe CAD;
 • cunoștințe temeinice de limba engleză;
 • cunoștințe de utilizare PC;
 • spirit de echipă și profesionalism

Alte cerinţe:

 • apt din punct de vedere medical pentru lucru în zona controlată;
 • disponibilitate pentru program prelungit;
 • domiciliu stabil pe o rază de 40 km față de FCN (pentru disponibilitate intervenții de urgență)

Descrierea postului:

 • întocmește documentații tehnice (rapoarte, proceduri tehnice, etc.);
 • asigură suport tehnic echipelor din cadrul Atelierului Electric și a altor compartimente din FCN;
Informatii loc de munca

Condiţii oferite

 • Salariul în conformitate cu Nomenclatorul şi Ierarhizatorul Funcţiilor din FCN
 • Program de lucru în conformitate cu prevederile CCM

Bibliografie:

 • Programele analitice ale facultăților de profil absolvite
 • Noțiuni generale de limba engleză tehnică.

Înscrierile la concurs se fac în zilele lucrătoare, între orele 9-12, până în data de 29.05.2018, dată până la care cei interesați vor prezenta la Serviciul  Resurse Umane de la sediul FCN următoarele documente:

Data programată pentru concurs este  05.06.2018 ora 1000 la sediul FCN – Piteşti, Mioveni, Str. Câmpului, nr. 1.

Aplica Acum


Titlu Inginer CN
Departament

SN Nuclearelectrica SA Sucursala FCN Piteşti organizează concurs în data de 23.04.2018 în vederea ocupării unui post de inginer CN cu contract pe perioadă nedeterminată în cadrul Direcţiei Tehnice, Secția Mecano-Energetic-Utilități, Atelier Electric,  poziţia din organigrama FCN Piteşti  nr. 112/10/01.11.2017.

Cerinţe minime:

 • studii superioare tehnice (Profil Electric/Electromecanic/Energetic/Electrotehnic);
 • minim 1 an experiență inginerie;

Cunoștințe/autorizări/îndemânări specifice:

 • cunoștințe tehnice de specialitate: desen tehnic; programe CAD;
 • cunoștințe temeinice de limba engleză;
 • cunoștințe de utilizare PC;
 • spirit de echipă și profesionalism

Alte cerinţe:

 • apt din punct de vedere medical pentru lucru în zona controlată;
 • disponibilitate pentru program prelungit;
 • domiciliu stabil pe o rază de 40 km față de FCN (pentru disponibilitate intervenții de urgență)

Descrierea postului:

 • întocmește documentații tehnice (rapoarte, proceduri tehnice, etc.);
 • asigură suport tehnic echipelor din cadrul Atelierului Electric și a altor compartimente din FCN;

Condiţii oferite

 • Salariul în conformitate cu Nomenclatorul şi Ierarhizatorul Funcţiilor din FCN
 • Program de lucru în conformitate cu prevederile CCM
Informatii loc de munca

Bibliografie:

 • Programele analitice ale facultăților de profil absolvite
 • Noțiuni generale de limba engleză tehnică.

Înscrierile la concurs se fac în zilele lucrătoare, între orele 9-12, până în data de 05.04.2018, dată până la care cei interesați vor prezenta la Serviciul  Resurse Umane de la sediul FCN următoarele documente:

Data programată pentru concurs este  23.04.2018 ora 1000 la sediul FCN – Piteşti, Mioveni, Str. Câmpului, nr. 1.

Aplica Acum


Titlu Inginer CN (FCN Pitesti)
Departament

SN Nuclearelectrica SA Sucursala FCN Piteşti organizează concurs în data de 22.05.2018 în vederea ocupării unui post de inginer CN cu contract pe perioadă nedeterminată în cadrul Direcţiei Tehnice, Secția Inginerie, poziţiile din organigrama FCN Piteşti  nr. 97/7/01.04.2018.

Cerinţe minime:

 • studii superioare tehnice (Profil TCM/Mecatronică/Mașini Unelte și Sisteme Producție/Ingineria și Managementul Fabricației Produselor (IMFP)/Știința și Tehnologia Materialelor (STM));
 • minim 1 an experiență inginerie;

Cunoștințe/autorizări/îndemânări specifice:

 • cunoștințe tehnice de specialitate: desen tehnic; programe CAD; prelucrări prin așchiere; prelucrări prin sinterizare, toleranțe și control dimensional; tehnologia materialelor;
 • cunoștințe temeinice de limba engleză; utilizare PC,
 • spirit de echipă și profesionalism

Descrierea postului:

 • asigură funcția de tehnolog pentru procese specifice de fabricație combustibil nuclear;
 • întocmește documentații tehnice (rapoarte, proceduri tehnice, etc.);
 • asigură suport tehnic pentru compartimentele din cadrul FCN.

Condiţii oferite

 • Salariul în conformitate cu Nomenclatorul şi Ierarhizatorul Funcţiilor din FCN
 • Program de lucru în conformitate cu prevederile CCM
Informatii loc de munca

Bibliografie:

 • Programele analitice ale facultăților de profil absolvite;
 • Noțiuni generale TCM;
 • Noțiuni generale despre toleranțe și ajustaje;
 • Noțiuni generale despre sinterizarea pulberilor metalice;
 • Norme generale privind executarea schiței și a desenelor de execuție a pieselor;
 • Mijloace pentru măsurarea mărimilor geometrice;
 • Proprietățile materialelor metalice și metode pentru determinarea lor. Principalele materiale metalice și obținerea lor;
 • Așchierea și sculele așchietoare. Generalități;
 • Noțiuni privind calitatea suprafețelor

Înscrierile la concurs se fac în zilele lucrătoare, între orele 9-12, până în data de 14.05.2018, dată până la care cei interesați vor prezenta la Serviciul  Resurse Umane de la sediul FCN următoarele documente:

Data programată pentru concurs este  22.05.2018 ora 1000 la sediul FCN – Piteşti, Mioveni, Str. Câmpului, nr. 1.

Aplica Acum


Titlu Inginer (FCN Pitesti)
Departament

SN Nuclearelectrica SA Sucursala FCN Piteşti organizează concurs în data de 17.05.2018 în vederea ocupării unui post de inginer cu contract pe perioadă nedeterminată în cadrul Direcţiei Tehnice, Secția Mecano-Energetic-Utilități, Atelier Utilități,  poziţia din organigrama FCN Piteşti  nr. 131/15/01.04.2018.

Cerinţe minime:

 • studii superioare tehnice (Profil CCIA/Mecanic/Instalații pentru construcții – încălzire/sanitare/instalații de ventilare și condiționare/frigorifice/energetice);
 • minim 1 an experiență inginerie;

Cunoștințe/autorizări/îndemânări specifice:

 • cunoștințe tehnice de specialitate: desen tehnic; programe CAD;
 • cunoștințe temeinice de limba engleză;
 • cunoștințe de utilizare PC;
 • spirit de echipă și profesionalism

Alte cerinţe:

 • apt din punct de vedere medical pentru lucru în zona controlată;
 • disponibilitate pentru program prelungit;
 • domiciliu stabil pe o rază de 40 km fată de FCN (pentru disponibilitate intervenții de urgență)
Informatii loc de munca

Descrierea postului:

 • asigură funcția de inginer pentru procesele de producere de utilități;
 • întocmește documentații tehnice (rapoarte, proceduri tehnice, etc.);
 • asigură suport tehnic echipelor din cadrul Atelierului Utilități și a altor compartimente din FCN;

Condiţii oferite

 • Salariul în conformitate cu Nomenclatorul şi Ierarhizatorul Funcţiilor din FCN
 • Program de lucru în conformitate cu prevederile CCM

Bibliografie:

 • Manualul de Instalații, Instalații Sanitare, Enciclopedia Tehnică de Instalații, Editura Artecno, București:

http://ctconstructii.ro/scoala//1.%20MANUALUL%20DE%20SANITARE%202010.pdf

 • Programele analitice ale facultăților de profil absolvite;
 • Noțiuni generale de limba engleză.

Înscrierile la concurs se fac în zilele lucrătoare, între orele 9-12, până în data de 09.05.2018, dată până la care cei interesați vor prezenta la Serviciul  Resurse Umane de la sediul FCN următoarele documente:

Data programată pentru concurs este  17.05.2018 ora 1000 la sediul FCN – Piteşti, Mioveni, Str. Câmpului, nr. 1.

Aplica Acum


Titlu Sucursala CNE Cernavoda – Subinginer Operare CNE Principal / Inginer Operare CNE Principal
Departament

Denumirea postului
• Subinginer Operare CNE Principal / Inginer Operare CNE Principal (1 post)

Departament / Compartiment
Sucursala CNE Cernavoda / Biroul Control Documente

Cerinte
• Studii – superioare tehnice

• Experienta – Minim 8 ani pe o pozitie cu cerinte de studii superioare in activitati de control documente specifice sistemelor de management in domeniul nuclear pentru poziţia de Subinginer / Inginer Operare CNE Principal

• Cerinte specifice:

  • Experienta in coordonarea activitatilor de administrare desene si control documente

• Alte cerinte:

  • Cunostinte despre procesele de lucru din CNE Cernavoda – reprezinta avantaj
  • Cunostinte privind administrarea si controlul documentelor
  • Cunoasterea prevederilor Legii 16/1996 – Legea Arhivelor Nationale
  • Aptitudini de coordonare personal, control, organizare, indrumare si comunicare
  • Capacitatea de coordonare activitati si personal.

• Responsabilitati

  • Coordoneaza personalul contractor pentru desfasurarea activitatilor de administrare desene si control documente
  • Indruma personalul privind activitatea de intocmire de instructiuni de lucru specifice activitatilor de control documente sau revizuirea celor existente
  • Asigura suport tehnic si administrativ personalului contractor si personalului centralei pentru problemele de control documente
  • Efectueaza in mod sistematic control asupra modului in care personalul contractor din compartiment isi duce la indeplinire sarcinile
  • Indruma si corecteaza prin observatii directe personalul contractor pentru respectarea Codului de Conduita a lucratorului din domeniul nuclear, a normelor, normativelor si procedurilor de protectie a muncii, precum si a tuturor procedurilor aplicabile
  • Alte responsabilitati si sarcini conform Fisei Postului.

Bibliografie
1. Legea Arhivelor Naţionale nr. 16/1996

Informatii loc de munca

Salarizare si alte beneficii
• Conform Contractului Colectiv de Munca al Societatii Nationale Nuclearelectrica SA

Alte informatii

  • Activităţi desfasurate in sistem de lucru procedurat
  • Conditii de lucru la nivelul standardelor
  • Facilitati de dezvoltare profesionala

Data limita de transmitere a CV-urilor este 24.05.2018

Informatii suplimentare : telefon – 0241-801301
Candidatii ale caror CV-uri vor fi selectate pentru participare la concurs vor fi invitati la Serviciul Dezvoltare si Strategie Resurse Umane din cadrul CNE Cernavoda pentru completarea formularelor si depunerea documentelor necesare in vederea participarii la concurs sau, functie de optiunea acestora, li se va indica adresa de email la care vor putea sa transmita documentele solicitate. Data concursului va fi comunicata ulterior candidatilor care au dosarul de candidatura complet.

Aplica Acum


Titlu Inginer auto (FCN Pitesti)
Departament

SN Nuclearelectrica SA Sucursala FCN Piteşti organizează concurs în data de 19.04.2018 în vederea ocupării unui post de inginer auto cu contract pe perioadă nedeterminată în cadrul Direcției Economice, Serviciul Transporturi, poziţia din organigrama FCN Piteşti nr. 376/2/01.11.2017.

 Cerinţe minime :

 • studii superioare tehnice de lungă durată în domeniile: Transporturi/Ingineria Autovehiculelor (Autovehicule rutiere). Orice diplomă de absolvire a unor studii postuniversitare în specialitățile domeniilor de mai sus reprezintă avantaj;
 • vechime în muncă minim 5 ani;
 • vechime în activitatea de transporturi/întreținere auto minim 2 ani

 

Cunoștințe/autorizări/îndemânări specifice: N/A

 

Alte cerințe:

 • permis de conducere categoria B;
 • cunoștințe utilizare PC (Microsoft Office)
 • spirit de echipă și profesionalism
Informatii loc de munca

Descrierea postului:

 

 • urmărește starea tehnică a mijloacelor de transport și a echipamentelor conexe;
 • periodic, descarcă și prelucrează datele de pe cardurile conducătorilor auto și tahografele din dotarea autobuzelor;
 • urmărește planificarea și realizarea reparațiilor capitale a mijloacelor de transport;
 • înregistrează și eliberează foi de parcurs;
 • înregistrează datele din foile de parcurs în FAZ-uri;
 • întocmește caiete de sarcini pentru: revizii și reparații autoturisme, autobuze, camioane, semiremorci și utilaje conexe; asigurări RCA, asigurări pentru călători și bagaje; obținere piese de schimb utilaje întreținere spații verzi și drumuri;
 • efectuează controlul tehnic al autovehiculelor care intră în cursă urmărind: starea tehnică (direcție, semnalizare, sistem de rulare, frâne, presiune în pneuri, certificând prin semnătură pe foaia de parcurs), aspectul interior și exterior al acestora;
 • Alte responsabilități conform fișei postului

 

Condiţii oferite:

 • Salariul și alte beneficii conform Contractului Colectiv de Muncă al SNN SA
 • Program de lucru în conformitate cu prevederile CCM

 

 

Bibliografie:

 • Ordonanța nr. 27/2011 privind transporturile rutiere, cu modificările și completările ulterioare;
 • Ordin nr. 980/2011 pentru aprobarea Normelor metodologice privind aplicarea prevederilor referitoare la organizarea și efectuarea transporturilor rutiere și a activităților conexe acestora stabilite prin Ordonanța nr. 27/2011 privind transporturile rutiere, cu modificările și completările ulterioare;
 • OUG nr. 195/2002 privind circulația pe drumurile publice cu modificările și completările ulterioare;
 • Hotărârea nr. 1391/2006 privind aprobarea Regulamentului de aplicare a OUG nr. 195/2002 privind circulația pe drumurile publice cu modificările și completările ulterioare;
 • Regulamentul (CE) nr. 1071/2009;
 • Hotărârea nr. 2139/2004 pentru aprobarea Catalogului privind clasificarea și duratele normale de funcționare a mijloacelor fixe

 

Înscrierile la concurs se fac în zilele lucrătoare, între orele 9-12, până în data de 05.04.2018, dată până la care cei interesați vor prezenta la Serviciul  Resurse Umane de la sediul FCN următoarele documente:

 

Data programată pentru concurs este 19.04.2018 ora 1000 la sediul FCN – Piteşti, Mioveni, Str. Câmpului, nr. 1.

 

Aplica Acum


X