Locuri de munca

Titlu Sucursala CNE Cernavoda – Inginer (grup termoficare)
Departament

Denumirea postului
• Inginer (grup termoficare)

Departament / Compartiment
Sucursala CNE Cernavoda – Grup Termoficare

Cerinte
• Studii: superioare tehnice în specialitatea electric / energetica /automatizari
• Experienta: minim 2 ani în activităţi specifice studiilor absolvite
• Cerinte specifice:

  • Cunoştinţe de limba engleza ;
  • Cunoştinţe de utilizare PC (MS Word, Excel, Visio, Project);
  • Cunoştinţe de operare SCADA – reprezinta un avantaj;
  • Aptitudini de coordonare, comunicare, capacitate de a lucra in echipa si capacitate de a lucra sub stres

• Responsabilitati

  • Coordonarea si rezolvarea problemelor de exploatare, intretinere si reparatii a sistemului de termoficare urbana;
  • Intocmirea planului anual de oprire planificata a sistemului de termoficare;
  • Intocmirea pachetelor de documentatie pentru achizitii;
  • Intocmirea documentatiilor specifice pentru punerea in functiune, exploatarea, intretinerea si repararea sistemului de termoficare
  • Alte responsabilitati si sarcini conform Fisei Postului.

Bibliografie

  1. Legea 99/2016;
  2. Legea 319/2006;
  3. Legea 307/2006;
  4. Cursurile de bazele electrotehnicii de la facultatile de profil electric. Teorie si problema din capitolele: Circuite electrice si Circuite electronice; cursuri de protectii prin relee si automatizari in energetica; cursuri de masini, aparate si instalatii electrice
Informatii loc de munca

Salarizare si alte beneficii
• Conform Contractului Colectiv de Munca al Societatii Nationale Nuclearelectrica SA

Alte informatii

  • Activităţi desfasurate in sistem de lucru procedurat
  • Conditii de lucru la nivelul standardelor
  • Facilitati de dezvoltare profesionala

Data limita de transmitere a CV-urilor este 22.02.2018

Informatii suplimentare : telefon – 0241-801301
Candidatii ale caror CV-uri vor fi selectate pentru participare la concurs vor fi invitati la Serviciul Dezvoltare si Strategie Resurse Umane din cadrul CNE Cernavoda pentru completarea formularelor si depunerea documentelor necesare in vederea participarii la concurs sau, functie de optiunea acestora, li se va indica adresa de email la care vor putea sa transmita documentele solicitate. Data concursului va fi comunicata ulterior candidatilor care au dosarul de candidatura complet.

Aplica Acum


Titlu Sucursala CNE Cernavoda – Conducator auto (2 posturi)
Departament

Denumirea postului
• Conducator auto (sofer) (2 posturi)

Departament / Compartiment
Sucursala CNE Cernavoda / Sectia Transporturi

Cerinte
• Medii (liceu sau scoala profesionala)
• Experienta – Continuitate in ultimii 5 ani pe o pozitie de conducator auto (sofer)
• Cerinte specifice:

  • Permis de conducere, categoriile:B, C,D,E;
  • Certificat de pregatire continua(CPC) valabil pentru transport marfuri si persoane conform Normei din 11.11.2015 a Ministerului Transporturilor privind pregatirea si atestarea profesionala a anumitor categorii de conducatori auto.

• Alte cerinţe:

  • Cunoasterea legislatiei aplicabile pentru transportul de marfuri si persoane
  • Cazier auto

• Responsabilitati

  • Executa activitati de transport de persoane / bunuri, dupa caz cu autovehiculele puse la dispozitie de societate;
  • Respecta cu strictete legislatia rutiera si pe cea privind transporturile rutiere;
  • Executa operativ si corect sarcinile de serviciu trasate de superiorii ierarhici;
  • Alte responsabilitatati si sarcini conform Fisei Postului.

Bibliografie

  1. Ordonanţa de urgenţă nr. 195/2002 privind circulaţia pe drumurile publice
  2. Hotărârea nr. 1391/2006 pentru aprobarea Regulamentului de aplicare a Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 195/2002 privind circulaţia pe drumurile publice
  3. Ordonanţa nr. 27/2011 privind transporturile rutiere
  4. Ordinul nr. 980/2011 pentru aprobarea Normelor metodologice privind aplicarea prevederilor referitoare la organizarea şi efectuarea transporturilor rutiere şi a activităţilor conexe acestora stabilite prin Ordonanţa Guvernului nr. 27/2011 privind transporturile rutiere
Informatii loc de munca

Salarizare si alte beneficii
• Conform Contractului Colectiv de Munca al Societatii Nationale Nuclearelectrica SA

Alte informatii

  • Activităţi desfasurate in sistem de lucru procedurat
  • Conditii de lucru la nivelul standardelor
  • Facilitati de dezvoltare profesionala

Documente necesare candidatilor pentru inscrierea la concurs:

  1. Diploma de studii (original si copie);
  2. Certificat de cazier judiciar;
  3. Certificat de cazier auto;
  4. Certificat de pregatire continua(CPC) valabil ptr.transport marfuri si persoane conform Normei din 11.11.2015 a Ministerului Transporturilor privind pregatirea si atestarea profesionala a anumitor categorii de conducatori auto
  5. Adeverinta de la medicul de familie din care sa reiasa ca nu sunt in evidenta cu boli cronice si infecto-contagioase;
  6. Buletin / Carte de Identitate (copie);
  7. Documente care sa ateste experienta in activitatile specificate in oferta

Data limita de transmitere a CV-urilor este 22.02.2018

Informatii suplimentare : telefon – 0241-801301
Candidatii ale caror CV-uri vor fi selectate pentru participare la concurs vor fi contactati pe email in vederea completarii formularelor si depunerii documentelor suport necesare pentru participarea la concurs.
Data concursului va fi comunicata ulterior candidatilor care au dosarul de candidatura complet.

Aplica Acum


Titlu Sucursala CNE Cernavoda – Specialist Resurse Umane
Departament

Denumirea postului
• Specialist Resurse Umane – 1 post

Departament / Compartiment
Sucursala CNE Cernavoda – Serviciului Dezvoltare si Strategie Resurse Umane

Cerinte
• Studii: superioare (studii de licenta si master pentru candidatii care au absolvit facultatea pe procesul Bologna)
• Experienta: Minim 4 ani pe o pozitie cu cerinte de studii superioare in activitati specifice de dezvoltare resurse umane care sa includa evaluare competente manageriale, planificare succesiune, managementul talentelor, alte activitati specifice de dezvoltare RU. Experienta trebuie sustinuta prin scrisori de recomandare de la angajatori / colaboratori pentru care a desfasurat activitatile specificate sau alte documente de confirmare (ex. fise de post care sa includa responsabilitati de natura celor enumerate)

• Cerinte minime:

  • Cunostinte privind legislatia muncii aplicabila activitatii de resurse umane;
  • Cunostinte privind activitati de dezvoltare resurse umane (instrumente de evaluare a competentelor manageriale, planificare succesiune, managementul talentelor, alte activitati specifice de dezvoltare RU);
  • Cunostinte de limba engleza;
  • Cunostinte de utilizare a calculatorului (MS Office – Word, Excel, Power Point, Outlook, Access si Internet Explorer);
  • Aptitudini interpersonale foarte bune de comunicare (scris, verbal) pe orizontala si verticala;
  • Capacitate de a lucra in conditii de stres;
  • Capacitate de analiza si sinteza;
  • Extras de cazier.

• Alte cerinţe(care constituie un avantaj):

  • Experienta in alte activitati specifice domeniului resurse umane – planificare necesar resurse umane, analiza evenimente, intocmire rapoarte specifice, asigurare suport pentru actualizarea clauzelor din CCM cu legislatia aplicabila etc.;
  • Cursuri de specializare pe domeniul de RU;
  • Cunostinte foarte bune de utilizare a aplicatiei Access din pachetul MS Office;
  • Notiuni elementare de limbaje de programare;
  • Experienta de coordonare personal.

• Responsabilitati principale

  • Administreaza si coordoneaza activitatile de dezvoltare resurse umane (evaluare competente manageriale, planificare succesiune, managementul talentelor);
  • Elaboreaza si efectueaza revizia procedurilor de resurse umane si a altor documente aplicabile activitatilor de resurse umane;
  • Elaboreaza lucrari si rapoarte cu caracter statistic de uz intern si extern referitoare la activitati de RU si indicatori specifici;
  • Monitorizeaza permanent evolutia legislatiei aplicabile in domeniul activitatii de RU si initiaza propuneri de revizie a procedurilor aplicabile / de modificare a clauzelor din CCM SNN SA in scopul armonizarii acestora cu prevederile legale.
  • Participa in comisii de analiza evenimente etc.
  • Analizeaza solicitarile salariatilor/fostilor salariati ai unitatii repartizate de seful de compartiment, avand ca obiect relatiile de munca si formuleaza propuneri de raspuns la acestea in acord cu prevederile legale/contractuale si cu politica de RU a centralei.

Alte responsabilitati si sarcini din fisa de post:

  • Participa la actiunile de selectie de personal, asigurand suport specializat de RU in cadrul comisiilor de selectie;
  • Alte responsabilitati si sarcini conform fişei postului.

Bibliografie

  1. Legea 53/2003 – Codul Muncii, cu modificarile si completarile ulterioare;
  2. Managementul Resurselor Umane – Editura Rentrop &Straton.
  3. Legea dialogului social nr. 62/2011
  4. Legea 263/2010 privind sistemul unitar de pensii publice si Norma de aplicare a acesteia din 2011, cu modificarile si completarile ulterioare;
  5. Legea 204/2006 privind pensiile facultative;
  6. Ordonanta de urgenta nr. 158/2005 privind concediile si indemnizatiile de asigurari sociale de sanatate, cu modificarile si completarile ulterioare;
  7. HG nr. 500/2011 privind registrul general de evidenta a salariatilor;
  8. Ordinul ministrului finantelor publice nr. 946/2005 pentru aprobarea Codului controlului intern / managerial, cuprinzand standardele de control intern / managerial, cu modificarile si completarile ulterioare (standarde de control managerial cu implicatii in activitatea de resurse umane);
  9. Legea nr. 319/2006 a securitatii si sanatatii in munca.
Informatii loc de munca

Salarizare si alte beneficii
• Conform Contractului Colectiv de Munca al Societatii Nationale Nuclearelectrica SA

Alte informatii

  • Activităţi desfasurate in sistem de lucru procedurat
  • Conditii de lucru la nivelul standardelor
  • Facilitati de dezvoltare profesionala

Data limita de transmitere a CV-urilor este 22.02.2018

Informatii suplimentare : telefon – 0241-801301
Candidatii ale caror CV-uri vor fi selectate pentru participare la concurs vor fi invitati la Serviciul Dezvoltare si Strategie Resurse Umane din cadrul CNE Cernavoda pentru completarea formularelor si depunerea documentelor necesare in vederea participarii la concurs sau, functie de optiunea acestora, li se va indica adresa de email la care vor putea sa transmita documentele solicitate. Data concursului va fi comunicata ulterior candidatilor care au dosarul de candidatura complet.

Aplica Acum


Titlu Economist specialist
Departament
 1. Societatea Națională NUCLEARELECTRICA S.A. recrutează personal în vederea ocupării postului de Economist specialist din cadrul Departamentului Resurse Umane.

 

 1. Profilul postului:

 

Cerinte minime:

 • Studii superioare de lungă durată finalizate cu diplomă de licenţă in domeniul economic;
 • Vechime in munca/ experienta  de minim 7 ani;

Cunostinte specifice postului:

 • Experienta anterioara in definire, implementare si optimizare procese;
 • Experienta cu procese de resurse umane in organizatii mari cu multiple locatii
 • Extras de cazier judiciar
 • Cunostinte PC- Exel,Word

Alte cerinte specifice care constituie avantaje:

 • Experienta de lucru in medii de lucru procedurate;

 

 1. Fișa Postului (responsabilități, atribuții și sarcini ale postului):

- Coordoneaza si elaboreaza proceduri si politici de resurse umane;

- Implementeaza si optimizeaza proceduri si aplicatii de resurse umane;

- Supervizeaza derularea procedurilor de resurse umane in scopul optimizarii si bunei functionari a acestora conform cu nevoile curente ale societatii;

- Realizeaza analize periodice si masuratori pe performanta a proceselor de HR;

- Propune si implementeaza practici si politici de HR;

Informatii loc de munca
 1. Data limită de depunere a dosarelor de candidatură este 01.03.2018.

 

 1. Interviul va avea loc în perioada 05-09.03.2018 la sediul S.N. Nuclearelectrica SA din Strada Polona nr. 65, sector 1, Bucuresti.

 

 1. Proba scrisă va avea loc în data 13.03.2018, ora 10:00 la sediul S.N. Nuclearelectrica SA din Strada Polona nr. 65, sector 1, Bucuresti.

 

 1. Alte informații

- Bibliografie:

 • Legea nr. 53/2003 Codul Muncii;
 • Legea nr. 62/2011 privind dialogul social;
 • Legea nr 263/2010 – Sistemul unita al pensiilor;
 • Legea nr. 31/1990 privind societatile;
 • OUG 109/2011 cu modificarile la zi;
 • Legea nr. 2/2018 privind bugetul de stat pe anul 2018;
 • Ordinul nr 400/2015 pentru aprobarea Codului de control intern managerial al entitatilor publice;
 • Codul Fiscal;
 • HG nr 585/2002 pentru aprobarea standardelor nationale de protective a informatiilor clasificate in Romania.

 

 

Cerere de înscriere -F/RU-00-05/4 – Anexa 1

- Date de contact: telefon 021/2038200, e-mail: office@nuclearelectrica.ro

Aplica Acum


Titlu Sucursala CNE Cernavoda – Inginer (STA)
Departament

Denumirea postului
• Inginer (Statia de Tratare Apa ) – 1 post

Departament / Compartiment
Sectia Exploatare si Intretinere Auxiliare – Laboratorul Statia de Tratare Apa

Cerinte
• Studii: superioare tehnice în specialitatea Inginerie de petrol şi gaze / Termoenergetică / Energetică industrial / Energetică şi tehnologii nucleare / Chimia şi ingineria substanţelor organice, petrochimie şi carbochimie / Ştiinţa şi ingineria polimerilor / Inginerie chimică / Prelucrarea petrolului şi petrochimie / Electromecanică
• Experienta: – Nu se aplica
• Cerinte specifice:

  – Cunostinte de limba engleza – nivel mediu;
  – Cunoştinţe de utilizare PC– nivel mediu
  – Cunostinte pe domeniile:

   o chimie anorganica
   o echipamente mecanice
   o mecanica fluidelor
   o echipamente electrice si automatizari

• Responsabilitati

  – Efectueaza activitatea de inginer responsabil de sistem pentru sistemele de proces din Statia de Tratare Apa avand urmatoarele responsabilitati:

   o Cunoasterea in detaliu a sistemelor si a modului de functionare a echipamentelor;
   o Supravegherea sistemelor pentru a se asigura ca acestea sunt disponibile in permanenta si functioneaza la parametrii mentionati in specificatia de proiect si de exploatare ;
   o Asigura controlul configuratiei de proiect si de exploatare;
   o Actualizeaza documentatia de exploatare;

  - Alte responsabilitati si sarcini conform Fisei Postului.

Bibliografie

  1. Cursuri universitare de chimie anorganica
  2. Cursuri universitare de echipamente mecanice
  3. Cursuri universitare de mecanica fluidelor
  4. Cursuri universitare de echipamente electrice si automatizari
Informatii loc de munca

Salarizare si alte beneficii
• Conform Contractului Colectiv de Munca al Societatii Nationale Nuclearelectrica SA

Alte informatii

  • Activităţi desfasurate in sistem de lucru procedurat
  • Conditii de lucru la nivelul standardelor
  • Facilitati de dezvoltare profesionala

Data limita de transmitere a CV-urilor este 05.03.2018

Informatii suplimentare : telefon – 0241-801301
Candidatii ale caror CV-uri vor fi selectate pentru participare la concurs vor fi invitati la Serviciul Dezvoltare si Strategie Resurse Umane din cadrul CNE Cernavoda pentru completarea formularelor si depunerea documentelor necesare in vederea participarii la concurs sau, functie de optiunea acestora, li se va indica adresa de email la care vor putea sa transmita documentele solicitate. Data concursului va fi comunicata ulterior candidatilor care au dosarul de candidatura complet.

Aplica Acum


Titlu Sucursala CNE Cernavoda – Inginer (investitii)
Departament

Denumirea postului
• Inginer (proiecte de investitii, pozitia 222) -1 post

Departament / Compartiment
Sucursala CNE Cernavoda – Serviciul Implementare Proiecte

Cerinte
• Studii – superioare tehnice în specialitatea energética/ electrotehnica / fizica / mecánica / constructii
• Experienta – Minim 2 ani pe un post de Inginer in domeniul studiilor absolvite
• Cerinte specifice:

  • Cunostinte bune de limba engleza – nivel avansat;
  • Abilitati de utilizare PC (MS Office);
  • Cunostinte privind gestionarea de proiecte / lucrari complexe (proiecte CANDU – reprezinta un avantaj )
  • Cunoasterea proceselor de lucru din centrala
  • Abilitati de coordonare

• Responsabilitati

  • Intocmirea / actualizarea graficelor aferente proiectelor din responsabilitate;
  • Optimizarea graficelor si stabilirea drumului critic pentru proiecte complexe;
  • Identificarea riscurilor asociate derularii lucrarilor complexe si identificarea masurilor de minimizare a acestora, avand la baza cadrul legal si procedural al CNE;
  • Urmarirea si controlul derularii proiectelor complexe;
  • Alte responsabilitati si sarcini conform Fisei postulu.

Bibliografie:

  1. Legea nr. 99/2016 privind achiziţiile sectoriale;
  2. Legea nr. 50/1991 privind autorizarea executării lucrărilor de construcţii (cu modificarile si completarile ulterioare);
  3. Legea nr. 10/1995 privind calitatea în construcţii
  4. Hotărârea nr. 907/2016 privind etapele de elaborare şi conţinutul-cadru al documentaţiilor tehnico-economice aferente obiectivelor/proiectelor de investiţii finanţate din fonduri publice(cu modificarile si completarile ulterioare);
  5. Hotărârea nr. 51/1996 privind aprobarea Regulamentului de recepţie a lucrărilor de montaj utilaje, echipamente, instalaţii tehnologice şi a punerii în funcţiune a capacităţilor de producţie
  6. Hotărârea nr. 273/1994 privind aprobarea Regulamentului de recepţie a lucrărilor de construcţii şi instalaţii aferente acestora(cu modificarile si completarile ulterioare, inclusiv modificarile aduse prin HG 343/2017).
Informatii loc de munca

Salarizare si alte beneficii
• Conform Contractului Colectiv de Munca al Societatii Nationale Nuclearelectrica SA

Alte informatii

  • Activităţi desfasurate in sistem de lucru procedurat
  • Conditii de lucru la nivelul standardelor
  • Facilitati de dezvoltare profesionala

Data limita de transmitere a CV-urilor este 22.02.2018

Informatii suplimentare : telefon – 0241-801301
Candidatii ale caror CV-uri vor fi selectate pentru participare la concurs vor fi invitati la Serviciul Dezvoltare si Strategie Resurse Umane din cadrul CNE Cernavoda pentru completarea formularelor si depunerea documentelor necesare in vederea participarii la concurs sau, functie de optiunea acestora, li se va indica adresa de email la care vor putea sa transmita documentele solicitate. Data concursului va fi comunicata ulterior candidatilor care au dosarul de candidatura complet.

Aplica Acum


Titlu Sucursala CNE Cernavoda – Inginer (SEIA-responsabil de sistem)
Departament

Denumirea postului
• Inginer (Biroul Tehnic Exploatare si Intretinere Auxiliare) – 1 post

Departament / Compartiment
Sucursala CNE Cernavoda / Biroul Tehnic Exploatare si Intretinere Auxiliare

Cerinte
• Studii: superioare tehnice în specialitatea energetica / mecanic / electromecanica / masini termice
• Experienta: – Minim 2 ani pe un post de Inginer in domeniul studiilor absolvite
Nota: Experienta pe o pozitie de inginer responsabil de sistem in exploatarea sistemelor in cadrul CNE Cernavoda – reprezinta avantaj
• Cerinte specifice:

  • Cunostinte generale despre sistemele centralei – reprezinta avantaj

• Alte cerinte:

  • Cunostinte de limba engleza – nivel mediu
  • Cunoştinţe de operare PC – nivel mediu.

• Responsabilitati

  • Asigura suport tehnic in vederea mentinerii sistemelor si echipamentelor la un grad cprespunzator de disponibilitate si fiabilitate prin eliminarea deficientelor
  • Asigura suport tehnic pentru realizarea lucrarilor de mentenanta, actualizeaza documentatia si participa la rezolvarea modificarilor;
  • Alte responsabilitatti si sarcini conform Fisei Postului.

Bibliografie

  1. Cursuri universitare de Bazele termodinamicii
  2. Cursuri universitare de Bazele hidraulicii
  3. Cursuri universitare de Bazele electrotehnicii
  4. Cursuri universitare de Mecanica fluidelor
  5. Cursuri universitare de Echipamente mecanice
  6. Cursuri universitare de Aparate de masura si control
  7. Cursuri universitare de Transfer de caldura si masa
  8. Cursuri universitare de Turbine cu abur, cazane de abur
  9. Cursuri universitare de Retele de termoficare
  10. Cursuri universitare privind Notiuni de chimie anorganica
Informatii loc de munca

Salarizare si alte beneficii
• Conform Contractului Colectiv de Munca al Societatii Nationale Nuclearelectrica SA

Alte informatii

  • Activităţi desfasurate in sistem de lucru procedurat
  • Conditii de lucru la nivelul standardelor
  • Facilitati de dezvoltare profesionala

Data limita de transmitere a CV-urilor este 22.02.2018

Informatii suplimentare : telefon – 0241-801301
Candidatii ale caror CV-uri vor fi selectate pentru participare la concurs vor fi invitati la Serviciul Dezvoltare si Strategie Resurse Umane din cadrul CNE Cernavoda pentru completarea formularelor si depunerea documentelor necesare in vederea participarii la concurs sau, functie de optiunea acestora, li se va indica adresa de email la care vor putea sa transmita documentele solicitate. Data concursului va fi comunicata ulterior candidatilor care au dosarul de candidatura complet.

Aplica Acum


Titlu Reparator CN “E” (electrician)
Departament

SN Nuclearelectrica SA Sucursala FCN Piteşti organizează concurs în data de 22.02.2018 în vederea ocupării unui post de reparator CN ”E” (electrician) cu contract pe perioadă nedeterminată în cadrul  Direcţiei Tehnice, Secţia Mecano-Energetic-Utilități, poziţia din organigrama FCN Piteşti  nr. 122/13/01.11.2017.

Cerinţe minime:

 • Studii liceale, profil tehnic, cu diplomă de bacalaureat;

Cunoștințe/autorizări/îndemânări specifice:

 • calificare profesională specifică postului – electrician/electromecanic;
 • cunoștințe întreținere, reparații echipamente și instalații electrice, constituie avantaj autorizare ANRE (minim autorizare pe domeniul electric, joasă tensiune)

Alte cerinţe:

 • apt din punct de vedere medical pentru lucru în zona controlată și lucrul la înălțime;
 • apt din punct de vedere medical pentru lucru în ture de noapte;
 • disponibilitate pentru lucru la program prelungit și/sau ture;
 • capacitate de a lucra activități desfășurate în sistem de lucru procedurat;
 • disponibilitate și ușurință în asimilarea cunoștințelor noi.

Descrierea postului:

 • Execuție instalații electrice;
 • Realizare activități de mentenanță (corectivă și preventivă) la echipamentele din fluxul de fabricație;
 • Monitorizare parametrii Stație Electrică
Informatii loc de munca

Condiţii oferite

 • Salariul în conformitate cu Nomenclatorul şi Ierarhizatorul Funcţiilor din FCN
 • Program de lucru în conformitate cu prevederile CCM

Bibliografie:

 • Nicolae MIRA, Constantin NEGUȘ – Instalații electrice industriale – Manual pentru clasa a XII-a – Ed. Didactică și Pedagogică

https://www.pertutti.ro/manual/Instalatii_XII/Instalatii_XII.pdf

 • Normativ 17/2011

Cap. 4 –  Protecția pentru asigurarea securității

Cap. 5 –  Alegerea și montarea echipamentelor electrice

Înscrierile la concurs se fac în zilele lucrătoare, între orele 9-12, până în data de 15.02.2018, dată până la care cei interesați vor prezenta la Serviciul  Resurse Umane de la sediul FCN următoarele documente:

Data programată pentru concurs este  22.02.2018 ora 1000 la sediul FCN – Piteşti, Mioveni, Str. Câmpului, nr. 1.

Aplica Acum


Titlu Inginer (FCN Pitesti)
Departament

SN Nuclearelectrica SA Sucursala FCN Piteşti organizează concurs în data de 26.02.2018 în vederea ocupării unui post de inginer cu contract pe perioadă nedeterminată în cadrul Direcţiei Tehnice, Secția Mecano-Energetic-Utilități, Atelier Utilități,  poziţia din organigrama FCN Piteşti  nr. 124/15/01.11.2017.

Cerinţe minime:

 • studii superioare tehnice (Profil CCIA/Mecanic/Instalații pentru construcții – încălzire/sanitare/instalații de ventilare și condiționare/frigorifice/energetice);
 • minim 1 an experiență inginerie;

Cunoștințe/autorizări/îndemânări specifice:

 • cunoștințe tehnice de specialitate: desen tehnic; programe CAD;
 • cunoștințe temeinice de limba engleză;
 • cunoștințe de utilizare PC;
 • spirit de echipă și profesionalism

Alte cerinţe:

 • apt din punct de vedere medical pentru lucru în zona controlată;
 • disponibilitate pentru program prelungit;

Descrierea postului:

 • asigură funcția de inginer pentru procesele de producere de utilități;
 • întocmește documentații tehnice (rapoarte, proceduri tehnice, etc.);
 • asigură suport tehnic echipelor din cadrul Atelierului Utilități și a altor compartimente din FCN;
Informatii loc de munca

Condiţii oferite

 • Salariul în conformitate cu Nomenclatorul şi Ierarhizatorul Funcţiilor din FCN
 • Program de lucru în conformitate cu prevederile CCM

Bibliografie:

 • Manualul de Instalații, Instalații Sanitare, Enciclopedia Tehnică de Instalații, Editura Artecno, București:

http://ctconstructii.ro/scoala//1.%20MANUALUL%20DE%20SANITARE%202010.pdf

 • Programele analitice ale facultăților de profil absolvite;
 • Noțiuni generale de desen tehnic;
 • Noțiuni generale de limba engleză.

Înscrierile la concurs se fac în zilele lucrătoare, între orele 9-12, până în data de 16.02.2018, dată până la care cei interesați vor prezenta la Serviciul  Resurse Umane de la sediul FCN următoarele documente:

Data programată pentru concurs este  26.02.2018 ora 1000 la sediul FCN – Piteşti, Mioveni, Str. Câmpului, nr. 1.

Aplica Acum


Titlu Analist programator (FCN Pitesti)
Departament

SN Nuclearelectrica SA Sucursala FCN Piteşti organizează concurs în data 20.02.2018 în vederea ocupării postului de analist programator cu contract pe perioadă nedeterminată în cadrul Serviciului IT, poziţia din organigrama FCN Piteşti 23/01.11.2017.

Cerinţe minime :

 • Studii superioare tehnice în specializarea: calculatoare, calculatoare și tehnologia informației, automatică, automatică și informatică industrială, informatică, electronică și telecomunicații, tehnologia informației, matematică informatică, cibernetică;

Cunoștințe/autorizări/îndemânări specifice:

 • diploma de licență
 • cunoștințe temeinice de programare (php, html, javascript, VBA, C#);
 • cunoștințe temeinice privind Sisteme de Gestiune Baze de Date (Oracle, MS SQL, MariaDB, MS Access);
 • cunoștințe de securitatea sistemelor informatice interconectate;
 • cunoștințe privind sistemele de operare Windows (Windows 7, Windows 10, Windows Server 2012);
 • cunoștințe temeinice de limba engleză.

Condiţii oferite:

 • Salariul și alte beneficii conform Contractului Colectiv de Muncă al SNN SA
 • Program de lucru în conformitate cu prevederile CCM

 Descrierea postului:

 • Realizează aplicații informatice necesare utilizatorilor din FCN (aplicații client server sau web based);
 • Testează, implementează și întreține aplicații informatice;
 • Administrează aplicațiile de pe servere (antivirus, poșta electronică, internet);
 • Întocmeste documentația pentru lucrările realizate;
 • Acordă suport tehnic utilizatorilor rețelei de date din FCN
Informatii loc de munca

Bibliografie:

 • Documentație de administrare și utilizare Baze de date (Oracle, MS SQL, MS Access);
 • Documentație de utilizare limbaje de programare (PHP, Java, Javascript, VBA, C#)

Înscrierile la concurs se fac în zilele lucrătoare, între orele 9-12, până în data de 12.02.2018, dată până la care cei interesați vor prezenta la Serviciul  Resurse Umane de la sediul FCN următoarele documente:

Data programată pentru concurs este 20 februarie 2018 ora 9:00 la sediul FCN – Piteşti, Mioveni, Str. Câmpului, nr. 1.

Aplica Acum


Titlu Inginer (FCN Pitesti)
Departament

SN Nuclearelectrica SA Sucursala FCN Piteşti organizează concurs în data de 21.02.2018 în vederea ocupării unui post de inginer cu contract pe perioadă determinată de 12 luni, în cadrul Compartimentului Oversight, poziţia din organigrama FCN Piteşti nr. 3/2/01.11.2017.

Cerinţe minime:

 • Studii superioare tehnice de lungă durată în domeniul tehnic finalizate cu diplomă de licență în specializări sau domeniul: Fizică tehnologică/ Inginerie fizică/ Energetică/ Electronică/ Electrotehnică/ Automatică/ Mecanică/ Mecanică fină/ Chimie tehnologică (industrială)/ Chimie/ Fizică/ Geologie/ Geochimie/ Geofizică;
 • Minim 10 ani experiență în activități din domeniul nuclear.

 

Cunoștințe/autorizări/îndemânări specifice:

 • Cunoștințe tehnice de specialitate în Securitate Nucleară, Securitate Radiologică,
 • Absolvirea de cursuri de radioprotecție/securitate radiologică și securitate nucleară, interne și internaționale;
 • Cunoștințe de limba engleză (nivel avansat);
 • Cunoștințe de utilizare PC (Excel, Word, Power Point);
 • Spirit de echipă și profesionalism

 

Principalele responsabilități:

 • Elaborează planurile de evaluare şi inspecţie pentru evaluarea independentă a securității nucleare din FCN Pitești.
 • Întocmește rapoarte privind implementarea planurilor de evaluare independentă și inspecție a securității nucleare din FCN, constatările şi recomandările rezultate din aceste activităţi.
 • Transmite planurile și rapoartele la CNCAN, prin SNN SA sau direct după caz.
 • Elaborează și actualizează procedurile FCN privind implementarea procesului de evaluare independentă a securității nucleare în FCN (Oversight intern) și le transmite la CNCAN pentru aprobare/avizare;
 • Verifică, analizează și evaluează modul de respectare a cerinţelor din normele, standardele şi codurile aplicabile;
 • Verifică, analizează și evaluează modul de respectare a limitelor şi condiţiilor tehnice de operare;
 • Verifică,analizează și evaluează fiabilitatea şi performanţa sistemelor, structurilor, componentelor şi echipamentelor cu funcţii de securitate nucleară;
 • Verifică analizează și evaluează implementarea dispoziţiilor din procesele-verbale de control emise de CNCAN şi a recomandărilor rezultate din autoevaluări, audituri interne, evaluări externe şi din analizele cauzelor de profunzime pentru evenimente;
 • Realizează evaluarea independentă a securităţii nucleare în mod planificat prin inspecţii, vizite în teren, activităţi de observare, audituri, analize de documente, controale, testări, supravegheri, discuții, interviuri, chestionări şi alte metode asemănătoare.
 • În evaluarea independentă a securității nucleare identifică procesele şi activităţile care nu sunt eficace în prevenirea problemelor cu impact asupra securităţii nucleare şi susţine formularea de recomandări pentru acţiuni corective şi de îmbunătăţire.
 • În evaluarea independentă a securităţii nucleare utilizează rezultatele evaluărilor independente ale sistemului de management efectuate în conformitate cu NMC-02 Norme privind cerinţele generale pentru sistemele de management al calităţii aplicate la realizarea, funcţionarea şi dezafectarea instalaţiilor nucleare, dar nu se va limita la acestea.
 • Participă la implementarea în FCN a Politicii de securitate nucleară și a Declarației cu privire la angajamentul referitor la asigurarea Securității Nucleare în cadrul Societății Naționale “NUCLEARELECTRICA” SA;
 • Participă la verificarea respectării condițiilor impuse pentru FCN prin autorizațiile de desfășurare activități emise de autoritățile de reglementare (CNCAN, MM), urmărește modul de implementare si informează directorul FCN.
 • Participă la activitatea de întocmire documente în scopul obținerii autorizațiilor FCN (documentații privind obținerea/reînnoirea avizelor si autorizațiilor pentru FCN);
 • Participă la elaborarea și implementarea programului de pregătire de conştientizare și instruire pentru dezvoltarea, menținerea și îmbunătățirea continuă a culturii de securitate nucleară în FCN și la elaborarea documentelor suport / module de pregătire pentru instruirea și apoi chestionarea angajaților FCN în scopul evaluării nivelului de cunoaștere a culturii de securitate nucleară în FCN;
 • Participă cel puţin o dată la fiecare 5 ani misiuni de evaluare internaţionale inter pares care să verifice procesele şi ariile de activitate importante pentru securitatea nucleară din FCN conform NSN-20 și Participă la ședințele interne și ale SNN SA care privesc evaluarea independentă a securității nucleare din FCN, respectiv SNN SA.
 • Păstrează și arhivează documentele elaborate în urma activității de evaluare independentă a securității nucleare din FCN conform procedurilor aplicabile în FCN.
Informatii loc de munca

Condiţii oferite:

 • Salariul în conformitate cu Nomenclatorul şi Ierarhizatorul Funcţiilor din FCN
 • Program de lucru în conformitate cu prevederile CCM

Bibliografie:

 1. Legi, norme, directive, standarde din domeniul nuclear:
 • Legea nr. 111/1996 republicată, privind desfășurarea în siguranță, reglementarea, autorizarea și controlul activităților nucleare, cu modificările și completările ulterioare;
 • Norme CNCAN de Securitate Radiologică (NSR-01, 03, 06, 07, 08)
  • Norme CNCAN de Securitate Nucleară (NSN Norme CNCAN de Minerit Radioactiv (NMR-01, 02, 03, 04);
  • Directiva 2009/71/EURATOM a Consiliului, din 25 iunie 2009, de instituire a unui cadru comunitar pentru securitatea nucleară a instalațiilor nucleare
  • DIRECTIVA 2014/87/EURATOM a Consiliului din 8 iulie 2014 de modificare a Directivei 2009/71/ Euratom de instituire a unui cadru comunitar pentru securitatea nucleară a instalațiilor nucleare

 

Înscrierile la concurs se fac în zilele lucrătoare, între orele 9-12, până în data de 15.02.2018, dată până la care cei interesați vor prezenta la Serviciul  Resurse Umane de la sediul FCN următoarele documente:

Data programată pentru concurs este  21.02.2018, ora 1000 la sediul FCN – Piteşti, Mioveni, Str. Câmpului, nr. 1.

Aplica Acum


Titlu Sucursala CNE Cernavoda – Inginer (sisteme digitale)
Departament

Denumirea postului
• Inginer – sisteme digitale (1 post)

Departament / Compartiment
Sucursala CNE Cernavoda / Departamentul Sisteme de Proces / Serviciului Sisteme Digitale de Proces si Instrumentatie Speciala

Cerinte
• Studii – superioare tehnice în specialitatea electronica / automática

• Experienta – Minim 2 ani pe un post de inginer in domeniul electronica si calculatoare numerice

• Cerinte specifice:

  • Cunostinte detaliate in domeniul electronica si calculatoare numerice

• Alte cerinte:

  • Cunostinte detaliate privind arhitectura microprocesoarelor si calculatoarelor de proces: PLC(CONTROLER LOGIC PROGRAMABIL), DCS (DISTRIBUTED CONTROL SYSTEM), SCADA
  • Familiar cu limbaje de programare tip cod-masina, asamblare pentru microprocesoare, alte limbaje pentru sisteme de automatizare;
  • Cunostinte in domeniul retelelor de calculatoare si protocoalelor de comunicatie in timp real;
  • Cunoştinţe despre siateme de reglare automata si masurarea parametrilor de calitate ai proceselor industriale.

• Responsabilitati

  • Realizeaza, urmareste, programul de supraveghere sisteme din responsabilitate;
  • Asigura suport tehnic in operarea/ intretinerea sistemelor din responsabilitate;
  • Produce, revizuieste documente de operare, mentenanta;
  • Alte responsabilitatti si sarcini conform Fisei Postului.

Bibliografie

  1. Cursuri universitare de Arhitectura sistemelor cu microprocesor / de calcul
  2. Cursuri universitare de Sisteme de intrare-iesire si echipamente periferice
  3. Cursuri universitare de Senzori industriali si circuite de conditionare a semnalelor
  4. Cursuri universitare de Circuite integrate digitale
  5. Cursuri universitare de Compatibilitate electromagnética
  6. Cursuri universitare de Retele de calculatoare si sisteme distribuite
Informatii loc de munca

Salarizare si alte beneficii
• Conform Contractului Colectiv de Munca  al Societatii Nationale Nuclearelectrica  SA

Alte informatii

  • Activităţi desfasurate in sistem de lucru procedurat

• Conditii de lucru la nivelul standardelor
• Facilitati de dezvoltare profesionala

Data limita de transmitere a CV-urilor este  22.02.2018

Informatii suplimentare  : telefon – 0241-801301
Candidatii ale caror CV-uri vor fi selectate pentru participare la concurs vor fi invitati la Serviciul Dezvoltare si Strategie Resurse Umane din cadrul CNE Cernavoda pentru completarea formularelor si depunerea documentelor necesare in vederea participarii la concurs sau, functie de optiunea acestora, li se va indica adresa de email la care vor putea sa transmita documentele solicitate. Data concursului va fi comunicata ulterior candidatilor care au dosarul de candidatura complet.

Aplica Acum


Titlu Inginer CN (FCN Pitesti)
Departament

SN Nuclearelectrica SA Sucursala FCN Piteşti organizează concurs în data de 20.02.2018 în vederea ocupării unui post de inginer CN cu contract pe perioadă nedeterminată în cadrul Direcţiei Tehnice, Secția Mecano-Energetic-Utilități, Atelier Electric,  poziţia din organigrama FCN Piteşti  nr. 112/10/01.11.2017.

Cerinţe minime:

 • studii superioare tehnice (Profil Electric/Electromencanic/Energetic);
 • minim 1 an experiență inginerie;

Cunoștințe/autorizări/îndemânări specifice:

 • cunoștințe tehnice de specialitate: desen tehnic; programe CAD;
 • cunoștințe temeinice de limba engleză;
 • cunoștințe de utilizare PC;
 • spirit de echipă și profesionalism

Alte cerinţe:

 • apt din punct de vedere medical pentru lucru în zona controlată;
 • disponibilitate pentru program prelungit;

Descrierea postului:

 • întocmește documentații tehnice (rapoarte, proceduri tehnice, etc.);
 • asigură suport tehnic echipelor din cadrul Atelierului Electric și a altor compartimente din FCN;

Condiţii oferite

 • Salariul în conformitate cu Nomenclatorul şi Ierarhizatorul Funcţiilor din FCN
 • Program de lucru în conformitate cu prevederile CCM
Informatii loc de munca

Bibliografie:

 • Programele analitice ale facultăților de profil absolvite (Cursuri Mașini Electrice, Rețele Electrice, etc.);
 • Noțiuni generale de desen tehnic;
 • Noțiuni generale de limba engleză.

Înscrierile la concurs se fac în zilele lucrătoare, între orele 9-12, până în data de 12.02.2018, dată până la care cei interesați vor prezenta la Serviciul  Resurse Umane de la sediul FCN următoarele documente:

Data programată pentru concurs este  20.02.2018 ora 1000 la sediul FCN – Piteşti, Mioveni, Str. Câmpului, nr. 1.

 

Aplica Acum


X