Locuri de munca

Titlu Referent de specialitate, Departamentul Contracte si Reglementari din cadrul Directiei Tranzactii Energie Electrica, SNN Executiv
Departament
 1. Societatea Națională NUCLEARELECTRICA S.A. recrutează personal in vederea ocupării postului temporar vacant de Referent de specialitate din subordinea Sefului Departamentului Contracte si Reglementari din cadrul Directiei Tranzactii Energie Electrica – cu durata determinata de 12 luni.
 1. Profilul postului:

Cerinte obligatorii pentru ocuparea postului:

 • Studii superioare de lunga durata in domeniul tehnic si /sau economic si/sau juridic finalizate cu diploma de licenta;
 • Vechimea/experienta in munca de minim 5 ani, din care  minim 3 ani  experienta  in cadrul unei companii  care activeaza  pe piata  de  energie;
 • Experienta in gestionarea contractelor;
 • Nivel ridicat de integritate si  abordare etica si onesta;
 • cunostinte de legislatie in domeniul piatei de  energie;
 • cunostinte de operare PC (Word, Excel, PowerPoint), nivel avansat;
 • cunostinte limbi straine: engleza – nivel mediu;

 

Cerinte care constituie avantaje: 

 • certificari/calificari suplimentare;
 • experienta in companii de talie similara, eventual listate la bursa;
 • experienta pe functii similare;
 • experienta de minim 3 ani in activitatea de tranzactionare a energiei electrice pe pietele specializate (PCCB-LE, PCCB-NC, PCSU);

 

Alte cerinte specifice postului:

 • extras de cazier;

 

Informatii loc de munca

Fisa postului

 • Asigura implementarea politicilor si strategiilor societatii in domeniul tranzactiilor si furnizarii de energie electrica pe piata de energie, in colaborare cu alte persoane din directie sau din alte servicii, conform atributiilor acestora;
 • Initiaza/avizeaza acte aditionale la contracte sau protocoale legate de contracte comerciale;
 • Raspunde de organizarea, intretinerea si actualizarea eficienta a bazei de date care reflecta ansamblul operatiunilor privind tranzactionarea pe platformele administrate de OPCOM S.A. (cantitati de energie/servicii tranzactionate, preturi aplicate, valori facturate, incasari primite prin virament sau compensare, majorari pentru intarziere etc);
 • Are in responsabilitate derularea actiunilor ce se intreprind in cadrul Directiei Tranzactii Energie Electrica pentru comercializarea energiei electrice, în concordanţă cu prevederile legislative privind cadrul specific de tranzactionare al energiei electrice produse de CNE Cernavoda;
 • Respecta fluxul operational si principiile care stau la baza tranzacţionării pe platformele aferente mediului de tranzactionare national si regional;
 • Implementeaza legislatia in domeniu prin concentrarea tuturor prevederilor specifice privind tranzactiie cu energie electrica pe pietele administrate de OPCOM;
 • Efectueaza raportari catre organismele de supraveghere a pietei de energie electrice (ANRE, ME, OPCOM) sau la cerere, catre conducerea SNN, avand ca obiect tranzactiile cu energie electrica realizate sau programate pentru diferite orizonturi de timp, necesare in luarea deciziilor privind planificarea vanzarilor de energie, precum si la derularea misiunilor de control/audit si asigura crearea unei baze de date specifice;
 • Realizeaza statistici specifice notificarilor fizice zilnice din platformele electronice de tranzactionare, precum si rezultatelor obtinute pe pietele admininistrate de OPCOM si identifica posibilitatile de contractare a energiei electrice produse de CNE Cernavoda;
 • Monitorizeaza incadrarea in termenele specifice raportarilor lunare, trimestriale, semestriale, anuale a indicatorilor de performanta aferenti rezultatelor tranzactiilor efectuate si creaza baza de date aferenta;
 • Concentreaza in fisiere specifice raportarile privind indicatorii ce reflecta cifra de afaceri, cantitatea de energie electrica contractata, pretul mediu inregistrat in contractele incheiate pe piata concurentiala etc.
 • Realizeaza, prelucreaza, transmite corespondenta aferenta contractelor, facturilor, situatiilor centralizatoare, monitorizari ale tranzactiilor cu energie electrica, calcule asupra sumelor datorate de parteneri, eticheta energiei electrice furnizate de SNN si grupeaza ansamblul rapoartelor effectuate in cadrul SMTR, pe tipuri specifice de rapoarte;
 • Respecta legislatia in vigoare fiind responsabila in intreaga sa activitate de aplicarea corecta a normativelor in domeniu;
 • Asigura ca baza electronica de date sa aiba o rezerva (dublura) prin copierea documentelor pe hard separat/memorie externa, pentru a evita disparitia datelor in caz de distrugere accidentala, iar datele importante sintetice – pentru luna si an – le trece si le pastreaza pe suport hartie;
 • Raspunde de intocmirea si actualizarea procedurilor/instructiunilor specifice activitatii serviciului, stabilind interfete cu sucursalele, celelalte compartimente din societate, cu compartimentele corespondente de la partenerii contractuali, operatorii de piata sau autoritatile de reglementare;
 • Asigura implementarea masurilor corective rezultate in urma auditurilor, a altor controale, pentru domeniul sau specific de activitate;
 • Asigura corectitudinea si completitudinea (conform documentelor primare), precum si securitatea si confidentialitatea datelor si informatiilor cuprinse in colectiile/fisierele/bazele de date proprii, inclusiv actualizarea acestora;
 • Raspunde de derularea contractelor repartizate (in principal, contractele incheiate cu furnizori concurentiali si cu consumatorii eligibili, inclusiv contractele conexe legate de acestea – servicii de transport si distributie si/sau energie pentru echilibrare);
 • Asigura participarea la stabilirea posibilitatilor de contractare, la negocierea contractelor sau a actelor aditionale (inclusiv sedinte de conciliere, inaintarea si sustinerea divergentelor la Autoritatea competenta), initiaza/ avizeaza cand este cazul acte aditionale la contracte sau protocoale legate de contracte, isi insuseste si aplica prevederile clauzelor contractuale si ale celorlalte reglementari aplicabile in vigoare, asigura depozitarea si accesul la exemplarele de lucru ale contractelor, actelor aditionale si protocoalelor conexe;
 • Solicita si primeste asistenta din partea altor persoane din directie sau din alte servicii, conform atributiilor acestora, pentru rezolvarea problemelor privind derularea contractelor;
 • Raspunde de urmarirea/monitorizarea efectuarii platilor (prin virament si/sau compensari) de la parteneri, conform obligatiilor contractuale, pe baza datelor privind incasarile obtinute de la Directia Financiara, constatand modul de indeplinire al acestora, avand obligatia sa calculeze majorarile de intarziere conform clauzelor contractuale, aplicabile partenerilor de contract;
 • Informeaza partenerii asupra nivelului calculat al penalizarilor, clarifica eventualele divergente aparute in calculul penalizarilor, iar la decizia conducerii intocmeste facturi pentru solicitarea de plata a majorarilor de intarziere;
 • Pregateste, in colaborare cu compartimentul juridic-contencios si celelalte servicii implicate, documentele necesare pentru eventuala actiune in justitie initiata in vederea obtinerii majorarilor pentru intarziere;
 • Asigura corectitudinea si completitudinea (conform documentelor primare), precum si securitatea si confidentialitatea datelor si informatiilor cuprinse in fisierele/bazele de date proprii, inclusiv actualizarea acestora;
 • Raspunde de intocmirea si actualizarea procedurilor/instructiunilor specifice activitatii postului/serviciului, stabilind interfetele cu sucursalele, celelalte compartimente din societate, cu compartimentele corespondente de la partenerii contractuali, operatorii de piata sau autoritatile de reglementare;
 • Asigura implementarea masurilor corective rezultate in urma auditurilor, controalelor de asigurare a calitatii, pentru domeniul sau specific de activitate;
 • La cererea autoritatilor, intocmeste puncte de vedere la proiectele de reglementari aplicabile domeniului sau de activitate si difuzate in faza “document de discutie” si face propuneri pentru imbunatatirea si eficientizarea activitatii, inclusiv pentru perfectionarea reglementarilor, urmarind satisfacerea intereselor societatii;
 • Colecteaza datele privind prognoza necesarului de energie al clientilor cu care societatea are contract, in vederea incheierii de contracte noi sau acte aditionale pentru perioadele urmatoare, participa la analizele privind variantele de repartizare a productiei de energie a societatii in perioada urmatoare intre diversi parteneri contractuali potentiali;
 • Participa la diverse forme de pregatire conform cu programul stabilit de societate cu avizul conducatorilor ierarhici, isi insuseste astfel metode noi de lucru, inclusiv cele privind utilizarea produselor moderne de IT;
 • Pune la dispozitie organelor de control documentele originale sau in format electronic, in cazul in care acest lucru este dispus de directorul directiei sau de Conducatorul societatii, si se asigura ca acestea sunt restituite in aceeasi forma;
 • Raspunde sub indrumarea sefului de serviciu, de intocmirea bazei de fundamentare pentru bugetul de venituri si cheltuieli;

 

Data limită de depunere a dosarelor de candidatură este 30.10.2019;

Interviul va avea loc în data de 05.11.2019 ora 10:00 la sediul Societatii din Strada Polona nr. 65, sector 1, Bucuresti.

 Proba scrisă va avea loc în data de 06.11.2019 ora 10:00 la sediul Societatii din Strada Polona nr. 65, sector 1, Bucuresti.

 

*) In functie de numarul candidatilor inscrisi, datele la care se sustin probele de concurs (de tip interviu / proba scrisa), anterior mentionate la punctele 5 si 6 , pot fi modificate;

**) membrii comisiei vor acorda note pe o scara de la 1 – 10 pentru   notarea candidatilor. Nota minima de promovare a probei de tip interviu este 7. Ulterior parcurgerii etapei de interviu, candidatii care obtin cel putin nota minima in cadrul acestei probe, vor fi invitati sa sustina cea de-a doua proba de concurs – proba scrisa. Nota minima, in vederea promovarii celei de a doua probe – proba scrisa – este 7. In urma sustinerii ambelor probe de concurs, media minima ce trebuie obtinuta de un candidat pentru a putea fi declarat castigator al concursului este 7.

 

 1. Alte informații:
 • Bibliografie:
 • LEGEA nr. 123 din 10 iulie 2012 a energiei electrice și a gazelor naturale, forma consolidata;
 • Codul Comercial al Pietei angro de energie electrica aprobat prin Ordin ANRE nr.25/2004, actualizat;
 • 78/2014 – Regulament privind modalitatile de incheiere a contractelor bilaterale de energie electrica prin licitatie extinsa si negociere continua si prin contracte de procesare, cu modificarile ulterioare;

LEGISLATIA/Documente disponibile pe paginile de internet:

 1. http://www.nuclearelectrica.ro/
 2. http://www.anre.ro
 3. http://www.opcom.ro
 4. http://www.transelectrica.ro
 5. http://www.acer.europa.eu
 6. http://www.acer.europa.eu/en/remit

 

 • Date de contact: telefon 021 / 203.82.00, e-mail office@nuclearelectrica.ro.

 

Notă: (1) Sunt acceptate numai dosarele de candidatură care corespund cerințelor din anunț și conțin toate formularele solicitate. Dosarele de candidatură se depun personal la sediul SNN*, prin poștă sau prin e-mail la adresa office@nuclearelectrica.ro, cu mențiunea / subiectul “Către Departamentul Resurse Umane – pentru concursul organizat in vederea ocuparii pozitiei de Referent de specialitate din cadrul Departamentului Contracte si Reglementari – Directia Tranzactii Energie Electrica (durata determinata 12 luni) .

(2) Numai candidații care îndeplinesc cerințele minime și trec de proba eliminatorie de tip interviu, pot fi invitați la susținerea probei scrise.

(3) Contestațiile se pot depune în primele 3 zile lucrătoare, de la comunicarea răspunsurilor către candidați.

* Societatea Națională NUCLEARELECTRICA S.A.

Aplica Acum


Titlu Inginer specialist in cadrul Serviciului Interfata Externa Retehnologizare – Directia Retehnologizare, SNN Executiv
Departament

 

 1. Societatea Națională NUCLEARELECTRICA S.A. recrutează personal în vederea ocupării postului vacant de Inginer specialist in cadrul Serviciului Interfata Externa Retehnologizare – Directia Retehnologizare.
 2. Profilul postului:
 • Cerințe minime pentru ocuparea postului:
 • Studii superioare: Studii superioare tehnice, specializarea: inginerie
 • Experienta in domeniul achizitiilor publice de minim 5 ani din care minim 2 ani la o Autoritate/Entitate Contractanta;
 • Experiență în domeniul energiei de minim 2 ani;
 • Cunoasterea limbii engleze: nivel fluent;
 • Sa fi participat in calitate de membru in comisii de evaluare
 • Sa fi participat la intocmirea documentatiilor de atribuire pentru proceduri de achizitii competitive;
 • Cerinte specifice pentru ocuparea postului:
 • Experienta in derularea contractelor;
 • Cunoasterea conceptului CANDU

Alte cerinte specifice postului:

 • capacitate de adaptare la conditiile de munca pe care le impune rigurozitatea domeniului de activitate si flexibilitate in relatiile de coordonare si subordonare cu ceilalti angajati;
 • interes in autoinstruire si dezvoltarea pregatirii profesionale in domeniul de activitate;
 • capacitate de prioritizare a problemelor, initiativa pentru rezolvarea operativa a problemelor din domeniul de activitate;
 • abilitati de comunicare cu toate nivelurile ierarhice, in maniera clara si constructiva, atat in interiorul societatii, cat si in reprezentarea societatii in fata autoritatilor de reglementare in domeniile de activitate ale serviciului;
 • abilitate in utilizarea resurselor disponibile;
 • disponibilitate pentru deplasare in unitatile subordonate, pentru participare la reuniuni, intalniri tematice.

Fișa Postului (responsabilități, atribuții și sarcini ale postului):

1.Elaboreaza note, rapoarte si informari privind activitatile societatii pentru proiectul de retehnologizare;

2.Participa la activitatile specifice obtinerii si mentinerii autorizatiilor emise de autoritatile nationale si internationale pentru proiectul de retehnologizare, inclusiv incadrarea in cerintele si conditiile impuse prin procesul de autorizare – analize, propuneri, stabilire masuri corective si urmarirea implementarii lor, emite puncte de vedere, recomandari;

3.Intocmeste proceduri / instructiuni specifice proiectului de retehnologizare, stabilind interfetele cu sucursalele si cu celelalte compartimente din SNN;

4.Asigura derularea contractelor de studii, documentatiilor suport pentru obtinerea avizelor, acordurilor si autorizatiilor specifice proiectului de retehnologizare;

5.Participa la activitatile specifice de analiza a procedurilor si documentelor transmise in ancheta pentru proiectul de retehnologizare;

6.Asigura expertiza tehnica pentru pregatirea si elaborarea caietelor de sarcini si derularea procedurilor de achizitii pentru proiectul de retehnologizare;

7.Colaboreaza cu compartimente specializate ale SNN si ale altor autoritati interne si   internationale cu competente in domeniul nuclear in realizarea si efectuarea inspectiilor si  verificarilor legale, propune, solicita masuri corective si coordoneaza aplicarea masurilor  corective rezultate din acestea in legatura cu proiectul de retehnologizare;

8.Urmareste activitatea de raportare a incidentelor de exploatare cu potential asupra proiectului de retehnologizare;

9.Participa la derularea activitatilor de cooperare tehnica specifica proiectului de retehnologizare, in care societatea este implicata la nivel national, regional si international;

10.Elaboreaza referatele si documetele necesare inaintarii spre avizare in cadrul sedintelor Consiliului Tehnico-Economic si Stiintific al S.N. Nuclearelectrica – S.A.” pentru documentatiile specifice proiectului de retehnologizare;

11.Participa la analiza documentatiilor tehnico – economice, specifice proiectului de retehnologizare, ce urmeaza a fi inaintate CTES-SNN;

12.Participa la activitatile organizate in scopul cunoasterii si imbunatatirii culturii de securitate nucleara la nivelul SNN;

13.Respecta cerintele aplicabile din documentatia Sistemului de Management (manuale, proceduri, instructiuni, etc.).

 

Data limită de depunere a dosarelor de candidatură este 22.10.2019.

Interviul va avea loc în zilele 28-29.10.2019, ora 10 :00 la sediul S.N. Nuclearelectrica SA din Strada Polona nr. 65, sector 1, Bucuresti.

Proba scrisă va avea loc în data  04.11.2019, ora 10:00 la sediul S.N. Nuclearelectrica SA din Strada Polona nr. 65, sector 1, Bucuresti.

 

Informatii loc de munca

Bibliografie:

 1. Legea 99/2016 privind achizitiile sectoriale
 2. HG 394/2016 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a prevederilor referitoare la atribuirea contractului sectorial/acordului-cadru din Legea nr. 99/2016 privind achiziţiile sectoriale
 3. Instructiuni/Ordine ANAP in aplicarea prevederilor Legii 99/2016
 4. Legea 111/1996 privind desfasurarea in siguranta, reglementarea, autorizarea si controlul activitatilor nucleare
 5. Hotararea nr. 907/2016 privind etapele de elaborare şi conţinutul-cadru al documentaţiilor tehnico-economice aferente obiectivelor/proiectelor de investiţii finanţate din fonduri publice
 6. Restarting Delayed Nuclear Power Plant Projects – IAEA Nuclear Energy Series No. NP-T_3.4

 Cerere de înscriere 

Date de contact: telefon 021/2038200, e-mail: office@nuclearelectrica.ro

Notă: (1) Sunt acceptate numai dosarele de candidatură care corespund cerințelor din anunț și conțin toate formularele solicitate. Dosarele de candidatură se depun personal la sediul SNN*, prin poștă sau prin e-mail la adresa office@nuclearelectrica.ro, cu mențiunea / subiectul “Pentru concursul organizat pentru ocuparea postului de Inginer  Specialist – SIER ”.

2) Numai candidații care îndeplinesc cerințele minime și trec de proba eliminatorie de tip interviu, pot fi invitați la susținerea probei scrise.

(3) Contestațiile se pot depune în primele 3 zile lucrătoare, de la comunicarea răspunsurilor către candidați.

* Societatea Națională NUCLEARELECTRICA S.A.

Aplica Acum


Titlu Sucursala CNE Cernavoda -Inginer -poz 218
Departament

Denumirea postului
• Inginer – Serviciul Sisteme Digitale de Proces si Instrumentatie Speciala (responsabil de sisteme digitale de proces)
Departament / Compartiment
Sucursala CNE Cernavoda / Departamentul Sisteme de Proces / Serviciul Sisteme Digitale de Proces si Instrumentatie Speciala
Nota: Angajarea se va face cu contract individual de munca pe durata determinata, pe perioada suspendarii contractului individual de munca al titularului postului pana la data de 05.08.2020, cel mai tarziu.
Cerinte
• Studii: superioare absolvite cu diploma de licenta sau echivalenta, specializarile: Electronica / Automatica / Calculatoare/Energetica si Tehnologii Nucleare/ Informatica
• Experienta – Minim 2 ani în activităţi specifice studiilor absolvite
• Cerinte specifice:

  • Cunostinte de limba engleza tehnica – nivel mediu
  • Cunostinte privind automate programabile / cotroller-e industriale de proces de tip PLC
  • Cunostinte privind arhitectura Sistemelor Distribuite de Control Procese
  • Cunostinte despre sistemele de intrare –iesire si echipamente periferice
  • Cunostinte in domeniul retelelor de calculatoare si protocoalelor de comunicatii in timp real
  • Familiar cu limbaje de programare evoluate, automate programabile, baze de date, sisteme de operare, microprocesoare – constituie avantaj

• Alte cerinte:

  • Nu se aplica

• Responsabilitati

  • Realizeaza, urmareste, programul de supraveghere sisteme din responsabilitate
  • Asigura suport tehnic in operarea/intretinerea sistemelor din responsabilitate
  • Produce, revizuieste documente de operare, mentenanta;
  • Analizeaza conditiile anormale inregistrate pentru sistemele din responsabilitate si emite rapoartele de investigare asociate
  • Alte responsabilitati si sarcini conform Fisei Postului.

Bibliografie
Cursuri universitare pentru urmatoarele discipline:

  a. Sisteme distribuite pentru controlul proceselor, Controller-e industriale de proces tip PLC
  ( Programmable Logistic Controller), Senzori si circuite de conditionare a semnalelor, Sisteme de intrare-iesire si echipamente periferice
  b. Statii electrice si posturi de transformare
  c. Protectii si automatizari specifice domeniului energetic
  d. Automatizari si echipamente electronice
Informatii loc de munca

Salarizare si alte beneficii
• Conform Contractului Colectiv de Munca al Societatii Nationale Nuclearelectrica SA
Alte informatii

  • Activităţi desfasurate in sistem de lucru procedurat
  • Conditii de lucru la nivelul standardelor
  • Facilitati de dezvoltare profesionala

• Salariul si alte beneficii:

  o Salariu atractiv si competetiv la nivelul pietei fortei de munca
  o Concediu anual de 25-34 zile lucratoare, functie de vechimea in munca
  o Indemnizatie de concediu de odihna echivalenta cu 1.6 ori salariul
  o Compensare consum energie electrica in limita a 3600 kWH/an
  o Compensare consum energie termica in limita a 21 Gcal/an
  o Cazare gratuita, in locuinte de serviciu sau interventie, in limita spatiilor locative disponibile
  o Transport la si de la locul de munca, cu mijloacele de transport in común puse la dispozitie de unitate
  o Alimentatie de protectie in valoare de 40lei/zi lucrata
  o Contributie angajator la un fond privat de pensii facultative, functie de vechimein sistemul energetic
  o Alte beneficii conform CCM

• Informatii suplimentare : telefon – 0241-803891
• Candidatii ale caror CV-uri vor fi selectate pentru participare la concurs vor fi invitati la Serviciul Resurse Umane pentru completarea formularelor si depunerea documentelor necesare pentru participarea la concurs.

Data limita de transmitere a CV-urilor este 25.10.2019

Aplica Acum


Titlu Sucursala CNE Cernavoda – inginer (sisteme de proces) poz 224
Departament

Denumirea postului
• Inginer – Serviciul Sisteme Digitale de Proces si Instrumentatie Speciala (1 post)

Departament / Compartiment
Serviciului Sisteme Digitale de Proces si Instrumentatie Speciala- Departamentul Sisteme de Proces

Cerinte
• Studii: superioare absolvite cu diploma de licenta sau echivalenta, specializarile: Electronica / Automatica / Calculatoare / Energetica si Tehnologii Nucleare / Informatica
• Experienta:
• Minim 2 ani in domeniul studiilor absolvite
• Cerinte specifice:

  • Cunostinte privind Automate Programabile/Controller-e industriale de proces tip PLC/ sisteme SCADA;
  • Cunostinte privind arhitectura Sistemelor Distribuite de Control Procese si sisteme SCADA;
  • Cunostinte despre sisteme de intrare-iesire si echipamente periferice;
  • Familiar cu limbaje de programare evoluate, automate programabile specifice familiilor de PLC-uri SIEMENS.

• Alte cerinţe:

  • Cunostinte profesionale bune in domeniul de activitate al postului;
  • Abilitati de comunicare, capacitatea de a lucra in echipa, capacitatea de a lucra sub stres;
  • Abilitati de a gestiona eficient sarcinile;
  • Cunostinte de limba engleza – nivel mediu;
  • Cunostinte bune de operare PC ( aplicatii MS Office, baze de date).

• Responsabilitati

  • Responsabil pentru asigurarea suportului tehnic pentru urmatoarele sisteme Supervisory Control And Data Acquisition:

   – 67160 – SCADA – Statia de Tratare Ape
   – 65132 – SCADA – Statia 110KV
   – 67360 – SCADA – Termoficare

  • Asigura suport tehnic pentru activitatile de Punere in Functiune, Operare si Intretinere pentru sistemele de care raspunde. Elaboreaza, revizuieste si verifica proceduri, instriuctiuni, manuale, teste, planuri de lucru, scheme tehnologice, etc. pentru activitatea de Punere in Functiune si pentru activitatile de Operare si Intretinere pentru sistemele de care raspunde;
  • Elaboreaza programul de mentenanta preventiva si predictiva pentru sistemele de care raspunde;
  • Analizeaza si face propuneri de modificare a reglajelor protectiilor si parametrilor de functionare a echipamentelor de care raspunde, in scopul optimizarii lor;
  • Alte responsabilităţi şi sarcini conform fişei postului.

• Bibliografie

  • Cursuri universitare pentru urmatoarele discipline:
  • Sisteme distribuite pentru controlul proceselor, Controller-e industriale de proces tip PLC ( Programmable Logistic Controller), Senzori si circuite de conditionare a semnalelor, Sisteme de intrare-iesire si echipamente periferice
  • Statii electrice si posturi de transformare
  • Protectii si automatizari specifice domeniului energetic
  • Automatizari si echipamente electronice
Informatii loc de munca

Salariul si alte beneficii:
o Salariu atractiv si competetiv la nivelul pietei fortei de munca
o Concediu anual de 26-35 zile lucratoare, functie de vechimea in munca
o Indemnizatie de concediu de odihna echivalenta cu 1.6 ori salariul
o Compensare consum energie electrica in limita a 3600 kWH/an
o Compensare consum energie termica in limita a 21 Gcal/an
o Cazare gratuita, in locuinte de serviciu sau interventie, in limita spatiilor locative disponibile
o Transport la si de la locul de munca, cu mijloacele de transport in común puse la dispozitie de unitate
o Alimentatie de protectie in valoare de 45lei/zi lucrata
o Contributie angajator la un fond privat de pensii facultative, functie de vechime in sistemul energetic
o Alte beneficii conform CCM

Alte informatii
• Activităţi desfasurate in sistem de lucru procedurat
• Conditii de lucru la nivelul standardelor
• Facilitati de dezvoltare profesionala
Data limita de transmitere a CV-urilor este 25.10.2019

Informatii suplimentare : telefon – 0241-803891
Candidatii ale caror CV-uri vor fi selectate pentru participare la concurs vor fi invitati la Serviciul Resurse Umane din cadrul CNE Cernavoda pentru completarea formularelor si depunerea documentelor necesare in vederea participarii la concurs sau, functie de optiunea acestora, li se va indica adresa de email la care vor putea sa transmita documentele solicitate. Data concursului va fi comunicata ulterior candidatilor care au dosarul de candidatura complet.

Aplica Acum


Titlu Inginer-FCN Pitesti
Departament

SN Nuclearelectrica SA Sucursala FCN Piteşti organizează concurs în data de 07.11.2019 în vederea ocupării unui post de inginer cu contract de muncă încheiat pe perioadă nedeterminată în cadrul Direcţiei Tehnice, poziţia din organigrama FCN Piteşti  nr. 106/7/01.12.2018.

Cerinţe minime:

 • Absolvenți de studii superioare specializările: inginerie civilă/ construcții industriale, civile și agricole/ amenajări și construcții hidrotehnice/ instalații pentru construcții;
 • Vechime în specialitate minim 2 ani

Cunoștințe/autorizări/îndemânări specifice:

 • Deținerea unei autorizații de diriginte de șantier (conf. Ordinului MDRT nr. 1496/2011 pentru aprobarea procedurii de autorizare a diriginților de șantier) sau
 • Responsabil tehnic cu execuția (conf. Procedurii MDRAP privind autorizarea și exercitarea dreptului de practică a responsabililor tehnici cu execuția lucrărilor de construcții din 31.08.2016),

constituie un avantaj

Alte cerințe:

 • Cunoștințe operare PC (MS Office, ACAD, programe întocmire devize, editare, internet etc.);
 • capacitate de comunicare eficientă la toate nivelele ierarhice atât în scris, cât ți verbal, dar și în relațiile cu colaboratorii externi
Informatii loc de munca

Condiţii oferite:

 • Salariul competitiv la nivelul pieței forței de muncă;
 • Program de lucru în conformitate cu prevederile CCM;
 • Compensare consum energie electrică în limita a 3600 Kwh/an;
 • Compensare consum energie termică în limita a 21 Gcal/an;
 • Transport la și de la locul de muncă cu mijloace de transport puse la dispoziție de societate;
 • Alte beneficii conform prevederilor CCM

Descrierea postului:

 • Supraveghează lucrările de construcții (reparații, modernizări, renovări, extinderi, etc.);
 • Verifică situațiile de lucrări, cu situația din teren în vederea acceptării la plată a facturilor aferente;
 • Participă la recepția lucrărilor ascunse, precum și la toate etapele procesului de recepție prevăzute de legislația în vigoare și procedurile interne;
 • Întocmește documentația de inițiere a achiziției pentru lucrări de construcții;

Bibliografie:

 • Programele analitice ale facultăților de profil absolvite;
 • Legea nr. 10/1995 privind calitatea în construcții, republicată, cu modificările și completările ulterioare;
 • Legea nr. 50/1991 privind autorizarea executării lucrărilor de construcții, republicată, cu modificările și completările ulterioare;
 • HG nr. 343/2017 pentru modificarea HG nr. 273/1994, hotărâre pentru aprobarea Regulamentului privind recepția construcțiilor;
 • HG nr. 51/1996 privind aprobarea Regulamentului de recepție a lucrărilor de montaj utilaje, echipamente și instalații tehnologice și a punerii în funcțiune a capacităților tehnologice;
 • HG nr. 907/2016 privind etapele și conținutul-cadru al documentațiilor tehnico-economice aferente obiectivelor/proiectelor de investiții finanțate din fonduri publice;
 • Ordin nr. 6385/2018 pentru aprobarea conținutului-cadru al proiectului-tip pentru construcții cu grad mare de repetabilitate;
 • HG nr. 742/13.09.2018, pentru aprobarea Regulamentului privind verificarea și expertizarea tehnică a proiectelor, expertizarea tehnică a execuției lucrărilor și a construcțiilor, precum și verificarea calității lucrărilor executate;

Înscrierile la concurs se fac în zilele lucrătoare, între orele 9-12, până în data de 30.10.2019, dată până la care cei interesați vor prezenta la Serviciul  Resurse Umane de la sediul FCN următoarele documente:

 • Cerere de înscriere la concurs (formular tip FCN);
 • Actele de studii în copie şi original;
 • Curriculum vitae (formular tip FCN);
 • Carnet de muncă și adeverințe/rapoarte REVISAL pentru perioadele lucrate după 01.01.2011;
 • Consimțământ cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal (formular tip FCN);
 • Declarație pe proprie răspundere (formular tip FCN);
 • Copie de pe actul de identitate;
 • Adeverinţă de la medicul de familie că nu este în evidenţă cu boli cronice sau infecto-contagioase;

Data programată pentru concurs este  07.11.2019 ora 1000 la sediul FCN – Piteşti, Mioveni, Str. Câmpului, nr. 1.

Aplica Acum


Titlu Sucursala CNE Cernavoda – Inginer – Serviciul Sisteme Digitale de Proces si Instrumentatie Speciala (1 post)
Departament

Denumirea postului

  • Inginer – Serviciul Sisteme Digitale de Proces si Instrumentatie Speciala (1 post)

Departament / Compartiment
Serviciul Sisteme Digitale de Proces si Instrumentatie Speciala- Departamentul Sisteme de Proces

Cerinte

  • Studii: superioare ( cu diploma de licenta ) in specialitatea : Electronica / Automatizari / Electrotehnica;

• Experienta:

  • Minim 2 ani in domeniul studiilor absolvite

NOTA : Experienta in cromatografia de gaze si spectrometrie constituie avantaj;

  • Cerinte specifice: neaplicabil;

• Alte cerinţe:

  • Cunostinte profesionale bune in domeniul de activitate al postului;
  • Abilitati de comunicare, capacitate buna de a lucra in echipa, capacitatea de a lucra sub stres, capacitatea de a gestiona eficient sarcinile;
  • Cunostiinte utilizare PC ;
  • Cunostinte limba engleza ( scris/vorbit ) – nivel mediu;

• Responsabilitati

  • Realizeaza, urmareste, programul de supraveghere sisteme din responsabilitate;
  • Asigura suport tehnic in operarea/intretinerea sistemelor din responsabilitate;
  • Produce, revizuieste documente de operare, mentenanta;
  • Alte responsabilitati si sarcini conform fisei postului;
Informatii loc de munca

Bibliografie

  • Carti / Manuale / Cursuri din domeniile absolvite : Sisteme de masura si control, Electronica, Electrotehnica ;

Alte informatii

  • Activităţi desfasurate in sistem de lucru procedurat
  • Conditii de lucru la nivelul standardelor
  • Facilitati de dezvoltare profesionala

• Salariul si alte beneficii:

  o Salariu atractiv si competetiv la nivelul pietei fortei de munca
  o Concediu anual de 26-35 zile lucratoare, functie de vechimea in munca
  o Indemnizatie de concediu de odihna echivalenta cu 1.6 ori salariul
  o Compensare consum energie electrica in limita a 3600 kWH/an
  o Compensare consum energie termica in limita a 21 Gcal/an
  o Cazare gratuita, in locuinte de serviciu sau interventie, in limita spatiilor locative disponibile
  o Transport la si de la locul de munca, cu mijloacele de transport in común puse la dispozitie de unitate
  o Alimentatie de protectie in valoare de 45lei/zi lucrata
  o Contributie angajator la un fond privat de pensii facultative, functie de vechime in sistemul energetic
  o Alte beneficii conform CCM ;

Informatii suplimentare : telefon – 0241-803894
Candidatii ale caror CV-uri vor fi selectate pentru participare la concurs vor fi invitati la Serviciul Resurse Umane din cadrul CNE Cernavoda pentru completarea formularelor si depunerea documentelor necesare in vederea participarii la concurs sau, functie de optiunea acestora, li se va indica adresa de email la care vor putea sa transmita documentele solicitate. Data concursului va fi comunicata ulterior candidatilor care au dosarul de candidatura complet.
Data limita de transmitere a CV-urilor este 25.10.2019

Aplica Acum


Titlu Suc CNE Cernavoda -Inginer – Serviciul Sisteme Digitale de Proces si Instrumentatie Speciala
Departament

Denumirea postului
• Inginer – Serviciul Sisteme Digitale de Proces si Instrumentatie Speciala (1 post)

Departament / Compartiment
Serviciului Sisteme Digitale de Proces si Instrumentatie Speciala- Departamentul Sisteme de Proces

Cerinte
• Studii: superioare ( cu diploma de licenta ) in specialitatea : Electronica / Automatizari / Electrotehnica;
• Experienta:

  • Minim 2 ani in domeniul studiilor absolvite

NOTA : Experienta in cromatografia de gaze si spectrometrie constituie avantaj;
• Cerinte specifice: neaplicabil;
• Alte cerinţe:

  • Cunostinte profesionale bune in domeniul de activitate al postului;
  • Abilitati de comunicare, capacitate buna de a lucra in echipa, capacitatea de a lucra sub stres, capacitatea de a gestiona eficient sarcinile;
  • Cunostiinte utilizare PC ;
  • Cunostinte limba engleza ( scris/vorbit ) – nivel mediu;

• Responsabilitati

  • Realizeaza, urmareste, programul de supraveghere sisteme din responsabilitate;
  • Asigura suport tehnic in operarea/intretinerea sistemelor din responsabilitate;
  • Produce, revizuieste documente de operare, mentenanta;
  • Alte responsabilitati si sarcini conform fisei postului;

Bibliografie

  • Carti / Manuale / Cursuri din domeniile absolvite : Sisteme de masura si control, Electronica, Electrotehnica ;
Informatii loc de munca

Alte informatii

  • Activităţi desfasurate in sistem de lucru procedurat
  • Conditii de lucru la nivelul standardelor
  • Facilitati de dezvoltare profesionala

• Salariul si alte beneficii:

  o Salariu atractiv si competetiv la nivelul pietei fortei de munca
  o Concediu anual de 26-35 zile lucratoare, functie de vechimea in munca
  o Indemnizatie de concediu de odihna echivalenta cu 1.6 ori salariul
  o Compensare consum energie electrica in limita a 3600 kWH/an
  o Compensare consum energie termica in limita a 21 Gcal/an
  o Cazare gratuita, in locuinte de serviciu sau interventie, in limita spatiilor locative disponibile
  o Transport la si de la locul de munca, cu mijloacele de transport in común puse la dispozitie de unitate
  o Alimentatie de protectie in valoare de 45lei/zi lucrata
  o Contributie angajator la un fond privat de pensii facultative, functie de vechime in sistemul energetic
  o Alte beneficii conform CCM ;

Informatii suplimentare : telefon – 0241-803894
Candidatii ale caror CV-uri vor fi selectate pentru participare la concurs vor fi invitati la Serviciul Resurse Umane din cadrul CNE Cernavoda pentru completarea formularelor si depunerea documentelor necesare in vederea participarii la concurs sau, functie de optiunea acestora, li se va indica adresa de email la care vor putea sa transmita documentele solicitate. Data concursului va fi comunicata ulterior candidatilor care au dosarul de candidatura complet.
Data limita de transmitere a CV-urilor este 25.10.2019

Aplica Acum


Titlu Sucursala CNE Cernavoda-Specialist Masina de Incarcare Descarcare / Sisteme de Manipulare Combustibil Nuclear in Pregatire (4 posturi)
Departament

Denumirea postului
• Specialist Masina de Incarcare Descarcare / Sisteme de Manipulare Combustibil Nuclear in Pregatire (4 posturi)

Departament / Compartiment
Sucursala CNE Cernavoda / Serviciul MID-SMC

Cerinte
• Studii – medii cu diploma de bacalaureat, profil tehnic / real
Nota: Studii superioare tehnice finalizate cu diploma de licenta – constituie avantaj

• Experienta – nu se aplica

• Cerinte specifice:

  • Apt pentru lucru la inaltime, in spatii inchise si pentru ridicare de greutati
  • Capacitate de a lucra sub stres
  • Disponibilitate pentru efort suplimentar
  • Abilitati practice de utilizare a diverselor scule de mana si electrice
  • Cunostinte de limba engleza- Constituie avantaj
  • Abilitati de manipulare materiale in mediu industrial si intretinere echipamente mecanice sau electrice- Constituie avantaj

• Alte cerinte:

  • Nu se aplica

• Responsabilitati

  • Manipuleaza combustibilul nuclear proaspat si opereaza Mecanismul de transfer combustibil proaspat;
  • Manevreaza scule speciale pentru stocarea combustibilului nuclear ars;
  • Manevreaza dispozitive si scule speciale pentru transferarea acestuia la DICA;
  • Executa lucrari de intretinere la instalatiile din responsabilitatea Sectiei MID-SMC.
  • Alte responsabilitati si sarcini conform Fisei Postului.

Bibliografie

  1. Manualele de fizica de liceu, clasele a IX-a – XII-a (mecanica, electricitate);
  2. Manualele de matematica de liceu clasele a IX-a – XII-a (geometrie plana).
Informatii loc de munca

Salarizare si alte beneficii
• Conform Contractului Colectiv de Munca al Societatii Nationale Nuclearelectrica SA

Alte informatii

  • Activităţi desfasurate in sistem de lucru procedurat
  • Conditii de lucru la nivelul standardelor
  • Facilitati de dezvoltare profesionala

Salarizare si alte beneficii
• Conform Contractului Colectiv de Munca al Societatii Nationale Nuclearelectrica SA

Alte informatii

  • Activităţi desfasurate in sistem de lucru procedurat
  • Conditii de lucru la nivelul standardelor
  • Facilitati de dezvoltare profesionala

• Salariul si alte beneficii:

  o Salariu atractiv si competetiv la nivelul pietei fortei de munca
  o Concediu anual de 26-35 zile lucratoare, functie de vechimea in munca
  o Indemnizatie de concediu de odihna echivalenta cu 1.6 ori salariul
  o Compensare consum energie electrica in limita a 3600 kWH/an
  o Compensare consum energie termica in limita a 21 Gcal/an
  o Cazare gratuita, in locuinte de serviciu sau interventie, in limita spatiilor locative disponibile
  o Transport la si de la locul de munca, cu mijloacele de transport in común puse la dispozitie de unitate
  o Alimentatie de protectie in valoare de 45lei/zi lucrata
  o Contributie angajator la un fond privat de pensii facultative, functie de vechime in sistemul energetic
  o Alte beneficii conform CCM

• Informatii suplimentare : telefon – 0241-801301
• Candidatii ale caror CV-uri vor fi selectate pentru participare la concurs vor fi invitati la Serviciul Dezvoltare si Strategie Resurse Umane pentru completarea formularelor si depunerea documentelor necesare pentru participarea la concurs.

Data limita de transmitere a CV-urilor este 29.10.2019 pentru completarea formularelor si depunerea documentelor necesare pentru participarea la concurs.

Aplica Acum


Titlu Inginer CN-FCN Pitesti
Departament

SN Nuclearelectrica SA Sucursala FCN Piteşti organizează concurs în data de 05.11.2019 în vederea ocupării unui post de inginer CN cu contract de muncă încheiat pe perioadă nedeterminată în cadrul Direcţiei Tehnice, Secția Inginerie, poziţia din organigrama FCN Piteşti  nr. 107/7/01.12.2018.

 

Cerinţe minime:

 • studii superioare tehnice (Profil TCM/Mecatronică/Mașini Unelte și Sisteme Producție/Ingineria și Managementul Fabricației Produselor (IMFP)/Știința și Tehnologia Materialelor (STM)/ Electromecanică/Electronică);

Cunoștințe/autorizări/îndemânări specifice:

 • cunoștințe tehnice de specialitate;
 • desen tehnic; programe CAM, CNC;
 • cunoștințe de limba engleză (scris și vorbit)

Descrierea postului:

 • asigură funcția de tehnolog pentru procese specifice de fabricație combustibil nuclear;
 • întocmește documentații tehnice (rapoarte, proceduri tehnice, etc.);
 • colaborează și asigură suport tehnic pentru compartimentele din cadrul FCN;
 • asigură interfața cu colaboratori externi (limba străină);
 • realizează desene de execuție;
 • urmărește dezvoltarea și validarea soluțiilor propuse, în vederea implementării acestora;
 • realizează și optimizează programe CAN/CNC

Alte cerințe:

 • capacitate dezvoltată de organizare a timpului de lucru, eficiență și atenție la detalii;
 • abilități de învățare și adaptare
Informatii loc de munca

Condiţii oferite:
• Salariul competitiv la nivelul pieței forței de muncă;
• Program de lucru în conformitate cu prevederile CCM;
• Compensare consum energie electrică în limita a 3600 Kwh/an;
• Compensare consum energie termică în limita a 21 Gcal/an;
• Transport la și de la locul de muncă cu mijloace de transport puse la dispoziție de societate;
• Alte beneficii conform prevederilor CCM
Bibliografie:
• Programele analitice ale facultăților de profil absolvite;
• Noțiuni generale desen tehnic;
• Noțiuni generale mecanică;
• Noțiuni generale programare CAD/CNC/CAM;
• Utilizare pachet Office

Înscrierile la concurs se fac în zilele lucrătoare, între orele 9-12, până în data de 25.10.2019, dată până la care cei interesați vor prezenta la Serviciul Resurse Umane de la sediul FCN următoarele documente:
Cerere de înscriere la concurs (formular tip FCN);
• Actele de studii în copie şi original;
Curriculum vitae (formular tip FCN);
• Carnet de muncă și adeverințe/rapoarte REVISAL pentru perioadele lucrate după 01.01.2011;
Declarație pe proprie răspundere (formular tip FCN);
Consimțământ cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal (formular tip FCN);
• Copie de pe actul de identitate;
• Adeverinţă de la medicul de familie că nu este în evidenţă cu boli cronice sau infecto-contagioase

Data programată pentru concurs este 05.11.2019 ora 1000 la sediul FCN – Piteşti, Mioveni, Str. Câmpului, nr. 1.

Aplica Acum


X