Locuri de munca

Titlu Inginer (FCN Pitesti)
Departament

SN Nuclearelectrica SA Sucursala FCN Piteşti organizează concurs în data de 07.02.2019 în vederea ocupării unui post de inginer cu contract de muncă încheiat pe perioadă nedeterminată în cadrul Direcţiei Managementul Calității, Serviciul Control Calitate, poziţia din organigrama FCN Piteşti  nr. 299/7/01.12.2018.

 

Cerinţe minime:

 • Absolvent de studii superioare tehnice ( inginerie mecanică, electrică, electronică, energetică,  fizică);

Cunoștințe/autorizări/îndemânări specifice:

 • cunoștințe tehnice de specialitate;
 • cunoștințe temeinice de limba engleză;
 • utilizare PC;
 • cunoștințe generale de fizica și tehnologia materialelor nucleare;
 • spirit de echipă și profesionalism

Alte cerințe:

 • apt conform Medicina Muncii privind expunerea la factorii de risc pentru solicitare psihică, lucru în mediu radioactiv și cu zgomot;
 • capacitate de adaptare la munca în echipă, la condiții de stres;
 • rezistență la muncă de rutină;
 • disponibilitate și ușurință în asimilarea cunoștințelor noi;
 • să fie capabil să dezvolte inițiative și să ia decizii eficiente.
Informatii loc de munca

Condiţii oferite

 • Salariul în conformitate cu Nomenclatorul şi Ierarhizatorul Funcţiilor din FCN
 • Program de lucru în conformitate cu prevederile CCM

Bibliografie:

 • Programele analitice ale facultăților de profil absolvite
 • I. Ursu – Fizica și tehnologia materialelor nucleare, cap. 3, cap. 4, cap. 9 și cap. 11;
 • Norme generale privind executarea desenelor de execuție a pieselor;
 • Noțiuni generale despre ”Toleranțe și ajustaje”

Înscrierile la concurs se fac în zilele lucrătoare, între orele 9-12, până în data de 28.01.2019, dată până la care cei interesați vor prezenta la Serviciul  Resurse Umane de la sediul FCN următoarele documente:

Data programată pentru concurs este  07.02.2019 ora 1000 la sediul FCN – Piteşti, Mioveni, Str. Câmpului, nr. 1.

Director FCN,                                                            Şef Serviciu Resurse Umane,

Florin Ovidiu GHEBA                                                          Ec. Viorica Ciocîrlan

Aplica Acum


Titlu Inginer auto (FCN Pitesti)
Departament

SN Nuclearelectrica SA Sucursala FCN Piteşti organizează concurs în data de 19.02.2019 în vederea ocupării unui post de inginer auto cu contract pe perioadă nedeterminată în cadrul Direcției Economice, Serviciul Transporturi, poziţia din organigrama FCN Piteşti nr. 377/2/01.08.2018.

 

Cerinţe minime :

 • studii superioare tehnice de lungă durată în domeniile: Transporturi/Ingineria Autovehiculelor (Autovehicule rutiere). Orice diplomă de absolvire a unor studii postuniversitare în specialitățile domeniilor de mai sus reprezintă avantaj;
 • vechime în activitatea de inginer sau alte funcții care necesită pregătirea de inginer: minim 5 ani (conform înscrisurilor din carnetul de muncă/REVISAL/adeverințe);
 • vechime în domeniul transporturi/întreținere auto sau complementare: minim 2 ani;
 • posesia de certificate de competență profesională pentru transportul rutier de marfă și persoane, reprezintă un avantaj

Cunoștințe/autorizări/îndemânări specifice: N/A

Informatii loc de munca

Alte cerințe:

 • permis de conducere categoria B;
 • cunoștințe utilizare PC (Microsoft Office)
 • spirit de echipă și profesionalism;
 • foarte bune abilități de analiză și sinteză;
 • foarte bune abilități de relaționare și comunicare

 

Descrierea postului:

 

 • urmărește starea tehnică a mijloacelor de transport și a echipamentelor conexe;
 • periodic, descarcă și prelucrează datele de pe cardurile conducătorilor auto și tahografele din dotarea autobuzelor;
 • urmărește planificarea și realizarea reparațiilor capitale a mijloacelor de transport;
 • înregistrează și eliberează foi de parcurs;
 • înregistrează datele din foile de parcurs în FAZ-uri;
 • întocmește caiete de sarcini pentru: revizii și reparații autoturisme, autobuze, camioane, semiremorci și utilaje conexe; asigurări RCA, asigurări pentru călători și bagaje; obținere piese de schimb utilaje întreținere spații verzi și drumuri;
 • efectuează controlul tehnic al autovehiculelor care intră în cursă urmărind: starea tehnică (direcție, semnalizare, sistem de rulare, frâne, presiune în pneuri, certificând prin semnătură pe foaia de parcurs), aspectul interior și exterior al acestora;
 • Alte responsabilități conform fișei postului

 

Condiţii oferite:

 • Salariul și alte beneficii conform Contractului Colectiv de Muncă al SNN SA
 • Program de lucru în conformitate cu prevederile CCM

 

 

Bibliografie:

 • Ordonanța nr. 27/2011 privind transporturile rutiere, cu modificările și completările ulterioare;
 • Ordin nr. 980/2011 pentru aprobarea Normelor metodologice privind aplicarea prevederilor referitoare la organizarea și efectuarea transporturilor rutiere și a activităților conexe acestora stabilite prin Ordonanța nr. 27/2011 privind transporturile rutiere, cu modificările și completările ulterioare;
 • OUG nr. 195/2002 privind circulația pe drumurile publice cu modificările și completările ulterioare;
 • Hotărârea nr. 1391/2006 privind aprobarea Regulamentului de aplicare a OUG nr. 195/2002 privind circulația pe drumurile publice cu modificările și completările ulterioare;
 • Regulamentul (CE) nr. 1071/2009;
 • Hotărârea nr. 2139/2004 pentru aprobarea Catalogului privind clasificarea și duratele normale de funcționare a mijloacelor fixe

 

Înscrierile la concurs se fac în zilele lucrătoare, între orele 9-12, până în data de 08.02.2019, dată până la care cei interesați vor prezenta la Serviciul  Resurse Umane de la sediul FCN următoarele documente:

 

Data programată pentru concurs este 19.02.2019 ora 1000 la sediul FCN – Piteşti, Mioveni, Str. Câmpului, nr. 1.

 

 

 

Director FCN,                                                           Şef Serviciu Resurse Umane,

Florin Ovidiu GHEBA                                                           Ec. Viorica Ciocîrlan

 

Aplica Acum


Titlu Operator CN (FCN Pitesti)
Departament

SN Nuclearelectrica SA Sucursala FCN Piteşti organizează concurs în data de 13.02.2019 în vederea ocupării unui post de operator CN cu contract de muncă încheiat pe perioadă nedeterminată în cadrul Direcţiei Managementul Calității, Serviciul Control Calitate, poziţia din organigrama FCN Piteşti  nr. 336/14/01.12.2018.

Cerinţe minime:

 • studii medii cu diplomă de bacalaureat profil tehnic sau real

Cunoștințe/autorizări/îndemânări specifice:

 • acuitate vizuală;
 • utilizare PC (Word, Excel)

Alte cerinţe:

 • apt conform Medicina Muncii privind expunerea la factorii de risc pentru solicitare vizuală și psihică, lucru în mediu radioactiv și cu zgomot;
 • capacitate de adaptare la munca în echipă, la condiții de stres;
 • disponibilitate la lucru în două schimburi;
 • rezistență la muncă de rutină;
 • disponibilitate și ușurință în asimilarea cunoștințelor noi.

Condiţii oferite

 • Salariul în conformitate cu Nomenclatorul şi Ierarhizatorul Funcţiilor din FCN
 • Program de lucru în conformitate cu prevederile CCM
Informatii loc de munca

Bibliografie:

 • Noțiuni generale de desen tehnic;
 • ”Calitate și fiabilitate – Manual practic” Tudor Baron și alții – Ed. Tehnică, București 1988 – pag. 711 la 721;
 • ”Controlul Calității Loturilor de Produse”  D. V. Iliescu, Ed. Tehnică, București 1982, capitolul 2;
 • Teste de logică

Înscrierile la concurs se fac în zilele lucrătoare, între orele 9-12, până în data de 05.02.2019, dată până la care cei interesați vor prezenta la Serviciul  Resurse Umane de la sediul FCN următoarele documente:

 

Data programată pentru concurs este  13.02.2019 ora 1000 la sediul FCN – Piteşti, Mioveni, Str. Câmpului, nr. 1.

 

Director FCN,                                               Şef Serviciu Resurse Umane,

Florin Ovidiu GHEBA                                               Ec. Viorica Ciocîrlan

 

 

 

Aplica Acum


Titlu Sucursala CNE Cernavoda – Inginer – sisteme digitale (2 posturi – responsabil de sisteme digitale de proces)-213 si 218
Departament

Denumirea postului
• Inginer – sisteme digitale (2 posturi – responsabil de sisteme digitale de proces)-213 si 218

Departament / Compartiment
Sucursala CNE Cernavoda / Departamentul Sisteme de Proces / Serviciului Sisteme Digitale de Proces si Instrumentatie Speciala

Nota:
1. Pentru postul corespunzator pozitiei 213 angajarea se va face cu contract individual de munca pe durata nedeterminata
2. Pentru postul corespunzator pozitiei 218 angajarea se va face cu contract individual de munca pe durata determinata, pe perioada suspendarii contractului individual de munca al titularei postului pana la data de 05.08.2020, cel mai tarziu.

Cerinte
• Studii – superioare tehnice în specialitatea electronica/ automatica /calculatoare / energética / informatica
• Experienta – Minim 2 ani în activităţi specifice studiilor absolvite
• Cerinte specifice:

  oCunostinte de limba engleza tehnica
  oCunostinte privind automate programabile / cotroller-e industriale de proces de tip PLC
  oCunostinte privind arhitectura Sistemelor Distribuite de Control Procese
  oCunostinte despre sistemele de intrare –iesire si echipamente periferice
  oCunostinte in domeniul retelelor de calculatoare si protocoalelor de comunicatii in timp real
  oFamiliar cu limbaje de programare evoluate, automate programabile, baze de date, sisteme de operare, microprocesoare – constituie avantaj

• Alte cerinte:

  • Nu se aplica

• Responsabilitati

  • Realizeaza, urmareste, programul de supraveghere sisteme din responsabilitate:
  • Pentru pozitia 213:

    61123 Sistem de monitorizare debite, nivele si temperaturi
    62108 RBLRT / 68450 GCLM
    66460 Hardware retele de date de proces
    66502 Gateway Software (SCADA)
    66503 Programe de comunicatii
    66505 SCADA / Procnet
    66506 Sistem de monitorizare a parametrilor critici de securitate
    NON DCC Software
    Control Configuration
    PLC, Simatic PLC / Analysers

  • Pentru pozitia 218:

    66303/64121 – U1 Honeywell
    63842 – U1 D2O Upgrader
    66700-U2 DCS

  • Asigura suport tehnic in operarea/intretinerea sistemelor din responsabilitate
  • Produce, revizuieste documente de operare, mentenanta;
  • Analizeaza conditiile anormale inregistrate pentru sistemele din responsabilitate si emite rapoartele de investigare asociate
  • Alte responsabilitati si sarcini conform Fisei Postului.

Bibliografie
1. Carti / manuale / cursuri de Retele de calculatoare, Protocoale de comunicatie, Sisteme distribuite pentru controlul proceselor, Controller-e industriale de proces tip PLC (Programmable Logic Controller), Senzori si circuite de conditionare a semnalelor, Compatibilitate electromagnética, Sisteme de intrare – iesire si echipamente periferice

Informatii loc de munca

Salarizare si alte beneficii
• Conform Contractului Colectiv de Munca al Societatii Nationale Nuclearelectrica SA
Alte informatii

  • Activităţi desfasurate in sistem de lucru procedurat
  • Conditii de lucru la nivelul standardelor
  • Facilitati de dezvoltare profesionala

• Salariul si alte beneficii:

  o Salariu atractiv si competetiv la nivelul pietei fortei de munca
  o Concediu anual de 25-34 zile lucratoare, functie de vechimea in munca
  o Indemnizatie de concediu de odihna echivalenta cu 1.6 ori salariul
  o Compensare consum energie electrica in limita a 3600 kWH/an
  o Compensare consum energie termica in limita a 21 Gcal/an
  o Cazare gratuita, in locuinte de serviciu sau interventie, in limita spatiilor locative disponibile
  o Transport la si de la locul de munca, cu mijloacele de transport in común puse la dispozitie de unitate
  o Alimentatie de protectie in valoare de 40lei/zi lucrata
  o Contributie angajator la un fond privat de pensii facultative, functie de vechimein sistemul energetic
  o Alte beneficii conform CCM

• Informatii suplimentare : telefon – 0241-801301
• Candidatii ale caror CV-uri vor fi selectate pentru participare la concurs vor fi invitati la Serviciul Dezvoltare si Strategie Resurse Umane pentru completarea formularelor si depunerea documentelor necesare pentru participarea la concurs.

Data limita de transmitere a CV-urilor este 29.01.2019

Aplica Acum


Titlu Sucursala CNE Cernavoda-Reparator CNE (1 post)
Departament

Denumirea postului
• Reparator CNE (1 post)

Departament / Compartiment
Sucursala CNE Cernavoda / Departamentul Intretinere si Reparatii / Sectia Intretinere si Reparatii Electrice si Automatizari /

Cerinte
• Studii – medii (liceu, scoala profesioanala) in specialitatea: electrotehnica/ electrica / automatizari / electronica
• Experienta – Minim 2 ani in activitati pe domeniul electric
• Cerinte specifice:

  • Cunostinte in domeniul: distributie 0,4 si 6 kV, generatoare electrice, transformatoare, motoare electrice;
  • Cunostinte de limba engleza nivel mediu;
  • Cunostinte de utilizare calculator.

• Responsabilitati

  • Executa lucrari de intretinere la instalatiile de distributie 6 kV si 10 kV, invertoare, redresoare, generatoare, motoare;
  • Alte responsabilitatati si sarcini conform Fisei Postului.

Bibliografie

  • Manualul de fizica clasa a-X-a – Fenomene electrice si magnetice;
  • Manualul de Masuri Electrice si Electronice.
Informatii loc de munca

Salarizare si alte beneficii
• Conform Contractului Colectiv de Munca al Societatii Nationale Nuclearelectrica SA
Alte informatii

  • Activităţi desfasurate in sistem de lucru procedurat
  • Conditii de lucru la nivelul standardelor
  • Facilitati de dezvoltare profesionala

• Salariul si alte beneficii:

  o Salariu atractiv si competetiv la nivelul pietei fortei de munca
  o Concediu anual de 25-34 zile lucratoare, functie de vechimea in munca
  o Indemnizatie de concediu de odihna echivalenta cu 1.6 ori salariul
  o Compensare consum energie electrica in limita a 3600 kWH/an
  o Compensare consum energie termica in limita a 21 Gcal/an
  o Cazare gratuita, in locuinte de serviciu sau interventie, in limita spatiilor locative disponibile
  o Transport la si de la locul de munca, cu mijloacele de transport in común puse la dispozitie de unitate
  o Alimentatie de protectie in valoare de 40lei/zi lucrata
  o Contributie angajator la un fond privat de pensii facultative, functie de vechimein sistemul energetic
  o Alte beneficii conform CCM

• Informatii suplimentare : telefon – 0241-801301
• Candidatii ale caror CV-uri vor fi selectate pentru participare la concurs vor fi invitati la Serviciul Dezvoltare si Strategie Resurse Umane pentru completarea formularelor si depunerea documentelor necesare pentru participarea la concurs.

Data limita de transmitere a CV-urilor este 29.01.2019

Aplica Acum


Titlu Sucursala CNE Cernavoda – Reparator CNE – electrician
Departament

Denumirea postului
• Reparator CNE – electrician(1 post)

Departament / Compartiment
Sucursala CNE Cernavoda / Departamentul Intretinere si Reparatii / Sectia Intretinere si Reparatii Electrice si Automatizari /

Cerinte
• Studii – medii (liceu, scoala profesioanala) in specialitatea: automatizari/ electronica / electrotehnica/ electromecanica/electrica
• Experienta – Minim 2 ani in activitati de intretinere a vanelor pneumatice/motorizare si a echipamentelor de masura si control
• Cerinte specifice:

  • Experienta in utilizarea sculelor si aparatelor de masura specifice specialitatii;
  • Cunostinte de limba engleza nivel incepator;
  • Cunostinte de utilizare calculator nivel mediu.
  • Calificare in radioprotectie minim “Galben” – constituie avantaj

• Responsabilitati

  • Executa lucrari de intretinere la vanele pneumatice / motorizate
  • Executa examinari ale echipamentelor pentru determinarea cauzelor defectelor;
  • Alte responsabilitatati si sarcini conform Fisei Postului.

Bibliografie
• Programa analitica de liceu/scoala profesionala, specializarea electrica, capitolele privitoare la principiile de functionare a circuitelor electrice si electronice si echipamente de masura si control

Informatii loc de munca

Salarizare si alte beneficii
• Conform Contractului Colectiv de Munca al Societatii Nationale Nuclearelectrica SA
Alte informatii

  • Activităţi desfasurate in sistem de lucru procedurat
  • Conditii de lucru la nivelul standardelor
  • Facilitati de dezvoltare profesionala

• Salariul si alte beneficii:

  o Salariu atractiv si competetiv la nivelul pietei fortei de munca
  o Concediu anual de 25-34 zile lucratoare, functie de vechimea in munca
  o Indemnizatie de concediu de odihna echivalenta cu 1.6 ori salariul
  o Compensare consum energie electrica in limita a 3600 kWH/an
  o Compensare consum energie termica in limita a 21 Gcal/an
  o Cazare gratuita, in locuinte de serviciu sau interventie, in limita spatiilor locative disponibile
  o Transport la si de la locul de munca, cu mijloacele de transport in común puse la dispozitie de unitate
  o Alimentatie de protectie in valoare de 40lei/zi lucrata
  o Contributie angajator la un fond privat de pensii facultative, functie de vechimein sistemul energetic
  o Alte beneficii conform CCM

• Informatii suplimentare : telefon – 0241-801301
• Candidatii ale caror CV-uri vor fi selectate pentru participare la concurs vor fi invitati la Serviciul Dezvoltare si Strategie Resurse Umane pentru completarea formularelor si depunerea documentelor necesare pentru participarea la concurs.

Data limita de transmitere a CV-urilor este 29.01.2019

Aplica Acum


Titlu Sucursala CNE Cernavoda-Inginer (1 post)
Departament

Denumirea postului
• Inginer (1 post)

Locul de desfasurare al activitatii
Societatea Nationala Nuclearelectrica SA / Sucursala CNE Cernavoda / Departamentul Planificare Strategica si Analiza Servicii

Cerinte
• Studii – superioare tehnice in specializarea automatica / informatica / electronica / cibernetica.

• Experienta – Minim 2 ani in activitati specifice studiilor absolvite

• Cerinte specifice:

  • Experienta in implementarea modulelor Asset Suite: Work Management System, Action Tracking, Document Management, Equipment Tag Out, Personnel Qualification Data, Engineering Change, Total Exposure, Inventory, Contact Management, Purchasing, Accounts Payable – constituie avantaj
  • Experienta / cunostinte in administrarea sistemului informatic Asset Suite
  • Experienta in administrarea aplicatiei Realtime Performance Management
  • Experienta in administrarea bazelor de date si suita de programe MS Office

• Alte cerinte:
• Nu se aplica

• Responsabilitati

  • Coordoneaza activitatile de definire profile de grup si de securitate, creeaza si intretine matricea profilelor, modifica profile de grup si de securitate
  • Modifica drepturi de administrare, stergere / anulare drepturi de utilizatori
  • Actualizeaza preferinte de nivel colectiv, global si de unitate organizatorica; stabileste si modifica preferinte de nivel individual
  • Creeaza si intretine coduri simple si coduri complexe
  • Urmareste calitatea si integritatea datelor din aplicatie, produce rapoarte si asigura suport la producerea de rapoarte cu date din aplicatie
  • Dezvolta si urmareste procesul de control al modificarilor aduse aplicatiei
  • Efectueaza teste pentru inlaturarea deficienta, imbunatatire sau mentenanta sistem
  • Creeaza si actualizeaza tipuri/liste de transmitere/grupuri de alerta
  • Alte responsabilitati si sarcini conform Fisei Postului.

Bibliografie
• Manual Asset Suite

Informatii loc de munca

Salarizare si alte beneficii
• Conform Contractului Colectiv de Munca al Societatii Nationale Nuclearelectrica SA

Alte informatii

  • Activităţi desfasurate in sistem de lucru procedurat
  • Conditii de lucru la nivelul standardelor
  • Facilitati de dezvoltare profesionala

• Salariul si alte beneficii:

  o Salariu atractiv si competetiv la nivelul pietei fortei de munca
  o Concediu anual de 26-35 zile lucratoare, functie de vechimea in munca
  o Indemnizatie de concediu de odihna echivalenta cu 1.6 ori salariul
  o Compensare consum energie electrica in limita a 3600 kWH/an
  o Compensare consum energie termica in limita a 21 Gcal/an
  o Cazare gratuita, in locuinte de serviciu sau interventie, in limita spatiilor locative disponibile
  o Transport la si de la locul de munca, cu mijloacele de transport in común puse la dispozitie de unitate
  o Alimentatie de protectie in valoare de 45lei/zi lucrata
  o Contributie angajator la un fond privat de pensii facultative, functie de vechime in sistemul energetic
  o Alte beneficii conform CCM

• Informatii suplimentare : telefon – 0241-801301
• Candidatii ale caror CV-uri vor fi selectate pentru participare la concurs vor fi invitati la Serviciul Dezvoltare si Strategie Resurse Umane pentru completarea formularelor si depunerea documentelor necesare pentru participarea la concurs.

Data limita de transmitere a CV-urilor este 28.01.2019.

Aplica Acum


Titlu Sucursala CNE Cernavoda – Inginer – turbogenerator (2 posturi)
Departament

Denumirea postului
• Inginer – turbogenerator (2 posturi)

Departament / Compartiment
Sucursala CNE Cernavoda / Departamentul Sisteme de Proces / Serviciul Turbogenerator, Sisteme Clasice si Suport

Cerinte
• Studii – superioare tehnice în domeniul energetica/electromecanica navala/ masini termice
• Experienta – Minim 2 ani in domeniul nuclear/termoenergetic/termomecanic
• Cerinte specifice:

  • Calificare radioprotectie “PORTOCALIU”– constituie avantaj

• Alte cerinte:

  • Cunostinte tehnice privind centrale termoenergetice, turbina si auxiliare
  • Cunostinte de limba engleza– nivel mediu;
  • Abilitati de organizare si coordonare personal si activitati;
  • Cunoasterea proceselor la interfata dintre Departamentul Sisteme de Proces si celelalte departamente (exploatare, intretinere, componente, proiectare, securitate nucleara, etc) – constituie avantaj
  • Cunostinte privind controlul si procesarea modificarilor– constituie avantaj
  • Familiarizat cu procesul de planificare a lucrarilor in Centrala– constituie avantaj
  • Cunostinte privind strategia CNE pe termen mediu/lung – constituie avantaj
  • Abilitati de comunicare;
  • Cunostinte de operare PC.

• Responsabilitati

  • Responsabilitati si sarcini conform Fisei Postului.

• Bibliografie

  • Cursuri de specialitate in domeniile: turbina cu abur, mecanica fluidelor, ciclul termic in centrale electrice, conducte si retele termice, pompe, schimbatoare de caldura
Informatii loc de munca

Salarizare si alte beneficii
• Conform Contractului Colectiv de Munca al Societatii Nationale Nuclearelectrica SA

Alte informatii

  • Activităţi desfasurate in sistem de lucru procedurat
  • Conditii de lucru la nivelul standardelor
  • Facilitati de dezvoltare profesionala

• Salariul si alte beneficii:

  o Salariu atractiv si competetiv la nivelul pietei fortei de munca
  o Concediu anual de 26-35 zile lucratoare, functie de vechimea in munca
  o Indemnizatie de concediu de odihna echivalenta cu 1.6 ori salariul
  o Compensare consum energie electrica in limita a 3600 kWH/an
  o Compensare consum energie termica in limita a 21 Gcal/an
  o Cazare gratuita, in locuinte de serviciu sau interventie, in limita spatiilor locative disponibile
  o Transport la si de la locul de munca, cu mijloacele de transport in común puse la dispozitie de unitate
  o Alimentatie de protectie in valoare de 45lei/zi lucrata
  o Contributie angajator la un fond privat de pensii facultative, functie de vechime in sistemul energetic
  o Alte beneficii conform CCM

• Informatii suplimentare : telefon – 0241-801301
• Candidatii ale caror CV-uri vor fi selectate pentru participare la concurs vor fi invitati la Serviciul Dezvoltare si Strategie Resurse Umane pentru completarea formularelor si depunerea documentelor necesare pentru participarea la concurs.

Data limita de transmitere a CV-urilor este 28.01.2019.

Aplica Acum


Titlu Economist specialist
Departament

Societatea Națională NUCLEARELECTRICA S.A. recrutează personal în vederea ocupării postului de Economist Specialist din cadrul Departamentului Control Financiar si Managerial

 

 1. Profilul postului:

 

 • studii superioare de lunga durata, finalizate cu diploma de licenta in domeniul economic;
 • vechimea: in munca de minim 7 ani din care experienta de minim 5 ani in: controlling; managementul costurilor; bugetare; intocmire/actualizare tablouri de bord; control financiar de gestiune; conformitate; audit sau activitati echivalente; control intern managerial;
 • integritate, etica, profesionalism, operativitate, proactivitate, comunicare interpersonala;
 • Asumarea raspunderii, atitudine cooperanta, spirit de echipa, disponibilitate pentru efort suplimentar;
 • Capacitatea de a retine informatii, atentie la detalii, atenţie concentrată şi distributivă; abilitati de coordonare si control, de analiza si sinteza;
 • Aptitudini de calcul; aptitudini de a lucra cu documente; deprinderi de cercetare şi investigaţie; deprinderi de a redacta rapoarte;
 • Puternice abilitati de identificare si evaluare a riscurilor;
 • Bune abilitati de exprimare scrisa si verbala ;
 • Cunostinte medii/avansate de limba engleza;
 • Atitudine “can do “, capacitate de a-si stabili si de a atinge tinte indraznete;
Informatii loc de munca

Cunostinte specifice:

 • Cunoastere metodologii si tehnici bugetare, de urmarire bugete, controlling, calculatia costurilor;
 • Cunostinte aprofundate de contabilitate financiara si manageriala/de gestiune;
 • Buna cunoastere a standardelor IAS/IFRS;
 • Buna cunoastere a standardelor de control intern;
 • Cunoastere metodologii si tehnici de control, audit sau conformitate;
 • Cadru legal de organizare si exercitare a controlului financiar de gestiune;
 • Cunoastinte privind organizarea controlului intern managerial;
 • Cunostinte solide de utilizare a pachetului de aplicatii MS Office;
 • Legislaţia de specialitate, fiscalitate/legislaţia din domeniul financiar-contabil, legislatia muncii şi acte normative specifice domeniului de activitate al SNN SA;

 

Alte cerinte:

 • Membru in asociatii profesionale de profil si/sau certificari : controlling, cost management, CECCAR, CAFR, CIA, CICA, ACCA ;
 • Limba engleza nivel mediu.

Cerinte care constituie avantaje:

 • Experienta in domeniul energetic/industrie.

 

 

 1. Fișa Postului (responsabilități, atribuții și sarcini ale postului):

 

 • Elaboreaza norme, politici si proceduri specifice SNN in domeniul controlului financiar si a sistemului de control intern managerial;
 • Verifică respectarea prevederilor legale si a reglementărilor interne cu privire la existenta, integritatea, păstrarea si utilizarea mijloacelor si resurselor, detinute cu orice titlu, si modul de reflectare a acestora in evidenta contabilă;
 • Verifică respectarea prevederilor legale in fundamentarea proiectului bugetului de venituri si cheltuieli al SNN si a proiectelor bugetelor de venituri si cheltuieli ale sucursalelor;
 • Verifică respectarea prevederilor legale in executia bugetului de venituri si cheltuieli al SNN, inclusiv la sucursale:
 • realizarea veniturilor si incadrarea in nivelul cheltuielilor aprobate;
 • gradul de realizare a veniturilor, de efectuare a cheltuielilor si de obtinere a rezultatului;
 • realizarea indicatorilor economico-financiari specifici activitătii, la nivelul SNN SA;
 • realizarea programului de investitii si incadrarea in sursele aprobate;
 • respectarea programelor de reducere a arieratelor si a stocurilor;
 • respectarea prevederilor legale si/sau a reglementărilor interne in efectuarea achizitiilor;
 • Verifică respectarea prevederilor legale si a reglementărilor interne cu privire la modul de efectuare a inventarierii anuale a elementelor de natura activelor, datoriilor si capitalurilor proprii;
 • Verifică respectarea prevederilor legale si a reglementărilor interne cu privire la incasările si plătile in lei si valută, de orice natură, in numerar sau prin virament;
 • Verifică respectarea prevederilor legale cu privire la inregistrarea in evidenta contabilă a operatiunilor economico-financiare;
 • Verifică respectarea prevederilor legale si a reglementărilor interne cu privire la intocmirea, circulatia, păstrarea si arhivarea documentelor primare, contabile si a celor tehnico-operative;
 • Elaborează analize economico-financiare pentru conducerea SNN SA in scopul fundamentării deciziilor si a imbunătătirii performantelor;
 • Analizeaza, raporteaza si urmareste impreuna cu structurile specializate evenimentele/incidentele/neconcordantele din cadrul SNN SA ca numar, tip, categorie de risc, periodicitate, impact resurse (financiar/uman), repetitivitate, actiunile luate si stadiul lor din punct de vedere al controlului financiar de gestiune;
 • Urmareste si contribuie la indeplinirea programului de dezvoltare a sistemului de control intern / managerial;
 • Monitorizeaza atingerea obiectivelor fundamentale si a obiectivelor specifice pe departamente, centralizeaza informatiile privind masurarea periodica a indicatorilor;
 • Efectueaza monitorizarea performanţelor pe obiective şi activitati, prin intermediul unor indicatori cantitativi şi calitativi relevanţi, inclusiv cu privire la economicitate, eficienţă şi eficacitate, care trebuie să fie: măsurabili; specifici; accesibili; relevanţi, stabiliţi pentru o anumită durată în timp;
 • Respecta si implementeaza principiile si standardele de control intern managerial precum si cele referitor la aplicarea sistemului de management, protectia informatiilor clasificate, arhiva si SSM;
 • Contribuie la procesul de elaborare a obiectivelor de performanta si indicatorilor cheie de performanta;
 • Contribuie la evaluarea performanţelor, constatarea eventualelor abateri de la obiective şi propunerea măsurilor corective ce se impun;
 • Intocmeste tabloul de bord consolidat, cu stabilirea abaterilor de la tinte si  a planului de masuri.

 

 1. Data limită de depunere a dosarelor de candidatură este 20.09.2018.

 

 1. Interviul va avea loc în data de 27.09.2018, ora 10:00 la sediul Societatii din strada Polona nr. 65, sector 1, Bucuresti.

 

 1. Proba scrisă va avea loc în data de 04.10.2018, ora 10:00 la sediul Societatii din strada Polona nr. 65, sector 1, Bucuresti.

 

 1. Alte informații

- Bibliografie – Anexa 1

Cerere de înscriere -F/RU-00-05/4- Anexa 2

- Date de contact: telefon 021 / 203.82.00, e-mail office@nuclearelectrica.ro.

Aplica Acum


Titlu Expert Achizitii Publice Principal
Departament
 1. Societatea Nationala NUCLEARELECTRICA SA recruteaza personal (din interiorul si din exteriorul societatii), in vederea ocuparii postului de Expert Achizitii Publice Principal pentru Biroul Achizitii Servicii si Lucrari in cadrul Departamentului Achizitii.

 

 1. Profilul postului

Cerinte minime

Studii superioare de lunga durata cu diploma in domeniul tehnic, economic sau juridic;

 • Experiență în domeniul achizitiilor publice de minim 3 ani din care minim 1 an in intervalul 2016-2018.
 • Cunoasterea temeinica a utilitarelor din suita MicrosoftOffice, cunostinte temeinice de operare in MicrosoftWindows si utilizare a browser-elor de internet; operarea platformei SEAP;
 • Cunoaterea limbii engleze (scris si vorbit), nivel mediu;
 • Cerințe specifice:
  • Certificat de absolvire a unui curs de Expert Achizitii publice sau similar (in ultimii 3 ani);
  • Abilitatea de a lucra independent cat si in echipa;
  • Capacitate de analiza si sinteza a informatiei;
  • Disponibilitatea de lucru in afara orelor normale de program;
  • Cazier judiciar fara inregistrari.

 

Alte cerințe (care constituie avantaje pentru ocuparea postului):

 • Elaborarea documentatiei pentru minim 3 proceduri de achizitii de servicii si/sau lucrari cu o valoare mai mare de 500.000 euro, in ultimii 3 ani, in cadrul unei entitati/autoritati contractante;
 • Participarea in minim 3 comisii de evaluare in ultimul an, in cadrul unei entitati/autoritati contractante, in legatura cu achizitii de lucrari/servicii/produse.
Informatii loc de munca

Fisa Postului (Responsabilitati, atributii si sarcini principale ale posturilor de Expert Achizitii Publice Principal si Achizitii Publice Specialist)

 • Participă la organizarea şi desfăşurarea procedurilor de atribuire a contractelor de achiziţii de lucrări și servicii pentru sediu și sucursale, ca membru/ membru de rezervă/președinte în comisiile de evaluare, numite prin decizie a directorului general al SNN SA;
 • Participă la elaborarea documentațiilor de achiziții și asigură suport în derularea corespondenței/acțiunilor referitoare la această activitate;
 • Asigură suport pentru derularea contractelor de achiziţii, verifică / intocmeşte actele adiţionale la contracte sau contractele subsecvente acordurilor cadru şi le înaintează spre verificare şefului direct .
 • Colaborează cu compartimentele tehnice şi AQ pentru a asigura introducerea in documentaţiile de atribuire a tuturor cerinţelor specifice impuse de domeniul nuclear.
 • Colaborează cu compartimentele tehnice, AQ, financiar, juridic, în soluţionarea problemelor specifice ce pot apărea în derularea procedurilor de achiziţii şi / sau în derularea contractelor.
 • Asigură suport pentru soluţionarea contestaţiilor.
 • Colaboreaza cu ceilalti angajati nominalizati pentru tinerea evidentei referitoare la   arhiva Departamentului Achizitii;
 • Asigura confidentialitatea documentelor Departamentului Achizitii;
 • Solutioneaza la termen si de calitate corespunzatoare sarcinile primite pe cale ierarhica;
 • Participa la elaborarea si actualizarea procedurilor aferente activitatii departamentului
 • Participa la cursurile de instruire si perfectionare in domeniul de activitate si aplica in practica cunostintele dobandite la cursurile la care participa, trimis de catre societate;
 • Comunica/sesizeaza sefului de birou eventuale observatii privind activitatea proprie si/sau a colectivului, propune solutii de imbunatatire a activitatii biroului, inclusiv propuneri de participare la cursuri;
 • Respecta si urmareste aplicarea in cadrul Departamentului Achizitii a principiilor, procedurilor si instructiunilor Societatii Nationale “Nuclearelectrica” SA  privind activitatile de achizitii publice, in conformitate cu prevederile legislative in domeniu;
 • Are responsabilitatea  respectarii tuturor reglementarilor legale si a procedurilor societatii aplicabile pe linie de protectie a muncii, prevenirea si stingerea incendiilor, protectia fizica a tuturor bunurilor si informatiilor, protectia mediului;

 

 1. Data limita de depunere/transmitere a Candidaturilor (dosarele cu Cererile de inscriere si documentele suport): 13.08.2018

 

 1. Prima proba (tip Interviu): va avea loc la sediul S. N. Nuclearelectrica SA din Str. Polona nr. 65, sector 1 Bucuresti, in data de 20.08.2018, incepand cu ora 10:00;

 

 1. A doua proba (scrisa) va avea loc la sediul S. N. Nuclearelectrica SA din Str. Polona nr. 65, sector 1 Bucuresti, in data de 23.08.2018, incepand cu ora 10:00;

 

 1. Alte informatii / Anexe
 • Formular F/RU-00-05/4 – Cerere de inscriere
 • Date de contact: telefon 021/203.82.16, e-mail: office@nuclearelectrica
 • Bibliografie (Anexa 1);

 

 • LEGEA nr. 99/2016 privind achiziţiile sectoriale, cu modificarile si completarile ulterioare;
 • HG nr. 394/2016 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a prevederilor referitoare la atribuirea contractului sectorial/acordului-cadru din Legea nr. 99/2016 privind achiziţiile sectoriale, cu modificarile si completarile ulterioare;
 • LEGEA nr. 101/2016 privind remediile şi căile de atac în materie de atribuire a contractelor de achiziţie publică, a contractelor sectoriale şi a contractelor de concesiune de lucrări şi concesiune de servicii, precum şi pentru organizarea şi funcţionarea Consiliului Naţional de Soluţionare a Contestaţiilor cu modificarile si completarile ulterioare;
 • Ordonanța de Urgență a Guvernului nr. 98/2017 din 14 decembrie 2017 privind funcţia de control ex ante al procesului de atribuire a contractelor/acordurilor-cadru de achiziţie publică, a contractelor/acordurilor-cadru sectoriale şi a contractelor de concesiune de lucrări şi concesiune de servicii;
 • INSTRUCŢIUNEA nr. 1 din 4 ianuarie 2017 emisă în aplicarea prevederilor art. 179 lit. g) şi art. 187 alin. (8) lit. a) din Legea nr. 98/2016 privind achiziţiile publice, respectiv a art. 192 lit. g) şi a art. 209 alin. (8) din Legea nr. 99/2016 privind achiziţiile sectoriale;
 • INSTRUCŢIUNEA nr. 2 din 19 aprilie 2017 emisă în aplicarea prevederilor art. 178 şi art. 179 lit. a) şi b) din Legea nr. 98/2016 privind achiziţiile publice, cu completările ulterioare, respectiv a prevederilor art. 191 şi art. 192 lit. a) şi b) din Legea nr. 99/2016 privind achiziţiile sectoriale;
 • INSTRUCŢIUNEA nr. 3 din 8 august 2017 privind modificările contractului de achiziţie publică/contractului de achiziţie sectorială/acordului-cadru şi încadrarea acestor modificări ca fiind substanţiale sau nesubstanţiale;
 • ORDINUL ANAP nr. 141 din 14 iunie 2017 privind aprobarea Metodologiei de selecţie şi modului de interacţiune a autorităţilor/entităţilor contractante cu Agenţia Naţională pentru Achiziţii Publice în legătură cu intenţia de modificare a contractelor/acordurilor-cadru de achiziţie publică, respectiv a contractelor/acordurilor-cadru sectoriale, în condiţiile prevăzute la art. 221 alin. (1) lit. c) din Legea nr. 98/2016 şi la art. 238 din Legea nr. 99/2016;
 • NOTIFICARI ANAP
  1. Notificare 245/2016 privind utilizarea DUAE in procedurile de atribuire a contractelor de achizitie publica/sectoriala;
  2. Notificare 256/2016 privind intocmirea Fisei de date a achizitiei;
 • LEGEA nr. 184/2016 privind instituirea unui mecanism de prevenire a conflictului de interese in procedura de atribuire a contractelor de achizitie publica;
 • Ordonanţa de Urgenţă a Guvernului (OUG) nr. 114/2011 aprobată prin Legea nr. 195/2012 privind atribuirea anumitor contracte de achiziţii publice în domeniile apărării şi securităţii.
 1. Alte informații

- Bibliografie – Anexa 1

Cerere de înscriere -F/RU-00-05/4- Anexa 2

- Date de contact: telefon 021 / 203.82.00, e-mail office@nuclearelectrica.ro.

 

 

 

Notă: (1) Sunt acceptate numai dosarele de candidatură care corespund cerințelor din anunț și conțin toate formularele solicitate. Dosarele de candidatură se depun personal la sediul SNN*, prin poștă sau prin e-mail la adresa office@nuclearelectrica.ro, cu mențiunea/subiectul “Către Departamentul Resurse Umane – pentru concursul organizat in vederea ocuparii pozitiei de Expert Achizitii Publice Principal pentru Biroul Achizitii Servicii si Lucrari in cadrul Departamentului Achizitii

(2) Numai candidații care îndeplinesc cerințele minime și trec de proba eliminatorie de tip interviu, pot fi invitați la susținerea probei scrise.

(3) Contestațiile se pot depune în primele 3 zile lucrătoare, de la comunicarea răspunsurilor către candidați.

* Societatea Națională NUCLEARELECTRICA S.A.

Aplica Acum


Titlu Economist Specialist
Departament

ANUNT RECRUTARE

 

 

Societatea Națională NUCLEARELECTRICA S.A. recrutează personal în vederea ocupării postului de Economist Specialist din cadrul Departamentului Control Financiar si Managerial

 

 1. Profilul postului :
 • Studii superioare de lungă durată finalizate cu diplomă de licenţă in domeniul economic;
 • Vechime in munca de minim 7 ani din care experienta de minim 5 ani in: controlling; managementul costurilor; bugetare; intocmire/actualizare tablouri de bord; control financiar de gestiune; conformitate; audit sau activitati echivalente; control intern managerial;
 • Integritate, etica, profesionalism, operativitate, proactivitate, comunicare interpersonala;
 • Asumarea raspunderii, atitudine cooperanta, spirit de echipa, disponibilitate pentru efort suplimentar;
 • Capacitatea de a retine informatii, atentie la detalii, atenţie concentrată şi distributivă; abilitati de coordonare si control, de analiza si sinteza;
 • Aptitudini de calcul; aptitudini de a lucra cu documente; deprinderi de cercetare şi investigaţie; deprinderi de a redacta rapoarte;
 • Puternice abilitati de identificare si evaluare a riscurilor;
 • Bune abilitati de exprimare scrisa si verbala ;
 • Cunostinte medii/avansate de limba engleza;
 • Atitudine “can do “, capacitate de a-si stabili si de a atinge tinte indraznete.

 

Informatii loc de munca

Cunostinte specifice:

 • Cunoastere metodologii si tehnici bugetare, de urmarire bugete, controlling, calculatia costurilor;
 • Cunostinte aprofundate de contabilitate financiara si manageriala/de gestiune;
 • Buna cunoastere a standardelor IAS/IFRS;
 • Buna cunoastere a standardelor de control intern;
 • Cunoastere metodologii si tehnici de control, audit sau conformitate;
 • Cadru legal de organizare si exercitare a controlului financiar de gestiune;
 • Cunoastinte privind organizarea controlului intern managerial;
 • Cunostinte solide de utilizare a pachetului de aplicatii MS Office;
 • Legislaţia de specialitate, fiscalitate/legislaţia din domeniul financiar-contabil, legislatia muncii şi acte normative specifice domeniului de activitate al SNN SA;
 • Buna cunoastere a prvederilor Codului Fiscal in vigoare;

 

Alte cerinte:

 • Membru in asociatii profesionale de profil si/sau certificari : controlling, cost management, CECCAR, CAFR, CIA, CICA, ACCA ;
 • Limba engleza nivel mediu.

 

Cerinte care constituie avantaje:

 • Experienta in domeniul energetic/industrie. 

 

 1. Fișa Postului (responsabilități, atribuții și sarcini ale postului):

 

 • Elaboreaza norme, politici si proceduri specifice SNN in domeniul controlului financiar si a sistemului de control intern managerial;
 • Verifică respectarea prevederilor legale si a reglementărilor interne cu privire la existenta, integritatea, păstrarea si utilizarea mijloacelor si resurselor, detinute cu orice titlu, si modul de reflectare a acestora in evidenta contabilă;
 • Verifică respectarea prevederilor legale in fundamentarea proiectului bugetului de venituri si cheltuieli al SNN si a proiectelor bugetelor de venituri si cheltuieli ale sucursalelor;
 • Verifică respectarea prevederilor legale in executia bugetului de venituri si cheltuieli al SNN, inclusiv la sucursale:
 • realizarea veniturilor si incadrarea in nivelul cheltuielilor aprobate;
 • gradul de realizare a veniturilor, de efectuare a cheltuielilor si de obtinere a rezultatului;
 • realizarea indicatorilor economico-financiari specifici activitătii, la nivelul SNN SA;
 • realizarea programului de investitii si incadrarea in sursele aprobate;
 • respectarea programelor de reducere a arieratelor si a stocurilor;
 • respectarea prevederilor legale si/sau a reglementărilor interne in efectuarea achizitiilor;
 • Verifică respectarea prevederilor legale si a reglementărilor interne cu privire la modul de efectuare a inventarierii anuale a elementelor de natura activelor, datoriilor si capitalurilor proprii;
 • Verifică respectarea prevederilor legale si a reglementărilor interne cu privire la incasările si plătile in lei si valută, de orice natură, in numerar sau prin virament;
 • Verifică respectarea prevederilor legale cu privire la inregistrarea in evidenta contabilă a operatiunilor economico-financiare;
 • Verifică respectarea prevederilor legale si a reglementărilor interne cu privire la intocmirea, circulatia, păstrarea si arhivarea documentelor primare, contabile si a celor tehnico-operative;
 • Elaborează analize economico-financiare pentru conducerea SNN SA in scopul fundamentării deciziilor si a imbunătătirii performantelor;
 • Analizeaza, raporteaza si urmareste impreuna cu structurile specializate evenimentele/incidentele/neconcordantele din cadrul SNN SA ca numar, tip, categorie de risc, periodicitate, impact resurse (financiar/uman), repetitivitate, actiunile luate si stadiul lor din punct de vedere al controlului financiar de gestiune;
 • Urmareste si contribuie la indeplinirea programului de dezvoltare a sistemului de control intern / managerial;
 • Monitorizeaza atingerea obiectivelor fundamentale si a obiectivelor specifice pe departamente, centralizeaza informatiile privind masurarea periodica a indicatorilor;
 • Efectueaza monitorizarea performanţelor pe obiective şi activitati, prin intermediul unor indicatori cantitativi şi calitativi relevanţi, inclusiv cu privire la economicitate, eficienţă şi eficacitate, care trebuie să fie: măsurabili; specifici; accesibili; relevanţi, stabiliţi pentru o anumită durată în timp;
 • Respecta si implementeaza principiile si standardele de control intern managerial precum si cele referitor la aplicarea sistemului de management, protectia informatiilor clasificate, arhiva si SSM;
 • Contribuie la procesul de elaborare a obiectivelor de performanta si indicatorilor cheie de performanta;
 • Contribuie la evaluarea performanţelor, constatarea eventualelor abateri de la obiective şi propunerea măsurilor corective ce se impun;
 • Intocmeste tabloul de bord consolidat, cu stabilirea abaterilor de la tinte si  a planului de masuri.

 

 1. Data limită de depunere a dosarelor de candidatură este 25.01.2019

 

 1. Interviul va avea loc incepand cu data de 04.02.2019, ora 10:00 la sediul Societatii din strada Polona nr. 65, sector 1, Bucuresti.

 

 1. Proba scrisă va avea loc în data de 11.02.2019, ora 10:00 la sediul Societatii din strada Polona nr. 65, sector 1, Bucuresti.

 

 1. Alte informații

 

- Bibliografie – Anexa 1

- Cerere de înscriere -F/RU-00-05/4- Anexa 2

- Date de contact: telefon 021 / 203.82.00, e-mail office@nuclearelectrica.ro.

 

Notă: (1) Sunt acceptate numai dosarele de candidatură care corespund cerințelor din anunț și conțin toate formularele solicitate. Dosarele de candidatură se depun personal la sediul SNN*, prin poștă sau prin e-mail la adresa office@nuclearelectrica.ro, cu mențiunea / subiectul “Către Departamentul Resurse Umane – pentru concursul organizat in vederea ocuparii pozitiei de Economist Specialist in cadrul Departamentului Control Financiar si Managerial.

 (2) Numai candidații care îndeplinesc cerințele minime și trec de proba eliminatorie de tip interviu, pot fi invitați la susținerea probei scrise.

 (3) Contestațiile se pot depune în primele 3 zile lucrătoare, de la comunicarea răspunsurilor către candidați.

 * Societatea Națională NUCLEARELECTRICA S.A.

Aplica Acum


Titlu Sucursala CNE Cernavoda – Administrator Baze de Date
Departament

Denumirea postului
• Administrator Baze de Date
Departament / Compartiment Sucursala CNE Cernavoda / Serviciul IT/ Biroului Dezvoltare Administrare Aplicatii IT
Cerinte
• Studii – Superioare tehnice in specialitatea automatica / calculatoare /electronica / informatica/ tehnica de calcul
• Experienta – Minim 4 ani activitati de adminstrare baze de date Oracle/ MS SQL Server/ Informix, sisteme de operare Unix, sistem Real Time Performance Management sau unuia echivalent si in activitati de instalare/configurare produse Oracle in medii de productie
• Cerinţe specifice:

  • Cunostinte temeinice structura baze de date pentru Sistemul informatic de Adminstrare a activitatilor Nucleare la CNE Cernavoda – ABB Asset Suite
  • Cunoasterea structurii/ administrarii EDMS Curator utilizat pentru gestiunea docuemntelor electronice la CNE Cernavoda constituie avantaj
  • Cunostinte de proiectare si documentare a arhitecturii bazelor de date, modelarea datelor

• Alte cerinte:

  • Aptitudini analitice
  • Cunostinte de limba engleza

• Responsabilitati

  • Configureaza si documenteaza baze de date, dezvolta aplicatii si rapoarte, face analiza si optimizarea bazelor de date pentru eficienta maxima; monitorizeaza sistemele si platformele IT pentru asigurarea functionarii neintrerupte a acestora;
  • Asigura confidentialitatea, integritatea si disponibilitatea informatiilor centralei in format electronic in conformitate cu standardele aplicabile si procedurile centralei pentru aplicatiile, sistemele informatice si bazele de date de care este responsabil;
  • Implementeaza politici de securitate pentru sisteme, utilizatori si date
  • Alte responsabilităţi şi sarcini conform fişei postului.

• Bibliografie

  • Administrare baze de date Oracle, Microsoft SQL Server, Informix, Programare SQL si PL/SQL.
Informatii loc de munca

Salarizare si alte beneficii
• Conform Contractului Colectiv de Munca al Societatii Nationale Nuclearelectrica SA

Alte informatii

  • Activităţi desfasurate in sistem de lucru procedurat
  • Conditii de lucru la nivelul standardelor
  • Facilitati de dezvoltare profesionala

• Salariul si alte beneficii:

  o Salariu atractiv si competetiv la nivelul pietei fortei de munca
  o Concediu anual de 26-35 zile lucratoare, functie de vechimea in munca
  o Indemnizatie de concediu de odihna echivalenta cu 1.6 ori salariul
  o Compensare consum energie electrica in limita a 3600 kWH/an
  o Compensare consum energie termica in limita a 21 Gcal/an
  o Cazare gratuita, in locuinte de serviciu sau interventie, in limita spatiilor locative disponibile
  o Transport la si de la locul de munca, cu mijloacele de transport in común puse la dispozitie de unitate
  o Alimentatie de protectie in valoare de 45lei/zi lucrata
  o Contributie angajator la un fond privat de pensii facultative, functie de vechime in sistemul energetic
  o Alte beneficii conform CCM

• Informatii suplimentare : telefon – 0241-801301
• Candidatii ale caror CV-uri vor fi selectate pentru participare la concurs vor fi invitati la Serviciul Dezvoltare si Strategie Resurse Umane pentru completarea formularelor si depunerea documentelor necesare pentru participarea la concurs.

Data limita de transmitere a CV-urilor este 28.01.2019.

Aplica Acum


Titlu Sucursala CNE Cernavoda – Consilier juridic (2 posturi)
Departament

Denumirea postului
• Consilier juridic (2 posturi)

Locul de desfasurare al activitatii
Societatea Nationala Nuclearelectrica SA / Sucursala CNE Cernavoda

Cerinte
• Studii – Absolvent Facultate de Drept in specialitatea stiinte juridice, cu certificat de promovare a examenului de definitivat, inscris in tabloul consilierilor juridici “definitivi” si cu cotizatia platita la zi.

• Experienta – minim 4 ani in activitati de consiliere jurídica, astfel incat sa detina competentele necesare exercitarii imediate a functiei la standardele cerute (cunostinte detaliate privind spete in domeniul civil, penal, comercial, litigii de munca, practica la zi in legislatia de achizitii publice sectoriale, etc).

• Cerinte specifice:

  • Cunostinte temeinice pe urmatoarele domenii: drept civil, drept penal, dreptul muncii si a legislatiei achizitiilor sectoriale, in special, reprezentare in fata instantelor de judecata de toate gradele, ANAP, CNSC.;
  • Cunostinte despre procedurile aplicabile si metodele de lucru procedurat in domeniul juridic
  • Cunostinte in domeniul utilizarii computerului

• Alte cerinte:
• Nu se aplica

• Responsabilitati

  • Avizarea actelor cu caracter juridic ale societatii;
  • Reprezentarea intereselor si apararea drepturilor legitime ale societatii in fata autoritatilor publice, institutiilor de orice natura, precum si in fata oricarei persoane juridice sau fizice;
  • Asigurarea de consultanta si informarea permanenta a conducerii societatii cu privire la modificarile legislative;
  • Redactarea proiectelor de contracte si negocierea clauzelor legale contractuale;
  • Alte responsabilitati si sarcini conform Fisei Postului.

Bibliografie

  1. Codul Civil, Noul Cod de Procedura Civila;
  2. Codul Penal, Noul Cod de Procedura Penala;
  3. Legea nr. 53/2003 Codul muncii;
  4. Legea nr. 99/2016 privind achiziţiile sectoriale;
  5. Hotărârea nr. 394/2016 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a prevederilor referitoare la atribuirea contractului sectorial/acordului-cadru din Legea nr. 99/2016 privind achiziţiile sectoriale
  6. Legea nr. 100/2016 privind concesiunile de lucrări şi concesiunile de servicii;
  7. Instructiunile ANAP nr. 1,2 si 3/2017 si Normele metodologice de aplicare
  8. Legea nr. 101/2016 privind remediile şi căile de atac în materie de atribuire a contractelor de achiziţie publică, a contractelor sectoriale şi a contractelor de concesiune de lucrări şi concesiune de servicii, precum şi pentru organizarea şi funcţionarea Consiliului Naţional de Soluţionare a Contestaţiilor;
  9. Legea nr. 31/1990 privind societăţile comerciale*)
  10. Legislatie secundara emisa in aplicarea actelor normative anterior mentionate.
Informatii loc de munca

Salarizare si alte beneficii
• Conform Contractului Colectiv de Munca al Societatii Nationale Nuclearelectrica SA

Alte informatii

  • Activităţi desfasurate in sistem de lucru procedurat
  • Conditii de lucru la nivelul standardelor
  • Facilitati de dezvoltare profesionala

• Salariul si alte beneficii:

  o Salariu atractiv si competetiv la nivelul pietei fortei de munca
  o Concediu anual de 26-35 zile lucratoare, functie de vechimea in munca
  o Indemnizatie de concediu de odihna echivalenta cu 1.6 ori salariul
  o Compensare consum energie electrica in limita a 3600 kWH/an
  o Compensare consum energie termica in limita a 21 Gcal/an
  o Cazare gratuita, in locuinte de serviciu sau interventie, in limita spatiilor locative disponibile
  o Transport la si de la locul de munca, cu mijloacele de transport in común puse la dispozitie de unitate
  o Alimentatie de protectie in valoare de 45lei/zi lucrata
  o Contributie angajator la un fond privat de pensii facultative, functie de vechime in sistemul energetic
  o Alte beneficii conform CCM

• Informatii suplimentare : telefon – 0241-801301
• Candidatii ale caror CV-uri vor fi selectate pentru participare la concurs vor fi invitati la Serviciul Dezvoltare si Strategie Resurse Umane pentru completarea formularelor si depunerea documentelor necesare pentru participarea la concurs.

Data limita de transmitere a CV-urilor este 28.01.2019.

Aplica Acum


Titlu Inginer specialist
Departament
 1. Societatea Nationala NUCLEARELECTRICA S.A. recruteaza personal din exteriorul societatii in vederea ocuparii postului vacant de inginer specialist de la Serviciul Managementul Tranzactiilor si Raportari-Directia Tranzactii Energie Electrica, pe durata nedeterminata.

 

 1. Profilul postului:

 

Cerinte obligatorii pentru ocuparea postului:

 • Studii superioare tehnice;
 • Experienta: minim 5 ani in activitatea de tranzactionare a energiei electrice pe pietele specializate ( PCCB-LE, PCCB- NC,PC-OTC,PCSU) si in activitatea de furnizare la clientii finali:
 • Experienta in activitatea de notificari zilnice pe pietele spot ( PZU,PI,PE)
 • Experientain activitatea de notificari fizice in platforma DAMAS;
 • Experienta in achizitia de capacitati ATC si experienta in activitatea de import/export/tranzit energie electrica pe pietele din Romania;
 • Cunoaterea limbii engleze – nivel mediu
Informatii loc de munca

Alte cerinte specifice postului:

 • Capacitate de comunicare;
 • Adaptabilitate la sisteme si medii de lucru diferite;
 • Abilitati de lucru in echipa;
 • Capacitate de gestionare a sarcinilor complexe si atingere a  obiectivelor stabilite;
 • Constituie avantaj pentru ocuparea postului vacant detinerea de atestat (certificat) recunoscut international care sa certifice pregatirea ca trader de energie electrica.

 

Fișa Postului (responsabilități, sarcini  principale)

 • Asigura implementarea politicilor si strategiilor societatii in domeniul tranzactiilor si furnizarii de energie electrica pe piata de energie, in colaborare cu alte persoane din cadrul serviciului, directiei sau din alte servicii, conform atributiilor acestora;
 • Raspunde de pregatirea si transmiterea la conducerea societatii si la organismele de supraveghere a pietei de energie (OPCOM, ANRE, ME) a raportarilor/sintezelor cerute privind tranzactiile/furnizarea/distributia energiei electrice, asigurand in acest scop colectarea, actualizarea si mentinerea la zi a datelor  necesare de la ceilalti angajati ai directiei care desfasoara activitati legate de tranzactii, furnizare si distributie a  energiei electrice;
 • Participa la stabilirea criteriilor de contractare, la negocierea contractelor sau a actelor aditionale (inclusiv sedinte de conciliere, inaintarea si sustinerea divergentelor la Autoritatea competenta);
 • Initiaza/avizeaza acte aditionale la contracte sau protocoale legate de contracte comerciale;
 • Raspunde de accesul la exemplarele de lucru ale contractelor, actelor aditionale si protocoalelor conexe, gestionandu-le cu maxima diligenta;
 • Respecta legislatia in vigoare find responsabil in intreaga sa activitate de aplicarea corecta a normativelor in domeniu;
 • Raspunde de organizarea, intretinerea si actualizarea eficienta a bazei de date care reflecta derularea contractelor aferente tranzactiilor/furnizarii energiei electrice (cantitati de energie/servicii tranzactionate, preturi aplicate, valori facturate, incasari primite prin virament sau compensare, majorari pentru intarziere etc);
 • Asigura ca baza electronica de date sa aiba o rezerva (dublura) prin copierea documentelor pe hard separat/memorie externa, pentru a evita disparitia datelor in caz de distrugere accidentala, iar datele importante sintetice – pentru luna si an – le trece si le pastreaza pe suport hartie;
 • Raspunde de efectuarea periodica, la termenele prevazute de legislatia in vigoare, de pregatirea si transmiterea la organismele de supraveghere a pietei de energie (ANRE, ME, MFP, KPMG, FP) a datelor necesare privind tranzactiile aferente contractelor privind tranzactiile/furnizarea /distributia energiei electrice;
 • Intocmeste la cererea conducerii situatii cu extrase din baza de date privind diferite aspecte ale derularii contractelor aferente tranzactiilor/furnizarii energiei electrice;
 • Gestioneaza cu maxima atentie si rigurozitate corespondenta primita de la partenerii contractuali sau de la autoritatea competenta, operatorii de piata etc. in legatura cu derularea contractelor aferente tranzactiilor/furnizarii energiei electrice;
 • Solicita si primeste asistenta din partea altor persoane din directie sau din alte servicii, conform atributiilor acestora, pentru rezolvarea problemelor de derulare contracte si notificari zilnice;
 • Urmareste primirea inregistrarilor/masuratorilor care determina volumul efectiv al cantitatilor de energie/serviciilor livrate pe fiecare interval orar si obtine confirmarea lor de la partenerii contractuali implicati, rezolva eventualele divergente formulate de parteneri privind inregistrarile/masuratorile notificate catre partenerii contractuali;
 • Verifica facturile pentru serviciile de furnizare si distributie, mijlocite de SNN si/sau prestate de partenerii contractuali in activitatile de pe piata de energie (transport, servicii de sistem, administrarea pietei, distributie, asigurarea energiei reactive), sau facturile altor parteneri cu care SNN are contracte pe baza carora achizitioneaza energie sau servicii in vederea acordarii “Bun de plata”, avand ca referinta masuratorile/inregistrarile confirmate si prevederile contractuale, confirma corectitudinea facturilor in vederea acceptarii la plata, precizeaza pentru Departamentul Financiar Contabilitate termenele pentru efectuarea platilor. Pastreaza copii dupa facturile primite si acceptate si le depoziteaza in dosare separate;
 • Evalueaza activitatea de tranzactionare pe piata de certificate verzi in conformitate cu legislatia, secundara si cu procedurile in vigoare, aplicabile pietei de Certificate verzi;
 • Pregateste, in colaborare cu compartimentul juridic-contencios si celelalte servicii implicate, documentele necesare pentru eventuala actiune in justitie initiata in vederea obtinerii majorarilor pentru intarziere;
 • Asigura corectitudinea si completitudinea (conform documentelor primare), precum si securitatea si confidentialitatea datelor si informatiilor cuprinse in fisierele/bazele de date proprii, inclusiv actualizarea acestora;
 • Raspunde de intocmirea si actualizarea procedurilor/instructiunilor specifice activitatii postului/serviciului, stabilind interfetele cu sucursalele, celelalte compartimente din societate, cu compartimentele corespondente de la partenerii contractuali, operatorii de piata sau autoritatile de reglementare;
 • Asigura implementarea masurilor corective rezultate in urma auditurilor, controalelor de asigurare a calitatii, pentru domeniul sau specific de activitate;
 • La cererea autoritatilor, intocmeste puncte de vedere la proiectele de reglementari aplicabile domeniului sau de activitate si difuzate in faza “document de discutie” si face propuneri pentru imbunatatirea si eficientizarea activitatii, inclusiv pentru perfectionarea reglementarilor, urmarind satisfacerea intereselor societatii;
 • Participa la diverse forme de pregatire conform cu programul stabilit de societate cu avizul conducatorilor ierarhici, isi insuseste astfel metode noi de lucru, inclusiv cele privind utilizarea produselor moderne de IT;
 • Raspunde de organizarea, intretinerea si actualizarea bazei de date a arhivei Serviciului Managementul Tranzactiilor si Raportari cu toate contractele/conventiile si Deciziile ANRE aferente activitatii desfasurate de acesta. Arhiveaza in format electronic toate documentele si intocmeste in arhiva Serviciului/Directiei o baza de date cu toate informatiile necesare identificarii fiecarui document;
 • Pune la dispozitie organelor de control documentele originale sau in format electronic in cazul in care acest lucru este dispus de seful de serviciu / directorul de directie sau de Conducatorul societatii si se asigura ca acestea sunt restituite in aceeasi forma;
 • Colaboreaza permanent cu Departamentul Raportari Financiare si Buget in vederea raportarilor aferente activitatii de tranzactionare/furnizare/distributie a energiei electrice, in conformitate cu procedurile in vigoare;
 • Raspunde de intocmirea sub indrumarea sefului de serviciu sau directorului directiei, a bazei de fundamentare pentru bugetul de venituri si cheltuieli;
 • Este inlocuitorul responsabilului de notificari pe platformele de tranzactionare a energiei electrice si conlucreaza cu acesta in activitatea de ofertare.

 

 1. Data limită de depunere a dosarelor de candidatură este data de 14.08.2018..
 2. Interviul va avea loc în perioada 21-23.08.218, de la ora 10:00 la sediul S.N. Nuclearelectrica SA din Strada Polona nr. 65, sector 1, Bucuresti.

 

 1. Proba scrisă va avea loc în data 28.08.2018, ora 10:00 la sediul S.N. Nuclearelectrica SA din Strada Polona nr. 65, sector 1, Bucuresti.

 

 1. Alte informații

- Bibliografie- ocupare post Inginer specialist

 

 1. Legea 123/2012 a energiei electrice actualizata;
 2. Codul Comercial al Pietei angro de energie electrica aprobat prin Ordin ANRE nr.25/2004, actualizat;
 3. Regulamentul de furnizare a energiei electrice la clientii finali aprobat prin Ordin ANRE nr.64/2014, cu modificarile ulterioare;
 4. Procedura privind schimbarea furnizorului de energie electrica aprobata prin Ordinul ANRE 105/2014, cu modificarile ulterioare;
 5. 78/2014 – Regulament privind modalitatile de incheiere a contractelor bilaterale de energie electrica prin licitatie extinsa si negociere continua si prin contracte de procesare, cu modificarile ulterioare;
 6. Procedura privind modalitatea de tranzacţionare pe piaţa centralizată cu negociere dublă continuă” ce a fost aprobată prin Avizul presedintelui ANRE nr. 33/28.08.2013, cu modificarile ulterioare;
 7. Legea societatilor comerciale;
 8. Legea 220/2008 pentru stabilirea sistemului de promovare a producerii energieie din surse regenerabile de energie;
 9. Commision proposes new rules for consumer centred clean energy transition
 10. Energy Strategy and Energy Union – European Commission

 

LEGISLATIA/Documente disponibile pe paginile de internet:

 1. http://www.nuclearelectrica.ro/
 2. http://www.anre.ro
 3. http://www.opcom.ro
 4. http://www.transelectrica.ro
 5. http://www.acer.europa.eu
 6. http://www.acer.europa.eu/en/remit
 7. http://ec.europa.eu/energy/en/news/commission-proposes-new-rules-consumer-centred-clean-energy-transition
 8. http://ec.europa.eu/energy/en/topics/energy-strategy-and-energy-union

- Cerere de înscriere -F/RU-00-05/4 – Anexa 1

- Date de contact: telefon 021/2038200, e-mail: office@nuclearelectrica.ro

 

 

Notă: (1) Sunt acceptate numai dosarele de candidatură care corespund cerințelor din anunț și conțin toate formularele solicitate. Dosarele de candidatură se depun personal la sediul SNN*, prin poștă sau prin e-mail la adresa office@nuclearelectrica.ro, cu mențiunea / subiectul “Pentru concursul organizat pentru ocuparea postului de Inginer  specialist – Serviciul Managementul Tranzactiilor si Raportari-Directia Tranzactii Energie Electrica”.

2) Numai candidații care îndeplinesc cerințele minime și trec de proba eliminatorie de tip interviu, pot fi invitați la susținerea probei scrise.

(3) Contestațiile se pot depune în primele 3 zile lucrătoare, de la comunicarea răspunsurilor către candidați.

* Societatea Națională NUCLEARELECTRICA S.A.

 

 

 

Aplica Acum


X