Locuri de munca

Titlu Sucursala CNE Cernavoda-Tehnician – radioprotectie-Laborator Dozimetrie Individuala (1 post)
Departament

Denumirea postului
• Tehnician – radioprotectie-Laborator Dozimetrie Individuala (1 post)

Departament / Compartiment
Sucursala CNE Cernavoda / Laboratorului Dozimetrie Individuala

Cerinte
• Studii – medii cu diploma de bacalaureat, profil tehnic / real

• Experienta – Minim 1 an in activitati specifice, intr-un labotaror de masurari fizico-chimice

• Cerinte specifice:

  • Cunoştinţe de limba engleză-nivel mediu;
  • Disponibilitate pentru lucru in ture si program prelungit;
  • Abilitati organizatorice si de comunicare;
  • Cunoştinţe de operare PC si de accesare a retelei de calculatoare

• Alte cerinte:

  • Nu se aplica

• Responsabilitati

  • Prelevare si preparare de probe biologice (urina) si efluenti radioactivi;
  • Efectuare de masurari de radioactivitate(spectrometrie beta cu scintilatori lichizi, spectrometrie gamma si masurari alfa beta globale) in probe de urina si efluenti;
  • Lucru cu baze de date (Oracle);
  • Alte responsabilitati si sarcini conform Fisei Postului

Bibliografie

  • Manualele de fizica, clasele IX – XII:

   o Fizica atomica si nucleara;
   o Electricitate

  • Manualele de matematica, clasele IX – XII:

   o Algebra;
   o Trigonometrie
Informatii loc de munca

• Salariul si alte beneficii:

  o Salariu atractiv si competetiv la nivelul pietei fortei de munca
  o Concediu anual de 26-35 zile lucratoare, functie de vechimea in munca
  o Indemnizatie de concediu de odihna echivalenta cu 1.6 ori salariul
  o Compensare consum energie electrica in limita a 3600 kWH/an
  o Compensare consum energie termica in limita a 21 Gcal/an
  o Cazare gratuita, in locuinte de serviciu sau interventie, in limita spatiilor locative disponibile
  o Transport la si de la locul de munca, cu mijloacele de transport in común puse la dispozitie de unitate
  o Alimentatie de protectie in valoare de 45lei/zi lucrata
  o Contributie angajator la un fond privat de pensii facultative, functie de vechime in sistemul energetic
  o Alte beneficii conform CCM

Alte informatii

  • Activităţi desfasurate in sistem de lucru procedurat
  • Conditii de lucru la nivelul standardelor
  • Facilitati de dezvoltare profesionala

Data limita de transmitere a CV-urilor este 25.02.2019

Informatii suplimentare : telefon – 0241-801301
Candidatii ale caror CV-uri vor fi selectate pentru participare la concurs vor fi invitati la Serviciul Dezvoltare si Strategie Resurse Umane din cadrul CNE Cernavoda pentru completarea formularelor si depunerea documentelor necesare in vederea participarii la concurs sau, functie de optiunea acestora, li se va indica adresa de email la care vor putea sa transmita documentele solicitate. Data concursului va fi comunicata ulterior candidatilor care au dosarul de candidatura complet.

Aplica Acum


Titlu Sucursala CNE Cernavoda -Inginer (Implementare Proiecte)
Departament

Denumirea postului
• Inginer (Implementare Proiecte)

Departament / Compartiment
Sucursala CNE Cernavoda /Serviciului Implementare Proiecte

Cerinte
• Studii – superioare tehnice in specialitatea: instalatii pentru constructii/ inginerie sanitara si protectia mediului / mecanica
• Experienta – Minim 2 ani pe o pozitie de inginer în activitati de exploatare / punere in functiune centrale nuclearoelectrice, supraveghere tehnica lucrari mecanice si lucrari de instalatii aferente constructiilor
• Cerinţe specifice:

  • Autorizatie diriginte de santier instalatii sanitare si termoventilatii, retele termice si sanitare constituie avantaj

• Alte cerinte:

  • Cunostinte bune de limba engleza – nivel mediu;
  • Abilitati de utilizare PC (MS Office);
  • Cunoasterea proceselor de lucru din centrala – constituie avantaj;
  • Aptitudini de evaluare, programare, organizare si supraveghere executie lucrari

• Responsabilitati

  • Analizeaza documentele de executie si contractul lucrarii, evalueaza si programeaza lucrarile;
  • Urmareste realizarea cantitativa si calitativa a lucrarilor la termenul si valoarea contractului cu respectarea normativelor in vigoare si a procedurilor centralei;
  • Proceseaza prin AS WMS toate etapele de administrare a unei lucrari, de la initiere pana la inchidere;
  • Asigura emiterea, avizarea si gestionarea tuturor inregistrarilor de calitate pe parcursul etapelor de implementare a proiectelor;
  • Participa la inchiderea documentatiei, receptie lucrari si punerea in functiune a investitiei;
  • Alte responsabilităţi şi sarcini conform fişei postului.

• Bibliografie

  1. Legea nr. 50/1991 privind autorizarea executării lucrărilor de construcţii
  2. Legea nr. 125/1996 pentru modificarea şi completarea Legii nr. 50/1991 privind autorizarea executării construcţiilor şi unele măsuri pentru realizarea locuinţelor
  3. Legea nr. 10/1995 privind calitatea în construcţii
  4. Legea nr. 177/2015 pentru modificarea şi completarea Legii nr. 10/1995 privind calitatea în construcţii
  5. Legea nr. 111/1996 privind desfăşurarea în siguranţă, reglementarea, autorizarea şi controlul activităţilor nucleare
  6. Legea nr. 63/2018 pentru modificarea şi completarea Legii nr. 111/1996 privind desfăşurarea în siguranţă, reglementarea, autorizarea şi controlul activităţilor nucleare
  7. Ordinul nr. 407/2005 pentru aprobarea Normelor privind autorizarea executării construcţiilor cu specific nuclear
  8. Hotărârea Guvernului nr. 273/1994 privind aprobarea Regulamentului de recepţie a lucrărilor de construcţii şi instalaţii aferente acestora
  9. Hotărârea Guvernului nr. 343/2017 pentru modificarea Hotărârii Guvernului nr. 273/1994 privind aprobarea Regulamentului de recepţie a lucrărilor de construcţii şi instalaţii aferente acestora
  10. Hotărârea Guvernului nr. 51/1996 privind aprobarea Regulamentului de recepţie a lucrărilor de montaj utilaje, echipamente, instalaţii tehnologice şi a punerii în funcţiune a capacităţilor de producţie
  11. I 9/2015, I13/2015, I5/2010, PT18/1999, PT C 4-2010, PT C 6-2010, PT C 10-2010
Informatii loc de munca

Salarizare si alte beneficii
• Conform Contractului Colectiv de Munca al Societatii Nationale Nuclearelectrica SA

Alte informatii

  • Activităţi desfasurate in sistem de lucru procedurat
  • Conditii de lucru la nivelul standardelor
  • Facilitati de dezvoltare profesionala

• Salariul si alte beneficii:

  o Salariu atractiv si competetiv la nivelul pietei fortei de munca
  o Concediu anual de 26-35 zile lucratoare, functie de vechimea in munca
  o Indemnizatie de concediu de odihna echivalenta cu 1.6 ori salariul
  o Compensare consum energie electrica in limita a 3600 kWH/an
  o Compensare consum energie termica in limita a 21 Gcal/an
  o Cazare gratuita, in locuinte de serviciu sau interventie, in limita spatiilor locative disponibile
  o Transport la si de la locul de munca, cu mijloacele de transport in común puse la dispozitie de unitate
  o Alimentatie de protectie in valoare de 45lei/zi lucrata
  o Contributie angajator la un fond privat de pensii facultative, functie de vechime in sistemul energetic
  o Alte beneficii conform CCM

• Informatii suplimentare : telefon – 0241-801301
• Candidatii ale caror CV-uri vor fi selectate pentru participare la concurs vor fi invitati la Serviciul Dezvoltare si Strategie Resurse Umane pentru completarea formularelor si depunerea documentelor necesare pentru participarea la concurs.

Data limita de transmitere a CV-urilor este 25.02.2019

Aplica Acum


Titlu Sucursala CNE Cernavoda -Inginer (chimic)
Departament

Denumirea postului
• Inginer – 1 post

Departament / Compartiment
Sucursala CNE Cernavoda / Birou Tehnic Chimic / Sectia Chimica

Cerinte
• Studii: superioare tehnice în specialitatea chimie/ inginerie chimica

• Experienta: Minim 2 ani experienta in domeniul studiilor absolvite

• Cerinte specifice:
• Nu se aplica

• Alte cerinţe:

  • Cunostinte de limba engleza – nivel mediu;
  • Cunoştinţe de utilizare PC (MS Word, MS Excel, MS Power Point)

• Responsabilitati
• Efectueaza activitati de inginer responsabil pentru urmatoarele sisteme:

  • 1-45400 – Sistem de aditie chimicale
  • 1-45110 – Probe Chimice Ciclu Termic
  • 1-36610-Probe Chimice Generatori de Abur

Avand urmatoarele responsabilitati:

  • Cunoasterea in detaliu a sistemelor si a modului de functionare al echipamentelor
  • Supravegherea sistemelor pentru a se asigura ca acestea sunt disponibile in permanenta si functioneaza la parametrii specificati in documentatia de proiect si de exploatare
  • Actualizarea documentatiei aferente sistemelor din responsabilitate
  • Mentinerea controlului configuratiei de proiect
  • Monitorizarea si raportarea indicatorilor de performanta caracteristici sistemelor din responsabilitate;
  • Alte responsabilitati si sarcini conform Fisei Postului.

Bibliografie

  • Cunostinte generale de chimie
  • Mecanica fluidelor
  • Coroziune
  • Cunostinte generale de instrumentatie si control
Informatii loc de munca

• Salariul si alte beneficii:

  o Salariu atractiv si competetiv la nivelul pietei fortei de munca
  o Concediu anual de 26-35 zile lucratoare, functie de vechimea in munca
  o Indemnizatie de concediu de odihna echivalenta cu 1.6 ori salariul
  o Compensare consum energie electrica in limita a 3600 kWH/an
  o Compensare consum energie termica in limita a 21 Gcal/an
  o Cazare gratuita, in locuinte de serviciu sau interventie, in limita spatiilor locative disponibile
  o Transport la si de la locul de munca, cu mijloacele de transport in común puse la dispozitie de unitate
  o Alimentatie de protectie in valoare de 45lei/zi lucrata
  o Contributie angajator la un fond privat de pensii facultative, functie de vechime in sistemul energetic
  o Alte beneficii conform CCM

Alte informatii

  • Activităţi desfasurate in sistem de lucru procedurat
  • Conditii de lucru la nivelul standardelor
  • Facilitati de dezvoltare profesionala

Data limita de transmitere a CV-urilor este 25.02.2019

Informatii suplimentare : telefon – 0241-801301
Candidatii ale caror CV-uri vor fi selectate pentru participare la concurs vor fi invitati la Serviciul Dezvoltare si Strategie Resurse Umane din cadrul CNE Cernavoda pentru completarea formularelor si depunerea documentelor necesare in vederea participarii la concurs sau, functie de optiunea acestora, li se va indica adresa de email la care vor putea sa transmita documentele solicitate. Data concursului va fi comunicata ulterior candidatilor care au dosarul de candidatura complet.

Aplica Acum


Titlu Economist Specialist (SNN)
Departament

Societatea Națională NUCLEARELECTRICA S.A. recrutează personal în vederea ocupării postului de Economist Specialist din cadrul Departamentului Control Financiar si Managerial

Profilul postului:

 • studii superioare de lunga durata, finalizate cu diploma de licenta in domeniul economic;
 • vechimea: in munca de minim 7 ani din care experienta de minim 5 ani in: controlling; managementul costurilor; bugetare; intocmire/actualizare tablouri de bord; control financiar de gestiune; conformitate; audit sau activitati echivalente; control intern managerial;
 • integritate, etica, profesionalism, operativitate, proactivitate, comunicare interpersonala;
 • Asumarea raspunderii, atitudine cooperanta, spirit de echipa, disponibilitate pentru efort suplimentar;
 • Capacitatea de a retine informatii, atentie la detalii, atenţie concentrată şi distributivă; abilitati de coordonare si control, de analiza si sinteza;
 • Aptitudini de calcul; aptitudini de a lucra cu documente; deprinderi de cercetare şi investigaţie; deprinderi de a redacta rapoarte;
 • Puternice abilitati de identificare si evaluare a riscurilor;
 • Bune abilitati de exprimare scrisa si verbala;
 • Cunostinte medii/avansate de limba engleza;
 • Atitudine “can do “, capacitate de a-si stabili si de a atinge tinte indraznete;

Cunostinte specifice:

 • Cunoastere metodologii si tehnici bugetare, de urmarire bugete, controlling, calculatia costurilor;
 • Cunostinte aprofundate de contabilitate financiara si manageriala/de gestiune;
 • Buna cunoastere a standardelor IAS/IFRS;
 • Buna cunoastere a standardelor de control intern;
 • Cunoastere metodologii si tehnici de control, audit sau conformitate;
 • Cadru legal de organizare si exercitare a controlului financiar de gestiune;
 • Cunostinte privind organizarea controlului intern managerial;
 • Cunostinte solide de utilizare a pachetului de aplicatii MS Office;
 • Legislaţia de specialitate, fiscalitate/legislaţia din domeniul financiar-contabil, legislatia muncii şi acte normative specifice domeniului de activitate al SNN SA;
 • Buna cunoastere a prevederilor Codului Fiscal in vigoare;

Alte cerinte:

 • Membru in asociatii profesionale de profil si/sau certificari : controlling, cost management, CECCAR, CAFR, CIA, CICA, ACCA ;
 • Limba engleza nivel mediu.

Cerinte care constituie avantaje:

Experienta in domeniul energetic/industrie.

Informatii loc de munca

Fișa Postului (responsabilități, atribuții și sarcini ale postului):

 • Elaboreaza norme, politici si proceduri specifice SNN in domeniul controlului financiar si a sistemului de control intern managerial;
 • Verifică respectarea prevederilor legale si a reglementărilor interne cu privire la existenta, integritatea, păstrarea si utilizarea mijloacelor si resurselor, detinute cu orice titlu, si modul de reflectare a acestora in evidenta contabilă;
 • Verifică respectarea prevederilor legale in fundamentarea proiectului bugetului de venituri si cheltuieli al SNN si a proiectelor bugetelor de venituri si cheltuieli ale sucursalelor;
 • Verifică respectarea prevederilor legale in executia bugetului de venituri si cheltuieli al SNN, inclusiv la sucursale:
 • realizarea veniturilor si incadrarea in nivelul cheltuielilor aprobate;
 • gradul de realizare a veniturilor, de efectuare a cheltuielilor si de obtinere a rezultatului;
 • realizarea indicatorilor economico-financiari specifici activitătii, la nivelul SNN SA;
 • realizarea programului de investitii si incadrarea in sursele aprobate;
 • respectarea programelor de reducere a arieratelor si a stocurilor;
 • respectarea prevederilor legale si/sau a reglementărilor interne in efectuarea achizitiilor;
 • Verifică respectarea prevederilor legale si a reglementărilor interne cu privire la modul de efectuare a inventarierii anuale a elementelor de natura activelor, datoriilor si capitalurilor proprii;
 • Verifică respectarea prevederilor legale si a reglementărilor interne cu privire la incasările si plătile in lei si valută, de orice natură, in numerar sau prin virament;
 • Verifică respectarea prevederilor legale cu privire la inregistrarea in evidenta contabilă a operatiunilor economico-financiare;
 • Verifică respectarea prevederilor legale si a reglementărilor interne cu privire la intocmirea, circulatia, păstrarea si arhivarea documentelor primare, contabile si a celor tehnico-operative;
 • Elaborează analize economico-financiare pentru conducerea SNN SA in scopul fundamentării deciziilor si a imbunătătirii performantelor;
 • Analizeaza, raporteaza si urmareste impreuna cu structurile specializate evenimentele/incidentele/neconcordantele din cadrul SNN SA ca numar, tip, categorie de risc, periodicitate, impact resurse (financiar/uman), repetitivitate, actiunile luate si stadiul lor din punct de vedere al controlului financiar de gestiune;
 • Urmareste si contribuie la indeplinirea programului de dezvoltare a sistemului de control intern / managerial;
 • Monitorizeaza atingerea obiectivelor fundamentale si a obiectivelor specifice pe departamente, centralizeaza informatiile privind masurarea periodica a indicatorilor;
 • Efectueaza monitorizarea performanţelor pe obiective şi activitati, prin intermediul unor indicatori cantitativi şi calitativi relevanţi, inclusiv cu privire la economicitate, eficienţă şi eficacitate, care trebuie să fie: măsurabili; specifici; accesibili; relevanţi, stabiliţi pentru o anumită durată în timp;
 • Respecta si implementeaza principiile si standardele de control intern managerial, precum si cele referitoare la aplicarea sistemului de management, protectia informatiilor clasificate, arhiva si SSM;
 • Contribuie la procesul de elaborare a obiectivelor de performanta si indicatorilor cheie de performanta;
 • Contribuie la evaluarea performanţelor, constatarea eventualelor abateri de la obiective şi propunerea măsurilor corective ce se impun;
 • Intocmeste tabloul de bord consolidat, cu stabilirea abaterilor de la tinte si a planului de masuri.

Data limită de depunere a dosarelor de candidatură este 10.03.2019.

Interviul va avea loc începand cu data de 13-14.03.2019, ora 10:00, la sediul Societatii din strada Polona nr. 65, sector 1, Bucuresti.

Proba scrisă va avea loc în data de 18.03.2019, ora 10:00 la sediul Societatii din strada Polona nr. 65, sector 1, Bucuresti.

Alte informații

- Bibliografie – Anexa 1

- Cerere de înscriere -F/RU-00-05/4- Anexa 2

- Date de contact: telefon 021 / 203.82.00, e-mail office@nuclearelectrica.ro.

Notă: (1) Sunt acceptate numai dosarele de candidatură care corespund cerințelor din anunț și conțin toate formularele solicitate. Dosarele de candidatură se depun personal la sediul SNN*, prin poștă sau prin e-mail la adresa office@nuclearelectrica.ro, cu mențiunea / subiectul “Către Departamentul Resurse Umane – pentru concursul organizat in vederea ocuparii pozitiei de Economist Specialist in cadrul Departamentului Control Financiar si Managerial.

(2) Numai candidații care îndeplinesc cerințele minime și trec de proba eliminatorie de tip interviu, pot fi invitați la susținerea probei scrise.

(3) Contestațiile se pot depune în primele 3 zile lucrătoare, de la comunicarea răspunsurilor către candidați.

* Societatea Națională NUCLEARELECTRICA S.A.

Aplica Acum


Titlu Sucursala CNE Cernavoda -Inginer – sudor (1 post)
Departament

Denumirea postului
• Inginer – sudor (1 post)

Departament / Compartiment
Sucursala CNE Cernavoda – Departamentul Intretinere si Reparatii – Sectia Pregatire Lucrari

Cerinte
• Studii – superioare tehnice în specialitatea sudura
• Experienta – Minim 2 ani in activitati cu profil de sudura pe echipamente care retin presiunea

Nota: Din CV trebuie sa rezulte clar implicarea in activitati de intretinere in care s-au utilizat procedee de sudura sub incidenta prescriptiilor / normelor ISCIR, ASME, EN, pregatirea activitatilor prin elaborarea fiselor tehnologice de sudura, etc)

• Cerinte specifice:

  • Cunostinte de utilizare PC ( MS Office) – nivel mediu;
  • Cunostinte de utilizare Asset Suite, Curator – constituie avantaj
  • Cunostinte de limba engleza – nivel mediu
  • Cunoasterea prescriptiilor ISCIR- CR7, CR9, Cod ASME – sectiunea IX
  • Abilitati de comunicare;
  • Cunostinte generale despre echipamente mecanice (pompe, vane, schimbatoare de caldura, etc

• Alte cerinte:

  • Autorizare ISCIR– constituie avantaj

• Responsabilitati

  • Efectueaza lucrari mecanice;
  • Creeaza / revizuieste fise tehnologice – aspecte de sudura si controale nedistructive, conform cerintelor de intretinere
  • Efectueaza inchiderea activitatilor de intretinere cu specific de sudura in sistemul de lucru specific CNE Cernavoda;
  • Se pregateste teoretic si practic pentru sustinerea evaluarii lucrarilor;
  • Alte responsabilităţi şi sarcini conform fişei postului.

• Bibliografie

  • Cod ASME – sectiunea IX
  • Legislatie de sudura (prescriptii ISCIR- CR7, CR9)
  • Sudarea prin topire – Dorin Deheleanu – Editura Sudura – Timisoara
  • Cunostinte de fizica – mecanica
  • Manualul inginerului termotehnician – Bazil Popa, Editura Tehnica Bucuresti, 1986
Informatii loc de munca

Salarizare si alte beneficii
• Conform Contractului Colectiv de Munca  al Societatii Nationale Nuclearelectrica  SA

Alte informatii

  • Activităţi desfasurate in sistem de lucru procedurat
  • Conditii de lucru la nivelul standardelor
  • Facilitati de dezvoltare profesionala

• Salariul si alte beneficii:

  o Salariu atractiv si competetiv la nivelul pietei fortei de munca
  o Concediu anual de 26-35 zile lucratoare, functie de vechimea in munca
  o Indemnizatie de concediu de odihna echivalenta cu 1.6 ori salariul
  o Compensare consum energie electrica in limita a 3600 kWH/an
  o Compensare consum energie termica in limita a 21 Gcal/an
  o Cazare gratuita, in locuinte de serviciu sau interventie, in limita spatiilor locative disponibile
  o Transport la si de la locul de munca, cu mijloacele de transport in común puse la dispozitie de unitate
  o Alimentatie de protectie in valoare de 45lei/zi lucrata
  o Contributie angajator la un fond privat de pensii facultative, functie de vechime in sistemul energetic
  o Alte beneficii conform CCM

• Informatii suplimentare  : telefon – 0241-801301
• Candidatii ale caror CV-uri vor fi selectate pentru participare la concurs vor fi invitati la Serviciul Dezvoltare si Strategie Resurse Umane pentru completarea formularelor si depunerea documentelor necesare pentru participarea la concurs.

Data limita de transmitere a CV-urilor este  25.02.2019

Aplica Acum


Titlu Analist programator (FCN-Pitesti)
Departament

SN Nuclearelectrica SA Sucursala FCN Piteşti organizează concurs în data 04.03.2019 în vederea ocupării unui post de analist programator cu contract de muncă încheiat pe perioadă nedeterminată în cadrul Serviciului IT, poziţia din organigrama FCN Piteşti 18/2/01.12.2018.

Cerinţe minime:

 • Studii superioare tehnice cu specialitatea: calculatoare, calculatoare și tehnologia informației, automatică, automatică și informatică industrială, informatică, electronică și telecomunicații, tehnologia informației, matematică informatică, cibernetică

Cunoștințe/autorizări/îndemânări specifice:

 • diploma de licență
 • cunoștințe temeinice de programare (php, html, Javascript, XML, JS charts, comunicație client-server, thread-uri și procese, transmitere date securizat prin intermediul formularelor, lucru cu fișiere/variabile coockie, operatori, exploatarea bazelor de date prin intermediul limbajelor de programare, integrare și interconectare între mai multe limbaje de programare;
 • cunoștințe temeinice privind Sisteme de Gestiune Baze de Date (MS SQL, Oracle, MS Access – funcții agregate, interogări, sortare, filtrare, actualizare, grupare date, proceduri stocate, privilegii, roluri, exploatarea bazelor de date prin intermediul limbajelor de programare, operatori relaționali, clauze, funcții, obiecte, grupuri, constructori, etc.);
 • cunoștințe temeinice de limba engleză

Condiţii oferite:

 • Salariul și alte beneficii conform Contractului Colectiv de Muncă al SNN SA
 • Program de lucru în conformitate cu prevederile CCM

 Descrierea succintă a postului:

 • Dezvoltarea aplicațiilor software pentru urmărirea trasabilității în producție în timp real, folosind tehnicile de programare (PHP, HTML, Javascript, C#) avansate multi-client și interconectarea între tehnologii de calcul și analiza informatică;

Bibliografie:

Informatii loc de munca

Înscrierile la concurs se fac în zilele lucrătoare, între orele 9-12, până în data de 22.02.2019, dată până la care cei interesați vor prezenta la Serviciul  Resurse Umane de la sediul FCN următoarele documente:

Data programată pentru concurs este 04.03.2019 ora 900 la sediul FCN Piteşti, Mioveni, str. Câmpului, nr. 1.

Aplica Acum


Titlu Inginer CN (FCN Pitesti)
Departament

SN Nuclearelectrica SA Sucursala FCN Piteşti organizează concurs în data de  28.02.2019 în vederea ocupării  unui post de inginer CN cu contract de muncă încheiat pe perioadă nedeterminată în cadrul Serviciului Radioprotecție, Garanții Nucleare și Protecția Mediului, poziţia din organigrama FCN Piteşti  nr. 11/8/01.12.2018.

Cerinţe minime:

 • Studii superioare tehnice de lungă durată în domeniul tehnic finalizate cu diplomă de master în specializări sau domeniul: Fizică Tehnologică/ Inginerie Fizică/ Energetică.
 • Vechime: N/A

Cunoștințe/autorizări/îndemânări specifice:

 • Cunoștințe tehnice de specialitate;
 • Experiența în activități de monitorizare radiologică a mediului de lucru și/sau a personalului expus profesional la radiații ionizante constituie un avantaj;
 • Absolvirea de cursuri de radioprotecție și/sau deținerea de permis de exercitare activități nucleare constituie un avantaj;
 • Cunoștințe de limba engleza (nivel avansat);
 • Cunoștințe de utilizare PC (Excel, Word, Power Point)
 • Spirit de echipă și profesionalism;

 

Descrierea postului:

 • Monitorizarea radiologică a mediului de lucru;
 • Monitorizarea personalului expus profesional la radiații ionizante; înregistrarea, evidența și raportarea dozelor;
 • Supravegherea respectării cerințelor de radioprotecție;
 • Calibrarea, verificarea metrologică, utilizarea și gestionarea aparaturii dozimetrice și a surselor de radiații;
 • Instruirea pe domeniul radioprotecției a personalului FCN, lucrătorilor externi, vizitatorilor;
 • Verificarea respectării condițiilor impuse pentru FCN prin autorizațiile de desfășurare activități emise de autoritățile de reglementare (CNCAN, Ministerul Mediului), urmărește modul de implementare si informează șefii ierarhici;
 • Întocmire documente din domeniile de activitate ale SRPM (documentații privind obținerea/ reînnoirea avizelor si autorizațiilor pentru FCN, planuri, rapoarte, proceduri, documentații de achiziție etc.);
 • Păstrarea și arhivarea documentelor de radioprotecție.

Condiții oferite:

 • Salariul și alte beneficii conform Contractului Colectiv de Muncă al SNN SA
 • Program de lucru în conformitate cu prevederile CCM

 

Bibliografie:

 1. Legislație din domeniul nuclear:
 • Legea nr.111/1996 privind desfășurarea în siguranță, reglementarea, autorizarea și controlul activităților nucleare, cu modificările și completările ulterioare;
 • Norme CNCAN de securitate radiologică, minerit radioactiv, securitate nucleară:
  • Norme privind cerințele de bază de securitate radiologică;
  • Norme de dozimetrie individuală (NSR-06);
 • Norme de securitate radiologică privind radioprotecția operatională în mineritul și prelucrarea minereurilor de uraniu și toriu (NMR-01);

http://www.cncan.ro/despre-noi/legislatie/norme/

www.lege-online.ro/lr-ORDIN-944-2001-(33422).html

 • Ordinul nr. 1032/2002 al Ministerului Sănătății pentru aprobarea completărilor la Normele privind supravegherea medicală a persoanelor expuse profesional la radiații ionizante, aprobate prin Ordinul ministrului sănătății și familiei nr. 944/2001, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 15 din 13.01.2003;

http://www.cdep.ro/pls/legis/legis_pck.htp_act_text?idt=39723

 • Legea nr. 319/2006 – Legea securității și sănătății în muncă, cu modificările și completările ulterioare (scjs.ro/legislatie/pdf/Legea%20nr.319-2006.pdf);
 • HG nr. 355/2007 – privind supravegherea sănătății lucrătorilor, cu modificările și completările ulterioare;

Surse www.cncan.ro legislație, www.ms.ro, legislație, www.mmuncii.ro legislație.

 

 1. Mărimi dozimetrice și calcule cu mărimi dozimetrice în limitele cuprinse în legislația de la punctul 1.

 

Informatii loc de munca

Înscrierile la concurs se fac în zilele lucrătoare, între orele 9-12, până în data de 20.02.2019, dată până la care cei interesați vor prezenta la Serviciul  Resurse Umane de la sediul FCN următoarele documente:

Data programată pentru concurs este  28.02.2019, ora 1000 la sediul FCN – Piteşti, Mioveni, Str. Câmpului, nr. 1.

Aplica Acum


Titlu Inginer CN (FCN Pitesti)
Departament

SN Nuclearelectrica SA Sucursala FCN Piteşti organizează concurs în data de 28.02.2019 în vederea ocupării  unui post de inginer CN cu contract de muncă încheiat pe perioadă nedeterminată în cadrul Serviciului Radioprotecție, Garanții Nucleare și Protecția Mediului, poziţia din organigrama FCN Piteşti  nr. 69/3/01.12.2018.

Cerinţe minime:

 • Studii superioare tehnice de lungă durată în domeniul tehnic finalizate cu diplomă de master în specializări sau domeniile: Fizică tehnologică/ Inginerie Fizică/ Energetică/ Electronică/ Electrotehnică/ Automatică/ Mecanică
 • Vechime: N/A

Cunoștințe/autorizări/îndemânări specifice:

 • Cunoștințe tehnice de specialitate;
 • Experiență in activități de implementare și monitorizare a cerințelor de securitate nucleară și/sau în activități de control garanții nucleare constituie un avantaj;
 • Absolvirea de cursuri de radioprotecție și/sau deținerea de permis de exercitare activități nucleare constituie un avantaj;
 • Cunoștințe de limba engleză (nivel avansat);
 • Cunoștințe de utilizare PC (Excel, Word, Power Point)
 • Spirit de echipă și profesionalism;

 

Descrierea postului:

 • Întocmire documente, evidențe și raportări specifice activității de control garantii nucleare;
 • Implementare și monitorizare cerințe de securitate nucleară conform normelor CNCAN și a procedurilor și politicilor în vigoare în FCN;
 • Implementare program de dezvoltare continuă a culturii de securitate nucleară în FCN;
 • Verificarea respectării condițiilor impuse pentru FCN prin autorizațiile de desfășurare activității emise de autoritățile de reglementare (CNCAN, Ministerul Mediului), urmărire mod de implementare.
 • Întocmire documente din domeniile de activitate ale SRPM (documentații privind obținerea/ reînnoirea avizelor si autorizațiilor pentru FCN, planuri, rapoarte, proceduri, documentații de achiziție etc.);
 • Participă la activitatea de instruire pe domeniul securitate nucleară a personalului FCN;
 • Participă la elaborarea și implementarea programului de conștientizare și instruire pentru dezvoltarea continuă a culturii de securitate nucleară în FCN;
 • Participă la păstrarea și arhivarea documentelor de radioprotecție.

Condiții oferite:

 • Salariul și alte beneficii conform Contractului Colectiv de Muncă al SNN SA
 • Program de lucru în conform,itate cu prevederile CCM

 

Bibliografie:

 1. Legislație din domeniul nuclear:
 • Legea nr.111/1996 privind desfășurarea în siguranță, reglementarea, autorizarea și controlul activităților nucleare, cu modificările și completările ulterioare;
 • Norme CNCAN de securitate radiologică, minerit radioactiv, securitate nucleară:
  • Norme privind cerințele de bază de securitate radiologică;
 • Norme privind politica de securitate nucleară și evaluarea independentă a securității nucleare (NSN-20);
 • Norme fundamentale de securitate nucleară pentru instalațiile nucleare (NSN-21);
 • Norme de securitate nucleară privind înregistrarea, raportarea, analiza evenimentelor și utilizarea experienței de exploatare (NSN-18);
 • Norme de securitate nucleară privind pregătirea, calificarea și autorizarea personalului organizațiilor care exploatează instalații nucleare (NSN-23);
 • Ghidul privind formatul cadru și conținutul raportului final de securitate nucleară pentru fabricile de combustibil nuclear (GSN-06);
 • Normele de control garanții în domeniul nuclear (NGN-01);

Surse www.cncan.ro legislație, www.ms.ro, legislație, www.mmuncii.ro legislație.

 

 1. Mărimi dozimetrice și calcule cu mărimi dozimetrice în limitele cuprinse în legislația de la punctul 1.
Informatii loc de munca

 Înscrierile la concurs se fac în zilele lucrătoare, între orele 9-12, până în data de 20.02.2019, dată până la care cei interesați vor prezenta la Serviciul  Resurse Umane de la sediul FCN următoarele documente:

Data programată pentru concurs este  28.02.2019, ora 1000 la sediul FCN – Piteşti, Mioveni, Str. Câmpului, nr. 1.

Aplica Acum


Titlu Inginer CN (FCN Pitesti)
Departament

SN Nuclearelectrica SA Sucursala FCN Piteşti organizează concurs în data de 28.02.2019 în vederea ocupării  unui post de inginer CN cu contract de muncă încheiat pe perioadă nedeterminată în cadrul Serviciului Radioprotecție, Garanții Nucleare și Protecția Mediului, poziţia din organigrama FCN Piteşti  nr. 68/2/01.12.2018.

Cerinţe minime:

 • Studii superioare tehnice de lungă durată în domeniul tehnic finalizate cu diplomă de master în specializări sau domeniul: Fizică Tehnologică/ Inginerie Fizică.
 • Vechime: N/A

Cunoștințe/autorizări/îndemânări specifice:

 • Cunoștințe tehnice de specialitate;
 • Cunostințe/Experiență în activități de maăurare a radiațiilor ionizante constituie un avantaj;
 • Cunostinte de administrare a bazelor de date constituie un avantaj;
 • Absolvirea de cursuri de radioprotecție și/sau deținerea de permis de exercitare activități nucleare constituie un avantaj;
 • Cunoștințe de limba engleza (nivel avansat);
 • Cunoștințe de utilizare PC (Excel, Word, Power Point)
 • Spirit de echipă și profesionalism;

 

Descrierea postului:

 • Participă la monitorizarea radiologică a mediului de lucru;
 • Participă la monitorizarea personalului expus profesional la radiații ionizante; înregistrarea, evidența și raportarea dozelor;
 • Participă la activitatea de supraveghere a respectării cerințelor de radioprotecție;
 • Asigură calibrarea, verificarea metrologică, utilizarea și gestionarea aparaturii dozimetrice și a surselor de radiații din cadrul SRPM;
 • Asigură predarea/primirea dozimetrelor în/din teren la începutul/sfârșitul perioadei de monitorizare a personalului expus;
 • Execută inspecția vizuală a dozimetrelor la primirea lor și raportează șefului de laborator situațiile anormale constatate (dozimetre deteriorate, pierdute, perioada de monitorizare depășită, etc.);
 • Execută marcarea dozimetrelor pe culori în conformitate cu perioada de purtare;
 • Asigură stocarea datelor cu dozele atribuite;
 • Asigură stocarea datelor cu curbele de strălucire;
 • Asigură stocarea datelor cu privire la calibrarea sistemului dozimetric (cu TLD);
 • Asigură arhivarea înregistrărilor de doze în vederea emiterii rapoartelor interne (statistice și de investigație) și a rapoartelor către instituțiile de control;
 • Respectă cerințele de manipulare și depozitare pentru dozimetrele aflate în incinta laboratorului;
 • Asigură efectuarea verificărilor în condițiile respectării documentației specifice;
 • Participă la monitorizarea iradierilor la un laborator de metrologie autorizat în vederea calibrării cititoarelor de TLD-uri din cadrul SRPM;
 • Calibrează cititoarele de TLD-uri din cadrul SRPM;
 • Transferă rezultatele măsurătorilor probelor prelevate cu Sistemul Central de Prelevare Aerosoli cu numărătorul automat TENNELEC;
 • Prelucrează rezultatele măsurătorilor cu numărătorul automat TENNELEC;
 • Răspunde de administrarea și arhivarea documentelor emise pentru monitorizarea dozimetrică individuală cu TLD-uri a personalului expus profesional din FCN conform CN-AD-36, CN-AC-15 și Nomenclatorului Arhivistic.

Condiții oferite:

 • Salariul și alte beneficii conform Contractului Colectiv de Muncă al SNN SA
 • Program de lucru în conform,itate cu prevederile CCM

 

Bibliografie:

 1. Legislație din domeniul nuclear:
 • Legea nr.111/1996 privind desfășurarea în siguranță, reglementarea, autorizarea și controlul activităților nucleare, cu modificările și completările ulterioare;
 • Norme CNCAN de securitate radiologică, minerit radioactiv, securitate nucleară:
  • Norme privind cerințele de bază de securitate radiologică;
  • Norme de dozimetrie individuală (NSR-06);
  • Norme de securitate radiologică privind radioprotecția operatională în mineritul și prelucrarea minereurilor de uraniu și toriu (NMR-01);

http://www.cncan.ro/despre-noi/legislatie/norme/

 • Legea nr. 319/2006 – Legea securității și sănătății în muncă, cu modificările și completările ulterioare (scjs.ro/legislatie/pdf/Legea%20nr.319-2006.pdf);
 • HG nr. 355/2007 – privind supravegherea sănătății lucrătorilor, cu modificările și completările ulterioare;

(http://www.mmuncii.ro/pub/imagemanager/images/file/Legislatie/HOTARARI-DE-GUVERN/hg355-2007.pdf)

 1. ISO/IEC 17025, editia 2 „General requirements for the competence of testing and calibration laboratories”; (https://forensicscience.ie/documents/FSI-ISO-IEC-17025-IS.pdf)

 

 1. Mărimi dozimetrice și calcule cu mărimi dozimetrice în limitele cuprinse în legislația de la punctul 1.
Informatii loc de munca

 Înscrierile la concurs se fac în zilele lucrătoare, între orele 9-12, până în data de 20.02.2019, dată până la care cei interesați vor prezenta la Serviciul  Resurse Umane de la sediul FCN următoarele documente:

Data programată pentru concurs este  28.02.2019, ora 1000 la sediul FCN – Piteşti, Mioveni, Str. Câmpului, nr. 1.

Aplica Acum


Titlu Tehnician CN (FCN Pitesti)
Departament

SN Nuclearelectrica SA Sucursala FCN Piteşti organizează concurs în data de  27.02.2019 în vederea ocupării unui post de tehnician CN (documente) cu contract de muncă încheiat pe perioadă nedeterminată în cadrul Direcției Managementul Calității, Serviciul Managementul Calității, poziţia din organigrama FCN Piteşti  nr. 14/10/01.12.2018.

 

Cerinţe minime:

 • Studii medii cu diplomă de bacalaureat;
 • Orice diplomă de absolvire a unor studii în domeniile: IT, arhivare, secretariat, reprezintă avantaj;
 • Vechime în muncă de minim 1 an, vechimea într-un domeniu IT, arhivare, secretariat reprezintă un avantaj;

 

Cunoștințe/autorizări/îndemânări specifice:

 • Cunoștințe aprofundate privind:
 • Utilizarea calculatorului, dispozitive intrare-ieșire;
 • Utilizare internet (browsere, poșta electronică);
 • Programe de birotică: Word, Excel, Power Point, etc.

 

Alte cerințe:

 • Persoană ordonată și organizată;
 • Inițiativă și profesionalism, spirit de echipă;

 

Descrierea postului:

 • Ține evidența documentelor SMI și a fișelor de modificare asociate;
 • Identifică și difuzează documente;
 • Efectuează multiplicarea documentelor, difuzarea copiilor, retragerea din uz a copiilor controlate și distrugerea controlată a acestora;
 • Asigură transmiterea documentelor tehnice și de MC către parteneri externi;

 

Condiţii oferite:

 • Salariul în conformitate cu Nomenclatorul şi Ierarhizatorul Funcţiilor din FCN
 • Program de lucru în conformitate cu prevederile CCM

 

Bibliografie:

 • Legea 16/1996 – Legea Arhivelor Naționale Republicată;
 • SR ISO TR 10013:2003 – Linii directoare pentru documentația Sistemului de Management al Calității;
 • SR EN ISO 11442:2006 – Documentație tehnică de produs. Gestionarea documentelor;
 • Alexandru Parjan, Editura Pro Universitaria, 2014 “Microsoft Word 2013. Microsoft Excel 2013. Noțiuni teoretice și practice”.

 

Informatii loc de munca

Înscrierile la concurs se fac în zilele lucrătoare, între orele 9-12, până în data de 19.02.2019, dată până la care cei interesați vor prezenta la Serviciul  Resurse Umane de la sediul FCN următoarele documente:

Data programată pentru concurs este  27.02.2019, ora 1000 la sediul FCN – Piteşti, Mioveni, Str. Câmpului, nr. 1.

Aplica Acum


Titlu Funcționar administrativ (FCN Pitesti)
Departament

SN Nuclearelectrica SA Sucursala FCN Piteşti organizează concurs în data de 26.02.2019  în vederea ocupării unui post de funcționar administrativ cu contract de muncă încheiat pe perioadă nedeterminată în cadrul Serviciului Radioprotecție, Garanții Nucleare și Protecția Mediului, poziţia din organigrama FCN Piteşti  nr. 74/5/01.12.2018.

 

Cerinţe minime:

 • Studii medii (absolvent liceu)
 • Disponibilitate pentru lucru în ture sau program prelungit
 • Să fie apt pentru lucru în câmp de radiații

Cunostinte/autorizări/îndemânări specifice:

 • Executarea de activități/lucrări de curățenie, decontaminare, igienizare a spațiilor de lucru (birouri, holuri, scări, grupuri sanitare, hale de producție, depozite, magazii, mijloace de transport) necesare menținerii curățeniei și evacuării gunoiului menajer/deșeurilor;
 • Executarea de lucrări de întreținere și reparații diverse;
 • Activități de curățire, denocivizare, spălare și călcare echipament individual de protecție;
 • Gestionarea optimă a materialelor igienico-sanitare și administrativ gospodărești de care răspunde; distribuirea materialelor igienico-sanitare în FCN;
 • Colectarea selectivă (în recipiente speciale) a deșeurilor și depozitarea acestora în spații special amenajate;
 • Îngrijirea și curățirea spațiilor verzi;
 • Întreținerea în cele mai bune condiții a mijloacelor fixe puse la dispoziție

Alte cerințe:

 • Persoană activă, meticuloasă, ordonată și responsabilă;
 • Abilități de relaționare și lucru în echipă;
 • Rezistență la sarcini de lucru repetitive;
 • Ușurință în manipularea fizică și ordonarea obiectelor

Condiţii oferite:

 • Salariul în conformitate cu Nomenclatorul şi Ierarhizatorul Funcţiilor din FCN
 • Program de lucru în conformitate cu prevederile CCM

Bibliografie:

 • Norme privind cerințele de bază de securitate radiologică, aprobate prin Ordinul ministrului sănătății, al ministrului educației naționale și al președintelui CNCAN nr. 752/3978/136/2018 și publicate în Monitorul Oficial al României, Partea I nr. 517 bis din 25.06.2018 – articolele 52, 53, 54, 55, 56 și 57:

http://www.cncan.ro/assets/NSR/2018-2/02.07.2018Norme privind-cerintele-dd-baza-de-securitate-radiologica.pdf

 • Norme de securitate radiologică privind radioprotecția operațională în mineritul și prepararea minereurilor de uraniu și toriu (NMR-01) aprobate prin Ordinul președintelui CNCAN nr. 127/27.05.2002 și publicate în Monitorul Oficial al României, Partea I nr. 677 din 12.09.2002 – articolele 36 și 37:

http://www.cncan.ro/assets/NMR/nmr01.pdf

 • Legea nr. 319/2006 – Legea securității și sănătății în muncă, cu modificările și completările ulterioare, Capitolul IV – Obligațiile lucrătorilor (art. 22 și art. 23):

www.scjs.ro/legislatie/pdf/Legea%20nr.319-2006.pdf

 • Teste de inteligență și logică

 

Informatii loc de munca

Înscrierile la concurs se fac în zilele lucrătoare, între orele 9-12, până în data de 18.02.2019, dată până la care cei interesați vor prezenta la Serviciul  Resurse Umane de la sediul FCN următoarele documente:

Data programată pentru concurs este  26.02.2019, ora 1000 la sediul FCN – Piteşti, Mioveni, Str. Câmpului, nr. 1.

Aplica Acum


X