Locuri de munca

Titlu Sucursala CNE Cernavoda-Inginer (coordonare service IT-hardware)
Departament

Denumirea postului
• Inginer (coordonare service IT-hardware) – (1 post)

Departament / Compartiment
Sucursala CNE Cernavoda / Serviciul IT

Cerinte
• Studii – superioare tehnice in specialitatea automatica / electronica / electrotehnica / informatica
• Experienta – Minim 2 ani in activitati de depanare/diagnosticare/configurare hardware/software
• Cerinte specifice:

  • Aptitudini analitice si organizatorice deosebite
  • Cunostinte de limba engleza

• Responsabilitati

  • Mentine in functiune echipementele de tehnica de calcul din dotarea CNE Cernavoda
  • Urmareste rezolvarea cererilor de interventie hardware/software provenite de la utilizatorii retelei de calculatoare
  • Sa anunte in timp util administratorul de retea si seful direct despre orice defectiune aparuta la oricare din componentele retelei de calculatoare
  • Participa la intocmirea specificatiilor tehnice aferente domeniului sau de activitate
  • Cunoasterea documentelor si procedurilor centralei aplicabile pozitiei
  • Alte responsabilitati si sarcini conform Fisei Postului.

Bibliografie

  1. Cursul de pregatire CISCO CCNA
  2. Andrew S Tannenbaum “Retele de calculatoare” ultímele doua versiuni
  3. Windows 7/10
  4. Securitatea retelelor de calculatoare si a statiilor de lucru hard si soft
Informatii loc de munca

Salarizare si alte beneficii
• Conform Contractului Colectiv de Munca al Societatii Nationale Nuclearelectrica SA

Alte informatii
• Activităţi desfasurate in sistem de lucru procedurat
• Conditii de lucru la nivelul standardelor
• Facilitati de dezvoltare profesionala

Data limita de transmitere a CV-urilor este 23.10.2018

Informatii suplimentare : telefon – 0241-801301
Candidatii ale caror CV-uri vor fi selectate pentru participare la concurs vor fi invitati la Serviciul Dezvoltare si Strategie Resurse Umane din cadrul CNE Cernavoda pentru completarea formularelor si depunerea documentelor necesare in vederea participarii la concurs sau, functie de optiunea acestora, li se va indica adresa de email la care vor putea sa transmita documentele solicitate. Data concursului va fi comunicata ulterior candidatilor care au dosarul de candidatura complet.

Aplica Acum


Titlu Sucursala CNE Cernavoda – Inginer (Serv Proiectare Mecanica, Constructii si Conducte)
Departament

Denumirea postului
• Inginer – (1 post)

Departament / Compartiment
Sucursala CNE Cernavoda / Departamentul Proiectare si Suport Tehnic / Serviciul Proiectare Mecanica, Constructii si Conducte

Nota: Angajarea se va face cu contract individual de munca pe durata determinata, pe perioada suspendarii contractului individual de munca al titularei postului pana la data de 09.06.2020, cel mai tarziu.
Cerinte
• Studii – superioare tehnice în domeniul constructii civile, industriale si agricole / arhitectura
• Experienta – Minim 2 ani în activităţi legate de proiectarea si executia constructiilor industriale
• Cerinte specifice:

  • Nu se aplica

• Alte cerinte:

  • Cunostinte de limba engleza tehnica – nivel mediu
  • Cunostinte de operare PC (Word, Excel, Power Point)

• Responsabilitati

  • Asigura asistenta tehnica la executia lucrarilor de constructii
  • Intocmeste planuri de reparatii, implementare proiecte, modificari de proiect pentru constructii
  • Intocmeste rapoarte privind rezultatele urmaririi in exploatare a constructiilor
  • Verifica respectarea protectiei pasive la incendiu pentru zonele cerute
  • Elaboreaza si verifica solutii conceptuale de proiectare pentru proiecte noi sau pentru modificari de proiect
  • Coordoneaza activitati de proiectare subcontractate la organizatii externe
  • Alte responsabilitati si sarcini conform Fisei Postului

• Bibliografie

  1. Legea nr 10/1995 privind calitatea in constructii
  2. Legea nr 50/1991 privind autorizarea lucrarilor de constructii
  3. Legea nr 111/1996 privind desfasurarea in siguranta, reglementarea, autorizarea si controlul activitatilor nucleare;
  4. SR EN 1990:2004 Eurocod: Bazele proiectarilor structurilor
  5. EUROCODE 2 Design of concrete structure
  6. EUROCODE 2 Design of steel structure
  7. P100-1 Codul de proiectare seismica
  8. P100-3 Codul de evaluare si proiectarea lucrarilor de consolidare la cladiri existente, vulnerabil seismic

Informatii loc de munca

Salarizare si alte beneficii
• Conform Contractului Colectiv de Munca al Societatii Nationale Nuclearelectrica SA

Alte informatii
• Activităţi desfasurate in sistem de lucru procedurat
• Conditii de lucru la nivelul standardelor
• Facilitati de dezvoltare profesionala

Data limita de transmitere a CV-urilor este 23.10.2018

Informatii suplimentare : telefon – 0241-801301
Candidatii ale caror CV-uri vor fi selectate pentru participare la concurs vor fi invitati la Serviciul Dezvoltare si Strategie Resurse Umane din cadrul CNE Cernavoda pentru completarea formularelor si depunerea documentelor necesare in vederea participarii la concurs sau, functie de optiunea acestora, li se va indica adresa de email la care vor putea sa transmita documentele solicitate. Data concursului va fi comunicata ulterior candidatilor care au dosarul de candidatura complet.

Aplica Acum


Titlu Sucursala CNE Cernavoda – Inginer /Economist(Serviciul Planificare Strategica)
Departament

Denumirea postului
• Inginer / Economist – 1 post

Departament / Compartiment
Sucursala CNE Cernavoda / Serviciului Planificare Strategica

Cerinte
• Studii – Superioare in domeniul economic / tehnic

• Experienta:
• Minim 2 ani pe o pozitie de inginer/economist în activitati vamale (comerciale, transport, receptie si plati) pentru produse si servicii

• Cerinte specifice:

  • Cunostinte bune de limba engleza
  • Cunostinte temeinice in domeniul operatiunilor vamale (comerciale, transport, receptie si plati) pentru produse si servicii
  • Cunostinte foarte bune de disciplina financiar contabila
  • Cunostinte generale de securitatea muncii si PSI
  • Experienta de lucru in mediu procedurat

• Responsabilitati

  • Raspunde de pregatirea documentatiei pentru efectuarea procesului de vamuire pentru operatiunile de import definitiv/temporar:

   • Intocmeste documentatia de vamuire pana la primirea avizuilui de sosire a importului
   • Solicita responsabilului de contract, distribuirea copiei dupa contractul lansat furnizorului extern
   • Inregistreaza contractul in “Registrul de Vama”
   • Solicita si obtine de la originatorul Cererii de procurare a traducerii corecte a continutului acesteia
   • Efectueaza incadrarea tarifara a produselor conform Codului Vamal in vigoare
   • Verifica, consultand legislatia vamala in vigoare, daca sunt necesare autorizatii (ex. ISCIR, CNCAN, ANCEX, etc) pentru operatiunile de vamuire
   • Solicita obtinerea autorizatiilor necesare efectuarii procesului de vamuire, la personalul responsabil din centrala (unde este cazul) sau la SNN SA

  • Alte responsabilităţi şi sarcini conform fişei postului.

Bibliografie:

  • Legea nr 99/2016 privind achizitiile sectoriale, cu modificarile si completarile ulterioare
  • Hotararea Guvernului nr 394/2016 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a prevederilor referitoare la atribuirea contractului sectorial/acordului cadru din Legea nr 99/2016 privind achizitiile sectoriale, cu modificarile si completarile ulterioare
  • Regulamentul (UE) nr 952/2013 al Parlamentului European si al Consiliului din 9 octombrie 2013 de stabilire a Codului vamal al Uniunii Europene
  o Titlul VII si VIII din Codul fiscal in vigoare
  • Incoterms 2010

Informatii loc de munca

Salarizare si alte beneficii
• Conform Contractului Colectiv de Munca al Societatii Nationale Nuclearelectrica SA

Alte informatii
• Activităţi desfasurate in sistem de lucru procedurat
• Conditii de lucru la nivelul standardelor
• Facilitati de dezvoltare profesionala

Data limita de transmitere a CV-urilor este 23.10.2018

Informatii suplimentare : telefon – 0241-801301
Candidatii ale caror CV-uri vor fi selectate pentru participare la concurs vor fi invitati la Serviciul Dezvoltare si Strategie Resurse Umane pentru completarea formularelor si depunerea documentelor necesare pentru participarea la concurs.

Aplica Acum


Titlu Inginer/chimist/fizician (3 posturi)
Departament

SN Nuclearelectrica SA Sucursala FCN Piteşti organizează concurs în data de 30.10.2018 în vederea ocupării a 3 posturi de inginer/chimist/fizician cu contracte de muncă încheiate pe perioadă determinată în cadrul Serviciului Resurse Umane – Compartiment Formare Profesională – Transfer Cunoștințe, poziţiile din organigrama FCN Piteşti nr. 10,11,12/7/01.08.2018.

Cerinţe minime:

 • studii: superioare de lungă durată absolvite cu diploma de licență;
 • vechime: minim 15 ani pe o poziție de inginer/chimist/fizician în activități din domeniul nuclear  de fabricație, control, urmărire comportament combustibil nuclear, inginerie tehnologică, testare și întreținere echipamente folosite în fabricația și controlul combustibilului nuclear.

Cunoștințe/autorizări/îndemânări specifice:

 • cunoștințe tehnice de specialitate în domeniul nuclear;
 • capacitate de prioritizare, inițiativă, operativitate, disponibilitate;
 • capabil să comunice la toate nivelele ierarhice, pe orizontală și verticală, într-o manieră clară, concisă, convingătoare și constructivă.
Informatii loc de munca

Abilități de mentor:

 • să comunice eficient prin conversaţie, vorbire clară şi eficientă, să ofere feedback în mod pozitiv și productiv, să ofere încurajare emoțională și morală, să utilizeaze e-mail şi alte mijloace moderne de comunicare în mod eficient, să dovedească entuziasm, pasiune pentru predare, discreţie şi confidențialitate;
 • abilități interpersonale (să fie capabil să dovedească empatie, modestie, să fie uşor abordabil, să comunice uşor cu cei din jur, să mențină o relație profesională de încredere, să inspire o atmosferă de calm şi siguranţă);
 • abilităţi de planificare şi cercetare (sa fie capabil să identifice şi să definească nevoile şi resursele, să colecteze informaţii, să elaboreze şi să implementeze proiecte, să dezvolte strategii);
 • abilităţi digitale pentru integrarea mijloacelor moderne de predare în procesul instructiv-educativ;
 • abilitati de dezvoltare a relaţiilor pozitive, abilităţi de a socializa şi de a construi canale eficiente de comunicare pentru a oferi ajutor şi feedback rapid.

Alte cerinţe:

 • cunoștințe de utilizare PC – Excel, Word, Power Point,
 • cunoștințe de limba engleză nivel mediu.

Condiţii oferite:

 • Salariul în conformitate cu Nomenclatorul şi Ierarhizatorul Funcţiilor din FCN
 • Program de lucru în conformitate cu prevederile CCM

Bibliografie:

 1. Legea nr. 111/1996 privind desfășurarea în siguranță, reglementarea, autorizarea și controlul activităților nucleare, cu modificările și completările ulterioare;
 2. Legea nr. 319/2006 privind securitatea și sănătatea în muncă, cu modificările si completările ulterioare;
 3. M. Juran, Frank M. Gryna: Juran’s Quality Control Handbook, fourth edition, Section 5,7,9,18;
 4. Ioan Ursu – Fizica și Tehnologia materialelor nucleare – Ed. Academiei, 1982;
 5. Legea 53 (Codul Muncii) cu modificările si completările ulterioare.

 Înscrierile la concurs se fac în zilele lucrătoare, între orele 9-12, până în data de 22.10.2018, dată până la care cei interesați vor prezenta la Serviciul  Resurse Umane de la sediul FCN următoarele documente:

 

Data programată pentru concurs este  30.10.2018, ora 1000 la sediul FCN – Piteşti, Mioveni, Str. Câmpului, nr. 1.

Aplica Acum


Titlu Sucursala CNE Cernavoda – Reparator
Departament

Denumirea postului
• Reparator CNE – (1 post)

Departament / Compartiment
Sucursala CNE Cernavoda / Sectia Exploatare si Intretinere Auxiliare / Atelierului Intretinere Auxiliare Interioare

Cerinte
• Studii – medii (liceu / scoala profesionala) in specialitatea mecanica / lacatus / instalator
• Experienta – Minim 5 ani in activitati cu specific mecanica / lacatuserie / instalatii
• Cerinte specifice:

  – Abilitati de comunicare
  – Cunostinte de baza de utilizare PC
  – Capacitate de a lucra in mediu procedurat
  – Capacitate de lucru in echipa, corectitudine si disciplina in munca

• Responsabilitati

  • Executa sau ajuta la instalarea, demontarea, repararea echipamentelor mecanice din instalatie
  • Remediaza, asambleaza si fabrica componente si sisteme de conducte conform cerintelor
  • Alte responsabilitati si sarcini conform Fisei Postului.

Bibliografie

  • Manualele de matematica si fizica de liceu / scoala profesionala
  • Materiale de specialitate: echipamente mecanice, tehnologia materialelor.
Informatii loc de munca

Salarizare si alte beneficii
• Conform Contractului Colectiv de Munca al Societatii Nationale Nuclearelectrica SA

Alte informatii
• Activităţi desfasurate in sistem de lucru procedurat
• Conditii de lucru la nivelul standardelor
• Facilitati de dezvoltare profesionala

Data limita de transmitere a CV-urilor este 23.10.2018

Informatii suplimentare : telefon – 0241-801301
Candidatii ale caror CV-uri vor fi selectate pentru participare la concurs vor fi invitati la Serviciul Dezvoltare si Strategie Resurse Umane din cadrul CNE Cernavoda pentru completarea formularelor si depunerea documentelor necesare in vederea participarii la concurs sau, functie de optiunea acestora, li se va indica adresa de email la care vor putea sa transmita documentele solicitate. Data concursului va fi comunicata ulterior candidatilor care au dosarul de candidatura complet.

Aplica Acum


Titlu Sucursala CNE Cernavoda-Inginer / Economist – 2 posturi(Serviciul Achizitii Servicii si Lucrari)
Departament

Denumirea postului
• Inginer / Economist – 2 posturi

Departament / Compartiment
Sucursala CNE Cernavoda / Serviciul Achizitii Servicii si Lucrari

Cerinte
• Studii – Superioare in domeniul economic / tehnic

• Experienta:
• Minim 3 ani pe o pozitie de inginer/economist în activitati cu specific financiar-contabil/ achizitii publice

• Cerinte specifice:

  • Cunostinte de limba engleza – nivel mediu
  • Cunostinte de operare PC: MS Word, MS Excel, etc
  • Participarea in minim 3 comisii de evaluare in ultimii 3 ani, in cadrul unei entitati/autoritati contractante, in legatura cu achizitii de lucrari/servicii/produse – constituie avantaj
  • Elaborarea documentatiei pentru minim 3 proceduri de achizitii de produse cu o valoare mai mare de 30000 euro, in ultimii 3 ani, in cadrul unei entitati /autoritati contractante- constituie avantaj
  • Certificat de absolvire a unui curs de Expert Achizitii Publice sau similar (in ultimii 3 ani) – constituie avantaj

• Responsabilitati

  • Participa la organizarea si desfasurarea procedurilor de atribuire a contractelor de achizitii de lucrari si servicii, ca membru/membru de rezerva / presedinte in comisiile de evaluare, numit prin decizie a directorului general SNN SA / directorului de sucursala CNE;
  • Participa la elaborarea documentatiilor de achizitii si asigura suport in derularea corespondentei/actiunilor referitoare la aceasta activitate
  • Asigura suport pentru derularea contractelor de achizitii.
  • Colaboreaza cu compartimentele tehnice si AQ pentru a asigura introducerea in documentatiile de atribuire a tuturor cerintelor specifice impuse in domeniul nuclear
  • Asigura suport pentru solutionarea contestatiilor
  • Urmareste si aplica permanent, conform legislatiei si procedurilor Centralei privind incadrarea in termenele de executie si raportare a activitatilor
  • Urmareste si planifica cerintele de raportare privind activitatile la nivelul compartimentului pentru toate activitatile derulate, inclusiv a modului de respectare a graficelor de plati
  • Ia masuri privind pastrarea in cadrul compartimentului a inregistrarilor si documentelor cu predare spre arhivare a acestora, conform procedurilor si legislatiei
  • Asigura interfata intre grupurile de lucru din centrala si furnizori
  • Asigura confidentialitatea documentelor Departamentului Achizitii
  • Solutioneaza la termen si de calitate corespunzatoare sarcinile primite pe cale ierarhica
  • Participa la cursuri de instruire si de perfectionare in domeniul de activitate si aplica in practica cunostintele dobandite la cursurile la care participa, trimis de catre societate
  • Alte responsabilităţi şi sarcini conform fişei postului.

Bibliografie:

  • Legea 99/2016 privind achizitiile sectoriale, cu modificarile si completarile ulterioare
  • Hotararea Guvernului nr 394/2016 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a prevederilor referitoare la atribuirea contractului sectorial/acordului cadru din Legea nr 99/2016 privind achizitiile sectoriale, cu modificarile si completarile ulterioare
  • Legea nr 101/2016 privind remediile si caile de atac in materie de atribuire a contractelor de achizitie publica, a contractelor sectoriale si a contractelor de concesiune de lucrari si concesiune servicii, precum si pentru organizarea si functionarea Consiliului National de Solutionare a Contestatiilor cu modificarile si completarile ulterioare
  • Ordonanta de Urgenta a Guvernului nr 98 / 2017 privind functia de control ex ante al procesului de atribuire a contractelor/acordurilor cadru de achizitie publica, a contractelor/acordurilor cadru sectoriale si a contractelor de concesiune de lucrari si concesiune servicii;
  • Instructiunea nr 1 din 4 ianuarie 2017 emisa in aplicarea prevederilor art 179 lit g si art 187 alin (8) lit a din Legea nr 98/2016 privind achizitiile publice, respectiv a art 192 lit g si a art 209 alin (8) din Legea nr 99/2016 privind achizitiile sectoriale
  • Instructiunea nr 2 din 19 aprilie 2017 emisa in aplicarea prevederilor art 178 si art 179 lit a si b a din Legea nr 98/2016 privind achizitiile publice, cu completarile ulterioare, respectiv a prevederilor art 191 si art 192 lit a si b din Legea nr 99/2016 privind achizitiile sectoriale
  • Instructiunea nr 3 din 8 august 2017 privind modificarile contractului de achizitie publica/ contractului de achizitie sectoriala / acordului cadru si incadrarea acestor modificari ca fiind substantiale si nesubstantiale
  • Ordinul ANAP nr 141 din 14 iunie 2017 privind aprobarea Metodologiei de selectie si modului de interactiune a autoritatilor/entitatilor contractante cu Agentia Nationala pentru Achizitii Publice in legatura cu intentia de modificare a contractelor/acordurilor cadru de achizitie publica, respectiv a contractelor/acordurilor cadru sectoriale, in conditiile prevazute la art 221 alin (1) lit c din Legea nr 98/2016 si la art 238 din Legea nr 99/ 2016
  • Notificari ANAP:

   o Notificarea 245/2016 privind utilizarea DUAE in procedurile de atribuire a contractelor de achizitie publica/sectoriala
   o Notificarea 256/2016 privind intocmirea Fisei de date a achizitiei

  • Legea nr 184/2016 privind instituirea unui mecanism de prevenire a conflictului de interese in procedura de atribuire a contractelor de achizitie publica
  • Ordonanta de Urgenta a Guvernului nr 114/2011 aprobata prin Legea nr 195/2012 privind atribuirea anumitor contracte de achizitii publice in domeniul apararii si securitatii

Informatii loc de munca

Salarizare si alte beneficii
• Conform Contractului Colectiv de Munca al Societatii Nationale Nuclearelectrica SA

Alte informatii
• Activităţi desfasurate in sistem de lucru procedurat
• Conditii de lucru la nivelul standardelor
• Facilitati de dezvoltare profesionala

Data limita de transmitere a CV-urilor este 23.10.2018

Informatii suplimentare : telefon – 0241-801301
Candidatii ale caror CV-uri vor fi selectate pentru participare la concurs vor fi invitati la Serviciul Dezvoltare si Strategie Resurse Umane pentru completarea formularelor si depunerea documentelor necesare pentru participarea la concurs.

Aplica Acum


Titlu Inginer specialist
Departament
 1. Societatea Națională NUCLEARELECTRICA S.A. recrutează personal în vederea ocupării postului de INGINER spc. din cadrul Departamentului Resurse Umane, pe durata nedeterminata.

 

 1. Profilul postului:

Cerințe  minime pentru ocuparea postului:

 • studii superioare de lunga durata finalizate cu diploma de licenta;
 • specializarea: Inginerie energetica;
 • vechime in munca de cel putin 15 ani, iar pe o functie similara de cel putin 10 ani;
 • experienta in domeniul resurselor umane de minim 5 ani;
 • cunosterea prevederilor HG 1041 si 1461/2003 privind facilitatile acordate pensionarilor din domeniul energiei electrice;
 • Cunostinte PC- Word/Exel

 

Alte cerinte care  constituie avantaj:

 • Extras de cazier judiciar
 • Experienta in domeniul energetic;
 • Cursuri de specializare in domeniul resurselor umane
Informatii loc de munca
 1. Fișa Postului (responsabilități, atribuții și sarcini ale postului):
 • gestionarea intregii activitati de SSM la nivelul sediului central al SNN;
 • gestionarea activitatii de medicina a muncii la nivelul sediului central al SNN ;
 • gestionare si derularea contractelor cu furnizorii de energie electrica si a procesului intern/ extern privind gestionarea cotei de energie electrica de care beneficiaza pensionarii din domeniul energiei conform HG1041/ 28.08.2003 si HG 1461/11.12.2003 ;
 • gestionarea situatiei pensionarilor SNN care in urma sentintelor  civile, beneficiaza de prevederile HG1041/ 28.08.2003 si HG 1461/11.12.2003.
 • elaborarea procedurilor/metodologiilor, regulamentelor in domeniul resurselor umane.

 

 1. Data limită de depunere a dosarelor de candidatură este data de 29.10.2018.

 

 1. Interviul va avea loc în data de 01.11.2018, ora 10:00 la sediul S.N. Nuclearelectrica SA din Strada Polona nr. 65, sector 1, Bucuresti.

 

 1. Proba scrisă va avea loc în data 06.11.2018, ora 10:00 la sediul S.N. Nuclearelectrica SA din Strada Polona nr. 65, sector 1, Bucuresti.

 

 1. Alte informații

- Bibliografie:

Legea nr. 53/2003 Codul Muncii;

Hotararea nr 355/ 2007 privind supravegherea sanatatii lucratorilor;

Legea 319/2006 privind  securitatea si sanatatea in munca;

HG nr 1041/2003  modificata de  Hotararea  nr 1461 /2003.

 

Cerere de înscriere -F/RU-00-05/4 – Anexa 1

- Date de contact: telefon 021/2038200

- E-mail: office@nuclearelectrica.ro

 

 

Notă: (1) Sunt acceptate numai dosarele de candidatură care corespund cerințelor din anunț și conțin toate formularele solicitate. Dosarele de candidatură se depun personal la sediul SNN*, prin poștă sau prin e-mail la adresa office@nuclearelectrica.ro, cu mențiunea / subiectul “Pentru concursul organizat pentru ocuparea postului de Inginer spc-DRU”.

2) Numai candidații care îndeplinesc cerințele minime și trec de proba eliminatorie de tip interviu, pot fi invitați la susținerea probei scrise.

(3) Contestațiile se pot depune în primele 3 zile lucrătoare, de la comunicarea răspunsurilor către candidați.

* Societatea Națională NUCLEARELECTRICA S.A.

 

Aplica Acum


Titlu Inginer (FCN Pitesti)
Departament

SN Nuclearelectrica SA Sucursala FCN Piteşti organizează concurs în data de 08.11.2018 în vederea ocupării unui post de inginer cu contract de muncă încheiat pe perioadă nedeterminată în cadrul Direcţiei Tehnice, Secția Inginerie, poziţia din organigrama FCN Piteşti  nr. 107/7/01.08.2018.

Cerinţe minime:

 • studii superioare tehnice (Profil TCM/Inginerie Economică Industrială/ Ingineria și Managementul Fabricației Produselor (IMFP)/Știința și Tehnologia Materialelor (STM))/Mecatronica/Mașini Unelte și Sisteme Producție/Automatică/Electronică/Calculatoare/Electromecanică);
 • minim 1 an experiență în inginerie;

Cunoștințe/autorizări/îndemânări specifice:

 • cunoștințe tehnice de specialitate: desen tehnic; programe CAD;
 • cunoștințe temeinice de limba engleză; utilizare PC;
 • legislație în domeniul achizițiilor publice;

Descrierea postului:

 • asigură funcția de tehnolog pentru procese specifice de fabricație combustibil nuclear;
 • întocmește documentații tehnice (rapoarte, proceduri tehnice, etc.);
 • întocmește documentații de inițiere a achizițiilor (caiete de sarcini, documente specifice etc.);
 • întocmește/actualizează necesarul anual de achiziții pentru programul de mentenanță al FCN;
 • colaborează și asigură suport tehnic pentru compartimentele din cadrul FCN.
Informatii loc de munca

Condiţii oferite

 • Salariul în conformitate cu Nomenclatorul şi Ierarhizatorul Funcţiilor din FCN
 • Program de lucru în conformitate cu prevederile CCM

Bibliografie:

 • Programele analitice ale facultăților de profil absolvite;
 • Noțiuni generale desen tehnic;
 • Noțiuni generale mecanică/electrică/electronică;
 • Utilizare pachet Office;
 • Legea nr. 99/2016 privind achizițiile sectoriale;
 • HG nr. 394/2016 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a prevederilor referitoare la atribuirea contractului sectorial/acordului cadru din Legea nr. 99/20106 privind achizițiile sectoriale.

Înscrierile la concurs se fac în zilele lucrătoare, între orele 9-12, până în data de 29.10.2018, dată până la care cei interesați vor prezenta la Serviciul  Resurse Umane de la sediul FCN următoarele documente:

Data programată pentru concurs este 08.11.2018 ora 1000 la sediul FCN – Piteşti, Mioveni, Str. Câmpului, nr. 1.

Aplica Acum


Titlu Inginer (FCN Pitesti)
Departament

SN Nuclearelectrica SA Sucursala FCN Piteşti organizează concurs în data de 07.11.2018 în vederea ocupării unui post de inginer cu contract  de muncă încheiat pe perioadă nedeterminată în cadrul Direcţiei Tehnice, Secția Inginerie, poziţia din organigrama FCN Piteşti  nr. 106/7/01.08.2018.

Cerinţe minime:

 • studii superioare tehnice (Automatică/Electronică/Calculatoare/Comunicații/Electromecanică);
 • minim 1 an în elaborarea programelor de aplicație industrială;

Cunoștințe/autorizări/îndemânări specifice:

 • în domeniile automatizărilor industriale, roboți și a sistemelor de control;
 • programare și configurare PLC, HMI, SCADA (Allen Bradley/Indra/Siemens, etc.);
 • utilizarea echipamentelor de automatizare (invertoare, controlere, etc.);
 • programare Ms Visual Studio sau echivalent; limba engleză avansat;
 • standarde de proiectare electrică și de automatizare în vigoare; sisteme CAD electric.

Descrierea postului:

 • realizare programe PLC, HMI, configurare sisteme SCADA;
 • realizare programe PC /PLC în vederea achizițiilor/prelucrării de date;
 • proiectare/integrare acționări electrice, pneumatice și hidraulice, echipamente de control și măsură;
 • realizare scheme electrice și liste de materiale pentru utilaje noi conform specificațiilor din tema tehnică;
 • acordare asistență tehnică la punerea în funcțiune și testarea utilajelor;
 • asigurarea diagnosticării/mentenanței pentru echipamentele din fluxul tehnologic.
Informatii loc de munca

Alte cerințe:

 • capacitate dezvoltată de organizare a timpului de lucru, eficiență și atenție la detalii;
 • abilități de învățare și adaptare.

Condiţii oferite

 • Salariul în conformitate cu Nomenclatorul şi Ierarhizatorul Funcţiilor din FCN
 • Program de lucru în conformitate cu prevederile CCM

Bibliografie:

 • Programele analitice ale facultăților de profil absolvite:

- limbaje de programare;

- microprocesoare, microcontrolere, sisteme de control;

- măsurări electrice și electronice;

 • Documentație de specialitate în domeniul automatizărilor.

Înscrierile la concurs se fac în zilele lucrătoare, între orele 9-12, până în data de 29.10.2018, dată până la care cei interesați vor prezenta la Serviciul  Resurse Umane de la sediul FCN documentele:

Data programată pentru concurs este  07.11.2018 ora 1000 la sediul FCN – Piteşti, Mioveni, Str. Câmpului, nr. 1.

 

Aplica Acum


Titlu Expert achizitii publice (FCN Pitesti)
Departament

SN Nuclearelectrica SA Sucursala FCN Piteşti organizează concurs în data de 14.11.2018 în vederea ocupării unui post de expert achiziții publice cu contract de muncă încheiat pe perioadă nedeterminată în cadrul Serviciului Achiziții, poziţia din organigrama FCN Piteşti nr. 42/4/01.08.2018.

Cerinţe minime:

 • Studii superioare de lungă durată finalizate cu diplomă de licență în domeniul tehnic, economic sau juridic;
 • Cunoștințe de legislație în domeniul achizițiilor publice;
 • Experiență în domeniul achizițiilor publice de minim 3 ani, din care minim 1 an în intervalul 2016 – 2018;
 • Certificat de absolvire a unui curs de ”Expert achiziții publice” sau similar în ultimii 3 ani;
 • Cunoștințe de utilizare a aplicațiilor Microsoft Office, utilizarea browserelor de internet, precum și operarea platformei SICAP;
 • Cunoașterea limbii engleze nivel mediu (scris și vorbit);
 • Cazier judiciar fără antecedente penale;
 • Adeverinţă de la medicul de familie că nu este în evidenţă cu boli cronice sau infecto-contagioase

Cunoștințe/autorizări/îndemânări specifice:

 • Capacitate de comunicare și abilități pentru lucrul în echipă;
 • Capacitate de gestionare a sarcinilor complexe;
 • Capacitate de negociere și asumare a responsabilității în exercitarea fișei postului;

Alte cerințe care constituie un avantaj: autorizări, permise, atestate care au legătură cu domeniul nuclear/achizițiilor

Informatii loc de munca

Principalele responsabilități:

 • Întocmește documentații de atribuire pentru achiziții produse, servicii și lucrări conform legislației în vigoare;
 • Aplică procedurile de atribuire pentru achizițiile repartizate începând de la inițierea acestora până la recepția finală;
 • Îndeplinește obligațiile referitoare la publicitate, astfel cun sunt acestea prevăzute în legislația în vigoare, etc.

Condiţii oferite:

 • Salariul în conformitate cu Nomenclatorul şi Ierarhizatorul Funcţiilor din FCN
 • Program de lucru în conformitate cu prevederile CCM

Bibliografie:

 • Legea nr. 99/2016 privind achizițiile sectoriale, cu modificările și completările ulterioare;
 • HG nr. 394/2016 din 2 iunie 2016 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a prevederilor referitoare la atribuirea contractului sectorial/acordului cadru din legea nr. 99/2016 privind achizițiile sectoriale, cu modificările și completările ulterioare;
 • Legea nr. 101*) din 19 mai 2016 privind remediile și căile de atac în materie de atribuire a contractelor de achiziție publică, a contractelor sectoriale și a contractelor de concesiune de lucrări și concesiune de servicii, precum și pentru organizarea și funcționarea Consiliului Național de Soluționare a Contestațiilor;
 • Regulamentul de punere în aplicare (UE) 2016/7 al Comisiei din 5 ianuarie 2016 de stabilire a formularului standard pentru documentul european de achiziție unic;

 

 

 

 

 • Instrucțiune nr. 1 din 4 ianuarie 2017 emisă în aplicarea prevederilor art. 179 lit. g) și art. 187 alin. (8) lit. a) din Legea nr. 98/2016 privind achizițiile publice, respectiv a art. 192 lit. g) și a art. 209 alin. (8) din Legea nr. 99/2016 privind achizițiile sectoriale;
 • Instrucțiune nr. 2 din 19 aprilie 2017 emisă în aplicarea prevederilor art. 178 și art. 179 lit. a) și b) din Legea nr. 98/2016 privind achizițiile publice, cu completările ulterioare, respectiv a prevederilor art. 191 și art. 192 lit. a) și b) din Legea nr. 99/2016 privind achizițiile sectoriale;
 • Instrucțiune nr. 3 din 8 august 2017 privind modificările contractului de achiziție publică/contractului de achiziție sectorială/acordului-cadru și încadrarea acestor modificări ca fiind substanțiale sau nesubstanțiale;
 • OUG nr. 98*) din 14 decembrie 2017 privind funcția de control ex ante al procesului de atribuire a contractelor/acordurilor-cadru de achiziție publică, a contractelor/acordurilor-cadru sectoriale și a contractelor de concesiune de lucrări și concesiune de servicii;
 • INCOTERMS 2010;
 • Codul Vamal cu modificările prevăzute în Legea nr. 49/24.02.2018;

 

Înscrierile la concurs se fac în zilele lucrătoare, între orele 9-12, până în data de 05.11.2018, dată până la care cei interesați vor prezenta la Serviciul  Resurse Umane de la sediul FCN următoarele documente:

Data programată pentru concurs este  14.11.2018, ora 1000 la sediul FCN – Piteşti, Mioveni, Str. Câmpului, nr. 1.

Aplica Acum


Titlu Tehnician CN Principal (2 posturi)
Departament

SN Nuclearelectrica SA Sucursala FCN Piteşti organizează concurs în data de 31.10.2018 în vederea ocupării a 2 posturi de tehnician CN principal cu contracte de muncă încheiate pe perioadă determinată în cadrul Serviciului Resurse Umane – Compartiment Formare Profesională – Transfer Cunoștințe, poziţiile din organigrama FCN Piteşti nr. 13,14/8/01.08.2018.

Cerinţe minime:

 • studii: medii, absolvite cu diplomă de bacalaureat;
 • vechime: minim 10 ani în activități de fabricație combustibil nuclear

 Cunoștințe/autorizări/îndemânări specifice:

 • cunoștințe tehnice de specialitate în domeniul nuclear;
 • capacitate de prioritizare, inițiativă, operativitate, disponibilitate;
 • capabil să comunice la toate nivelele ierarhice, pe orizontală și verticală, într-o manieră clară, concisa, convingătoare și constructivă.
Informatii loc de munca

Abilități de mentor:

 • să comunice eficient prin conversaţie, vorbire clară şi eficientă, să ofere feedback în mod pozitiv și productiv, să ofere încurajare emoțională și morală, să utilizeaze e-mail şi alte mijloace moderne de comunicare în mod eficient, să dovedească entuziasm, pasiune pentru predare, discreţie şi confidențialitate;
 • abilități interpersonale (să fie capabil să dovedească empatie, modestie, să fie uşor abordabil, să comunice uşor cu cei din jur, să mențină o relație profesională de încredere, să inspire o atmosferă de calm şi siguranţă);
 • abilităţi de planificare şi cercetare (sa fie capabil să identifice şi să definească nevoile şi resursele, să colecteze informaţii, să elaboreze şi să implementeze proiecte, să dezvolte strategii);
 • abilităţi digitale pentru integrarea mijloacelor moderne de predare în procesul instructiv-educativ;
 • abilitati de dezvoltare a relaţiilor pozitive, abilităţi de a socializa şi de a construi canale eficiente de comunicare pentru a oferi ajutor şi feedback rapid.

 

Alte cerinţe:

 • cunoștințe de operare calculator – MS Office,
 • cunoștințe de limba engleză tehnică.

 

Condiţii oferite:

 • Salariul în conformitate cu Nomenclatorul şi Ierarhizatorul Funcţiilor din FCN
 • Program de lucru în conformitate cu prevederile CCM

Bibliografie:

 1. Legea nr. 111/1996 privind desfășurarea în siguranță, reglementarea, autorizarea și controlul activităților nucleare, cu modificările și completările ulterioare;
 2. Legea nr. 319/2006 privind securitatea și sănătatea în muncă, cu modificările si completările ulterioare;
 3. Ioan Ursu – Fizica și Tehnologia materialelor nucleare – Ed. Academiei, 1982;
 4. Legea 53 (Codul Muncii) cu modificările si completările ulterioare.

 

 Înscrierile la concurs se fac în zilele lucrătoare, între orele 9-12, până în data de 23.10.2018, dată până la care cei interesați vor prezenta la Serviciul  Resurse Umane de la sediul FCN următoarele documente:

 

Data programată pentru concurs este  31.10.2018, ora 1000 la sediul FCN – Piteşti, Mioveni, Str. Câmpului, nr. 1.

Aplica Acum


Titlu Economist specialist
Departament

Societatea Națională NUCLEARELECTRICA S.A. recrutează personal în vederea ocupării postului de Economist Specialist din cadrul Departamentului Control Financiar si Managerial

 

 1. Profilul postului:

 

 • studii superioare de lunga durata, finalizate cu diploma de licenta in domeniul economic;
 • vechimea: in munca de minim 7 ani din care experienta de minim 5 ani in: controlling; managementul costurilor; bugetare; intocmire/actualizare tablouri de bord; control financiar de gestiune; conformitate; audit sau activitati echivalente; control intern managerial;
 • integritate, etica, profesionalism, operativitate, proactivitate, comunicare interpersonala;
 • Asumarea raspunderii, atitudine cooperanta, spirit de echipa, disponibilitate pentru efort suplimentar;
 • Capacitatea de a retine informatii, atentie la detalii, atenţie concentrată şi distributivă; abilitati de coordonare si control, de analiza si sinteza;
 • Aptitudini de calcul; aptitudini de a lucra cu documente; deprinderi de cercetare şi investigaţie; deprinderi de a redacta rapoarte;
 • Puternice abilitati de identificare si evaluare a riscurilor;
 • Bune abilitati de exprimare scrisa si verbala;
 • Cunostinte medii/avansate de limba engleza;
 • Atitudine “can do “, capacitate de a-si stabili si de a atinge tinte indraznete;
Informatii loc de munca

Cunostinte specifice:

 • Cunoastere metodologii si tehnici bugetare, de urmarire bugete, controlling, calculatia costurilor;
 • Cunostinte aprofundate de contabilitate financiara si manageriala/de gestiune;
 • Buna cunoastere a standardelor IAS/IFRS;
 • Buna cunoastere a standardelor de control intern;
 • Cunoastere metodologii si tehnici de control, audit sau conformitate;
 • Cadru legal de organizare si exercitare a controlului financiar de gestiune;
 • Cunostinte privind organizarea controlului intern managerial;
 • Cunostinte solide de utilizare a pachetului de aplicatii MS Office;
 • Legislaţia de specialitate, fiscalitate/legislaţia din domeniul financiar-contabil, legislatia muncii şi acte normative specifice domeniului de activitate al SNN SA;

 

Alte cerinte:

 • Membru in asociatii profesionale de profil si/sau certificari : controlling, cost management, CECCAR, CAFR, CIA, CICA, ACCA ;
 • Limba engleza nivel mediu.

Cerinte care constituie avantaje:

 • Experienta in domeniul energetic/industrie.

 

 

 

 

 

 1. Fișa Postului (responsabilități, atribuții și sarcini ale postului):

 

 • Elaboreaza norme, politici si proceduri specifice SNN in domeniul controlului financiar si a sistemului de control intern managerial;
 • Verifică respectarea prevederilor legale si a reglementărilor interne cu privire la existenta, integritatea, păstrarea si utilizarea mijloacelor si resurselor, detinute cu orice titlu, si modul de reflectare a acestora in evidenta contabilă;
 • Verifică respectarea prevederilor legale in fundamentarea proiectului bugetului de venituri si cheltuieli al SNN si a proiectelor bugetelor de venituri si cheltuieli ale sucursalelor;
 • Verifică respectarea prevederilor legale in executia bugetului de venituri si cheltuieli al SNN, inclusiv la sucursale:
 • realizarea veniturilor si incadrarea in nivelul cheltuielilor aprobate;
 • gradul de realizare a veniturilor, de efectuare a cheltuielilor si de obtinere a rezultatului;
 • realizarea indicatorilor economico-financiari specifici activitătii, la nivelul SNN SA;
 • realizarea programului de investitii si incadrarea in sursele aprobate;
 • respectarea programelor de reducere a arieratelor si a stocurilor;
 • respectarea prevederilor legale si/sau a reglementărilor interne in efectuarea achizitiilor;
 • Verifică respectarea prevederilor legale si a reglementărilor interne cu privire la modul de efectuare a inventarierii anuale a elementelor de natura activelor, datoriilor si capitalurilor proprii;
 • Verifică respectarea prevederilor legale si a reglementărilor interne cu privire la incasările si plătile in lei si valută, de orice natură, in numerar sau prin virament;
 • Verifică respectarea prevederilor legale cu privire la inregistrarea in evidenta contabilă a operatiunilor economico-financiare;
 • Verifică respectarea prevederilor legale si a reglementărilor interne cu privire la intocmirea, circulatia, păstrarea si arhivarea documentelor primare, contabile si a celor tehnico-operative;
 • Elaborează analize economico-financiare pentru conducerea SNN SA in scopul fundamentării deciziilor si a imbunătătirii performantelor;
 • Analizeaza, raporteaza si urmareste impreuna cu structurile specializate evenimentele/incidentele/neconcordantele din cadrul SNN SA ca numar, tip, categorie de risc, periodicitate, impact resurse (financiar/uman), repetitivitate, actiunile luate si stadiul lor din punct de vedere al controlului financiar de gestiune;
 • Urmareste si contribuie la indeplinirea programului de dezvoltare a sistemului de control intern / managerial;
 • Monitorizeaza atingerea obiectivelor fundamentale si a obiectivelor specifice pe departamente, centralizeaza informatiile privind masurarea periodica a indicatorilor;
 • Efectueaza monitorizarea performanţelor pe obiective şi activitati, prin intermediul unor indicatori cantitativi şi calitativi relevanţi, inclusiv cu privire la economicitate, eficienţă şi eficacitate, care trebuie să fie: măsurabili; specifici; accesibili; relevanţi, stabiliţi pentru o anumită durată în timp;
 • Respecta si implementeaza principiile si standardele de control intern managerial, precum si cele referitoare la aplicarea sistemului de management, protectia informatiilor clasificate, arhiva si SSM;
 • Contribuie la procesul de elaborare a obiectivelor de performanta si indicatorilor cheie de performanta;

 

 

 • Contribuie la evaluarea performanţelor, constatarea eventualelor abateri de la obiective şi propunerea măsurilor corective ce se impun;
 • Intocmeste tabloul de bord consolidat, cu stabilirea abaterilor de la tinte si a planului de masuri.

 

 1. Data limită de depunere a dosarelor de candidatură este 31.10.2018.

 

 1. Interviul va avea loc în perioada 07 – 09.11.2018, incepand de la ora 10:00, la sediul Societatii din strada Polona nr. 65, sector 1, Bucuresti.

 

 1. Proba scrisă va avea loc în data de 14.11.2018, ora 10:00 la sediul Societatii din strada Polona nr. 65, sector 1, Bucuresti.

 

 1. Alte informații

- Bibliografie – Anexa 1

- Cerere de înscriere -F/RU-00-05/4- Anexa 2

- Date de contact: telefon 021 / 203.82.00, e-mail office@nuclearelectrica.ro.

 

 

Notă: (1) Sunt acceptate numai dosarele de candidatură care corespund cerințelor din anunț și conțin toate formularele solicitate. Dosarele de candidatură se depun personal la sediul SNN*, prin poștă sau prin e-mail la adresa office@nuclearelectrica.ro, cu mențiunea / subiectul “Către Departamentul Resurse Umane – pentru concursul organizat in vederea ocuparii pozitiei de Economist Specialist in cadrul Departamentului Control Financiar si Managerial.

(2) Numai candidații care îndeplinesc cerințele minime și trec de proba eliminatorie de tip interviu, pot fi invitați la susținerea probei scrise.

(3) Contestațiile se pot depune în primele 3 zile lucrătoare, de la comunicarea răspunsurilor către candidați.

* Societatea Națională NUCLEARELECTRICA S.A.

Aplica Acum


Titlu 4 posturi de operator CN (FCN Pitesti)
Departament

OFERTA DE SERVICIU

 

SN Nuclearelectrica SA Sucursala FCN Piteşti organizează concurs în data de 20.09.2018 în vederea ocupării a 4 posturi de operator CN (2 posturi condiționare-presare și 2 posturi încărcare-descărcare sinterizare) cu contracte de muncă încheiate pe perioadă nedeterminată în cadrul Direcţiei Tehnice, Secţia Pastile, poziţiile din organigrama FCN Piteşti nr. 200÷202/5/01.08.2018 și 203/6/01.08.2018.

 

Cerinţe minime:

 • studii medii profil real sau tehnic cu diplomă de bacalaureat;

 

Alte cerinţe:

 • apt din punct de vedere medical pentru lucru în zona controlată;
 • apt din punct de vedere medical pentru lucru în ture de noapte;
 • disponibilitate pentru lucru la program prelungit și/sau ture;
 • capacitate de a lucra activități desfășurate în sistem de lucru procedural;
 • disponibilitate și ușurință în asimilarea cunoștințelor noi.

 

Condiţii oferite

 • Salariul în conformitate cu Nomenclatorul şi Ierarhizatorul Funcţiilor din FCN
 • Program de lucru în conformitate cu prevederile CCM

 

Bibliografie:

 1. Prelucrări prin sinterizare, tehnologii avansate – Prof. dr. ing. Viorel Păunoiu

http://biblioteca.regielive.ro/cursuri/mecanica/tehnologia-prelucrarii-prin-sinterizare-85313.html

 1. Programe analitice de liceu privitoare la domeniul tehnic
 2. Exerciții de logică și perspicacitate
Informatii loc de munca

Înscrierile la concurs se fac în zilele lucrătoare, între orele 9-12, până în data de 07.09.2018, dată până la care cei interesați vor prezenta la Serviciul  Resurse Umane de la sediul FCN următoarele documente:

 

Data programată pentru concurs este 20.09.2018 ora 1000 la sediul FCN – Piteşti, Mioveni, Str. Câmpului, nr. 1.

 

 

Director FCN,                                                     Şef Serviciu Resurse Umane,

Florin Ovidiu GHEBA                                                     Ec. Viorica Ciocîrlan

 

 

Aplica Acum


Titlu 4 posturi de operator CN (FCN Pitesti)
Departament

OFERTA DE SERVICIU

 

SN Nuclearelectrica SA Sucursala FCN Piteşti organizează concurs în data de 18.09.2018 în vederea ocupării a 4 posturi de operator CN (2 posturi curățire șanfren, 1 post grafitare, 1 post strunjire dop+fabricație patine) cu contracte de muncă încheiate pe perioadă nedeterminată în cadrul Direcţiei Tehnice, Secţia Asamblare, poziţiile din organigrama FCN Piteşti  nr. 276÷279/5/01.08.2018.

 

Cerinţe minime:

 • studii medii profil real sau tehnic cu diplomă de bacalaureat;

 

Alte cerinţe:

 • apt din punct de vedere medical pentru lucru în zona controlată;
 • disponibilitate pentru lucru la program prelungit și/sau ture;
 • capacitate de a lucra activități desfășurate în sistem de lucru procedural;
 • disponibilitate și ușurință în asimilarea cunoștințelor noi.

Condiţii oferite

 • Salariul în conformitate cu Nomenclatorul şi Ierarhizatorul Funcţiilor din FCN
 • Program de lucru în conformitate cu prevederile CCM

 

Bibliografie:

 1. Fizica și tehnologia materialelor nucleare – Ioan Ursu, editura RSR – București 1982

Capitolele: 3.1    – Uraniu

3.1.1 – Proprietăți

3.1.2 – Procedee de prelucrare

9.3.2 – Fabricarea elementelor combustibile ceramice

 1. Programe analitice de liceu privitoare la domeniul tehnic
 2. Exerciții de logică și perspicacitate

 

 

Informatii loc de munca

Înscrierile la concurs se fac în zilele lucrătoare, între orele 9-12, până în data de 07.09.2018, dată până la care cei interesați vor prezenta la Serviciul  Resurse Umane de la sediul FCN următoarele documente:

 

Data programată pentru concurs este  18.09.2018 ora 1000 la sediul FCN – Piteşti, Mioveni, Str. Câmpului, nr. 1.

 

Director FCN,                                                     Şef Serviciu Resurse Umane,

Florin Ovidiu GHEBA                                                     Ec. Viorica Ciocîrlan

 

 

 

       

Aplica Acum


Titlu Economist specialist
Departament

Societatea Națională NUCLEARELECTRICA S.A. recrutează personal în vederea ocupării postului de Economist Specialist din cadrul Departamentului Control Financiar si Managerial

 

 1. Profilul postului:

 

 • studii superioare de lunga durata, finalizate cu diploma de licenta in domeniul economic;
 • vechimea: in munca de minim 7 ani din care experienta de minim 5 ani in: controlling; managementul costurilor; bugetare; intocmire/actualizare tablouri de bord; control financiar de gestiune; conformitate; audit sau activitati echivalente; control intern managerial;
 • integritate, etica, profesionalism, operativitate, proactivitate, comunicare interpersonala;
 • Asumarea raspunderii, atitudine cooperanta, spirit de echipa, disponibilitate pentru efort suplimentar;
 • Capacitatea de a retine informatii, atentie la detalii, atenţie concentrată şi distributivă; abilitati de coordonare si control, de analiza si sinteza;
 • Aptitudini de calcul; aptitudini de a lucra cu documente; deprinderi de cercetare şi investigaţie; deprinderi de a redacta rapoarte;
 • Puternice abilitati de identificare si evaluare a riscurilor;
 • Bune abilitati de exprimare scrisa si verbala ;
 • Cunostinte medii/avansate de limba engleza;
 • Atitudine “can do “, capacitate de a-si stabili si de a atinge tinte indraznete;
Informatii loc de munca

Cunostinte specifice:

 • Cunoastere metodologii si tehnici bugetare, de urmarire bugete, controlling, calculatia costurilor;
 • Cunostinte aprofundate de contabilitate financiara si manageriala/de gestiune;
 • Buna cunoastere a standardelor IAS/IFRS;
 • Buna cunoastere a standardelor de control intern;
 • Cunoastere metodologii si tehnici de control, audit sau conformitate;
 • Cadru legal de organizare si exercitare a controlului financiar de gestiune;
 • Cunoastinte privind organizarea controlului intern managerial;
 • Cunostinte solide de utilizare a pachetului de aplicatii MS Office;
 • Legislaţia de specialitate, fiscalitate/legislaţia din domeniul financiar-contabil, legislatia muncii şi acte normative specifice domeniului de activitate al SNN SA;

 

Alte cerinte:

 • Membru in asociatii profesionale de profil si/sau certificari : controlling, cost management, CECCAR, CAFR, CIA, CICA, ACCA ;
 • Limba engleza nivel mediu.

Cerinte care constituie avantaje:

 • Experienta in domeniul energetic/industrie.

 

 

 1. Fișa Postului (responsabilități, atribuții și sarcini ale postului):

 

 • Elaboreaza norme, politici si proceduri specifice SNN in domeniul controlului financiar si a sistemului de control intern managerial;
 • Verifică respectarea prevederilor legale si a reglementărilor interne cu privire la existenta, integritatea, păstrarea si utilizarea mijloacelor si resurselor, detinute cu orice titlu, si modul de reflectare a acestora in evidenta contabilă;
 • Verifică respectarea prevederilor legale in fundamentarea proiectului bugetului de venituri si cheltuieli al SNN si a proiectelor bugetelor de venituri si cheltuieli ale sucursalelor;
 • Verifică respectarea prevederilor legale in executia bugetului de venituri si cheltuieli al SNN, inclusiv la sucursale:
 • realizarea veniturilor si incadrarea in nivelul cheltuielilor aprobate;
 • gradul de realizare a veniturilor, de efectuare a cheltuielilor si de obtinere a rezultatului;
 • realizarea indicatorilor economico-financiari specifici activitătii, la nivelul SNN SA;
 • realizarea programului de investitii si incadrarea in sursele aprobate;
 • respectarea programelor de reducere a arieratelor si a stocurilor;
 • respectarea prevederilor legale si/sau a reglementărilor interne in efectuarea achizitiilor;
 • Verifică respectarea prevederilor legale si a reglementărilor interne cu privire la modul de efectuare a inventarierii anuale a elementelor de natura activelor, datoriilor si capitalurilor proprii;
 • Verifică respectarea prevederilor legale si a reglementărilor interne cu privire la incasările si plătile in lei si valută, de orice natură, in numerar sau prin virament;
 • Verifică respectarea prevederilor legale cu privire la inregistrarea in evidenta contabilă a operatiunilor economico-financiare;
 • Verifică respectarea prevederilor legale si a reglementărilor interne cu privire la intocmirea, circulatia, păstrarea si arhivarea documentelor primare, contabile si a celor tehnico-operative;
 • Elaborează analize economico-financiare pentru conducerea SNN SA in scopul fundamentării deciziilor si a imbunătătirii performantelor;
 • Analizeaza, raporteaza si urmareste impreuna cu structurile specializate evenimentele/incidentele/neconcordantele din cadrul SNN SA ca numar, tip, categorie de risc, periodicitate, impact resurse (financiar/uman), repetitivitate, actiunile luate si stadiul lor din punct de vedere al controlului financiar de gestiune;
 • Urmareste si contribuie la indeplinirea programului de dezvoltare a sistemului de control intern / managerial;
 • Monitorizeaza atingerea obiectivelor fundamentale si a obiectivelor specifice pe departamente, centralizeaza informatiile privind masurarea periodica a indicatorilor;
 • Efectueaza monitorizarea performanţelor pe obiective şi activitati, prin intermediul unor indicatori cantitativi şi calitativi relevanţi, inclusiv cu privire la economicitate, eficienţă şi eficacitate, care trebuie să fie: măsurabili; specifici; accesibili; relevanţi, stabiliţi pentru o anumită durată în timp;
 • Respecta si implementeaza principiile si standardele de control intern managerial precum si cele referitor la aplicarea sistemului de management, protectia informatiilor clasificate, arhiva si SSM;
 • Contribuie la procesul de elaborare a obiectivelor de performanta si indicatorilor cheie de performanta;
 • Contribuie la evaluarea performanţelor, constatarea eventualelor abateri de la obiective şi propunerea măsurilor corective ce se impun;
 • Intocmeste tabloul de bord consolidat, cu stabilirea abaterilor de la tinte si  a planului de masuri.

 

 1. Data limită de depunere a dosarelor de candidatură este 20.09.2018.

 

 1. Interviul va avea loc în data de 27.09.2018, ora 10:00 la sediul Societatii din strada Polona nr. 65, sector 1, Bucuresti.

 

 1. Proba scrisă va avea loc în data de 04.10.2018, ora 10:00 la sediul Societatii din strada Polona nr. 65, sector 1, Bucuresti.

 

 1. Alte informații

- Bibliografie – Anexa 1

Cerere de înscriere -F/RU-00-05/4- Anexa 2

- Date de contact: telefon 021 / 203.82.00, e-mail office@nuclearelectrica.ro.

Aplica Acum


Titlu Expert Achizitii Publice Principal
Departament
 1. Societatea Nationala NUCLEARELECTRICA SA recruteaza personal (din interiorul si din exteriorul societatii), in vederea ocuparii postului de Expert Achizitii Publice Principal pentru Biroul Achizitii Servicii si Lucrari in cadrul Departamentului Achizitii.

 

 1. Profilul postului

Cerinte minime

Studii superioare de lunga durata cu diploma in domeniul tehnic, economic sau juridic;

 • Experiență în domeniul achizitiilor publice de minim 3 ani din care minim 1 an in intervalul 2016-2018.
 • Cunoasterea temeinica a utilitarelor din suita MicrosoftOffice, cunostinte temeinice de operare in MicrosoftWindows si utilizare a browser-elor de internet; operarea platformei SEAP;
 • Cunoaterea limbii engleze (scris si vorbit), nivel mediu;
 • Cerințe specifice:
  • Certificat de absolvire a unui curs de Expert Achizitii publice sau similar (in ultimii 3 ani);
  • Abilitatea de a lucra independent cat si in echipa;
  • Capacitate de analiza si sinteza a informatiei;
  • Disponibilitatea de lucru in afara orelor normale de program;
  • Cazier judiciar fara inregistrari.

 

Alte cerințe (care constituie avantaje pentru ocuparea postului):

 • Elaborarea documentatiei pentru minim 3 proceduri de achizitii de servicii si/sau lucrari cu o valoare mai mare de 500.000 euro, in ultimii 3 ani, in cadrul unei entitati/autoritati contractante;
 • Participarea in minim 3 comisii de evaluare in ultimul an, in cadrul unei entitati/autoritati contractante, in legatura cu achizitii de lucrari/servicii/produse.
Informatii loc de munca

Fisa Postului (Responsabilitati, atributii si sarcini principale ale posturilor de Expert Achizitii Publice Principal si Achizitii Publice Specialist)

 • Participă la organizarea şi desfăşurarea procedurilor de atribuire a contractelor de achiziţii de lucrări și servicii pentru sediu și sucursale, ca membru/ membru de rezervă/președinte în comisiile de evaluare, numite prin decizie a directorului general al SNN SA;
 • Participă la elaborarea documentațiilor de achiziții și asigură suport în derularea corespondenței/acțiunilor referitoare la această activitate;
 • Asigură suport pentru derularea contractelor de achiziţii, verifică / intocmeşte actele adiţionale la contracte sau contractele subsecvente acordurilor cadru şi le înaintează spre verificare şefului direct .
 • Colaborează cu compartimentele tehnice şi AQ pentru a asigura introducerea in documentaţiile de atribuire a tuturor cerinţelor specifice impuse de domeniul nuclear.
 • Colaborează cu compartimentele tehnice, AQ, financiar, juridic, în soluţionarea problemelor specifice ce pot apărea în derularea procedurilor de achiziţii şi / sau în derularea contractelor.
 • Asigură suport pentru soluţionarea contestaţiilor.
 • Colaboreaza cu ceilalti angajati nominalizati pentru tinerea evidentei referitoare la   arhiva Departamentului Achizitii;
 • Asigura confidentialitatea documentelor Departamentului Achizitii;
 • Solutioneaza la termen si de calitate corespunzatoare sarcinile primite pe cale ierarhica;
 • Participa la elaborarea si actualizarea procedurilor aferente activitatii departamentului
 • Participa la cursurile de instruire si perfectionare in domeniul de activitate si aplica in practica cunostintele dobandite la cursurile la care participa, trimis de catre societate;
 • Comunica/sesizeaza sefului de birou eventuale observatii privind activitatea proprie si/sau a colectivului, propune solutii de imbunatatire a activitatii biroului, inclusiv propuneri de participare la cursuri;
 • Respecta si urmareste aplicarea in cadrul Departamentului Achizitii a principiilor, procedurilor si instructiunilor Societatii Nationale “Nuclearelectrica” SA  privind activitatile de achizitii publice, in conformitate cu prevederile legislative in domeniu;
 • Are responsabilitatea  respectarii tuturor reglementarilor legale si a procedurilor societatii aplicabile pe linie de protectie a muncii, prevenirea si stingerea incendiilor, protectia fizica a tuturor bunurilor si informatiilor, protectia mediului;

 

 1. Data limita de depunere/transmitere a Candidaturilor (dosarele cu Cererile de inscriere si documentele suport): 13.08.2018

 

 1. Prima proba (tip Interviu): va avea loc la sediul S. N. Nuclearelectrica SA din Str. Polona nr. 65, sector 1 Bucuresti, in data de 20.08.2018, incepand cu ora 10:00;

 

 1. A doua proba (scrisa) va avea loc la sediul S. N. Nuclearelectrica SA din Str. Polona nr. 65, sector 1 Bucuresti, in data de 23.08.2018, incepand cu ora 10:00;

 

 1. Alte informatii / Anexe
 • Formular F/RU-00-05/4 – Cerere de inscriere
 • Date de contact: telefon 021/203.82.16, e-mail: office@nuclearelectrica
 • Bibliografie (Anexa 1);

 

 • LEGEA nr. 99/2016 privind achiziţiile sectoriale, cu modificarile si completarile ulterioare;
 • HG nr. 394/2016 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a prevederilor referitoare la atribuirea contractului sectorial/acordului-cadru din Legea nr. 99/2016 privind achiziţiile sectoriale, cu modificarile si completarile ulterioare;
 • LEGEA nr. 101/2016 privind remediile şi căile de atac în materie de atribuire a contractelor de achiziţie publică, a contractelor sectoriale şi a contractelor de concesiune de lucrări şi concesiune de servicii, precum şi pentru organizarea şi funcţionarea Consiliului Naţional de Soluţionare a Contestaţiilor cu modificarile si completarile ulterioare;
 • Ordonanța de Urgență a Guvernului nr. 98/2017 din 14 decembrie 2017 privind funcţia de control ex ante al procesului de atribuire a contractelor/acordurilor-cadru de achiziţie publică, a contractelor/acordurilor-cadru sectoriale şi a contractelor de concesiune de lucrări şi concesiune de servicii;
 • INSTRUCŢIUNEA nr. 1 din 4 ianuarie 2017 emisă în aplicarea prevederilor art. 179 lit. g) şi art. 187 alin. (8) lit. a) din Legea nr. 98/2016 privind achiziţiile publice, respectiv a art. 192 lit. g) şi a art. 209 alin. (8) din Legea nr. 99/2016 privind achiziţiile sectoriale;
 • INSTRUCŢIUNEA nr. 2 din 19 aprilie 2017 emisă în aplicarea prevederilor art. 178 şi art. 179 lit. a) şi b) din Legea nr. 98/2016 privind achiziţiile publice, cu completările ulterioare, respectiv a prevederilor art. 191 şi art. 192 lit. a) şi b) din Legea nr. 99/2016 privind achiziţiile sectoriale;
 • INSTRUCŢIUNEA nr. 3 din 8 august 2017 privind modificările contractului de achiziţie publică/contractului de achiziţie sectorială/acordului-cadru şi încadrarea acestor modificări ca fiind substanţiale sau nesubstanţiale;
 • ORDINUL ANAP nr. 141 din 14 iunie 2017 privind aprobarea Metodologiei de selecţie şi modului de interacţiune a autorităţilor/entităţilor contractante cu Agenţia Naţională pentru Achiziţii Publice în legătură cu intenţia de modificare a contractelor/acordurilor-cadru de achiziţie publică, respectiv a contractelor/acordurilor-cadru sectoriale, în condiţiile prevăzute la art. 221 alin. (1) lit. c) din Legea nr. 98/2016 şi la art. 238 din Legea nr. 99/2016;
 • NOTIFICARI ANAP
  1. Notificare 245/2016 privind utilizarea DUAE in procedurile de atribuire a contractelor de achizitie publica/sectoriala;
  2. Notificare 256/2016 privind intocmirea Fisei de date a achizitiei;
 • LEGEA nr. 184/2016 privind instituirea unui mecanism de prevenire a conflictului de interese in procedura de atribuire a contractelor de achizitie publica;
 • Ordonanţa de Urgenţă a Guvernului (OUG) nr. 114/2011 aprobată prin Legea nr. 195/2012 privind atribuirea anumitor contracte de achiziţii publice în domeniile apărării şi securităţii.
 1. Alte informații

- Bibliografie – Anexa 1

Cerere de înscriere -F/RU-00-05/4- Anexa 2

- Date de contact: telefon 021 / 203.82.00, e-mail office@nuclearelectrica.ro.

 

 

 

Notă: (1) Sunt acceptate numai dosarele de candidatură care corespund cerințelor din anunț și conțin toate formularele solicitate. Dosarele de candidatură se depun personal la sediul SNN*, prin poștă sau prin e-mail la adresa office@nuclearelectrica.ro, cu mențiunea/subiectul “Către Departamentul Resurse Umane – pentru concursul organizat in vederea ocuparii pozitiei de Expert Achizitii Publice Principal pentru Biroul Achizitii Servicii si Lucrari in cadrul Departamentului Achizitii

(2) Numai candidații care îndeplinesc cerințele minime și trec de proba eliminatorie de tip interviu, pot fi invitați la susținerea probei scrise.

(3) Contestațiile se pot depune în primele 3 zile lucrătoare, de la comunicarea răspunsurilor către candidați.

* Societatea Națională NUCLEARELECTRICA S.A.

Aplica Acum


Titlu Functionar administrativ (FCN Pitesti) – 3 posturi
Departament

SN Nuclearelectrica SA Sucursala FCN Piteşti organizează concurs în data de  27.09.2018 în vederea ocupării a trei posturi de funcționar administrativ cu contract de muncă încheiat pe perioadă nedeterminată în cadrul Serviciului Radioprotecție, Garanții Nucleare și Protecția Mediului, poziţiile din organigrama FCN Piteşti  nr. 76 ,77, 78/5/01.08.2018.

 

Cerinţe minime:

 • Studii medii (absolvent liceu)
 • Disponibilitate pentru lucru în ture sau program prelungit
 • Să fie apt pentru lucru în câmp de radiații

Cunoștințe/autorizări/îndemânări specifice:

 • Executarea de activități/lucrări de curățenie, decontaminare, igienizare a spațiilor de lucru (birouri, holuri, scări, grupuri sanitare, hale de producție, depozite, magazii, mijloace de transport) necesare menținerii curățeniei și evacuării gunoiului menajer/deșeurilor;
 • Executarea de lucrări de întreținere și reparații diverse;
 • Activități de curățire, denocivizare, spălare și călcare echipament individual de protecție;
 • Gestionarea optimă a materialelor igienico-sanitare și administrativ gospodărești de care răspunde; distribuirea materialelor igienico-sanitare în FCN;
 • Colectarea selectivă (în recipiente speciale) a deșeurilor și depozitarea acestora în spații special amenajate;
 • Îngrijirea și curățirea spațiilor verzi;
 • Întreținerea în cele mai bune condiții a mijloacelor fixe puse la dispoziție

Alte cerințe:

 • Persoană activă, meticuloasă, ordonată și responsabilă;
 • Abilități de relaționare și lucru în echipă;
 • Rezistență la sarcini de lucru repetitive;
 • Ușurință în manipularea fizică și ordonarea obiectelor
Informatii loc de munca

Condiţii oferite:

 • Salariul în conformitate cu Nomenclatorul şi Ierarhizatorul Funcţiilor din FCN
 • Program de lucru în conformitate cu prevederile CCM

Bibliografie:

 • Norme privind cerințele de bază de securitate radiologică, aprobate prin Ordinul ministrului sănătății, al ministrului educației naționale și al președintelui CNCAN nr. 752/3978/136/2018 și publicate în Monitorul Oficial al României, Partea I nr. 517 bis din 25.06.2018 – articolele 52, 53, 54, 55, 56 și 57:

http://www.cncan.ro/assets/NSR/2018-2/02.07.2018Norme-privind-cerintele-de-baza-de-securitate-radiologica.pdf

 • Norme de securitate radiologică privind radioprotecția operațională în mineritul și prepararea minereurilor de uraniu și toriu (NMR-01) aprobate prin Ordinul președintelui CNCAN nr. 127/27.05.2002 și publicate în Monitorul Oficial al României, Partea I nr. 677 din 12.09.2002 – articolele 36 și 37:

http://www.cncan.ro/assets/NMR/nmr01.pdf

 • Legea nr. 319/2006 – Legea securității și sănătății în muncă, cu modificările și completările ulterioare, Capitolul IV – Obligațiile lucrătorilor (art. 22 și art. 23):

www.scjs.ro/legislatie/pdf/Legea%20nr.319-2006.pdf

 • Teste de inteligență și logică

  

Înscrierile la concurs se fac în zilele lucrătoare, între orele 9-12, până în data de 19.09.2018, dată până la care cei interesați vor prezenta la Serviciul  Resurse Umane de la sediul FCN următoarele documente:

 

Data programată pentru concurs este  27.09.2018 ora 1000 la sediul FCN – Piteşti, Mioveni, Str. Câmpului, nr. 1.

 

 

Aplica Acum


Titlu Inginer CN (FCN Pitesti)
Departament

SN Nuclearelectrica SA Sucursala FCN Piteşti organizează concurs în data de 04.10.2018 în vederea ocupării unui post de inginer CN cu contract de muncă încheiat pe perioadă nedeterminată în cadrul Serviciului SSM și Situații de Urgență, poziţia din organigrama FCN Piteşti nr.  62/2/01.08.2018.

 

Cerinţe minime:

 • Studii superioare tehnice de lungă durată în domeniul tehnic finalizate cu diplomă de licență;
 • Minim 3 ani în domeniul securității și sănătății în muncă

Cunoștințe/autorizări/îndemânări specifice:

 • Cunoștințe tehnice de specialitate în domeniul securității și sănătății în muncă;
 • Nivel mediu de pregătire în domeniul securității și sănătății în muncă (absolvent curs de minim 80 de ore);
 • Cunoștințe de limba engleză (nivel mediu);
 • Cunoștințe utilizare PC (Excel, Word, Power Point);
 • Spirit de echipă și profesionalism;
 • Constituie un avantaj deținerea de competențe privind evaluarea riscurilor de accidentare și îmbolnăvire profesională, apărare împotriva incendiilor, protecția mediului

Principalele responsabilități:

 • Întocmirea evidențelor și raportărilor în domeniul securității și sănătății în muncă;
 • Participare la elaborarea documentației privind identificarea pericolelor și evaluarea riscurilor de accidentare și îmbolnăvire profesională la locurile de muncă;
 • Întocmirea documentațiilor necesare achiziționării produselor și serviciilor din domeniul securității și sănătății în muncă;
 • Participare la cercetarea accidentelor urmate de incapacitate temporară de muncă;
 • Verificarea respectării cerințelor legale referitoare la securitatea și sănătatea în muncă;
 • Efectuarea instructajului în domeniul securității și sănătății în muncă a lucrătorilor interni și externi;
 • Analizarea actelor normative din domeniul securității și sănătății în muncă, participarea la stabilirea aplicabilității și a măsurilor de conformare a acestora
Informatii loc de munca

Condiţii oferite:

 • Salariul în conformitate cu Nomenclatorul şi Ierarhizatorul Funcţiilor din FCN
 • Program de lucru în conformitate cu prevederile CCM

Bibliografie:

 • Legea nr. 111/1996 republicată, privind desfășurarea în siguranță, reglementarea, autorizarea și controlul activităților nucleare, cu modificările și completările ulterioare;
 • Norme privind cerințele de bază de securitate radiologică, aprobate prin Ordinul ministrului sănătății, al ministrului educației și al președintelui CNCAN nr. 752/3978/136/2018;
 • Norme de securitate radiologică privind radioprotecția operațională în mineritul și preparaea minereurilor de uraniu și toriu (NMR-01), aprobate prin Ordinul președintelui CNCAN nr. 127/27.05.2002;
 • Legea nr. 319/2006 – Legea securității și sănătății în muncă, cu modificările și completările ulterioare;
 • HG nr. 1425/2006 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a prevederilor Legii securității și sănătății în muncă nr. 319/2006;
 • HG nr. 355/2007 privind supravegherea sănătății lucrătorilor, cu modificările și completările ulterioare;
 • OUG nr. 96/2003 privind protecția maternității la locurile de muncă, cu modificările și completările ulterioare;
 • HG nr. 537/2004 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a prevederilor OUG nr. 96/2003 privind protecția maternității la locurile de muncă, cu modificările și completările ulterioare;
 • Hotărâri de Guvern privind cerințele minime de la securitate și sănătate în muncă.

 

Înscrierile la concurs se fac în zilele lucrătoare, între orele 9-12, până în data de 26.09.2018, dată până la care cei interesați vor prezenta la Serviciul  Resurse Umane de la sediul FCN următoarele documente:

 

Data programată pentru concurs este  04.10.2018 ora 1000 la sediul FCN – Piteşti, Mioveni, Str. Câmpului, nr. 1.

 

Aplica Acum


Titlu Sucursala CNE Cernavoda-Tehnician CNE (documente)
Departament

Denumirea postului
• Tehnician CNE (documente) – 1 post

Departament / Compartiment
Sucursala CNE Cernavoda / Biroul Control Documente

Cerinte
• Studii: medii cu diploma de bacalaureat
• Experienta: Minim 5 ani in activitati de control documente, din care minim 3 ani in activitati de arhivare electronica si utilizarea unui sistem computerizat de control documente
• Cerinte specifice:

  • Cunostinte de utilizare PC
  • Abilitati de coordonare si organizare activitati pentru a obtine performantele necesare de la furnizorii de servicii si de la personalul supervizat pentru a implementa un sistem de control a documentatiei si inregistrarilor care sa indeplineasca cerintele unei centrale nucleare
  • Experienta in pastrarea si manevrarea documentatiei in cadrul arhivelor CNE constituie avantaj
  • Utilizarea Sistemului de Management a Documentatiei in cadrul CNE constituie avantaj
  • Abilitati de comunicare

• Alte cerinţe:
• Nu se aplica

• Responsabilitati

  • Coordoneaza activitatea de control documentedesfasurata de personalul contractor in cadrul Biroului Control Documente
  • Emite rapoarte privind numarul de documente procesate in vederea decontarii serviciilor catre unitatea prestatoare
  • Asigura suport personalului Centralei in vederea procesarii/regasirii documentelor in AS-DM/CURATOR
  • Intocmeste instructiuni de lucru specifice activitatilor de control documente
  • Ale responsabilităţi şi sarcini conform fişei postului

Bibliografie

  • Legea 16/1996 – Legea Arhivelor Nationale
  • Legea 138/2013 – Legea pentru modificarea si completarea Legii nr 16/1996
  • Legea 135/2007 – Legea privind arhivarea documentelor in format electronic – cu toate modificarile si completarile ulterioare
Informatii loc de munca

Salarizare si alte beneficii
• Conform Contractului Colectiv de Munca al Societatii Nationale Nuclearelectrica SA

Alte informatii

  • Activităţi desfasurate in sistem de lucru procedurat
  • Conditii de lucru la nivelul standardelor
  • Facilitati de dezvoltare profesionala

Data limita de transmitere a CV-urilor este 17.09.2018

Informatii suplimentare : telefon – 0241-801301

Aplica Acum


Titlu Sucursala CNE Cernavoda-Tehnician CNE (radioprotectie)- 1 post
Departament

Denumirea postului
• Tehnician CNE (radioprotectie)- 1 post

Departament / Compartiment
Laboratorul Dozimetrie Individuala – Sucursala CNE Cernavoda

Cerinte
• Studii: medii cu diploma de bacalaureat, profil real / tehnic
• Experienta:

  • Minim 1 an intr-un laborator in activitati fizico-chimice

• Cerinte specifice:

  • Cunostinte de baza pentru operare PC si accesare retea de calculatoare;
  • Abilitati organizatorice;
  • Abilitati de comunicare scris/verbal;
  • Cunostinta de limba engleza – nivel mediu

• Alte cerinţe:

  • Nu se aplica

• Responsabilitati

  • Prelevare si preparare de probe biologice (urina) si efluenti radioactivi;
  • Efectuare de masurari de radioactivitate (spectrometrie beta cu scintilatori lichizi, spectrometrie gamma si masurari alfa beta globale) in probe de urina si efluenti;
  • Lucru in baze de date Oracle;
  • Responsabilitati si sarcini conform Fisei Postului

Bibliografie
• Programa analitica de liceu:
 Fizica ( Fizica atomica si nucleara, Electricitate);
 Matematica (Algebra, Trigonometrie)

Informatii loc de munca

Salarizare si alte beneficii
• Conform Contractului Colectiv de Munca al Societatii Nationale Nuclearelectrica SA

Alte informatii

  • Activităţi desfasurate in sistem de lucru procedurat
  • Conditii de lucru la nivelul standardelor
  • Facilitati de dezvoltare profesionala

Data limita de transmitere a CV-urilor este 15.10.2018

Informatii suplimentare : telefon – 0241-801301
Candidatii ale caror CV-uri vor fi selectate pentru participare la concurs vor fi contactati pe email in vederea completarii formularelor si depunerii documentelor suport necesare pentru participarea la concurs.
Data concursului va fi comunicata ulterior candidatilor care au dosarul de candidatura complet.

Aplica Acum


Titlu Analist programator (FCN Pitesti)
Departament

SN Nuclearelectrica SA Sucursala FCN Piteşti organizează concurs în data 23.10.2018 în vederea ocupării unui post de analist programator cu contract de muncă încheiat pe perioadă nedeterminată în cadrul Serviciului IT, poziţia din organigrama FCN Piteşti 31/2/01.08.2018.

 

Cerinţe minime:

 • Studii superioare tehnice cu specialitatea: calculatoare, calculatoare și tehnologia informației, automatică, automatică și informatică industrială, informatică, electronică și telecomunicații, tehnologia informației, matematică informatică, cibernetică

 

Cunoștințe/autorizări/îndemânări specifice:

 • diploma de licență
 • cunoștințe temeinice de programare (PHP, HTML, Javascript, JSON, AJAX, XML, DOM JS – fronted și backend web server-side and client-side, JS charts, comunicație client-server, thread-uri și procese, transmitere date securizat prin intermediul formularelor, lucru cu fișiere/variabile coockie, operatori, exploatarea bazelor de date prin intermediul limbajelor de programare, integrare și interconectare între mai multe limbaje de programare, sisteme de criptare, ACL, etc.);
 • cunoștințe temeinice privind Sisteme de Gestiune Baze de Date (MS SQL, Oracle, MS Access – funcții agregate, interogări, sortare, filtrare, actualizare, grupare date, proceduri stocate, privilegii, roluri, exploatarea bazelor de date prin intermediul limbajelor de programare, operatori relaționali, clauze, funcții, obiecte, grupuri, constructori, etc.);
 • cunoștințe temeinice de limba engleză
Informatii loc de munca

Alte cerințe:

 • Constituie avantaj cunoștințe despre: ”Laravel 5.x”, Microsoft Server, cunoașterea securității sistemelor informatice interconectate

 

Condiţii oferite:

 • Salariul și alte beneficii conform Contractului Colectiv de Muncă al SNN SA
 • Program de lucru în conformitate cu prevederile CCM

 

 Descrierea succintă a postului:

 • Dezvoltarea aplicațiilor software pentru urmărirea trasabilității în producție în timp real, folosind tehnicile de programare (PHP, HTML, Javascript, C#) avansate multi-client și interconectarea între tehnologii de calcul și analiza informatică;

 

Bibliografie:

 

 Înscrierile la concurs se fac în zilele lucrătoare, între orele 9-12, până în data de 16.10.2018, dată până la care cei interesați vor prezenta la Serviciul  Resurse Umane de la sediul FCN următoarele documente:

Data programată pentru concurs este 23.10.2018 ora 1000 la sediul FCN Piteşti, Mioveni, str. Câmpului, nr. 1.

Aplica Acum


Titlu Inginer specialist
Departament
 1. Societatea Nationala NUCLEARELECTRICA S.A. recruteaza personal din exteriorul societatii in vederea ocuparii postului vacant de inginer specialist de la Serviciul Managementul Tranzactiilor si Raportari-Directia Tranzactii Energie Electrica, pe durata nedeterminata.

 

 1. Profilul postului:

 

Cerinte obligatorii pentru ocuparea postului:

 • Studii superioare tehnice;
 • Experienta: minim 5 ani in activitatea de tranzactionare a energiei electrice pe pietele specializate ( PCCB-LE, PCCB- NC,PC-OTC,PCSU) si in activitatea de furnizare la clientii finali:
 • Experienta in activitatea de notificari zilnice pe pietele spot ( PZU,PI,PE)
 • Experientain activitatea de notificari fizice in platforma DAMAS;
 • Experienta in achizitia de capacitati ATC si experienta in activitatea de import/export/tranzit energie electrica pe pietele din Romania;
 • Cunoaterea limbii engleze – nivel mediu
Informatii loc de munca

Alte cerinte specifice postului:

 • Capacitate de comunicare;
 • Adaptabilitate la sisteme si medii de lucru diferite;
 • Abilitati de lucru in echipa;
 • Capacitate de gestionare a sarcinilor complexe si atingere a  obiectivelor stabilite;
 • Constituie avantaj pentru ocuparea postului vacant detinerea de atestat (certificat) recunoscut international care sa certifice pregatirea ca trader de energie electrica.

 

Fișa Postului (responsabilități, sarcini  principale)

 • Asigura implementarea politicilor si strategiilor societatii in domeniul tranzactiilor si furnizarii de energie electrica pe piata de energie, in colaborare cu alte persoane din cadrul serviciului, directiei sau din alte servicii, conform atributiilor acestora;
 • Raspunde de pregatirea si transmiterea la conducerea societatii si la organismele de supraveghere a pietei de energie (OPCOM, ANRE, ME) a raportarilor/sintezelor cerute privind tranzactiile/furnizarea/distributia energiei electrice, asigurand in acest scop colectarea, actualizarea si mentinerea la zi a datelor  necesare de la ceilalti angajati ai directiei care desfasoara activitati legate de tranzactii, furnizare si distributie a  energiei electrice;
 • Participa la stabilirea criteriilor de contractare, la negocierea contractelor sau a actelor aditionale (inclusiv sedinte de conciliere, inaintarea si sustinerea divergentelor la Autoritatea competenta);
 • Initiaza/avizeaza acte aditionale la contracte sau protocoale legate de contracte comerciale;
 • Raspunde de accesul la exemplarele de lucru ale contractelor, actelor aditionale si protocoalelor conexe, gestionandu-le cu maxima diligenta;
 • Respecta legislatia in vigoare find responsabil in intreaga sa activitate de aplicarea corecta a normativelor in domeniu;
 • Raspunde de organizarea, intretinerea si actualizarea eficienta a bazei de date care reflecta derularea contractelor aferente tranzactiilor/furnizarii energiei electrice (cantitati de energie/servicii tranzactionate, preturi aplicate, valori facturate, incasari primite prin virament sau compensare, majorari pentru intarziere etc);
 • Asigura ca baza electronica de date sa aiba o rezerva (dublura) prin copierea documentelor pe hard separat/memorie externa, pentru a evita disparitia datelor in caz de distrugere accidentala, iar datele importante sintetice – pentru luna si an – le trece si le pastreaza pe suport hartie;
 • Raspunde de efectuarea periodica, la termenele prevazute de legislatia in vigoare, de pregatirea si transmiterea la organismele de supraveghere a pietei de energie (ANRE, ME, MFP, KPMG, FP) a datelor necesare privind tranzactiile aferente contractelor privind tranzactiile/furnizarea /distributia energiei electrice;
 • Intocmeste la cererea conducerii situatii cu extrase din baza de date privind diferite aspecte ale derularii contractelor aferente tranzactiilor/furnizarii energiei electrice;
 • Gestioneaza cu maxima atentie si rigurozitate corespondenta primita de la partenerii contractuali sau de la autoritatea competenta, operatorii de piata etc. in legatura cu derularea contractelor aferente tranzactiilor/furnizarii energiei electrice;
 • Solicita si primeste asistenta din partea altor persoane din directie sau din alte servicii, conform atributiilor acestora, pentru rezolvarea problemelor de derulare contracte si notificari zilnice;
 • Urmareste primirea inregistrarilor/masuratorilor care determina volumul efectiv al cantitatilor de energie/serviciilor livrate pe fiecare interval orar si obtine confirmarea lor de la partenerii contractuali implicati, rezolva eventualele divergente formulate de parteneri privind inregistrarile/masuratorile notificate catre partenerii contractuali;
 • Verifica facturile pentru serviciile de furnizare si distributie, mijlocite de SNN si/sau prestate de partenerii contractuali in activitatile de pe piata de energie (transport, servicii de sistem, administrarea pietei, distributie, asigurarea energiei reactive), sau facturile altor parteneri cu care SNN are contracte pe baza carora achizitioneaza energie sau servicii in vederea acordarii “Bun de plata”, avand ca referinta masuratorile/inregistrarile confirmate si prevederile contractuale, confirma corectitudinea facturilor in vederea acceptarii la plata, precizeaza pentru Departamentul Financiar Contabilitate termenele pentru efectuarea platilor. Pastreaza copii dupa facturile primite si acceptate si le depoziteaza in dosare separate;
 • Evalueaza activitatea de tranzactionare pe piata de certificate verzi in conformitate cu legislatia, secundara si cu procedurile in vigoare, aplicabile pietei de Certificate verzi;
 • Pregateste, in colaborare cu compartimentul juridic-contencios si celelalte servicii implicate, documentele necesare pentru eventuala actiune in justitie initiata in vederea obtinerii majorarilor pentru intarziere;
 • Asigura corectitudinea si completitudinea (conform documentelor primare), precum si securitatea si confidentialitatea datelor si informatiilor cuprinse in fisierele/bazele de date proprii, inclusiv actualizarea acestora;
 • Raspunde de intocmirea si actualizarea procedurilor/instructiunilor specifice activitatii postului/serviciului, stabilind interfetele cu sucursalele, celelalte compartimente din societate, cu compartimentele corespondente de la partenerii contractuali, operatorii de piata sau autoritatile de reglementare;
 • Asigura implementarea masurilor corective rezultate in urma auditurilor, controalelor de asigurare a calitatii, pentru domeniul sau specific de activitate;
 • La cererea autoritatilor, intocmeste puncte de vedere la proiectele de reglementari aplicabile domeniului sau de activitate si difuzate in faza “document de discutie” si face propuneri pentru imbunatatirea si eficientizarea activitatii, inclusiv pentru perfectionarea reglementarilor, urmarind satisfacerea intereselor societatii;
 • Participa la diverse forme de pregatire conform cu programul stabilit de societate cu avizul conducatorilor ierarhici, isi insuseste astfel metode noi de lucru, inclusiv cele privind utilizarea produselor moderne de IT;
 • Raspunde de organizarea, intretinerea si actualizarea bazei de date a arhivei Serviciului Managementul Tranzactiilor si Raportari cu toate contractele/conventiile si Deciziile ANRE aferente activitatii desfasurate de acesta. Arhiveaza in format electronic toate documentele si intocmeste in arhiva Serviciului/Directiei o baza de date cu toate informatiile necesare identificarii fiecarui document;
 • Pune la dispozitie organelor de control documentele originale sau in format electronic in cazul in care acest lucru este dispus de seful de serviciu / directorul de directie sau de Conducatorul societatii si se asigura ca acestea sunt restituite in aceeasi forma;
 • Colaboreaza permanent cu Departamentul Raportari Financiare si Buget in vederea raportarilor aferente activitatii de tranzactionare/furnizare/distributie a energiei electrice, in conformitate cu procedurile in vigoare;
 • Raspunde de intocmirea sub indrumarea sefului de serviciu sau directorului directiei, a bazei de fundamentare pentru bugetul de venituri si cheltuieli;
 • Este inlocuitorul responsabilului de notificari pe platformele de tranzactionare a energiei electrice si conlucreaza cu acesta in activitatea de ofertare.

 

 1. Data limită de depunere a dosarelor de candidatură este data de 14.08.2018..
 2. Interviul va avea loc în perioada 21-23.08.218, de la ora 10:00 la sediul S.N. Nuclearelectrica SA din Strada Polona nr. 65, sector 1, Bucuresti.

 

 1. Proba scrisă va avea loc în data 28.08.2018, ora 10:00 la sediul S.N. Nuclearelectrica SA din Strada Polona nr. 65, sector 1, Bucuresti.

 

 1. Alte informații

- Bibliografie- ocupare post Inginer specialist

 

 1. Legea 123/2012 a energiei electrice actualizata;
 2. Codul Comercial al Pietei angro de energie electrica aprobat prin Ordin ANRE nr.25/2004, actualizat;
 3. Regulamentul de furnizare a energiei electrice la clientii finali aprobat prin Ordin ANRE nr.64/2014, cu modificarile ulterioare;
 4. Procedura privind schimbarea furnizorului de energie electrica aprobata prin Ordinul ANRE 105/2014, cu modificarile ulterioare;
 5. 78/2014 – Regulament privind modalitatile de incheiere a contractelor bilaterale de energie electrica prin licitatie extinsa si negociere continua si prin contracte de procesare, cu modificarile ulterioare;
 6. Procedura privind modalitatea de tranzacţionare pe piaţa centralizată cu negociere dublă continuă” ce a fost aprobată prin Avizul presedintelui ANRE nr. 33/28.08.2013, cu modificarile ulterioare;
 7. Legea societatilor comerciale;
 8. Legea 220/2008 pentru stabilirea sistemului de promovare a producerii energieie din surse regenerabile de energie;
 9. Commision proposes new rules for consumer centred clean energy transition
 10. Energy Strategy and Energy Union – European Commission

 

LEGISLATIA/Documente disponibile pe paginile de internet:

 1. http://www.nuclearelectrica.ro/
 2. http://www.anre.ro
 3. http://www.opcom.ro
 4. http://www.transelectrica.ro
 5. http://www.acer.europa.eu
 6. http://www.acer.europa.eu/en/remit
 7. http://ec.europa.eu/energy/en/news/commission-proposes-new-rules-consumer-centred-clean-energy-transition
 8. http://ec.europa.eu/energy/en/topics/energy-strategy-and-energy-union

- Cerere de înscriere -F/RU-00-05/4 – Anexa 1

- Date de contact: telefon 021/2038200, e-mail: office@nuclearelectrica.ro

 

 

Notă: (1) Sunt acceptate numai dosarele de candidatură care corespund cerințelor din anunț și conțin toate formularele solicitate. Dosarele de candidatură se depun personal la sediul SNN*, prin poștă sau prin e-mail la adresa office@nuclearelectrica.ro, cu mențiunea / subiectul “Pentru concursul organizat pentru ocuparea postului de Inginer  specialist – Serviciul Managementul Tranzactiilor si Raportari-Directia Tranzactii Energie Electrica”.

2) Numai candidații care îndeplinesc cerințele minime și trec de proba eliminatorie de tip interviu, pot fi invitați la susținerea probei scrise.

(3) Contestațiile se pot depune în primele 3 zile lucrătoare, de la comunicarea răspunsurilor către candidați.

* Societatea Națională NUCLEARELECTRICA S.A.

 

 

 

Aplica Acum


X