Locuri de munca

Titlu Sucursala CNE Cernavoda-Reparator CNE (electric)
Departament

Denumirea postului
• Reparator CNE (electric) – Sectia Intretinere si Reparatii Electrice si Automatizari (1 post)

Departament / Compartiment
Sucursala CNE Cernavoda / Atelierul Electric
Cerinte
• Studii – medii ( liceu cu diploma de bacalaureat ) în specialitatea Electrotehnica / Electric / Electronica ;
• Experienţa: – minim 2 ani în activitati in domeniul electric;
• Cerinte specifice: neaplicabil;
• Alte cerinte:

  • Cunostinte in domeniul electric : distributie 0,4 si 0,6 kV; generatoare electrice; transformatoare; motoare electrice ;
  • Cunostinte de limba engleza (scris si vorbit ) – nivel mediu;
  • Cunostinte de utilizare calculator ( Asset Suite, EDMS Curator, ORACLE) – constituie avantaj .

• Responsabilitati

  • Executare de lucrari de mentenanta statii electrice de distributie 6kV si 10kV, tablouri electrice de 0,4kV, motoare;
  • Verificare pachete de lucru din punct de vedere al completitudinii si corectitudinii , corecteaza deficientele constatate, atat inainte de executia lucrarii cat si la inchidere;
  • Suport pentru obtinerea si mentinerea calificarilor personalului atelierului, intocmeste documentele necesare;
  • Revizia / emiterea de proceduri mentenanta si cursuri practice;
  • Suport pentru realizarea investigatiilor in cazul defectelor identificate in instalatii, intocmeste documentatia necesara;
  • Gestionare actiuni tip AR, implementarea si inchiderea acestora;
  • Alte responsabilităţi şi sarcini conform fişei postului.

Bibliografie

  • Manualul de Fizica – clasa X , capitolul Fenomene electrice si magnetice ;
  • Manualul de Masurari Electrice si Electronice .
Informatii loc de munca

Salarizare si alte beneficii
• Conform Contractului Colectiv de Munca al Societatii Nationale Nuclearelectrica SA

Alte informatii

  • Activităţi desfasurate in sistem de lucru procedurat
  • Conditii de lucru la nivelul standardelor
  • Facilitati de dezvoltare profesionala

• Salariul si alte beneficii:
o Salariu atractiv si competetiv la nivelul pietei fortei de munca

  o Concediu anual de 26-35 zile lucratoare, functie de vechimea in munca
  o Indemnizatie de concediu de odihna echivalenta cu 1.6 ori salariul
  o Compensare consum energie electrica in limita a 3600 kWH/an
  o Compensare consum energie termica in limita a 21 Gcal/an
  o Cazare gratuita, in locuinte de serviciu sau interventie, in limita spatiilor locative disponibile
  o Transport la si de la locul de munca, cu mijloacele de transport in común puse la dispozitie de unitate
  o Alimentatie de protectie in valoare de 45lei/zi lucrata
  o Contributie angajator la un fond privat de pensii facultative, functie de vechime in sistemul energetic

o Alte beneficii conform CCM
• Informatii suplimentare : telefon – 0241-803894
• Candidatii ale caror CV-uri vor fi selectate pentru participare la concurs vor fi invitati la Serviciul Resurse Umane din cadrul CNE Cernavoda pentru completarea formularelor si depunerea documentelor necesare in vederea participarii la concurs sau, functie de optiunea acestora, li se va indica adresa de email la care vor putea sa transmita documentele solicitate. Data concursului va fi comunicata ulterior candidatilor care au dosarul de candidatura complet.

Data limita de transmitere a CV-urilor este 25.06.2019

Aplica Acum


Titlu Sucursala CNE Cernavoda – Reparator CNE E (electric)
Departament

Denumirea postului
• Reparator CNE (electric) – Atelierul Automatizari (1 post)

Departament / Compartiment
Sucursala CNE Cernavoda / Sectia Intretinere si Reparatii Electrice si Automatizari / Atelierul Automatizari
Cerinte
• Studii – medii ( liceu / scoala profesionala ) în specialitatea Automatica / Electronica ;
• Experienţa: – minim 2 ani în activitati in domeniul automatizari, curenti slabi, electronica;
• Cerinte specifice: neaplicabil;
• Alte cerinte:

  • Experienta in utilizarea sculelor si aparatelor de masura specifice specialitatii;
  • Cunostinte de limba engleza (scris si vorbit ) – nivel incepator;
  • Cunostinte de utilizare PC – nivel mediu;
  • Calificare in radioprotectie galben / verde – constituie avantaj;

• Responsabilitati

  • Executa intretinerea , instalarea, punerea in functiune, repararea si verificarea sistemelor si echipamentelor de instrumentatie si control, electrice, electronice si de curenti slabi;
  • Executa examinari ale echipamentelor pentru determinarea cauzelor defectelor;
  • Elaboreaza / tine la zi inregistrarile de reparatii, verifica rapoartele de lucrari si schemele aplicabile in atelier;
  • Elaboreaza proceduri de intretinere si PDD-uri pentru buclele AMC aferente SSC critice U1 si U2;
  • Alte responsabilităţi şi sarcini conform fişei postului.

Bibliografie

  • Programa analitica de liceu si scoala profesionala, specializarea electrica, capitolele referitoare la principiile de functionare a circuitelor electrice si electronice si echipamente de masura si control ;
Informatii loc de munca

Salarizare si alte beneficii
• Conform Contractului Colectiv de Munca al Societatii Nationale Nuclearelectrica SA

Alte informatii

  • Activităţi desfasurate in sistem de lucru procedurat
  • Conditii de lucru la nivelul standardelor
  • Facilitati de dezvoltare profesionala

• Salariul si alte beneficii:

  o Salariu atractiv si competetiv la nivelul pietei fortei de munca
  o Concediu anual de 26-35 zile lucratoare, functie de vechimea in munca
  o Indemnizatie de concediu de odihna echivalenta cu 1.6 ori salariul
  o Compensare consum energie electrica in limita a 3600 kWH/an
  o Compensare consum energie termica in limita a 21 Gcal/an
  o Cazare gratuita, in locuinte de serviciu sau interventie, in limita spatiilor locative disponibile
  o Transport la si de la locul de munca, cu mijloacele de transport in común puse la dispozitie de unitate
  o Alimentatie de protectie in valoare de 45lei/zi lucrata
  o Contributie angajator la un fond privat de pensii facultative, functie de vechime in sistemul energetic

o Alte beneficii conform CCM

  • Informatii suplimentare : telefon – 0241-803894
  • Candidatii ale caror CV-uri vor fi selectate pentru participare la concurs vor fi invitati la Serviciul Resurse Umane din cadrul CNE Cernavoda pentru completarea formularelor si depunerea documentelor necesare in vederea participarii la concurs sau, functie de optiunea acestora, li se va indica adresa de email la care vor putea sa transmita documentele solicitate. Data concursului va fi comunicata ulterior candidatilor care au dosarul de candidatura complet.

Data limita de transmitere a CV-urilor este 28.06.2019

Aplica Acum


Titlu Sucursala CNE Cernavoda – Reparator CNE E (electric)
Departament

Denumirea postului
• Reparator CNE (electric) – Atelierul Automatizari (1 post)

Departament / Compartiment
Sucursala CNE Cernavoda / Sectia Intretinere si Reparatii Electrice si Automatizari / Atelierul Automatizari
Cerinte
• Studii – medii ( liceu / scoala profesionala ) în specialitatea Automatica / Electronica ;
• Experienţa: – minim 2 ani în activitati in domeniul automatizari, curenti slabi, electronica;
• Cerinte specifice: neaplicabil;
• Alte cerinte:

  • Experienta in utilizarea sculelor si aparatelor de masura specifice specialitatii;
  • Cunostinte de limba engleza (scris si vorbit ) – nivel incepator;
  • Cunostinte de utilizare PC – nivel mediu;
  • Calificare in radioprotectie galben / verde – constituie avantaj;

• Responsabilitati

  • Executa intretinerea , instalarea, punerea in functiune, repararea si verificarea sistemelor si echipamentelor de instrumentatie si control, electrice, electronice si de curenti slabi;
  • Executa examinari ale echipamentelor pentru determinarea cauzelor defectelor;
  • Elaboreaza / tine la zi inregistrarile de reparatii, verifica rapoartele de lucrari si schemele aplicabile in atelier;
  • Elaboreaza proceduri de intretinere si PDD-uri pentru buclele AMC aferente SSC critice U1 si U2;
  • Alte responsabilităţi şi sarcini conform fişei postului.

Bibliografie

  • Programa analitica de liceu si scoala profesionala, specializarea electrica, capitolele referitoare la principiile de functionare a circuitelor electrice si electronice si echipamente de masura si control ;
Informatii loc de munca

Salarizare si alte beneficii
• Conform Contractului Colectiv de Munca al Societatii Nationale Nuclearelectrica SA

Alte informatii

  • Activităţi desfasurate in sistem de lucru procedurat
  • Conditii de lucru la nivelul standardelor
  • Facilitati de dezvoltare profesionala

• Salariul si alte beneficii:

  o Salariu atractiv si competetiv la nivelul pietei fortei de munca
  o Concediu anual de 26-35 zile lucratoare, functie de vechimea in munca
  o Indemnizatie de concediu de odihna echivalenta cu 1.6 ori salariul
  o Compensare consum energie electrica in limita a 3600 kWH/an
  o Compensare consum energie termica in limita a 21 Gcal/an
  o Cazare gratuita, in locuinte de serviciu sau interventie, in limita spatiilor locative disponibile
  o Transport la si de la locul de munca, cu mijloacele de transport in común puse la dispozitie de unitate
  o Alimentatie de protectie in valoare de 45lei/zi lucrata
  o Contributie angajator la un fond privat de pensii facultative, functie de vechime in sistemul energetic

o Alte beneficii conform CCM

  • Informatii suplimentare : telefon – 0241-803894
  • Candidatii ale caror CV-uri vor fi selectate pentru participare la concurs vor fi invitati la Serviciul Resurse Umane din cadrul CNE Cernavoda pentru completarea formularelor si depunerea documentelor necesare in vederea participarii la concurs sau, functie de optiunea acestora, li se va indica adresa de email la care vor putea sa transmita documentele solicitate. Data concursului va fi comunicata ulterior candidatilor care au dosarul de candidatura complet.

Data limita de transmitere a CV-urilor este 28.06.2019

Aplica Acum


Titlu Sucursala CNE Cernavoda – Operator electric
Departament

Denumirea postului
• Operator electric (1 post)

Departament / Compartiment
Atelierului Exploatare Auxiliare (Unitatea 0)– Sectia Exploatare Intretinere Auxiliare

Cerinte
• Studii – medii cu diploma de bacalaureat , profil real/tehnic
• Experienţa: Minim 2 ani in activitati de exploatare instalatii electrice industriale (medie si joasa tensiune)
• Cerinte specifice:

  • Cunostinte de limba engleza;
  • Abilitati de comunicare;
  • Apt pentru lucru in regim de tura continua;
  • Capacitate de lucru in mediu procedurat;
  • Cunostinte de utilizare PC – nivel mediu.

• Alte cerinte:

  • Nu se aplica

• Responsabilitati

  • Raspunde de buna functionare a instalatiilor electrice din zona de responsabilitate;
  • Intocmeste / verifica / executa foi de manevra ;
  • Efectueaza rutine in instalatie;
  • Participa la pregatire;
  • Alte responsabilitati si sarcini conform Fisei Postului.

Bibliografie

  1. Regulamentul general de manevre in instalatii electrice de medie si inalta tensiune (NTE 009/10/00)
  2. RET vol 2 Partea III Regulament pentru conducerea prin dispecer a sistemului electroenergetic national
  3. Legea nr. 319/2006 a securităţii şi sănătăţii în muncă
  4. Manuale si cursuri de specialitate: Circuite electrice, Echipamente electrice, Electrotehnica aplicata, Exploatarea instalatiilor electrice
Informatii loc de munca

Salarizare si alte beneficii
• Conform Contractului Colectiv de Munca al Societatii Nationale Nuclearelectrica SA

Alte informatii

  • Activităţi desfasurate in sistem de lucru procedurat
  • Conditii de lucru la nivelul standardelor
  • Facilitati de dezvoltare profesionala

• Salariul si alte beneficii:

  o Salariu atractiv si competetiv la nivelul pietei fortei de munca
  o Concediu anual de 26-35 zile lucratoare, functie de vechimea in munca
  o Indemnizatie de concediu de odihna echivalenta cu 1.6 ori salariul
  o Compensare consum energie electrica in limita a 3600 kWH/an
  o Compensare consum energie termica in limita a 21 Gcal/an
  o Cazare gratuita, in locuinte de serviciu sau interventie, in limita spatiilor locative disponibile
  o Transport la si de la locul de munca, cu mijloacele de transport in común puse la dispozitie de unitate
  o Alimentatie de protectie in valoare de 45lei/zi lucrata
  o Contributie angajator la un fond privat de pensii facultative, functie de vechime in sistemul energetic
  o Alte beneficii conform CCM

• Informatii suplimentare : telefon – 0241-801301
• Candidatii ale caror CV-uri vor fi selectate pentru participare la concurs vor fi invitati la Serviciul Dezvoltare si Strategie Resurse Umane pentru completarea formularelor si depunerea documentelor necesare pentru participarea la concurs.

Aplica Acum


Titlu Sucursala CNE Cernavoda – Inginer – sisteme electrice
Departament

Denumirea postului
• Inginer – 1 post

Departament / Compartiment
Departamentul Sisteme de Proces/ Serviciul Sisteme Electrice
Cerinte
• Superioare tehnice in specialitatea electronica/ electrotehnica/ electroenergetica
Experienta:
• Minim 2 ani in activitati de productie in specialitatea studiilor absolvite
Cerinte specifice:

  • Cunostinte de limba engleza – nivel mediu;
  • Experienta in utilizarea calculatorului – aplicatii MS Office, baze de date;
  • Cunostinte profesionale bune in domeniul de acivitate al postului;
  • Abilitati de comunicare, capacitatea de a lucra in echipa, capacitatea de a lucra sub stres;
  • Abilitatea de a gestiona eficient sarcinile.

Alte cerinţe:

  • Cunostinte aprofundate in domeniile : electronica de putere (redresoare, invertoare, regulatoare de tensiune), aplicatii de electronica industriala, sisteme de reglare automata, electrotehnica

Responsabilitati
Este responsabil pentru asigurarea suportului tehnic pentru urmatoarele sisteme electrice:

  – Sistemul de alimentare cu energie electrica 48 Vcc, 220 Vcc, 220 Vca;
  – Redresoare (48 Vcc, 220 Vcc), invertoare 220 Vca, 380 Vca, regulatoare de tensiune (220 Vca);
  – Baterii stationare de 48 Vcc, 220 Vcc, 380 Vcc. Bare de distributie de curent continuu si alternativ;
  – Instalatii de protectie si automatizare ale sistemelor mentionate anterior;
  – Asigura suport tehnic pentru activitatile de Punere in Functiune, Operare si Intretinere pentru sistemele electrice de care raspunde;
  – Elaboreaza, revizuieste si verifica proceduri, instructiuni, manuale, teste, planuri de lucru, scheme tehnologice, etc. pentru activitatea de Punere in Functiune si pentru activitatile de Operare si Intretinere pentru sistemele de care raspunde ;
  – Elaboreaza programul de mentenanta preventiva si predictiva pentru sistemele electrice de care raspunde;
  – Alte responsabilitati si sarcini conform Fisei postului.

Bibliografie
1. Cursul “Bazele electrotehnicii” de la facultatile de profil electric. Teorie si probleme din capitolele:

  a. Circuite electrice de curent continuu;
  b. Circuite electrice in regim sinusoidal;
  c. Circuite electrice trifazate;
  d. Masini si echipamente electrice trifazate.

2. Urmatoarele cursuri/capitole predate la facultatile de profil energetic/electrotehnic/electronica:

  a. Convertoare de putere ( redresoare, invertoare si regulatoare de tensiune );
  b. Electronica de putere;
  c. Autorizari si echipamente electronice industriale.
Informatii loc de munca

Salariul si alte beneficii:

  o Salariu atractiv si competetiv la nivelul pietei fortei de munca
  o Concediu anual de 26-35 zile lucratoare, functie de vechimea in munca
  o Indemnizatie de concediu de odihna echivalenta cu 1.6 ori salariul
  o Compensare consum energie electrica in limita a 3600 kWH/an
  o Compensare consum energie termica in limita a 21 Gcal/an
  o Cazare gratuita, in locuinte de serviciu sau interventie, in limita spatiilor locative disponibile
  o Transport la si de la locul de munca, cu mijloacele de transport in común puse la dispozitie de unitate
  o Alimentatie de protectie in valoare de 45lei/zi lucrata
  o Contributie angajator la un fond privat de pensii facultative, functie de vechime in sistemul energetic
  o Alte beneficii conform CCM

Alte informatii

  • Activităţi desfasurate in sistem de lucru procedurat
  • Conditii de lucru la nivelul standardelor
  • Facilitati de dezvoltare profesionala

Data limita de transmitere a CV-urilor este 24.06.2019

Informatii suplimentare : telefon – 0241-803891
Candidatii ale caror CV-uri vor fi selectate pentru participare la concurs vor fi invitati la Serviciul Resurse Umane din cadrul CNE Cernavoda pentru completarea formularelor si depunerea documentelor necesare in vederea participarii la concurs sau, functie de optiunea acestora, li se va indica adresa de email la care vor putea sa transmita documentele solicitate. Data concursului va fi comunicata ulterior candidatilor care au dosarul de candidatura complet.

Aplica Acum


Titlu CNE Cernavoda – Inginer mecanic
Departament

Denumirea postului
• Inginer – mecanic (1 post)

Departament / Compartiment
Sucursala CNE Cernavoda – Departamentul Intretinere si Reparatii – Atelier Pregatire Lucrari Opriri

Cerinte
• Studii – superioare tehnice în specialitatea mecanic
• Experienta – Minim 2 ani in activitati in activitati de pregatire si implementare a lucrarilor mecanice ;

Nota: Din CV sa rezulte min 2 ani in activitati de pregatire si implementare a lucrarilor mecanice pe o pozitie de Inginer Mecanic (dovedit cu acte, sa rezulte clar implicarea in activitati de intretinere echipamente, pregatirea activitatilor prin elaborarea fiselor tehnologice, etc. );
• Cerinte specifice:

  • Cunostinte in gestionarea bazelor de date si a informatilor electronice in format tabelar – Microsoft Acces, Microsoft Excel – nivel mediu;
  • Cunostinte de sisteme informatice integrate de gestionare a activitatilor de intretinere preventiva – constituie avantaj;
  • Cunostinte limba engleza – nivel mediu;
  • Abilitati de comunicare, spirit de echipa, capacitate de lucru sub stres;

• Alte cerinte:

  • Calificare LEP Galben in Radioprotectie – constituie avantaj;

• Responsabilitati

  • Identifica dispozitiile de lucru, efectueaza inspectii in teren, evalueaza lucrarile necesare,pentru toate activitatile repartizate;
  • Identifica pericolele aferente, piesele de schimb si materialele necesare executarii lucrarilor repartizate;
  • Aplica punctele de stationare obligatorii pentru analize / revizi ce implica colaborarea cu alte departamente;
  • Analizeaza rapoartele de lucrari si toate inregistrarile de calitate atasasate de executantii de lucrari, reface evaluarile activitatilor returnate din executie;
  • Creaza si evalueaza dispozitii de lucru model;
  • Alte responsabilitati si sarcini conform fisei postului;

• Bibliografie

  • Notiuni generale de fizica mecanica;
  • Mecanica fluidelor si masini hidraulice – D.Gh. Ionescu – Editura Didactica si Pedagogica Bucuresti, 1980;
  • Motoare cu ardere interna – Arama C. – Editura Tehnica Bucuresti, 1966;
  • Manualul inginerului termotehnician – Bazil Popa – Editura Tehnica Bucuresti, 1986;
Informatii loc de munca

Salarizare si alte beneficii
• Conform Contractului Colectiv de Munca al Societatii Nationale Nuclearelectrica SA

Alte informatii
• Activităţi desfasurate in sistem de lucru procedurat
• Conditii de lucru la nivelul standardelor
• Facilitati de dezvoltare profesionala

• Salariul si alte beneficii:

  o Salariu atractiv si competetiv la nivelul pietei fortei de munca
  o Concediu anual de 26-35 zile lucratoare, functie de vechimea in munca
  o Indemnizatie de concediu de odihna echivalenta cu 1.6 ori salariul
  o Compensare consum energie electrica in limita a 3600 kWH/an
  o Compensare consum energie termica in limita a 21 Gcal/an
  o Cazare gratuita, in locuinte de serviciu sau interventie, in limita spatiilor locative disponibile
  o Transport la si de la locul de munca, cu mijloacele de transport in común puse la dispozitie de unitate
  o Alimentatie de protectie in valoare de 45lei/zi lucrata
  o Contributie angajator la un fond privat de pensii facultative, functie de vechime in sistemul energetic
  o Alte beneficii conform CCM

• Informatii suplimentare : telefon – 0241-803894
• Candidatii ale caror CV-uri vor fi selectate pentru participare la concurs vor fi invitati la Serviciul Dezvoltare si Strategie Resurse Umane pentru completarea formularelor si depunerea documentelor necesare pentru participarea la concurs.

Data limita de transmitere a CV-urilor este 21.06.2019

Aplica Acum


Titlu Sucursala CNE Cernavoda – Inginer – Serviciul Documentare si Monitorizare Sisteme de Management
Departament

Cerinte

  • Superioare tehnice, cu titlul de inginer in specializarea inginerie energetica / electrica /mecanica / fizica / chimie

Experienta:

  • Minim 8 ani pe o pozitie de Inginer cu experienta in activitati specifice centralelor nuclearoelectrice in specialitatea studiilor absolvite

Cerinte specifice:

   • cunostinte despre sisteme de management

 

   Alte cerinţe:

    • Autor (elaborator) de proceduri;

 

    • Cunostinte de limba engleza – nivel mediu;

 

    • Cunostinte despre standarde de calitate, legislatie CNCAN si norme CNCAN;

 

    • Abilitati de comunicare foarte bune.

Responsabilitati

    - Elaborarea MMI si actualizarea continua a lui pentru a reflecta structura organizatorica la zi a CNE Cernavoda;

 

    - Analiza documentelor de tip RD/SI referentiate in MMI;

 

    - Analiza procedurilor SNN;

 

    - Analiza legilor si standardelor aplicabile in toate domeniile descrise de MMI si in legatura cu Sistemul de Management Integrat al CNE Cernavoda

 

    - Alte responsabilitati si sarcini conform Fisei postului.

Nota: angajarea se va face cu contract individual de munca pe durata determinata, pe perioada suspendarii contractului individual de munca al titularei postului, pana la data de 18.01.2021, cel mai tarziu.
Bibliografie

    • Legea 111/1996 privind desfasurarea in siguranta, reglementarea, autorizarea si controlul activitatilor nucleare, actualizata;

 

    • Norme de managementul calitatii in domeniul nuclear(disponibile pe site-ul CNCAN): NMC 01, NMC 02, NMC 10;

 

    • Ordinul 600/2018 privind aprobarea Codului controlului intern managerial al entitatilor publice;

 

    • ISO 9001/2015;

 

   • IAEA GSR Part II.
Informatii loc de munca

Salariul si alte beneficii:

   o Salariu atractiv si competetiv la nivelul pietei fortei de munca

 

   o Concediu anual de 26-35 zile lucratoare, functie de vechimea in munca

 

   o Indemnizatie de concediu de odihna echivalenta cu 1.6 ori salariul

 

   o Compensare consum energie electrica in limita a 3600 kWH/an

 

   o Compensare consum energie termica in limita a 21 Gcal/an

 

   o Cazare gratuita, in locuinte de serviciu sau interventie, in limita spatiilor locative disponibile

 

   o Transport la si de la locul de munca, cu mijloacele de transport in común puse la dispozitie de unitate

 

   o Alimentatie de protectie in valoare de 45lei/zi lucrata

 

   o Contributie angajator la un fond privat de pensii facultative, functie de vechime in sistemul energetic

 

  o Alte beneficii conform CCM

Alte informatii

   • Activităţi desfasurate in sistem de lucru procedurat

 

   • Conditii de lucru la nivelul standardelor

 

  • Facilitati de dezvoltare profesionala

Data limita de transmitere a CV-urilor este 17.06.2019

Informatii suplimentare : telefon – 0241-803891
Candidatii ale caror CV-uri vor fi selectate pentru participare la concurs vor fi invitati la Serviciul Resurse Umane din cadrul CNE Cernavoda pentru completarea formularelor si depunerea documentelor necesare in vederea participarii la concurs sau, functie de optiunea acestora, li se va indica adresa de email la care vor putea sa transmita documentele solicitate. Data concursului va fi comunicata ulterior candidatilor care au dosarul de candidatura complet.

Aplica Acum


Titlu Sucursala CNE Cernavoda-Inginer – sudor
Departament

Denumirea postului
• Inginer – sudor (1 post)

Departament / Compartiment
Sucursala CNE Cernavoda – Departamentul Intretinere si Reparatii – Sectia Pregatire Lucrari

Cerinte
• Studii – superioare tehnice în specialitatea sudura
• Experienta – Minim 2 ani in activitati cu profil de sudura pe echipamente care retin presiunea

Nota: Din CV sa rezulte min 2 ani in activitati cu profil de sudura pe echipamente care retin presiunea ( dovedit cu acte , astfel incat sa reiasa clar implicarea in activitati de de intretinere unde s-au utilizat procedee de sudura sub incidenta ISCIR, ASME, EN, pregatirea activitatilor prin eleborarea fiselor tehnologice de sudura, pregatire si autorizare sudori, etc)

• Cerinte specifice:

  • Cunostinte despre echipamente de sudura si tratamente termice;
  • Cunoasterea presciptiilor ISCIR;
  • Cunostinte utilizare PC (Assetsuite, Curator, Ms Office, Powerpoint)
  • Abilitati de comunicare, spirit de echipa, capacitate de lucru sub stres;
  • Cunostinte limba engleza – nivel mediu;

• Alte cerinte:
• Autorizare ISCIR– constituie avantaj

• Responsabilitati

  • Evaluari lucrari mecanice :

   o pentru diverse echipamente – pompe, vane, schimbatoare de caldura,etc)
   o pentru activitati de sudura ;

  • Intocmire / revizuire fise tehnologice – pentru operatiunile de sudura si controale nedistructive, conform cerintelor de intretinere;
  • Inchiderea activitatilor de intretinere cu specific de sudura;
  • Pregatirea teoretica si practica pentru sustinerea evaluarii;
  • Pregatire si autorizare sudori ;
  • Alte responsabilitati si sarcini conform fisei postului;

• Bibliografie

  • Cod ASME – sectiunea IX
  • Legislatie de sudura (prescriptii ISCIR- CR7, CR9)
  • Sudarea prin topire – Dorin Deheleanu – Editura Sudura – Timisoara
Informatii loc de munca

Salarizare si alte beneficii
• Conform Contractului Colectiv de Munca al Societatii Nationale Nuclearelectrica SA

Alte informatii

  • Activităţi desfasurate in sistem de lucru procedurat
  • Conditii de lucru la nivelul standardelor
  • Facilitati de dezvoltare profesionala

• Salariul si alte beneficii:

  o Salariu atractiv si competetiv la nivelul pietei fortei de munca
  o Concediu anual de 26-35 zile lucratoare, functie de vechimea in munca
  o Indemnizatie de concediu de odihna echivalenta cu 1.6 ori salariul
  o Compensare consum energie electrica in limita a 3600 kWH/an
  o Compensare consum energie termica in limita a 21 Gcal/an
  o Cazare gratuita, in locuinte de serviciu sau interventie, in limita spatiilor locative disponibile
  o Transport la si de la locul de munca, cu mijloacele de transport in común puse la dispozitie de unitate
  o Alimentatie de protectie in valoare de 45lei/zi lucrata
  o Contributie angajator la un fond privat de pensii facultative, functie de vechime in sistemul energetic
  o Alte beneficii conform CCM

• Informatii suplimentare : telefon – 0241-803894
• Candidatii ale caror CV-uri vor fi selectate pentru participare la concurs vor fi invitati la Serviciul Dezvoltare si Strategie Resurse Umane pentru completarea formularelor si depunerea documentelor necesare pentru participarea la concurs.

Data limita de transmitere a CV-urilor este 21.06.2019

Aplica Acum


X