Locuri de munca

Titlu Sucursala CNE Cernavoda – Inginer – Serviciul Sisteme Digitale de Proces si Instrumentatie Speciala (1 post)
Departament

Denumirea postului
•Inginer – Serviciul Sisteme Digitale de Proces si Instrumentatie Speciala (1 post)
Departament / Compartiment: Serviciul Sisteme Digitale de Proces si Instrumentatie Speciala- Departamentul Sisteme de Proces
Cerinte
Studii: superioare absolvite cu diploma de licenta sau echivalenta, in domeniile: Inginerie electronică, telecomunicaţii şi tehnologii informaţionale / Calculatoare şi tehnologia informaţiei / Ingineria sistemelor (specializarea Automatică şi informatică aplicată)
Experienta:

  •Minim 2 ani in domeniul studiilor absolvite

Cerinte specifice:

  •Calificare in Radioprotectie, minim galben – constituie avantaj;
  •Calificare de operator radio – constituie avantaj;
  •Experienta in cromatografia de gaze si spectrometrie – constituie avantaj.

Alte cerinţe:

  •Cunostinte profesionale bune in domeniul de activitate al postului;
  •Abilitati de comunicare, capacitatea de a lucra in echipa, capacitatea de a lucra sub stres;
  •Abilitati de a gestiona eficient sarcinile;
  •Cunostinte de limba engleza – nivel mediu;
  •Cunostinte bune de operare PC ( aplicatii MS Office, baze de date).

Responsabilitati

  oRealizeaza si urmareste programul de supraveghere a sistemelor din responsabilitate;
  oAsigura suport tehnic in operarea si intretinerea sistemelor din responsabilitate;
  oIntocmeste si revizuieste documente de operare si mentenanta;
  oAlte responsabilităţi şi sarcini conform fişei postului.
Informatii loc de munca

Bibliografie

  •Carti/ manuale/cursuri din domeniile absolvite: Inginerie electronică, telecomunicaţii şi tehnologii informaţionale / Calculatoare şi tehnologia informaţiei / Ingineria sistemelor.

Salariul si alte beneficii:

  oSalariu atractiv si competetiv la nivelul pietei fortei de munca
  oConcediu anual de 26-35 zile lucratoare, functie de vechimea in munca
  oIndemnizatie de concediu de odihna echivalenta cu 1.6 ori salariul
  oCompensare consum energie electrica in limita a 3600 kWH/an
  oCompensare consum energie termica in limita a 21 Gcal/an
  oCazare gratuita, in locuinte de serviciu sau interventie, in limita spatiilor locative disponibile
  oTransport la si de la locul de munca, cu mijloacele de transport in común puse la dispozitie de unitate
  oAlimentatie de protectie in valoare de 45lei/zi lucrata
  oContributie angajator la un fond privat de pensii facultative, functie de vechime in sistemul energetic
  oAlte beneficii conform CCM

Alte informatii

  •Activităţi desfasurate in sistem de lucru procedurat
  •Conditii de lucru la nivelul standardelor
  •Facilitati de dezvoltare profesionala

Data limita de transmitere a CV-urilor este 20.01.2020

Informatii suplimentare : telefon – 0241-803891
Candidatii ale caror CV-uri vor fi selectate pentru participare la concurs vor fi invitati la Serviciul Resurse Umane din cadrul CNE Cernavoda pentru completarea formularelor si depunerea documentelor necesare in vederea participarii la concurs sau, functie de optiunea acestora, li se va indica adresa de email la care vor putea sa transmita documentele solicitate. Data concursului va fi comunicata ulterior candidatilor care au dosarul de candidatura complet.

Aplica Acum


Titlu Tehnician CN Protectie Fizica-FCN Pitesti
Departament

SN Nuclearelectrica SA – Sucursala FCN Piteşti organizează concurs în data de 30.01.2020 în vederea ocupării a două posturi de tehnician CN protecție fizică cu contract de muncă încheiat pe perioadă nedeterminată în cadrul Serviciului Protecție Fizică și Informații Clasificate, poziţiile din organigrama FCN Piteşti  nr. 36, 37/01.01.2020.

Cerinţe minime:

 • Studii medii cu diplomă de bacalaureat

Cunoștințe/autorizări/îndemânări specifice:

 • Să dețină atestat pentru exercitarea profesiei de agent de pază, eliberat de către Inspectoratul General al Poliției Române, conform prevederilor Legii 333/2003 privind paza obiectivelor, bunurilor, valorilor și protecția persoanelor;
 • Să cunoască modul de organizare și desfășurare a activității de pază (componentele și funcțiile sistemului/dispozitivului de pază, structura planului de pază), atribuțiile și responsabilitățile personalului din serviciul de pază la intrarea, în timpul și la ieșirea din serviciu, mijloacele tehnice folosite în pază, principalele semnale de alarmare, etapele intervenției la alarmă, modul în care se execută controlul accesului în obiectiv (controlul persoanelor, bagajelor și mijloacelor de transport), modul de acțiune în diverse situații specifice activității de pază, documentele specifice necesare exercitării și evidenței serviciului de pază și modul de utilizare a acestora;
 • Să cunoască legislația în vigoare privind paza obiectivelor, bunurilor și valorilor;
 • Să cunoască legislația privind protecția informațiilor clasificate, îndeplinirea sarcinilor/atribuțiilor specifice postului necesitând acces la informații clasificate;

Alte cerințe:

 • acuitate auditivă și vizuală normale;
 • să nu aibă antecedente penale pentru infracțiuni săvârșite cu intenție;
 • apt din punct de vedere medical pentru lucru în ture
Informatii loc de munca

Descrierea postului:

 • Efectuează paza Fabricii de Combustibil Nuclear conform consemnului stabilit în Planul de pază.
 • Supraveghează permanent incinta prin intermediul echipamentelor sistemelor de protecție fizică;
 • Evaluează alarmele declanşate de sistemul de protecție fizică şi actionează conform procedurilor aplicabile în astfel de situatii;
 • Controlează accesul personalului şi autovehiculelor conform procedurilor aplicabile;
 • Controlează introducerea/scoaterea în/din incinta Fabricii de Combustibil Nuclear a echipamentelor, materialelor și documentelor conform procedurilor aplicabile.

Condiții oferite:

 • Salariul competitiv la nivelul pieței forței de muncă;
 • Program de lucru în conformitate cu prevederile CCM;
 • Compensare consum energie electrică în limita a 3600 Kwh/an;
 • Compensare consum energie termică în limita a 21 Gcal/an;
 • Transport la și de la locul de muncă cu mijloace de transport puse la dispoziție de societate;
 • Alte beneficii conform prevederilor CCM

Bibliografie:

 • Legea nr. 333/2003 privind paza obiectivelor, bunurilor, valorilor și protecția persoanelor;
 • HG nr. 301/2012 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a Legii nr. 333/2003 privind paza obiectivelor, bunurilor, valorilor și protecția persoanelor;
 • Ghidul agentului de securitate – conține tematica cursului ”Agent de securitate – COR 541401”, avizată de Direcția Ordine Publică a Inspectoratului General al Poliției Române;
 • Legea nr. 182/2002 privind protecția informațiilor clasificate.

 Înscrierile la concurs se fac în zilele lucrătoare, între orele 9-12, până în data de 23.01.2020, dată până la care cei interesați vor prezenta la Serviciul  Resurse Umane de la sediul FCN următoarele documente:

Data programată pentru concurs este  30.01.2020 ora 1000 la sediul FCN – Piteşti, Mioveni, Str. Câmpului, nr. 1.

Aplica Acum


Titlu Sucursala CNE Cernavoda – Inginer – Departamentul Control Lucrari (1 post)
Departament

Sucursala CNE Cernavodă organizează concurs în vederea ocupării postului de Inginer, cu contract individual de muncă pe perioadă nedeterminată, în cadrul compartimentului Grup Suport Control Lucrări – Departamentul Control Lucrări
Cerințe
Studii : superioare tehnice absolvite cu diplomă de licență sau echivalentă, în domeniile : Inginerie electrică/ Inginerie energetică/ Ingineria sistemelor/ Inginerie Mecanică/ Inginerie industrială/ Ingineria materialelor/ Inginerie și management
Experiență: N/A
Cerințe specifice:

 • Experiența în lucru în AS-WM, Primavera și planificare activități – constituie avantaj.
 • Alte cerinţe:

 • Cunoștințe de limba engleză (scris și vorbit ) – nivel mediu;
 • Cunoștințe de utilizare calculator (minim Microsoft Office) – nivel mediu
 • Responsabilități

 • Aplică criteriile de introducere lucrări în Scopul Planurilor Trimestriale de pregătire și planificare a activităților cu 2 ani înainte de execuție;
 • Stabileste și agreează cu participanții la ședințele de pregătire și planificare a activităților cu 2 ani înainte de execuție acțiunile necesare pentru pregătirea planurilor trimestriale din responsabilitate;
 • Verifică și transmit în analiză listele de lucrări în Scopul Planurilor Trimestriale și reviziile succesive ale acestora;
 • Procesează cereri de modificare Scop Plan Trimestrial de pregătire și planificare a activităților cu 2 ani înainte de execuție;
 • Alte responsabilități și sarcini conform Fișei postului.
 • Informatii loc de munca

  Bibliografie

 • Cunoștințe generale despre echipamente mecanice, electrice, pneumatice, hidraulice, instrumentație și control
  si de rezistența materialelor din programa facultăților absolvite;
 • Cunoștințe generale despre centralele de tip CANDU.
 • Salariul și alte beneficii:

 • Salariu atractiv și competetiv la nivelul pieței forței de muncă
 • Concediu anual de 26-35 zile lucrătoare, funcție de vechimea în muncă
 • Indemnizație de concediu de odihnă echivalentă cu 1.6 ori salariul
 • Compensare consum energie electrică în limita a 3600 kWH/an
 • Compensare consum energie termică în limita a 21 Gcal/an
 • Cazare gratuită, în locuințe de serviciu sau intervenție, în limita spațiilor locative disponibile
 • Transport la și de la locul de muncă, cu mijloacele de transport în comun puse la dispoziție de unitate
 • Alimentație de protecție în valoare de 45lei/zi lucrată
 • Contribuție angajator la un fond privat de pensii facultative, funcție de vechime în sistemul energetic
 • Alte beneficii conform CCM
 • Alte informații

 • Activităţi desfășurate în sistem de lucru procedurat
 • Condiții de lucru la nivelul standardelor
 • Facilități de dezvoltare profesională
 • Data limită de transmitere a CV-urilor este 29.01.2020

  Informatii suplimentare : telefon – 0241-803891
  Candidații ale caror CV-uri vor fi selectate pentru participare la concurs vor fi invitați la Serviciul Resurse Umane din cadrul CNE Cernavodă pentru completarea formularelor și depunerea documentelor necesare în vederea participării la concurs sau, funcție de optiunea acestora, li se va indica adresa de email la care vor putea să transmită documentele solicitate. Data concursului va fi comunicată ulterior candidaților admiși în urma selecției de dosare.

  Aplica Acum


  Titlu Sucursala CNE Cernavodă – Inginer – Departamentul Inginerie de Componente (1 post)
  Departament

  Sucursala CNE Cernavodă organizează concurs în vederea ocupării postului de Inginer Operare CNE Principal, cu contract individual de muncă pe perioadă determinată, în cadrul compartimentului: Serviciul Componente Electrice și I&C Active – Departamentul Inginerie de Componente
  Notă: Pentru acest post angajarea se va face cu contract individual de muncă pe perioadă determinată de 3 luni, în vederea transferului de cunoștințe pe aria de responsabilitate motoare electrice de medie tensiune (6/ 10KV).
  Cerințe
  Studii: superioare tehnice absolvite cu diplomă de licență sau echivalentă, specializările: Electromecanică / Mașini și acționări electrice
  Experiență: Minim 10 ani pe o poziție de inginer cu experiență în inginerie de componente specifice centralelor nuclearoelectrice, aria de responsabilitate motoare electrice de medie tensiune (6/ 10KV)
  Cerințe specifice: N/A
  Alte cerinţe:

   • Cunoștințe de limba engleză (scris și vorbit ) – nivel mediu;
   • Abilități de comunicare, capacítate bună de lucru în echipă, capacitate de organizare;
   • Cunoștințe de utilizare calculator (minim Microsoft Office) – nivel mediu;
   • Cunoștințe tehnice detaliate privind echipamente electrice joasă și medie tensiune (motoare și acționări electrice, aparate electrice de comutație și de protecție);
   • Cunoștințe detaliate legate de tehnici de diagnosticare și metode de testare ale echipamentelor electrice, experiență în activități de punere în funcțiune/ exploatare/ întreținere/ proiectare.

  Responsabilități

   • Asigură expertiza avansată în motoare electrice de medie tensiune. Aceasta va include suport/ transfer cunoștințe pentru identificarea problemelor de componente, analiza cauzelor care au generat defectări ale componentelor și propunerea acțiunilor corective pentru evitarea recurenței, monitorizarea experienței din industrie referitor la componente similare și inițierea unor acțiuni preventive dacă este cazul;
   • Participă la dezvoltarea, implementarea, derularea și optimizarea programelor de întreținere pentru componentele electrice pentru care a fost nominalizat;
   • Asigură dezvoltarea și suportul pentru implementarea strategiei pe termen lung pentru aria de responsabilitate motoare de medie tensiune. Această activitate presupune:
   o identificarea problemelor de obsolență și inițierea acțiunilor de implementare a unor soluții alternative;
   o identificarea posibilităților de standardizare pentru reducerea eforturilor de întreținere a componentelor;
   o inițierea studiilor și analizelor pentru determinarea duratei de viață a componentelor și a măsurilor care pot conduce la extinderea acesteia;
   • Alte responsabilități și sarcini conform Fișei Postului.
  Informatii loc de munca

  Bibliografie Manuale/ cursuri în domeniul absolvit ( electromecanică/ mașini și acționări electrice)
  Salariul si alte beneficii:

   o Salariu atractiv si competetiv la nivelul pietei fortei de munca
   o Concediu anual de 26-35 zile lucratoare, functie de vechimea in munca
   o Indemnizatie de concediu de odihna echivalenta cu 1.6 ori salariul
   o Compensare consum energie electrica in limita a 3600 kWH/an
   o Compensare consum energie termica in limita a 21 Gcal/an
   o Cazare gratuita, in locuinte de serviciu sau interventie, in limita spatiilor locative disponibile
   o Transport la si de la locul de munca, cu mijloacele de transport in común puse la dispozitie de unitate
   o Alimentatie de protectie in valoare de 45lei/zi lucrata
   o Contributie angajator la un fond privat de pensii facultative, functie de vechime in sistemul energetic
   o Alte beneficii conform CCM

  Alte informații

   • Activităţi desfasurate in sistem de lucru procedurat
   • Conditii de lucru la nivelul standardelor
   • Facilitati de dezvoltare profesionala

  Data limită de transmitere a CV-urilor este 20.01.2020
  Informații suplimentare : telefon – 0241-803891
  Candidații ale caror CV-uri vor fi selectate pentru participare la concurs vor fi invitați la Serviciul Resurse Umane din cadrul CNE Cernavodă pentru completarea formularelor și depunerea documentelor necesare în vederea participării la concurs sau, funcție de opțiunea acestora, li se va indica adresa de email la care vor putea să transmită documentele solicitate. Data concursului va fi comunicată ulterior candidaților admiși în urma selecției de dosare.

  Aplica Acum


  Titlu Sucursala CNE Cernavoda – Serviciul Tehnic Radioprotectie -Inginer – 1 post
  Departament

  Departamentul Radioprotectie, Securitatea Muncii si PSI – Serviciul Tehnic Radioprotectie
  Cerinte
  Studii superioare absolvite cu diploma de licenta sau echivalenta în domeniile de licenta: Fizica/ Chimie/ / Inginerie
  Chimica / Stiinte ingineresti aplicate (specializarile: Inginerie fizica si Fizica tehnologica)
  Experienta:

   • Fara cerinte de experienta

  Cerinte specifice:

   • Cunostinte profesionale bune in domeniul fizica / fizica nucleara aplicata / chimie / radiochimie;
   • Cunostinte generale despre radioprotectie;
   • Cunostinte generale privind proiectul CANDU.

  Alte cerinţe:

   • Abilitati de gestionare eficienta a sarcinilor;
   • Abilitati de comunicare, capacitatea de a lucra in echipa, capacitate de a lucra in conditii de stres;
   • Cunostinte avansate de utilizare PC in editarea documentelor din responsabilitate;
   • Cunostinte de limba engleza – nivel mediu.

  Responsabilitati

   • Elaboreaza, revizueste si modifica proceduri, manuale, planuri de actiuni, materiale informative pentru activitatile din cadrul Procesului “Controlul expunerii la radiatii a personalului” in concordanta cu obiectivele generale de radioprotectie ale CNE Cernavoda;
   • Implementeaza activitatile specifice Programului de dozimetrie a personalului la CNE Cernavoda;
   • Analizeaza cerintele legale aplicabile activitatilor asociate procesului si, dupa caz, stabileste modul de implementare a lor in documentele procesului;
   • Alte responsabilitati si sarcini conform Fisei Postului.
  Informatii loc de munca

  Bibliografie

   • Cursuri de baza despre fizica / fizica nucleara aplicata / chimie / radiochimie din programa studiilor superioare absolvite;
   • Cunostinte generale despre centrale de tip CANDU.

  Salariul si alte beneficii:

   o Salariu atractiv si competetiv la nivelul pietei fortei de munca
   o Concediu anual de 26-35 zile lucratoare, functie de vechimea in munca
   o Indemnizatie de concediu de odihna echivalenta cu 1.6 ori salariul
   o Compensare consum energie electrica in limita a 3600 kWH/an
   o Compensare consum energie termica in limita a 21 Gcal/an
   o Cazare gratuita, in locuinte de serviciu sau interventie, in limita spatiilor locative disponibile
   o Transport la si de la locul de munca, cu mijloacele de transport in común puse la dispozitie de unitate
   o Alimentatie de protectie in valoare de 45lei/zi lucrata
   o Contributie angajator la un fond privat de pensii facultative, functie de vechime in sistemul energetic
   o Alte beneficii conform CCM

  Alte informatii

   • Activităţi desfasurate in sistem de lucru procedurat
   • Conditii de lucru la nivelul standardelor
   • Facilitati de dezvoltare profesionala

  Data limita de transmitere a CV-urilor este 29.01.2020
  Informatii suplimentare : telefon – 0241-803894
  Candidatii ale caror CV-uri vor fi selectate pentru participare la concurs vor fi invitati la Serviciul Resurse Umane din cadrul CNE Cernavoda pentru completarea formularelor si depunerea documentelor necesare in vederea participarii la concurs sau, functie de optiunea acestora, li se va indica adresa de email la care vor putea sa transmita documentele solicitate. Data concursului va fi comunicata ulterior candidatilor care au dosarul de candidatura complet.

  Aplica Acum


  Titlu Sucursala CNE Cernavoda – Atelierul Vane Actionate – Reparator CNE ( electric ) – 1 post
  Departament

  Departament / Compartiment
  Sectia Repara Acum Tura – Atelierul Vane Actionate
  Cerinte
  Studii : medii ( scoala profesionala, liceu ), domeniul electric/electrotehnic ;
  Experienta:

   • Fara cerinte de experienta

  Cerinte specifice:

   • Experienta in activitati de intretinere vane actionate pneumatic sau electric, activitati de intretinere echipamente electrice, constituie avantaj;
   • Cunostinte de limba engleza – nivel mediu;
   • Cunostinte de utilizare PC – nivel mediu ;

  Alte cerinţe:

   • N/A ;

  Responsabilitati

   • Executa instalarea, punerea in functiune si repararea vanelor actionate;
   • Executa diagnosticari electrice / mecanice a vanelor actionate;
   • Executa examinari ale echipamentelor pentru determinarea cauzelor defectelor si executia actiunilor corective care se impun pentru remediere;
   • Alte responsabilitati si sarcini conform Fisei Postului.
  Informatii loc de munca

  Bibliografie

   • Programa analitica de liceu si scoala profesionala, domeniul electric / electrotehnic ;
   • Elemente de Comanda si Control pentru actionari si Sisteme de Reglare Automata, manual pentru clasele a-XI-a si a-XII-a, Editura Economica, Filiera Tehnologica, profil Tehnic, Specializarea Electrotehnica- autori Florin Mares, Tatiana Balasoiu, Grigore Fetecau, Sorin Enache, Dumitru Federenciuc.

  Salariul si alte beneficii:

   • Salariu atractiv si competetiv la nivelul pietei fortei de munca
   • Concediu anual de 26-35 zile lucratoare, functie de vechimea in munca
   • Indemnizatie de concediu de odihna echivalenta cu 1.6 ori salariul
   • Compensare consum energie electrica in limita a 3600 kWH/an
   • Compensare consum energie termica in limita a 21 Gcal/an
   • Cazare gratuita, in locuinte de serviciu sau interventie, in limita spatiilor locative disponibile
   • Transport la si de la locul de munca, cu mijloacele de transport in común puse la dispozitie de unitate
   • Alimentatie de protectie in valoare de 45lei/zi lucrata
   • Contributie angajator la un fond privat de pensii facultative, functie de vechime in sistemul energetic
   • Alte beneficii conform CCM

  Alte informatii

   • Activităţi desfasurate in sistem de lucru procedurat
   • Conditii de lucru la nivelul standardelor
   • Facilitati de dezvoltare profesionala

  Data limita de transmitere a CV-urilor este 29.01.2020
  Informatii suplimentare : telefon – 0241-803894
  Candidatii ale caror CV-uri vor fi selectate pentru participare la concurs vor fi invitati la Serviciul Resurse Umane din cadrul CNE Cernavoda pentru completarea formularelor si depunerea documentelor necesare in vederea participarii la concurs sau, functie de optiunea acestora, li se va indica adresa de email la care vor putea sa transmita documentele solicitate. Data concursului va fi comunicata ulterior candidatilor care au dosarul de candidatura complet.

  Aplica Acum


  Titlu Sucursala CNE Cernavoda – Atelierul Intretinere Generala 2 – Reparator CNE ( general ) – 1 post
  Departament

  Departament / Compartiment
  Sectia Servicii Generale – Atelierul Intretinere Generala 2
  Cerinte
  Studii : liceu (cu diploma de bacalaureat ), profil tehnic ;
  Experienta:

   • Fara cerinte de experienta

  Cerinte specifice:

   • Cunostinte si experienta in lucrari de izolatii termice, vopsitorii speciale, constituie avantaj;
   • Cunostinte in domeniul injectiei de betoane;

  Alte cerinţe:

   • Calificare in radioprotectie –constituie avantaj;
   • Calificare sef lucrare- constituie avantaj;
   • Autorizare / calificare schelar – constituie avantaj;

  Responsabilitati

   • Coordoneaza activitatea contractorilor;
   • Executa lucrari de hidroizolatii, izolatii termice, vopsitorii speciale (epoxidice, protectii la foc), injectii in structuri de beton ;
   • Alte responsabilitati si sarcini conform Fisei Postului.
  Informatii loc de munca

  Bibliografie

   • Legea 319/2006 – a securitatii si sanatatii in munca, capitolul – masuri de protectie impotriva riscurilor ;
   • Regulamentul 1272/2008 privind clasificarea , etichetarea si ambalarea substantelor si a amestecurilor , capitolul privind clasificarea si etichetarea substantelor ;
   • Legea 211/2011 – privind regimul deseurilor , capitolul – deseuri periculoase sau nepericuloase.

  Salariul si alte beneficii:

   • Salariu atractiv si competetiv la nivelul pietei fortei de munca
   • Concediu anual de 26-35 zile lucratoare, functie de vechimea in munca
   • Indemnizatie de concediu de odihna echivalenta cu 1.6 ori salariul
   • Compensare consum energie electrica in limita a 3600 kWH/an
   • Compensare consum energie termica in limita a 21 Gcal/an
   • Cazare gratuita, in locuinte de serviciu sau interventie, in limita spatiilor locative disponibile
   • Transport la si de la locul de munca, cu mijloacele de transport in común puse la dispozitie de unitate
   • Alimentatie de protectie in valoare de 45lei/zi lucrata
   • Contributie angajator la un fond privat de pensii facultative, functie de vechime in sistemul energetic
   • Alte beneficii conform CCM

  Alte informatii

   • Activităţi desfasurate in sistem de lucru procedurat
   • Conditii de lucru la nivelul standardelor
   • Facilitati de dezvoltare profesionala

  Data limita de transmitere a CV-urilor este 29.01.2020
  Informatii suplimentare : telefon – 0241-803894
  Candidatii ale caror CV-uri vor fi selectate pentru participare la concurs vor fi invitati la Serviciul Resurse Umane din cadrul CNE Cernavoda pentru completarea formularelor si depunerea documentelor necesare in vederea participarii la concurs sau, functie de optiunea acestora, li se va indica adresa de email la care vor putea sa transmita documentele solicitate. Data concursului va fi comunicata ulterior candidatilor care au dosarul de candidatura complet.

  Aplica Acum


  Titlu Sucursala CNE Cernavoda – Biroul Decontari -Economist – 1 post
  Departament

  Departament / Compartiment
  Directia Economica / Serviciul Financiar – Biroul Decontari

  Cerinte
  Studii – superioare de lunga durata , absolvite cu diploma de licenta, in domeniul stiintelor economice

  Experienta:

   • Minim 5 ani, experienta in in domeniul financiar – contabil;

  Cerinte specifice:

   • Cunostinte bune in domeniul legislatiei financiar-contabile, fiscale, achizitii publice;
   • Cunostinte si experienta in domeniul Standardelor Internationale de Raportare Financiara – IFRS;
   • Cunostinte bune de operare PC, Microsoft Office;
   • Experienta in implementarea si utilizarea sistemelor financiar-contabile;
   • Notiuni generale privind inventarierea creantelor, datoriilor si produselor;

  Alte cerinte :

   • Specializari , certificari profesionale :auditor financiar si/sau expert contabil si/sau consultant fiscal – constituie avantaj;
   • Studii postuniversitare (masterat, studii economice aprofundate) – constituie avantaj;
   • Asumarea raspunderii, atitudine cooperanta, spirit de echipa, disponibilitate la efort;
   • Adaptabilitate la sisteme si medii de lucru diferite;
   • Aptitudini de calcul, analiza, sinteza si de a lucra cu documente;
   • Capacitate de gestionare a sarcinilor complexe si atingerea obiectivelor stabilite;
   • Integritate, etica, profesionalism, operativitate, comunicare interpersonala;

  Responsabilitati

   • Tine evidenta analitica si sintetica a conturilor de furnizori externi (produse, servicii, investitii ), inclusiv cei cu sucursale in Romania ;
   • Intocmeste lunar note contabile, balante sintetice si analitice a conturilor de care rasounde, precum si alte inregistrari in conformitate cu atributiunile de serviciu;
   • Verifica facturile pe baza clauzelor contractuale, comenzilor si a altor proceduri sau reguli si pregateste pachetul de plata;
   • Asigura efectuarea platilor conform prevederilor contractuale, cu respectarea procedurilor si a legislatiei in vigoare si raspunde de intocmirea corecta a documentelor de plata;
   • Colaboreaza cu furnizorii si bancile corespunzatoare si rezolva eventualele discrepante aparute in relatia cu furnizorii;
   • Urmareste retinerea si plata impozitelor pentru prestatiile nerezidentilor in conformitate cu legislatia in vigoare, intocmeste declaratiile lunare si cea anuala in acest scop;
   • Analizeaza lunar conturile de care raspunde si propune masuri pentru rezolvarea problemelor aparute;
   • Face parte din comisiile evaluare / analiza / atribuire contracte conform legii achizitiilor;
   • Pregateste rapoartele financiar-contabile si statistice periodic sau ori de cate ori sunt solicitate;
   • Intocmeste documentatia financiar contabila pentru deplasarile in strainatate, urmareste acordarea si justificarea / recuperarea avansurilor de trezorerie in valuta, precum si impozitarea sumelor conform legislatiei in vigoare;
   • Pastreaza dosarele si documentatia intr-o maniera corecta si completa conform legislatiei in vigoare;
   • Alte responsabilitati si sarcini conform Fisei Postului.
  Informatii loc de munca

  Bibliografie:

   • Legea nr.82/1991 – legea contabilitatii republicata, cu modificarile si completarile ulterioare;
   • Ordinul Ministrului Finantelor Publice nr.1286/2012 pentru aprobarea Standardelor Internationale de Raportare Financiara, aplicabile societatilor comerciale ale caror valori sunt admise la tranzactionare pe o piata reglementata, cu modificarile si completarile ulterioare;
   • Ordonanta Guvernului nr.26/2013 privind intarirea disciplinei financiare la nivelul unor operatori economici la care statul sau unitatile administrativ-teritoriale sunt actionari unici ori majoritari sau detin direct ori indirect o participatie majoritara;
   • Legea nr.227/2015 privind Codul Fiscal cu toate modificarile si completarile ulterioare
   • Hotararea Guvernului nr. 1/2016 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a legii nr. 227/2015 privind Codul fiscal, cu modificarile si completarile ulterioare;
   • Legea 207/2015 privind Codul de Procedura Fiscala cu toate modificarile si completarile ulterioare
   • Hotărârea nr.394/2016 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a prevederilor referitoare la atribuirea contractului sectorial/acordului-cadru din Legea nr. 99/2016 privind achiziţiile sectoriale
   • Legea 99/2016 privind achizitiile sectoriale
   • Standardele Internationale de Raportare Financiara (IFRS);

  Salariul si alte beneficii:

   • Salariu atractiv si competetiv la nivelul pietei fortei de munca
   • Concediu anual de 26-35 zile lucratoare, functie de vechimea in munca
   • Indemnizatie de concediu de odihna echivalenta cu 1.6 ori salariul
   • Compensare consum energie electrica in limita a 3600 kWH/an
   • Compensare consum energie termica in limita a 21 Gcal/an
   • Cazare gratuita, in locuinte de serviciu sau interventie, in limita spatiilor locative disponibile
   • Transport la si de la locul de munca, cu mijloacele de transport in común puse la dispozitie de unitate
   • Alimentatie de protectie in valoare de 45lei/zi lucrata
   • Contributie angajator la un fond privat de pensii facultative, functie de vechime in sistemul energetic
   • Alte beneficii conform CCM

  Alte informatii

   • Activităţi desfasurate in sistem de lucru procedurat
   • Conditii de lucru la nivelul standardelor
   • Facilitati de dezvoltare profesionala

  Data limita de transmitere a CV-urilor este 29.01.2020
  Informatii suplimentare : telefon – 0241-803894
  Candidatii ale caror CV-uri vor fi selectate pentru participare la concurs vor fi invitati la Serviciul Resurse Umane din cadrul CNE Cernavoda pentru completarea formularelor si depunerea documentelor necesare in vederea participarii la concurs sau, functie de optiunea acestora, li se va indica adresa de email la care vor putea sa transmita documentele solicitate. Data concursului va fi comunicata ulterior candidatilor care au dosarul de candidatura complet.

  Aplica Acum


  Titlu Operator CN-Sucursala FCN Piteşti
  Departament

  SN Nuclearelectrica SA Sucursala FCN Piteşti organizează concurs în data de 11.02.2020 în vederea ocupării a două posturi de operator CN cu contract de muncă încheiat pe perioadă nedeterminată în cadrul Direcţiei Managementul Calității, Serviciul Control Calitate, poziţiile din Statul de Funcții al FCN Piteşti  nr. 338/15/01.01.2020 și 339/16/01.01.2020.

  Cerinţe minime:

  • studii medii cu diplomă de bacalaureat profil tehnic sau real

  Cunoștințe/autorizări/îndemânări specifice:

  • acuitate vizuală; utilizare PC (Word, Excel)

  Alte cerinţe:

  • apt conform Medicina Muncii privind expunerea la factorii de risc pentru solicitare vizuală și psihică, lucru în mediu radioactiv și cu zgomot;
  • capacitate de adaptare la munca în echipă, la condiții de stres;
  • disponibilitate la lucru în două schimburi; rezistență la muncă de rutină;
  • disponibilitate și ușurință în asimilarea cunoștințelor noi.

  Condiţii oferite

  • Salariul competitiv la nivelul pieței forței de muncă;
  • Program de lucru în conformitate cu prevederile CCM;
  • Compensare consum energie electrică în limita a 3600 Kwh/an;
  • Compensare consum energie termică în limita a 21 Gcal/an;
  • Transport la și de la locul de muncă cu mijloace de transport puse la dispoziție de societate;

  Alte beneficii conform prevederilor CCM

  Informatii loc de munca

  Bibliografie:

  • Proceduri de eșantionare pentru inspecția prin ”atribute” sau ”măsurare” – termeni generali/definiții-exemple:

  ”Calitate și fiabilitate – Manual practic” Tudor Baron și alții – Ed. Tehnică, București 1988 – pag. 711 la 721;

  ”Controlul Calității Loturilor de Produse”  D. V. Iliescu, Ed. Tehnică, București 1982, capitolul 2;

  http://www.scrigroup.com/management/ETAPELE-CONTROLULUI-STATISTIC-14839.php

  • Noțiuni generale de desen tehnic;
  • Teste de logică

  Înscrierile la concurs se fac în zilele lucrătoare, între orele 9-12, până în data de 03.02.2020, dată până la care cei interesați vor prezenta la Serviciul  Resurse Umane de la sediul FCN următoarele documente:

  Data programată pentru concurs este  11.02.2020 ora 1000 la sediul FCN – Piteşti, Mioveni, Str. Câmpului, nr. 1.

  Aplica Acum


  Titlu Sef Program Special
  Departament

   

  1. Societatea Nationala NUCLEARELECTRICA S.A. recruteaza personal in vederea ocuparii postului de Sef Program Special la Sediul Central – cu durata determinata de 6 luni.
  2. Profilul postului:

  Cerinte obligatorii pentru ocuparea postului:

  • studii superioare de lunga durata cu specializare in economie, management sau administrarea afacerilor;
  • curs de master in administrarea afacerilor (MBA) de preferinta in universitati din SUA;
  • experienta minim de 5 ani in pozitii de manager al unor societati ce activeaza in mediul de business din Romania;
  • cunostinte foarte bune de lima engleza – nivel C2;

  Alte cerinte specifice postului:

  • Extras de cazier
  • Intelegere solida a analizei datelor, a bugetului si a operatiunilor de afaceri
  • O mentalitate puternica strategica si de afaceri
  • Abilitati foarte bune de organizare si lucru in echipa
  • Abilitati foarte bune de comunicare si interpersonale
  • Promtitudine in rezolvarea problemelor;
  • Capacitate de gestionare a sarcinilor complexe;
  • Capacitate de analiza, sinteza si asumare a responsabilitatii in exercitarea atributiilor specifice postului;
  • Spirit de disciplina, onestitate si confidentialitate a datelor si informatiilor prelucrate
  1. Fisa postului (atributii principale)
  • Intocmirea documentatiei ce priveste definirea programului special, a etapelor de derulare, monitorizare si apreciere a performantei;
  • Asigurarea activitatilor de organizare si si functionare a echipei de proiect;
  • Realizarea analizei solutiilor de business ce pot fi dezvoltate in cadrul programului special prin valorificarea bunei practici a corporatiilor de succes cu domeniu similar de activitate cu cel al SNN;
  • Fundamentarea solutiei optime si planificarea implementarii testarii acesteia in zona pilot, inclusiv a resurselor necesare;
  • Acordarea asistentei de specialitate in implementare si analiza rezultatelor;
  • Intocmirea de rapoarte, puncte de vedere, referate necesare in definirea si derularea programului special de uniformizare a culturii organizationale a SNN;
  • Sustinerea de prezentari in domeniul de activitate specific al programului special de unificare a culturii organizationale a SNN;
  • Participarea la seminarii, simpozioane, workshopuri in domeniul de interes al programului special;
  • Intocmirea rapoartelor de eficacitate, eficienta, progres al stadiului de realizare a Programului Special.
  Informatii loc de munca

   

  1. Data limita de depunere a dosarelor de candidatura este 30.01.2020 ora 14:00;
  2. Interviul va avea loc in data de 03.02.2020 ora 12:00 la sediul Societatii din Strada Polona nr. 65, sector 1, Bucuresti.
  1. Proba scrisa va avea loc in data de 05.02.2020 ora 11:00 la sediul Societatii din Strada Polona nr. 65, sector 1, Bucuresti.

  *) in functie de numarul candidatilor inscrisi, datele precizate la pct.5 si pct.6 pot fi modificate.

  1. Alte informatii:
  • Bibliografie:
  • Legea nr. 31/1990 a societatilor, republicata, cu modificarile la zi;
  • Legea nr. 111/1996 privind desfasurarea in siguranta, reglementarea, autorizarea si controlul activitatilor nucleare;
  • Tratatul de Instituire a Comunitatii Europene a Energiei Atomice (EURATOM) – 2010/C84/01;
  • INPO 12 – 008 Excellence in Integrated Risk Management The elements, attributes, and behaviors that exemplify excellence in integrated risk management, August 2013;
  • WANO Principles – Traits of a Healthy Nuclear Safety Culture, Mai 2013;
  • Ghid privind dezvoltarea si evaluarea culturii de securitate nucleara, aprobat prin Ordinul presedintelui CNCAN nr. 182 din 18.07.2019, publicat in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 653 din data de 6 august 2019 – (GSN 09);
  • Norme privind politica de securitate nucleara si evaluarea independenta a securitatii nucleare (NSN-20), publicate in Monitorul Oficial, Partea I nr. 712 din 22 septembrie 2015;
  • Norme fundamentale de securitate nucleara pentru instalatiile nucleare (NSN-21), publicate in Monitorul Oficial, Partea I nr. 441 din 14 iunie 2017;
  • Legea nr.319/2006 privind securitatea si sanatatea in munca;
  • Legea nr.182/2002 privind protectia informatiilor clasificate ;

   

  • Date de contact: telefon 021 / 203.82.52, e-mail office@nuclearelectrica.ro.

   

  Nota: (1) Sunt acceptate numai dosarele de candidatura care corespund cerintelor din anunt si contin toate formularele solicitate. Dosarele de candidatura se depun personal la sediul SNN*, prin posta sau prin e-mail la adresa office@nuclearelectrica.ro, cu mentiunea / subiectul “Catre Departamentul Resurse Umane – pentru concursul organizat in vederea ocuparii pozitiei de Expert din subordinea Directorului General Adjunct .

  (2) Numai candidatii care Indeplinesc cerintele minime si trec de proba eliminatorie de tip interviu, pot fi invitati la sustinerea probei scrise, pentru promovarea careia nota minima este 8.

  (3) Contestatiile se pot depune In primele 3 zile lucratoare, de la comunicarea raspunsurilor catre candidati.

  * Societatea Nationala NUCLEARELECTRICA S.A.

  Aplica Acum


  X