Locuri de munca

Titlu Sucursala CNE Cernavoda – Inginer Specialist
Departament

Denumirea postului
• Inginer domeniul planificare proiecte (1 post)

Departament / Compartiment
Sucursala CNE Cernavoda – Departamentului Retehnologizare U1 – Serviciul planificare, programare si control activitati RT-U1

Cerinte
• Studii – superioare tehnice ;
• Experienta – Minim 10 ani pe o pozitie conform studiilor absolvite , in activitati de managementul proiectelor mari de investitii din domeniul nuclear ( definirea, dezvoltarea, planificarea, urmarirea implementarii, alocarea resurselor bugetare si resurselor umane, controlul executiei bugetului si a alocarii resurselor proiectelor mari de investitii )

NOTA : proiecte mari de investitii – proiecte cu valori de peste 50 milioane lei ;

Cerinte specifice:

  • Cunostinte de utilizare soft planificare Primavera P6 ;
  • Cunostinte de limba engleza tehnica – nivel mediu ;
  • Alte cerinte:
  • Cunostinte de utilizare a sistemului informatic Asset Suite – modulul “Work Management” si “Project Management” constituie avantaj;

• Responsabilitati

  • Intocmirea graficului Gantt pentru implementarea proiectului de retehnologizare folosind aplicatia Primavera P6;
  • Implementarea unui sistem de identificare, bugetare, aprobare, planificare si urmarire a executiei activitatilor proiectului folosind facilitatile sistemului informatic Asset Suite;
  • Asigurarea coordonarii implementarii proiectului prin intocmirea planurilor coordonatoare intre diversele discipline pentru fiecare faza a Proiectului de retehnologizare folosind programul Primavera P6;
  • Implementarea unui proces de actualizare continua a progresului proiectului;
  • Alte responsabilitati si sarcini conform Fisei Postului.

• Bibliografie

  • Oracle Primavera® P6™ Project Management-Reference Manual ;
Informatii loc de munca

Salarizare si alte beneficii
• Conform Contractului Colectiv de Munca al Societatii Nationale Nuclearelectrica SA

Alte informatii

  • Activităţi desfasurate in sistem de lucru procedurat
  • Conditii de lucru la nivelul standardelor
  • Facilitati de dezvoltare profesionala

• Salariul si alte beneficii:

  o Salariu atractiv si competetiv la nivelul pietei fortei de munca
  o Concediu anual de 26-35 zile lucratoare, functie de vechimea in munca
  o Indemnizatie de concediu de odihna echivalenta cu 1.6 ori salariul
  o Compensare consum energie electrica in limita a 3600 kWH/an
  o Compensare consum energie termica in limita a 21 Gcal/an
  o Cazare gratuita, in locuinte de serviciu sau interventie, in limita spatiilor locative disponibile
  o Transport la si de la locul de munca, cu mijloacele de transport in común puse la dispozitie de unitate
  o Alimentatie de protectie in valoare de 45lei/zi lucrata
  o Contributie angajator la un fond privat de pensii facultative, functie de vechime in sistemul energetic
  o Alte beneficii conform CCM

• Informatii suplimentare : telefon – 0241-803894
• Candidatii ale caror CV-uri vor fi selectate pentru participare la concurs vor fi invitati la Serviciul Dezvoltare si Strategie Resurse Umane pentru completarea formularelor si depunerea documentelor necesare pentru participarea la concurs.

Data limita de transmitere a CV-urilor este 29.08.2019

Aplica Acum


Titlu Sucursala CNE Cernavoda – Tehnician Dept Retehnologizare U1
Departament

Denumirea postului
• Tehnician (1 post)

Departament / Compartiment
Sucursala CNE Cernavoda – Departamentului Retehnologizare U1 – Serviciul Management si Pregatirea activitatii RT-U1
Cerinte
• Studii – absolvent liceu cu diploma de bacalaureat profil real / tehnic;
• Experienta – Minim 10 ani experienta in domeniul nuclear pe o pozitie tehnico – administrativa, min 2 ani experienta in activitati de desen tehnic (as-build, modificari scheme tehnologice ) ;

Cerinte specifice:

  • Cunostinte generale despre centralele CANDU 6 si documentele specifice de proiectare;
  • Cunostinte de utilizare a calculatorului ( MS Office : Word, Excel, Power Point, Outlook, Acces, ASSET – SUITE );

• Alte cerinte:

  • Cunostinte de limba engleza – nivel mediu;

• Responsabilitati

  • Initiaza, urmareste si raporteaza actiunile si stadiul acestora din sarcina serviciului/departamentului ;
  • Asigura suport in pregatirea documentatiei necesare obtinerii autorizatiilor / avizelor necesare in conformitate cu legislatia specifica;
  • Extrage din baza de date a CNE Cernavoda documentatiile tehnice (rapoarte, minute, planuri de actiuni ) necesare procesarii in cadrul activitatilor de pregatire a retehnologizarii Unitatii 1 ;
  • Redacteaza rapoartele de evaluare a starii de sanatate a sistemelor si a componentelor;
  • Administreaza schimbul de date dintre serviciile Departamentului Retehnologizare U1 si celelalte departamente din CNE Cernavoda;
  • Gestioneaza documentatia tehnico-economica referitoare la retehnologizare;
  • Faciliteaza legaturile dintre serviciile / departamentul Retehnologizare U1 si celelalte structuri din cadrul Directiei Tehnice si Retehnologizare din SNN SA si CNE Cernavoda prin toate mijloacele de comunicare puse la dispozitie;
  • Alte responsabilitati si sarcini conform Fisei Postului.

• Bibliografie

  • Centrala CANDU 6 – descriere generala ( https://canteach.candu.org – tehnical summary ) ;
  • CANDU Fundamentals (https://canteach.candu.org) ;
  • Manualul de utilizare Asset – Suite ;
Informatii loc de munca

Salarizare si alte beneficii
• Conform Contractului Colectiv de Munca al Societatii Nationale Nuclearelectrica SA

Alte informatii

  • Activităţi desfasurate in sistem de lucru procedurat
  • Conditii de lucru la nivelul standardelor
  • Facilitati de dezvoltare profesionala

• Salariul si alte beneficii:

  o Salariu atractiv si competetiv la nivelul pietei fortei de munca
  o Concediu anual de 26-35 zile lucratoare, functie de vechimea in munca
  o Indemnizatie de concediu de odihna echivalenta cu 1.6 ori salariul
  o Compensare consum energie electrica in limita a 3600 kWH/an
  o Compensare consum energie termica in limita a 21 Gcal/an
  o Cazare gratuita, in locuinte de serviciu sau interventie, in limita spatiilor locative disponibile
  o Transport la si de la locul de munca, cu mijloacele de transport in común puse la dispozitie de unitate
  o Alimentatie de protectie in valoare de 45lei/zi lucrata
  o Contributie angajator la un fond privat de pensii facultative, functie de vechime in sistemul energetic
  o Alte beneficii conform CCM

• Informatii suplimentare : telefon – 0241-803894
• Candidatii ale caror CV-uri vor fi selectate pentru participare la concurs vor fi invitati la Serviciul Dezvoltare si Strategie Resurse Umane pentru completarea formularelor si depunerea documentelor necesare pentru participarea la concurs.

Data limita de transmitere a CV-urilor este 29.08.2019

Aplica Acum


Titlu Sef Departament Operatiuni Informatice (CIO)
Departament

Societatea Nationala NUCLEARELECTRICA S.A. recruteaza personal in vederea ocuparii postului de Sef Departament Operatiuni Informatice (CIO) din subordinea Directorului General la Sediul Central – cu durata nedeterminata.

Profilul postului:

Cerinte obligatorii pentru ocuparea postului:

 • studii superioare de lunga durata finalizate cu diploma de licenta, de preferinta in domeniile : automatica, informatica, inginerie de sistem, electronica si calculatoare, inteligenta artificiala, management, economie, cibernetica;
 • curs postuniversitar sau de master in cel putin unul din domeniile: automatica, informatica, inginerie de sistem, electronica si calculatoare, inteligenta artificiala, cibernetica, management;
 • expertiza in ERP / SAP;
 • experienta minim de 5 ani in activitati de coordonare/conducere/dezvoltare a unor proiecte in domeniul IT;
 • cunostinte in domeniul securitatii informatice si al protectiei informatiilor clasificate;
 • cunostinte de programare si operare a sistemelor informatice si de comunicatii date – voce;
 • cunostinte limbi straine: engleza – nivel avansat

Alte cerinte specifice postului:

 • Extras de cazier
 • Intelegere solida a analizei datelor, a bugetului si a operatiunilor de afaceri
 • O mentalitate puternica strategica si de afaceri
 • Abilitati foarte bune de organizare si leadership
 • Abilitati foarte bune de comunicare si interpersonale
 • Promtitudine in rezolvarea problemelor si abilitati pentru lucru in echipa;
 • Capacitate de gestionare a sarcinilor complexe;
 • Capacitate de analiza, sinteza si asumare a responsabilitatii in exercitarea atributiilor specifice postului;
 • Spirit de disciplina, onestitate si confidentialitate a datelor si informatiilor prelucrate
Informatii loc de munca

Fisa postului (atributii principale)

 • Stabileste obiective si strategii pentru departamentul operatiuni informatice, in acord cu obiectivele generale de management ale SNN si Planul de Administrare al societatii;
 • Coordoneaza analiza de selectie a solutiilor si implementarea de tehnologie adecvata pentru a eficientiza toate operatiunile interne informatice desfasurate in cadrul societatii;
 • Asigura solutii pentru proiectarea si personalizarea sistemelor si platformelor tehnologice informatice pentru a imbunatati experienta utilizatorilor si a fluidiza circuitul informational;
 • Asigura activitatile de planificare pentru punerea in aplicare a noilor sisteme informatice;
 • Asigura suportul de indrumare a profesionistilor IT si a altor angajati din cadrul societatii in operarea sistemelor informatice din cadrul SNN;
 • Asigura intocmirea si avizeaza programele de achizitiile de echipamente tehnologice ce fac parte din infrastructura IT a societatii si de software, inclusiv a serviciilor de mentenanta, service si consultanta pentru acestea, precum si a documetatiilor (teme, studii, proiecte) ce contin solutii de sisteme informatice si comunicatii din lucrari mai ample cu alta tematica principala decat cea de IT;
 • Asigura activitatile de supraveghere a infrastructurii tehnologice (rețele și sisteme informatice, inclusiv de comunicatii date – voce) din SNN pentru a asigura performante optime si securitatea acestora;
 • Asigura verificarea aplicarii si controlul respectarii regulilor generale privind evidenta licentelor pentru sistemele informatice si de comunicatii ale SNN, in conformitate cu actele normative in vigoare;
 • Asigura conducerea, coordonarea si derularea proiectelor legate de operatiunile informatice ale SNN aflate in sfera de responsabilitate a departamentului;
 • Asigura monitorizarea schimbarilor sau progreselor tehnologiei in domeniul IT, pentru a descoperi modalitatile in care SNN poate obtine un avantaj competitiv;
 • Asigura controlul permanent in ceea ce priveste costurile, valoarea si riscurile tehnologiei informatiei pentru a consilia managementul societatii si a propune actiunile ce se impun;
 • Coordoneaza activitatea ce tine de operatiunile informatice si securitatea sistemelor informatice in toate componentele acesteia, inclusiv a celor din sucursalele SNN prin compartimentele functionale specializate aflate in subordine;
 • Asigura elaborarea normele interne privind protectia sistemelor informatice si de comunicatii, potrivit legii, precum si alte reglementari interne in domeniul specific de activitate al departamentului si al protectiei informatiilor clasificate;
 • Asigurarea permanenta a relatiei, in domeniul specific de activitate al departamentului cu institutiile statului aflate in relatie directa cu SNN (Ministere, CNCAN, ANDR, agentii guvernamentale, MAI, MapN, SRI, s.a.), potrivit legii si delegarii de competenta acordata de Directorul General;
 • Asigura organizarea activitatilor de pregatire (instruire) in domeniul specific de activitate al departamentului;
 • Asigura efectuarea la Sucursalele din subordinea SNN, de controale (de fond, tematice, in situatii de urgenta) privind modul de aplicare a masurilor legale de protectie a sistemelor informatice si de comunicatii;
 • Asigura evidenta cazurilor de incalcare a reglementarilor de securitate a sistemelor informatice si de comunicatii, a documentelor de cercetare si a masurilor de solutionare, inclusiv dupa caz, propuneri de sesizare a organelor de cercetare/urmarire penala in situatia compromiterii acestor sisteme;
 • Asigura conducerea activitatilor de protectie a informatiilor clasificate care sunt stocate, procesate sau transmise prin intermediul sistemelor informatice si de comunicatii;
 • Indeplinirea tuturor sarcinilor si responsabilitatilor ce ii revin in calitate de sef al structurii de securitate a SNN;

 

Data limita de depunere a dosarelor de candidatura este 30.08.2019 ora 13:00;

Interviul va avea loc in data de 04.09.2019 ora 10:00 la sediul Societatii din Strada Polona nr. 65, sector 1, Bucuresti.

Proba scrisa va avea loc in data de 06.09.2019 ora 11:00 la sediul Societatii din Strada Polona nr. 65, sector 1, Bucuresti.

*) in functie de numarul candidatilor inscrisi, datele precizate la pct.5 si pct.6 pot fi modificate.

Alte informatii:

 • Bibliografie:
 • Legea nr. 31/1990 a societatilor, republicata, cu modificarile la zi;
 • Legea nr. 111/1996 privind desfasurarea in siguranta, reglementarea, autorizarea si controlul activitatilor nucleare;
 • Legea nr.182/2002 privind protectia informatiilor clasificate ;
 • HG nr.585/2002 pentru aprobarea Standardelor nationale de protectie a informatiilor clasificate ;
 • HG nr.781/2002 privind protectia informatiilor secrete de serviciu ;
 • Normele cadru privind protectia informatiilor clasificate in industrie ;
 • ORDINUL nr. 160 din 06 februarie 2006 pentru aprobarea normelor cadru privind securitatea informatiilor UE clasificate;
 • ORDINUL nr. 389 din 11 noiembrie 2004 pentru aprobarea Metodologiei privind managementul riscului de securitate pentru sistemele informatice si de comunicatii care stocheaza, proceseaza sau transmit informatii clasificate – DS3;
 • ORDINUL nr. 3 din 5 ianuarie 2005 pentru aprobarea Ghidului INFOSEC privind analiza naturii si proportiilor amenintarilor si vulnerabilitatilor la adresa sistemelor informatice si de comunicatii (SIC) – DS 4;
 • ORDINUL nr. 4 din 5 ianuarie 2005 pentru aprobarea Ghidului general de securitate a sistemelor informatice si de comunicatii – DS 5;
 • ORDINUL nr. 149 din 18 aprilie 2005 pentru aprobarea Metodologiei privind elaborarea Planului pentru continuarea activitatii in situatii de urgenta pentru sisteme informatice si de comunicatii (SIC) care vehiculeaza informatii clasificate – DS 7;
 • Commission Decision of 29 November 2012 amending its Internal Pules of Procedure (2001/844/EC,ECSC, Euratom);
 • 24 – EURATOM TREATY;
 • Regulamentul Euratom nr.3 de punere in aplicare a art.24 din Tratatul de instituire a Comunitatii Europene a Energiei Atomice (Adoptat la Bruxelles, 31 iulie 1958);
 • Regulamentul (UE) 2016/679 al Parlamentului European si al Consiliului din 27 aprilie 2016 privind protectia persoanelor fizice in ceea ce priveste prelucrarea datelor cu caracter personal si privind libera circulatie a acestor date
 • Date de contact: telefon 021 / 203.82.52, e-mail office@nuclearelectrica.ro.

 

Nota: (1) Sunt acceptate numai dosarele de candidatura care corespund cerintelor din anunt si contin toate formularele solicitate. Dosarele de candidatura se depun personal la sediul SNN*, prin posta sau prin e-mail la adresa office@nuclearelectrica.ro, cu mentiunea / subiectul “Catre Departamentul Resurse Umane – pentru concursul organizat in vederea ocuparii pozitiei de  Sef Departament Operatiuni Informatice (CIO) din subordinea Directorului General.

(2) Numai candidatii care Indeplinesc cerintele minime si trec de proba eliminatorie de tip interviu, pot fi invitati la sustinerea probei scrise, pentru promovarea careia nota minima este 8.

(3) Contestatiile se pot depune In primele 3 zile lucratoare, de la comunicarea raspunsurilor catre candidati.

* Societatea Nationala NUCLEARELECTRICA S.A.

Aplica Acum


Titlu Sucursala CNE Cernavoda – Inginer – mecanic
Departament

Denumirea postului
• Inginer – mecanic (1 post)

Departament / Compartiment
Sucursala CNE Cernavoda – Departamentul Intretinere si Reparatii – Sectia Pregatire Lucrari – Atelier Pregatire Lucrari Opriri
Cerinte
• Studii – superioare tehnice în domeniul mecanic
• Experienta – Minim 2 ani in activitati de pregatire si implementare a lucrarilor mecanice ;

Nota: Din CV sa rezulte min 2 ani in activitati de pregatire si implementare a lucrarilor mecanice pe o pozitie de Inginer Mecanic (dovedit cu acte, sa rezulte clar implicarea in activitati de intretinere echipamente, pregatirea activitatilor prin elaborarea fiselor tehnologice, etc. );
• Cerinte specifice:

  • Cunostinte operare PC ( gestionarea bazelor de date si a informatilor electronice in format tabelar – Microsoft Acces, Microsoft Excel ) – nivel mediu;
  • Cunostinte de utilizare a sistemelor informatice integrate de gestionare a activitatilor de intretinere preventiva – constituie avantaj;
  • Cunostinte de limba engleza – nivel mediu;
  • Abilitati de comunicare, spirit de echipa, capacitate de lucru sub stres;

• Alte cerinte:

  • Calificare in Radioprotectie – nivel Galben – constituie avantaj;

• Responsabilitati

  • Identifica dispozitiile de lucru si activitatile ce i-au fost distribuite de coordonatorul grupului de evaluare la inceputului fiecarei zile de lucru;
  • Efectueaza inspectii in teren pentru evaluarea corecta a activitatilor atunci cand lucrarea solicitata este in zone accesibile;
  • Evalueaza lucrarile ce i se repartizeaza in ordinea prioritatii, in limita termenelor comunicate;
  • Identifica pericolele aferente executiei lucrarrii;
  • Identifica piesele de schimb si materialele necesare executiei lucrarilor si emite CRP-uri in vederea rezervarii acestora in depozitele CNE Cernavoda;
  • Aplica punctele cu stationare obligatorie (Hold ) pentru analize / revizii ce implica alte departamente (Chimic, Inginerie, Radioprotectie, RSE, Procurare) pentru rezolvarea actiunilor solicitate;
  • Analizeaza rapoartele de lucrari si toate inregistrarile de calitate atasate de executantii de lucrari, se asigura ca toate semnaturile impuse au fost aplicate pe raportul de lucru si pe toate inregistrarile de calitate ce impun acest fapt;
  • Alte responsabilitati si sarcini conform fisei postului;

• Bibliografie

  • Notiuni generale de fizica ( mecanica) ;
  • Mecanica fluidelor si masini hidraulice – D.Gh. Ionescu – Editura Didactica si Pedagogica Bucuresti, 1980;
  • Motoare cu ardere interna – Arama C. – Editura Tehnica Bucuresti, 1966;
  • Motoare cu ardere interna.Grupul piston – Marcel G. Popa – Editura Matrix Rom , 2016;
  • Manualul inginerului termotehnician – Bazil Popa – Editura Tehnica Bucuresti, 1986;
Informatii loc de munca

Salarizare si alte beneficii
• Conform Contractului Colectiv de Munca al Societatii Nationale Nuclearelectrica SA
Alte informatii

  • Activităţi desfasurate in sistem de lucru procedurat
  • Conditii de lucru la nivelul standardelor
  • Facilitati de dezvoltare profesionala

• Salariul si alte beneficii:

  o Salariu atractiv si competetiv la nivelul pietei fortei de munca
  o Concediu anual de 26-35 zile lucratoare, functie de vechimea in munca
  o Indemnizatie de concediu de odihna echivalenta cu 1.6 ori salariul
  o Compensare consum energie electrica in limita a 3600 kWH/an
  o Compensare consum energie termica in limita a 21 Gcal/an
  o Cazare gratuita, in locuinte de serviciu sau interventie, in limita spatiilor locative disponibile
  o Transport la si de la locul de munca, cu mijloacele de transport in común puse la dispozitie de unitate
  o Alimentatie de protectie in valoare de 45lei/zi lucrata
  o Contributie angajator la un fond privat de pensii facultative, functie de vechime in sistemul energetic
  o Alte beneficii conform CCM

• Informatii suplimentare : telefon – 0241-803894
• Candidatii ale caror CV-uri vor fi selectate pentru participare la concurs vor fi invitati la Serviciul Dezvoltare si Strategie Resurse Umane pentru completarea formularelor si depunerea documentelor necesare pentru participarea la concurs.

Data limita de transmitere a CV-urilor este 27.08.2019

Aplica Acum


Titlu Sucursala CNE Cernavoda – Specialist Relatii Publice (1 post)
Departament

Denumirea postului
• Specialist Relatii Publice (1 post)

Departament / Compartiment
Sucursala CNE Cernavoda – Grupul Relatii Publice

Nota: Pentru acest post angajarea se va face cu contract individual de munca pe durata determinata, pe perioada suspendarii contractului individual de munca al titularului postului pana la data de 12.03.2021, cel mai tarziu.

Cerinte
• Studii – superioare ;
• Experienta – nu se aplica ;

  o Nota : Experienta in activitatea de relatii publice – constituie avantaj;

• Cerinte specifice:

  • Cunostinte de utilizarea calculatoarelor (MS Word, MS Power Point, MS Excel, MS Acces, MS Project ) – nivel mediu;
  • Cunostinte de limba engleza – nivel mediu;

• Alte cerinte:

  • Cunostinte generale despre tehnologia CANDU;
  • Abilitati bune de comunicare;
  • Certificat ECDL – constituie avantaj;
  • Certificat utilizator MS Project – constituie avantaj;

• Responsabilitati

  • Elaboreaza si redacteaza buletine informative interne si externe, brosuri, lucrari, rapoarte de activitate, pliante, afise, etc;
  • Organizeaza vizite si insoteste grupuri de vizitatori sau delegati in centrala, cunoscand si respectand procedurile de acces, in functie de activitatea ce se desfasoara in centrala;
  • Elaboreaza si redacteaza documéntele informative cu privire la activitatile din CNE Cernavoda si materiale documentare necesare manifestarilor publice ale sucursalei;
  • Asigura functionarea Centrului de Informare CNE Cernavoda, din Cernavoda
  • Alte responsabilitati si sarcini conform fisei postului.

• Bibliografie

  • CANDU 6 – Descriere generala ( http://canteach.candu.org/candu tehnical summary.pdf )
  • Manuale de utilizare MS Office ( MS Word, MS Power Point, MS Excel, MS Acces, MS Project);
Informatii loc de munca

Salarizare si alte beneficii
• Conform Contractului Colectiv de Munca al Societatii Nationale Nuclearelectrica SA

Alte informatii

  • Activităţi desfasurate in sistem de lucru procedurat
  • Conditii de lucru la nivelul standardelor
  • Facilitati de dezvoltare profesionala

• Salariul si alte beneficii:

  o Salariu atractiv si competetiv la nivelul pietei fortei de munca
  o Concediu anual de 26-35 zile lucratoare, functie de vechimea in munca
  o Indemnizatie de concediu de odihna echivalenta cu 1.6 ori salariul
  o Compensare consum energie electrica in limita a 3600 kWH/an
  o Compensare consum energie termica in limita a 21 Gcal/an
  o Cazare gratuita, in locuinte de serviciu sau interventie, in limita spatiilor locative disponibile
  o Transport la si de la locul de munca, cu mijloacele de transport in común puse la dispozitie de unitate
  o Alimentatie de protectie in valoare de 45lei/zi lucrata
  o Contributie angajator la un fond privat de pensii facultative, functie de vechime in sistemul energetic
  o Alte beneficii conform CCM

• Informatii suplimentare : telefon – 0241-803894
• Candidatii ale caror CV-uri vor fi selectate pentru participare la concurs vor fi invitati la Serviciul Dezvoltare si Strategie Resurse Umane pentru completarea formularelor si depunerea documentelor necesare pentru participarea la concurs.

Data limita de transmitere a CV-urilor este 26.08.2019

Aplica Acum


Titlu Tehnician CN Principal
Departament

SN Nuclearelectrica SA Sucursala FCN Piteşti organizează concurs în data de 27.08.2019 în vederea ocupării unui post de tehnician CN principal cu contract de muncă încheiat pe perioadă determinată de 12 luni în cadrul Direcţiei Tehnice, Secția Pastile, poziţia din organigrama FCN Piteşti  nr. 205/8/01.12.2018.

Cerinţe minime:

 • Absolvent de liceu cu diplomă de bacalaureat;
 • Minim 20 de ani experiență în activități de tratare deșeuri lichide radioactive și gestionare de materiale nucleare neconforme

Cunoștințe/autorizări/îndemânări specifice: N/A

Descrierea postului:

 • coordonează procesul de colectare, expediere deșeuri lichide radioactive generate în Secția Pastile;
 • coordonează activitatea de spălare, uscare coloane reformate;
 • operează instalația de colectare deșeuri lichide radioactive;
 • este responsabil pentru desfășurarea activității curente a echipei de tratare deșeuri lichide radioactive și pentru rezultatele obținute;
Informatii loc de munca

Alte cerințe:

 • apt din punct de vedere medical pentru lucrul în zona controlată;
 • disponibilitate pentru lucru la program prelungit și/sau ture;
 • capacitate de a lucra activități desfășurate în sistem de lucru procedurat;
 • disponibilitate și ușurință în asimilarea cunoștințelor noi;
 • abilități atestate de comunicare și administrare/organizare a activităților

Condiţii oferite:

 • Salariul competitiv la nivelul pieței forței de muncă;
 • Program de lucru în conformitate cu prevederile CCM;
 • Compensare consum energie electrică în limita a 3600 Kwh/an;
 • Compensare consum energie termică în limita a 21 Gcal/an;
 • Transport la și de la locul de muncă cu mijloace de transport puse la dispoziție de societate;
 • Alte beneficii conform prevederilor CCM

Bibliografie:

 • Legea nr. 111/1996: Cap. III – Obligațiile titularului autorizației și ale altor persoane fizice sau juridice;
 • Norme privind cerințele de bază de securitate radiologică;
 • Norme fundamentale pentru gospodărirea în siguranță a deșeurilor radioactive. Cap. 4 – Principiile fundamentale ale gospodăririi deșeurilor radioactive și cerințele generale privind aplicarea principiilor. 

 

Înscrierile la concurs se fac în zilele lucrătoare, între orele 9-12, până în data de 19.08.2019, dată până la care cei interesați vor prezenta la Serviciul  Resurse Umane de la sediul FCN următoarele documente:

Data programată pentru concurs este  27.08.2019 ora 1000 la sediul FCN – Piteşti, Mioveni, Str. Câmpului, nr. 1.

Aplica Acum


X