Sistemul de management al calitatii

S.N. Nuclearelectrica SA a dezvoltat si mentine un Sistem General de Management, care se conformeaza prevederilor Legii 111/1996, Normelor de Management al Calitatii aplicabile in domeniul nuclear (NMC), emise de CNCAN si Standardului AIEA GS-R-3. Sistemul de Management al SNN Sediul Central este autorizat de CNCAN pentru activitati de conducere in domeniul nuclear, autorizatie reinnoita in anul 2015 (Autorizatia nr. SNN EX – 01/2015).

Sistemul de Management descris in Manualul Sistemului de Management, contine directii de dezvoltare si implementare a sistemului de management in cadrul Sediului Central, precum si in cadrul Sucursalelor CNE Cernavoda si FCN Pitesti. Dezvoltarea si evaluarea Sistemului de Management este coordonata de catre Departamentul  Dezvoltare si Evaluare Sisteme de Management (DDESM).

Sucursalele CNE Cernavoda si FCN Pitesti au dezvoltat si mentin sisteme de management specifice pentru activitatile lor.

Sucursala CNE Cernavoda are dezvoltat si implementat un Sistem de Management Integrat care se conformeaza prevederilor Legii 111/1996, Normelor pentru Sisteme de Management al Calitatii CNCAN, Standardului AIEA GS-R-3 si Standardelor Internationale ISO 14001:2004, SR OHSAS 18001:2008 si ISO 27001:2005. Sistemul de management al calitatii al CNE Cernavoda este autorizat de CNCAN conform cerintelor Legii 111/1996 pentru activitati de exploatare, proiectare, aprovizionare, reparatii si intretinere, utilizare si intretinere a produselor software in domeniul nuclear prin Autorizatia sistemului de management al calitatii nr. SNN CNE Cernavoda – 01/2015.

Cerintele standardelor ISO 14001: 2004 (pentru Sistemul de Management de Mediu) si SR OHSAS 18001:2008 (pentru Sistemul de Management al Sanatatii si Securitatii Ocupationale) sunt incluse in documentele Sistemului de Management Integrat al CNE Cernavoda, conformarea la aceste cerinte fiind recertificata de catre Organismul de Certificare SRAC Cert in anul 2013. De asemenea, cerintele standardului ISO 27001: 2008 pentru Sistemul de Management al Securitatii Informatiei sunt incluse in documentele Sistemului de Management Integrat al CNE Cernavoda, conformarea la aceste cerinte fiind recertificata de catre organismul de certificare DNV (DET NORSKE VERITAS) in anul 2014.

In anul 2015  SRAC si DNV au efectuat  misiuni de audit  de supraveghere care au confirmat ca cerintele standardelor ISO 14001:2004, SR OHSAS 18001:2008 respectiv ISO 27001:2008  sunt implementate corespunzator, certificarile fiind mentinute.  Aspectele mai sus mentionate sunt sustinute de rezultatele remarcabile obtinute in operarea Unitatilor 1 si 2 de la Cernavoda in cursul anului 2015.

Sucursala FCN Pitesti a dezvoltat si implementat un Sistem de Management Integrat care se conformeaza prevederilor Legii 111/1996, Normelor pentru Sisteme de Management CNCAN, integrand si cerintele standardului canadian CAN 3-Z299.2  Componenta Sistemului de Management al Calitatii este autorizata de catre CNCAN prin Autorizatia nr. 14-038 pentru activitati de fabricare in domeniul nuclear, conform clasei 2 de aplicare acordata sistemului de management al calitatii. Componentele Sistemului de Management de Mediu si a Sistemului  de Management al Sanatatii si Securitatii Ocupationale, dezvoltate conform cerintelor standardului ISO 14001:2004 si respectiv  OHSAS 18001: 2007 au fost certificate de catre SRAC Cert in 2013.

In anul 2015 SRAC a efectuat un audit de supraveghere care a confirmat ca sucursala FCN Pitesti a implementat in mod corespunzator cerintele celor doua standarde, iar certificarile au fost mentinute.

In cadrul Sistemului de Management al FCN Pitesti  sunt dezvoltate si implementate si alte componente, cum ar fi: protectie fizica, securitatea radiologica, garantiile nucleare etc. Dezvoltarea si implementarea unui Sistem de Management Integrat in FCN a contribuit decisiv la calitatea combustibilului nuclear dovedit prin rata de defectare zero si grad de ardere foarte bun.

X